Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Сторінка2/4
Дата конвертації13.02.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4


Практичне заняття № 2.

^ Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства
1. Теоретичні питання, які необхідно розглянути:

- Загальна характеристика та зміст плану санації.

- Характеристика складових плану санаційних заходів.

- Етапи розробки плану санаційних заходів.

- Розгляд та узгодження плану санації комітетом кредиторів.

- Порядок затвердження плану санацій господарським судом.

^ 2. Розв'язати задачі:

Задача № 1

Підприємство «Дельта» з обсягом капіталу 25 млн. грн. та річним оборотом 21 млн.грн. знаходиться на стадії стрімкого зростання. Середньорічний темп зростання обігу 22 %. Рентабельність продажу (комерційна маржа) зростає повільно: 3 % у першому році; 5 - у другому; 7 - у третьому. Проте підприємство має виграш на збільшенні коефіцієнту обігу капіталу – 1; 1,1; 1,2 у першому, другому та третьому році відповідно. Розрахувати за кожний рік: обіг; рентабельність капіталу; розмір капіталу; прибуток підприємства.

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Новий обіг за перший рік роботи буде становити:

Об1 = Об + Об;

де Об – річний оборот; Р - середньорічний темп зростання обігу;

За другий та третій роки розрахунок проводиться аналогічно.

Рентабельність капіталу (Рк) та розмір капіталу (К) можна визначити з наступних залежностей (за допомогою формули Дюпона):

Рк = РП ∙ КО = ;

де РП - рентабельність продажу; КО - коефіцієнту обігу капіталу; ПР - прибуток;

К - обсяг капіталу.

Прибуток за кожний рік можна розрахувати як:

ПР = Об ∙ РП

Задача № 2

Відомі наступні показники діяльності підприємства (тис. грн.):

1.  Виручка від реалізації продукції за рік – 5 900;

2.  Собівартість реалізованої продукції – 4 700;

3.  Дебіторська заборгованість на початок року – 3 900;

4.  Дебіторська заборгованість на кінець року – 4 200;

5.  Кредиторська заборгованість на початок року - 3750;

6.  Кредиторська заборгованість на кінець року - 3240;

7.  Середня вартість виробничих запасів за рік –.

Розрахувати коефіцієнти ділової активності підприємства:

1.Обіговість дебіторської та кредиторської заборгованості в обігах та днях.

2.Тривалість операційного циклу.

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Для визначення обіговості дебіторської заборгованості та потрібно виходити з тривалості одного оберта дебіторської заборгованості (ТОД):

ТОД = =

та залежності: ТОД =

-  по кредиторській заборгованості аналогічно:

ТОК = =

та залежності: ТОК =

-  по тривалості обертання запасів:

ТОЗ =

та залежності: ТОЗ =

Тривалість операційного циклу складається з довжини періоду обертання запасів (ТОЗ), періоду обертання дебіторської заборгованості (ТОД) та за винятком тривалості обертання кредиторської заборгованості (ТОК)

Задача № 3

Розрахувати коефіцієнти рентабельності АТ «Сармат»: активів(КРА); реалізації (КРР); власного капіталу(КРВК ).

Відомі наступні показники діяльності підприємства (тис. грн.):

-  балансовий прибуток 2 340;

-  вартість активів на початок минулого року 2 340;

-  вартість активів на початок звітного року 4 800;

-  виручка від реалізації 6 560;

-  середньорічна вартість власного капіталу 2 620.

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Коефіцієнти рентабельності визначаються наступним чином:

КРА=, КРР=, КРВК=;

де: БП - балансовий прибуток ; ВР - виручка від реалізації;

СК - середньорічна вартість власного капіталу;

СерВарАК = (Варт. АК поч+Варт. АК кін) : 2.

^ 5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК

1. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення.

2. Класифікація фінансової кризи за видами та глибиною.

3. Економічна суть санації підприємства.

4. Фінансова санація підприємства: зміст, мета, завдання.

5. Випадки, при яких приймається рішення щодо проведення фінансової санації.

6. Класична модель фінансової санації.

7. Управління фінансовою санацією підприємства.

8. Санаційна спроможність підприємства.

9. Завдання, методика та програма санаційного аудиту.

10. Джерела інформації для проведення санаційного аудиту.

11. Аналіз фінансової сфери боржника.

12. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

13. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства.

14. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів.

15. Загальна оцінка санаційної спроможності підприємств.

16. Загальна характеристика плану санаційних заходів.

17. Розробка плану санаційних заходів. Принципи планування.

18. Розгляд та узгодження плану санаційних заходів комітетом кредиторів.

19. Сутність досудової санацій підприємства, її мета та критерії.

20. Диференціація кредиторської заборгованості в ході здійснення досудової санації.

21. Особливості проведення досудової санації державних підприємств.

22. Умови прийняття рішень щодо санації боржника у судовому порядку.

23. План санації (реорганізації) боржника, його структура при судовій санації підприємства.

24. Форми фінансової санації підприємства.

25. Поняття та класифікація внутрішніх джерел санації.

26. Шляхи збільшення вхідних грошових потоків.

27. Реструктуризація активів при здійсненні фінансової санації.

28. Зменшення вихідних грошових потоків як джерело фінансової санації.

29. Класифікація зовнішніх джерел фінансування санації підприємства.

30. Фінансування санації за рахунок акціонерного, (пайового) капіталу.

31. Порядок зменшення статутного капіталу підприємства.

32. Санація викупом акцій у власників.

33. Альтернативна санація.

34. Форми участі кредиторів у фінансовому оздоровлення боржника.

35. Фінансова участь персоналу у санації підприємств.

36. Санація збільшенням статутного капіталу: основні цілі та порядок проведення.

37. Методи та джерела збільшення статутного капіталу.

38. Сутність та форми реструктуризації підприємства.

39. Форми та загальні умови реорганізації підприємства.

40. Реорганізація підприємств розукрупненням.

41. Реорганізація підприємств злиттям.

42. Реорганізація підприємств приєднанням та поглинанням.

43. Реорганізація підприємств, спрямована на розукрупнення.

44. Перетворення, як окремий випадок реорганізації.

45. Досудове врегулювання господарських спорів: фінансові аспекти.

46. Судове врегулювання господарських спорів: фінансові аспекти.

47. Форми та методи держаної підтримки санації підприємств.

48. Пряме державне фінансування санації підприємств.

49. Особливості санації та банкрутства страхової кампанії.

50.Фонд стабілізації підприємств та організацій: його завдання джерела формування.

51. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

52. Етапи ліквідації підприємства.

53. Черговість задоволення претензій кредиторів.

54. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства.

55. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.

56. Мирова угода: зміст та умови укладення.

57.Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство: зміст та фінансова відповідальність.

58. Санація банківських установ: підстави та умови проведення.

59. Банкрутство кредитних установ.

60. Реорганізація як метод фінансового оздоровлення банківських установи.

6. ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (із змінами і доповненнями) від 14 травня 1992 року N 2343-XII

2.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо здійснення управління підприємством-боржником (банкрутом) від 15 квітня 2010 року № 2133- VI
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconДержавний вищий навчальний заклад
Завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних (індивідуальних) робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Ці знання набувають в результаті вивчення теорії про сировину. її фарбування, переробку, виготовлення матеріалу, способах визначення...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка