План лекції Облік основних засобів. 1
НазваПлан лекції Облік основних засобів. 1
Сторінка1/9
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Фінанси > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
План лекції

  1. Облік основних засобів.

1.1. Визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік.

1.2. Облік надходження основних засобів.

1.3. Облік амортизації основних засобів.

1.4. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів.

1.5. Облік переоцінки та зменшення корисності основних засобів

1.6. Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві.

1.7. Порядок проведення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів у фінансовому обліку.

1.8. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності підприємства.

2. Облік орендних операцій з основними засобами

2.1. Облік фінансової оренди.

2.2. Облік оперативної оренди.

2.3. Облік інших матеріальних необоротних активів.

2.4. Облік капітальних інвестицій.
Нормативно-правова база

  1. Податковий Кодекс України, затверджений ВРУ від 2.12.10р. №2755-VI.

  2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р №966-ХІV із змінами і доповненнями.

  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, - П(С)БО 7.

  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. N 181, - П(С)БО 14

  5. Інструкція «Про порядок визначення розмірів збитків від крадіжок, недостачі, знищення (пошкодження) матеріальних цінностей», затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 22.01.96.

  6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.03 р. №561.

  7. Інструкція №69 по інвентаризації основних засобів, ТМЦ, НМА, грошових коштів і документів. Наказ Мінфіну України від 11.08.94р.

  8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ №291 від 30.11.99р.

  9. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356.


І. Облік основних засобів.
^ 1.1. Визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних, соціальних і культурно-побутових функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Відповідно до ^ Податкового Кодексу України (далі ПКУ) основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший року).

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за певними групами і цим групам, за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі­зацій, затвердженим Міністерством фінансів України від 30.11.99 р. № 291, встановлені відповідні коди (шифри): (табл. 1).

Таблиця 1

Синтетичний рахунок першого порядку

Субрахунки
(рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1^ . Необоротні активи

10

Основні
засоби

100

Інвестиційна нерухомість

Усі види
діяльності

101

Земельні ділянки

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби


Залежно від характеру участі основних засобів у процесі діяльності вони (основні засоби) поділяються на виробничі й невиробничі.

До виробничих основних засобів належать: виробничі будівлі та споруди, передавальні пристрої, силові машини й устаткування, робочі машини та устаткування, транспортні засоби, обчислювальна техніка та інше.

До складу невиробничих основних засобів включаються: житлові будинки, будинки готелів, гуртожитків, бань, санпропускників, клубів, будинків культури, лікарень тощо.

^ Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за їхнього первісною вартістю.

Відповідно до ст. 145 Податкового Кодексу України існує наступна класифікація основних засобів (табл.2).

Таблиця 2

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

Група 1 – земельні ділянки

-

Група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

Група 3 – будівлі,

Споруди

Передавальні пристрої

20

15

10

Група 4 – машини та обладнання

З них:

Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визначаються роялті, та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комунатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові),мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень.

5
2

Група 5 – транспортні засоби

5

Група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

Група 7 – тварини

6

Група 8 – багаторічні насадження

10

Група 9 – інші основні засоби

12

Група 10 – бібліотечні фонди

-

Група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

-

Група 12 – тимчасові (не титульні) споруди

5

Група 13 – природні ресурси

-

Група 14 – інвентарна тара

6

Група 15 – предмети прокату

5

Група 16 – довгострокові біологічні активи

7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

План лекції Облік основних засобів. 1 iconЗ дисципліни “Фінансовий облік І”
Документальне оформлення руху основних засобів, їх синтетичний та аналітичний облік
План лекції Облік основних засобів. 1 icon1. До складу основних виробничих засобів входять
Ознака, що лежить в основі поділу основних засобів на активну та пасивну частину, це
План лекції Облік основних засобів. 1 icon8. Облік основних господарських процесів
Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів І...
План лекції Облік основних засобів. 1 iconПлан лекції Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів підприємства....
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р №966-хіv із змінами І доповненнями
План лекції Облік основних засобів. 1 iconПлан Автотранспорт; основні поняття та завдання обліку Бухгалтерський...
Облік доходів, витрат та порядок формування на автотранспортних підприємствах фінансових результатів
План лекції Облік основних засобів. 1 iconПлан лекції Вступ. Місце та значення дисципліни. Інформація як основний...
Передумови використання технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
План лекції Облік основних засобів. 1 iconТема : Облік
Мета роботи: навчитися складати первинні документи та бухгалтерські проведення щодо обліку надходження, руху та вибуття основних...
План лекції Облік основних засобів. 1 iconЛекція №2 Тема: “ Види ремонтів, системи планово попереджувальних ремонтів.” План лекції
Енергоустаткування та мережі є частиною основних підприємницьких (виробничих) фондів підприємства
План лекції Облік основних засобів. 1 iconПервісна, або історична вартість основних засобів
В процесі такої переоцінки визначається нова ціна (вартість) основного засобу з урахуванням його фізичного І морального зносу та...
План лекції Облік основних засобів. 1 iconПлан-конспект лекції зі спецкурсу: «Біофізика клітини» на тему: «Електрична...
Під час лекції для досягнення визначених завдань застосовують такі методи, прийоми, засоби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка