Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.)
Скачати 259.74 Kb.
НазваТема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.)
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2014
Розмір259.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   34. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ) ЗАНЯТЬ
Заняття 1.

Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • усне і письмове спілкування рідною мовою.

План:

 1. Предмет науки про фінанси

2. Фінансові категорії. Поняття і терміни в фінансовій науці.

3. Історичні передумови виникнення фінансів

4. Фінанси як економічна категорія розподілу

5. Фінанси як вартісна категорія. Зв’язок фінансів з грошима.

Література: [18, 21, 22, 25, 28, 30, 35, 49]
Види робіт:

 1. Семінар-розгорнута бесіда

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 2

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • дослідницькі навики і уміння.

План

1.Функції фінансів

2.Об’єктивне і суб’єктивне в фінансах, їх співвідношення

3.Фінанси і фінансова система як об’єктивно існуюча реальність

4. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль в ринковій економіці

Література: [18, 21, 22, 25, 28, 30, 35, 49]
Види робіт:

 1. Дискусія з елементами аналізу

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 3

Тема: Генезис та еволюція фінансів (2 год.)

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • розуміння культури та звичаїв інших країн.

План

 1. Зародження і розвиток фінансів за часів рабовласництва

 2. Доходи і видатки феодальної держави

 3. Фінанси міст в епоху феодалізму.

 4. Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу

 5. Фінанси капіталістичних держав 18-19 століття

 6. Фінанси в індустріальній економіці

Література: [18, 22, 25, 27, 29, 30, 36, 38, 40]
Види робіт:

 1. Семінар-розгорнута бесіда

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 4.

Тема: Фінансове право і фінансова політика (2 год.)

Компетентності:

 • базові загальні знання;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень.

План

1.Поняття і предмет фінансового права

2. Джерела фінансового права

3. Фінансова політика як важлива складова економічної і соціальної політики

4. Мета і завдання фінансової політики

5. Типи і складові фінансової політики, їх характеристика

6. Ефективність фінансової політики

7. Фінансова безпека держави

Література: [1, 2, 3, 18, 21, 22, 27, 33,40, 49]
Види робіт:

 1. Семінар-дискусія

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 5.

Тема: Податки. Податкова система (4 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань;

 • взаємодія (робота в команді);

 • міжособистісні навики та уміння;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • дослідницькі навики і уміння.

План:

1.Економічний зміст податків та їхнє призначення

2. Історична ретроспектива розвитку податків

3. Функції податків

4.Класичні елементи податків та визначені податковим законодавством

5. Класифікація податків, їх характеристика

Література: [ 1, 3, 8, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 39, 40, 42, 43, 44]
Види робіт:

 1. Ділова гра

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 6

Компетентності:

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • здатність працювати самостійно.

План

1. Податкова система: поняття і основи побудови

2. Співвідношення прямого і непрямого оподаткування

3. Податковий кодекс України

4. Податкові пільги, іх види, переваги і недоліки їх застосування

5.Ухилення від сплати податків і відповідальність платників за порушення податкового законодавства

Література: [ 1, 3, 8, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 39, 40, 42, 43, 44]
Види робіт:

 1. Семінар-вирішення ситуаційних завдань

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 7.

Тема: Бюджет. Бюджетна система (4 год.)

Компетентності:

 • дослідницькі навики і уміння;

 • здатність до навчання;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність).

План:

1.Бюджет як фінансова категорія, його призначення і роль

2.Функції бюджету

3.Бюджет як основний фінансовий план держави. Показники, що характеризують його стан

4.Доходи бюджету, їх динаміка і тенденції розвитку

5.Видатки бюджету, їх сутність і класифікація

6. Бюджетний кодекс України

7. Бюджетна система: поняття і принципи побудови

 1. Бюджетний процес і його складові

Література: [ 1, 2, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 34, 38, 44, 48]
Види робіт:

 1. Семінар-конференція

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 8

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • здатність до організації і планування;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • дослідницькі навики і уміння.

План

1. Міжбюджетні відносини. Види міжбюджетних трансфертів.

2.Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування

3.Сутність бюджетного дефіциту і його види.

4.Причини виникнення бюджетного дефіциту і джерела його покриття

5. Економічна сутність і призначення державного кредиту, його функції

6.Внутрішні і зовнішні державні запозичення

7. Державний борг і механізм його формування

8. Вплив державного боргу на фінансове становище держави

9. Управління державним боргом і його обслуговування

Література: [ 1, 2, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 34, 38, 44, 48]
Види робіт:

 1. Семінар-розв’язання проблемних завдань

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 9.

Тема: Фінанси суб’єктів господарювання (2 год.)

Компетентності:

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • дослідницькі навики і уміння;

 • здатність до навчання;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

 • ініціативність та дух підприємництва.

План:

1.Фінанси суб'єктів господарювання як фінансова категорія

2.Вплив організаційно-правових форм на формування і використання грошових надходжень

3.Доходи і витрати суб’єктів господарювання

4. Принципи організації фінансової діяльності підприємств:

5.Акціонерне товариство як основна форма організації підприємств в ринковій економіки

6.Корпоративні фінанси і особливості їх функціонування

Література: [3, 11, 21, 22, 24, 26, 27, 44, 46, 47]
Види робіт:

 1. Семінар-«мозковий штурм»

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 10.

Тема: Страхування. Страховий ринок (2 год.)

Компетентності:

 • взаємодія (робота в команді);

 • міжособистісні навики та уміння;

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План:

1. Економічна природа і суть страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

2. Функції страхування

3. Класифікація страхування

4. Форми організації страхового фонду

5.Поняття страхового ринку і його інфраструктура

6.Розвиток страхового ринку в Україні

7.Сутність і суспільне призначення соціального страхування

8.Пенсійне страхування. Пенсійна реформа в Україні

Література: [5, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 31, 41]
Види робіт:

 1. Дискусія з елементами аналізу

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 11.

Тема: Фінансовий ринок (2 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План:

1. Фінансовий ринок як економічна категорія і економічні передумови його функціонування

2. Суб'єкти фінансового ринку

3. Структура фінансового ринку

4.Сутність цінних паперів, їх класифікація

5.Фондові біржі, їх роль

6.Державне регулювання фінансового ринку і ринку фінансових послуг

Література: [6, 10, 21, 22, 25, 27, 37, 44, 48]
Види робіт:

 1. Семінар-конференція

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 12

Тема: Міжнародні фінанси (4 год.)

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • здатність працювати в міжнародному середовищі;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • розуміння культури та звичаїв інших країн;

 • здатність працювати самостійно.

План

1.Сутність і призначення міжнародних фінансів

2Структура міжнародних фінансових відносин ( світовий фінансовий ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні організації, міжнародні розрахунки, міжнародні фінансові інститути)

3..Світовий фінансовий ринок і процеси, що характеризують його розвиток

4.Міжнародні фінансові інститути, їх роль у розвитку світової економіки

Література: [21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 36, 45, 49, 50]
Види робіт:

 1. Робота в малих творчих групах

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 13

Компетентності:

 • взаємодія (робота в команді);

 • міжособистісні навики та уміння;

 • здатність працювати в міжнародному середовищі;

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

План

 1. Глобальні фінансові інституції :

  1. Міжнародний валютний фонд

  2. Група Світового банку

 2. Регіональні фінансові інституції

 3. Фінанси Європейського Союзу

Література: [21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 36, 45, 49, 50]
Види робіт:

 1. Семінар-«мозковий штурм»

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).


Заняття 14


Тема: Фінансовий менеджмент (2 год.)

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • здатність до організації і планування;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

 • здатність застосовувати знання на практиці.

План

1.Сутність фінансового менеджменту

 1. Державний фінансовий менеджмент і його складові

 2. Органи управління державними фінансами і їх функції

 3. Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання

 4. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 5. Фінансовий механізм.

Література: [3, 7, 9, 10, 17, 21, 22, 27, 44, 45, 46, 47]
Види робіт:

 1. Семінар-розгорнута бесіда

 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Тематика для пошуку, підбору та огляду джерел (ЕСЕ):

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

 1. Фінансові методи державного регулювання економіки

 2. Розвиток фінансової думки в роботах російських і українських вчених

 3. Невизначеність і ризик у фінансах

 4. Об’єктивне і суб’єктивне в фінансах, їх співвідношення

 5. Сучасна світова фінансова думка

 6. Фінансові методи державного регулювання економіки

Тема 2. Еволюція і генезис фінансів

 1. Порівняльний аналіз системи оподаткування Древнього Риму та Греції.

 2. Організація фінансових відносин в східних рабовласницьких країнах

 3. Магдебургське право та його вплив на розвиток фінансів міст

 4. Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу

 5. Фінанси постіндустріального суспільства

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика

 1. Генезис фінансової політики держави.

 2. Сучасна фінансова політика України.

 3. Стратегічні і тактичні завдання фінансової політики України

 4. Людський фактор у фінансовій політиці

 5. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації.

 6. Фінансова безпека держави

Тема 4. Податки. Податкова система

 1. Податки на споживання в Україні: переваги і недоліки.

 2. Податкові пільги : недоліки та переваги застосування.

 3. Формування податкової системи України.

 4. Сучасний стан податкової системи України. Тенденції розвитку

 5. Податковий кодекс як основа модернізації державних фінансів.

 6. Історична ретроспектива розвитку податків

  1   2   3

Схожі:

Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) iconТема Предмет фінансової науки. Фінансові категорії
Предметом фінансової науки є діяльність держави, суб’єктів господарювання, організацій та громадян, пов’язана зі створенням та використанням...
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) iconПоняття, предмет, метод та джерела фінансового права
Відносинами, які виникають в процесі фінансової діяльності, за допомогою відповідних правових норм надається правовий характер. Слід...
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) iconТема 1: предмет науки, метод вивчення І значення (6 год.)
Дати визначення «мети» І «завдання» дисципліни «Історії вчень про державу І право»
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) icon1. Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції І роль
Економічні відносини, що пов'язані із сплатою податків та інших платежів підприємствами до бюджету
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) icon1. Вступ. Предмет та завдання фінансової науки. 4
Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни “фінанси”.– Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2009. – 57с
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) icon1. Предмет фінансової науки. Суть І функції фінансів 7 Тема Фінансова політика держави 15
Навчальний посібник підготовлено з метою сприяння більш досконалому вивченню теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок...
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) iconТема Політика як суспільне явище. Політологія як наука
Об’єкт та предмет дослідження політології. Основні категорії, функції та методи дослідження
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) iconТема. Недержавні фінансові фонди План
Діяльність нпф регулюється Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (2003 р.), "Про фінансові послуги та державне регулювання...
Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії (4 год.) icon1. Прочитайте текст, дотримуючись книжних норм відмінювання числівників...
Досягнення людини виглядають скромно на фоні «рекордів» представників тваринного світу; слон — до 40 км/год, кенгуру — до 50 км/год,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка