Загальні положення здійснення державного фінансового контролю
Скачати 417.9 Kb.
НазваЗагальні положення здійснення державного фінансового контролю
Сторінка1/5
Дата конвертації28.02.2014
Розмір417.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський національний аграрний університет


Кафедра економічного аналізу і аудиту

Державний фінансовий контроль


робочий зошит для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»


(прізвище, ім’я, по батькові, група)

Миколаїв - 2014
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Реалії сьогодення все наполегливіше ставлять завдання щодо необхідності належної організації державного контролю за використанням фінансових ресурсів держави та державного майна.

Метою вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» є набуття теоретичних та практичних навичок щодо організації та проведення ревізій, засвоєння особливостей при підготовці до проведення ревізії і проведення контрольних заходів та вимог при оформлені акта ревізії.

Метою робочого зошита є формування системи знань з організації державного фінансового контролю, засвоєння студентами вимог законодавчо-нормативних актів у сфері державного фінансового контролю.

Робочий зошит розроблено відповідно до основних етапів здійснення інспектування – підготовку, проведення, оформлення та реалізацію матеріалів ревізії.

Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу державного фінансового контролю, який начитується студентам на 4 курсі, законодавчо-нормативних актах, а також на вивченні методичних рекомендацій щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України. На початку кожної теми, стисло наводяться основний її зміст, запропоновані завдання для перевірки теоретичного та практичного матеріалу, питання для самостійного опрацювання тем.

Робочий зошит розроблено на підставі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої Міністерством освіти і науки України як галузевий стандарт вищої освіти у 2006 році і робочої навчальної програми дисципліни «Державний фінансовий контроль» для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Модуль 1

Основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні

Тема 1. Загальні положення здійснення державного фінансового контролю.

Заняття 1. Забезпечення державного фінансового контролю.

Мета практичного заняття – поглибити та закріпити знання при вивченні загальних положень здійснення державного фінансового контролю.
1.1. Державний фінансовий контроль забезпечується органом
державного фінансового контролю через проведення:


  1. Державного фінансового аудиту;

  2. Перевірки державних закупівель;

  3. Інспектування.

Дати визначення таким видам контролю та вказати якими документами оформляються їх результати?

Державний фінансовий аудит __________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інспектування ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірка державних закупівель ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 1.2. Держфінінспекція здійснює контроль за:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________;

- _________________________________________________________________ ______________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________ __________________________________________________________________;

- _________________________________________________________________;
Питання для самостійного опрацювання теми:

1.1. Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в чому працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти службовим особам органу державного фінансового контролю?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ 1.2. Обов'язки службових осіб органу державного фінансового контролю?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. ^ Що становить банківську таємницю згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність"?

1) ____________________________________________________________ ______________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________;

3) ________________________________________________________;

4) ________________________________________________________;

5) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________;

6) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________;

7) _____________________________________________________________ _______________________________________________________________;

8) __________________________________________________________.
Тема 2. Організація проведення ревізій органами державного фінансового

контролю.

Заняття 2. Організація проведення планових і позапланових виїзних ревізій.

Мета практичного заняття – поглибити та закріпити знання щодо організації проведення ревізій органами державного фінансового контролю.
^ 2.1. Дати визначення планових і позапланових ревізій та вказати обмеження в термінах їх проведення

Плановою виїзною ревізією _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Позаплановою виїзною ревізією ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ 2.2. Вказати тривалість ревізії:

Тривалість планової виїзної ревізії

_____________________________________________

Тривалість позапланової виїзної ревізії

_____________________________________________

Подовження термінів проведення ревізії можливе на підставі ____________ на терміни:

- для планової ревізії _________________________________________

- для позапланової ревізії _____________________________________
2.3. Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі
приступити до проведення ревізії за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку:


1) ______________________________________;

2) ____________________________________________________.
2.4 ^ Після проведення аналізу інформації щодо діяльності об’єкта контролю до початку ревізії складається:

1) _____________________________

2) _____________________________

2.5 ^ Який контроль передбачає:

Документальна перевірка _________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фактична перевірка _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ситуаційна задача № 1

Шляхом співставлення розкладів занять настановної сесії, журналів відвідування студенів з ліцензійними обсягами встановлено, що закладом освіти в період з 01.10.2009 по 30.09.2011 під час настановних сесій студентів заочної форми навчання допущено перевищення ліцензійного обсягу, що призвело до надання послуг понад ліцензійні обсяги та отримання за них доходу в сумі 25000 грн.

Користуючись базою «Законодавство України» - офіційний портал Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

^ Визначити який нормативно – правовий документ порушено (вказати статтю, пункт, абзац, частину) щодо ліцензування певних видів господарської діяльності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Ситуаційна задача № 2 

Перевіркою банківських операцій по зарахуванню доходів спеціального фонду від здійснення додаткової господарської діяльності та наявності дозвільних документів встановлено, що без наявності відповідної ліцензії надавались послуги з виробництва та постачання теплової енергії (теплопостачання) стороннім юридичним особам, за які отримано доходів до спеціального фонду установи в 2013 році в загальній сумі 5000 грн.

Користуючись базою «Законодавство України» - офіційний портал Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

^ Визначити який нормативно – правовий документ порушено (вказати статтю, пункт, абзац, частину) щодо ліцензування певних видів господарської діяльності?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самостійного опрацювання теми:

2.1. Значення термінів наведених у Порядку проведення інспектування

(постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550)

вживаються у такому значенні (вказати):

акт ревізії - ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

винні особи - ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

зустрічна звірка - _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

об'єкт контролю - _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

контролюючий орган - ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

планова виїзна ревізія - _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

позапланова виїзна ревізія - ________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

посадові особи контролюючого органу - ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

правоохоронні органи - _____________________________________
__________________________________________________________________;

ревізія місцевого бюджету - ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

фінансово-господарська діяльність об'єкта контролю -
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2.2. Опрацювати Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. При опрацюванні такого Положення надати відповіді на наступні питання:

- які особи несуть відповідальність за несвоєчасне складання первинних
документів та недостовірність відображених у них даних


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- облікові регістри -

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


- як виправляються помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- у яких документах виправлення не допускається

____________________________________________________________________________________________________________________________________
- де повинні зберігатися бланки суворої звітності

____________________________________________________________________________________________________________________________________
- дії керівника підприємства, установи у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль 2

Організаційні основи здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України

  1   2   3   4   5

Схожі:

Загальні положення здійснення державного фінансового контролю iconТема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.)
Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю icon5 правові основи фінансового контролю
Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю icon4 пара(13-10)- організація І методика державного фінансового контролю (Щирський 402)

Загальні положення здійснення державного фінансового контролю icon1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю icon1. загальні положення
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю iconПоложення про Конкурс «Знайди себе у маркетингу!» Конкурс проводиться...
Стимулювання інтелектуального та культурного розвитку молоді, а також підвищення її соціальної активності
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю iconЗакон україни
Цей Закон визначає основні засади цінової політики І регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування...
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю iconЗакон україни
Цей Закон визначає основні засади цінової політики І регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування...
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю iconКонспект лекцій тема теоретичні й організаційно-правові основи
Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету та управління...
Загальні положення здійснення державного фінансового контролю icon7. 1 Загальні положення щодо здійснення бюджетного контролювання
Основні терміни теми: бюджетне контролювання, відхилення, бюджетне регулювання, бюджетне корегування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка