Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання
Скачати 113.96 Kb.
НазваРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання
Дата конвертації03.11.2013
Розмір113.96 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы


Міністерство освіти і науки

Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра менеджменту та логістики

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для

індивідуальних науково-дослідних завдань

з дисципліни «Основи менеджменту»

для студентів денної та заочної форми навчання
Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійне спрямування

«Менеджмент підприємств харчової промисловості»,

«Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Логістика»


.

Одеса – 2013

Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – Одеса: ОНАХТ, 2013.- 17с.
Укладачи: к.е.н., доц. Корсікова Н. М. , ас. Левчук Ю.С.
Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри менеджменту та фінансів ОНАХТ, протокол № 5 від 8.02.2013 р.
ІНДЗ 1. Проведення управлінського обстеження підприємства за індивідуальним варіантом. Формування матриці СВОТ- аналізу
Завдання 1. Відповідно до варіанту сформулюйте місію підприємства (організації) та його основні цілі для зазначених в таблиці сфер діяльності:
Основні сфери цілеполягання

Прибутковість
Ринки збуту
Продуктивність
Продукція
Фінансові ресурси
Виробнича потужність
Розвиток персоналу

На основі наведених цілей побудуйте «Дерево цілей», користуючись наступними правилами:

1. Дерево цілей має кілька (З—4) рівнів. Іх кількість визначається конкретними умовами, рівнем інформації, складністю об’єкта, кваліфікацією експертів, ресурсними можливостями, необхідністю точного прогнозу.

2. На кожному рівні дерева цілей комплекс підцілей має бути достатнім і необхідним для досягнення вищого рівня цілей.

3. Дерево цілей будується до рівня, на якому можна визначити відповідального виконавця і розпочати формування заходів програми досягнення цілей.

4. За змістом вони можуть мати науковий, технічний, економічний, соціальний, політичний характер і бути орієнтованими на вирішення виробничих, кадрових, соціальних, екологічних, технічних завдань розвитку організації.

5. Цілі мають бути:

  • конкретними і вимірювальними;

  • досяжними;

  • достатньо точно орієнтованими в часі з точки зору досягнення певних результатів;

  • операційними (можливість перетворення в конкретні задачі);

  • такими, що підтримують інші цілі.

6. Цілі повинні починатися з дієслова в неозначеній і наказовій формі, що характеризує виконання дій («розробити», «покращити», «підвищити», «довести»).^ Дерево цілей за Вашим варіантом

Завдання 2. Проведіть управлінське обстеження компанії (описання профілю компанії) та на підставі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища компанії побудуйте СВОТ матрицю.
^ Описання профилю компанії (управлінське обстеження)


Функціональна зона

Типові питання

Маркетинг

Частка ринку і конкурентоздатність

Розмаїтість і якість асортименту

Ринкові дослідження і розробки

Сервісне обслуговування клієнтів

Збут, реклама, просування товару

Який товар приносить найбільший прибуток тощо

Фінанси

Основні джерела фінансових ресурсів

Баланс між зовнішнім і внутрішнім фінансуванням

Структура активів

Пріоритети в розподілі ресурсів

Можливість залучення середньо- та довгострокових кредитів тощо

Виробництво

Виробничий профіль обладнання, яке використовується

Можливість доступу до нових матеріалів.

Стан обладнання

Механізми контролю над вхідними матеріалами, їх рухом у виробництві і вихідних виробах

Чи має організація ефективну систему контролю якості продукції?

Наскільки добре організований і спланований процес виробництва? Чи можна його поліпшити?

Персонал

Тип працівників, які працюють в організації

Компетентність і підготовка персоналу

Ефективність системи контролю і мотивації персоналу

Система підготовки і підвищення кваліфікації персоналу

Відтік провідного персоналу з організації в останні роки

Система оцінки персоналу

Ефективність розподілу повноважень і відповідальності персоналу (організаційна структура управління)

Організаційна культура та імідж компанії

Атмосфера та психологічний клімат в компанії

Репутація компанії у споживачів, в суспільстві


Описання профилю компанії ______________________________________


Функціональна зона

Типові питання

Маркетинг
Фінанси
Виробництво
Персонал
Організаційна культура та імідж компанії
^ Методика СВОТ (SWOT) – аналізу
S – міцність організації (сильні сторони підприємства);

W – слабкість організації (слабкі сторони);

O – можливості зовнішньої середи;

T – погрози зовнішньої середи.

Для визначення стану і потенціалу фірми необхідно проаналізувати фактори внутрішньої і зовнішньої середи.

Для побудови SWOT – матриці необхідно:

  1. В блоці «Сили» перерахувати 3-6 змінних внутрішньої середи фірми, які можуть розглядатися як її сильні сторони;

  2. В блоці «Слабкості» перерахувати 3-6 змінних внутрішньої середи фірми, які можуть розглядатися як її слабкі сторони;

  3. В блоці «Можливості» перерахувати 3-6 сприятливих можливостей, які знаходяться у зовнішньому середовищі фірми. Вони виявляються на підставі аналізу поточної ситуації і прогнозування майбутніх тенденцій розвитку.

  4. В блоці «Погрози» перераховують 3-6 існуючих і майбутніх погроз, які пов'язані із зовнішнім середовищем фірми.

  5. Згенерувати можливі стратегії, які основані на комбінації чотирьох наборів стратегічних факторів:

SO – стратегія – визначає як найкращім чином використовувати сильні сторони фірми, щоб реалізувати сприятливі можливості, які знаходяться у зовнішньому середовищі;

ST – стратегія – розглядає як використовувати внутрішні сильні сторони фірми для того, щоб запобігти зовнішніх погроз;

WO – стратегія – реалізація переваг зовнішньої середи для подолання внутрішніх слабостей;

WT – стратегія –спрямована на те, щоб мінімізувати вплив слабких сторін та запобігти зовнішнім погрозам.
^ SWOT - матриця (приклад)
S – сильні сторони

W – слабкі сторони

1.Ефективна збутова мережа.

2.

3.


1.Обмеженість виробничих потужностей.

2.

3


O - можливості

S*O

W*O

1.Високі темпи росту ринку.

2.

3

1.Збільшення фірмових торгових точок.

2.

1.Залучення інвестицій для збільшення потужностей.

2.

T - загрози

S*T

W*T

1.Зростання цін на сировину

2.

3.

4.


1.Заключення довгострокових договорів з надійними постачальниками.


1.Проведення маркетингових заходів (акції, бігборди, реклама на радіо, телебаченні).


^ SWOT - матриця( за Вашим варіантом)


S – сильні сторони

W – слабкі сторони

1.
2.
3.
4.
5.1.
2.
3.
4.
5.


O - можливості

S*O

W*O

1.
2.
3.
4.
5.1.
2.
3.
4.
5.1.
2.
3.
4.
5.


T - загрози

S*T

W*T

1.
2.
3.
4.
5.1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.ІНДЗ 2. Формування організаційної структури та делегування повноважень
Завдання 1. Сформувати схему організаційної структури управління (ОСУ) підприємством (за варіантом).
Завдання 2. Надайте характеристику організаційної структури підприємства за відповідною формою
Тип ОСУ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
^ Характерні риси

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Переваги

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Недоліки

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Організаційна структура підприємства (за варіантом)

Завдання 3. Визначить перелік керівників та склад структурних підрозділів апарату управління, які виконують кожну з конкрених функцій, які наведено у таблиці, тобто як розподілені повноваження та виконання конкретних функцій між керівниками та підрозділами апарату управління
Розподіл повноважень по виконанню управлінських функційп/п

Функція управління

Підрозділ, який виконує

Лінійний керівник

1

Лінійне керівництво2

Діловодство3

Юридична діяльність4

Соціальний розвиток5

Управління кадрами6

Внутріорганізаційне планування7

Організація праці і заробітної плати8

Бухгалтерський облік9

Управління фінансами10

Технічний розвиток виробництва11

Вдосконалення організації виробництва12

Організація ремонтного обслуговування13

Організація енергетичного обслуговування14

Управління капітальним будівництвом15

Охорона праці і техніка безпеки16

Управління якістю17

Оперативне управління виробництвом18

Маркетинг19

Матеріально-технічне забезпечення20

Управління забезпеченням сировиною21

Управління збутом готової продукції22

Організація транспорт

ного обслуговування

Схожі:

Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні щодо самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань з курсу „Міжнародна економіка” (для студентів денної...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань з курсу...
Методичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань з курсу „Історія економіки та економічної думки” (для студентів всіх спеціальностей...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconВступ
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни «Вища освіта І болонський...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Методичні вказівки. Питання щодо складання тестових завдань з дисципліни „Машини з двз” для студентів спеціальності 7 090210 „Двигуни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання icon№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів
...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки І тематика письмових робіт з навчальної дисципліни
«Трудове право» для студентів 3-го курсу Інституту економіки І менеджменту денної форми навчання
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Дегазація шахт” для студентів усіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка