За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств
НазваЗа своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств
Сторінка1/17
Дата конвертації25.09.2013
Розмір2.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1.Сутність і необхідність фінансового менеджменту малого бізнесу.

Сучасний бізнес передусім має за основу менеджмент, оскільки будь-яке підприємство завжди потребує певної системи управління. Сутність менеджменту полягає в оптимальній трансформації ресурсів фірми (землі, праці,капіталу) для досягнення поставленої мети.

Зміст процесу управління найповніше можна розуміти через йог функції:

-планування (процес визначення мети і передбачення майбутнього розвитку підприємства).

-організація ( специф. діяльність з формув. структури певного суб’єкта господ., координації внутр. Підрозділів, розділення повноважень і відповідальності).

- директирування (включає мотивацію, лідерство та комунікацію).

- контроль ( процес вимірювання досягнутих результатів діяльності, зіставлення їх з запланованими).

^ Фінансовий менеджмент МБ пов'язаний із сукупністю рішень, які приймаються у зв’язку з формуванням та ефективним використанням фін. ресурсів в умовах трансформації економіки України. З одного боку, фін. менеджмент МБ спрямований на забезпечення сумою грош. надходжень, збереження фін. стійкості та ліквідності малого підприємства, з другого – отримання максимального прибутку при мінімальному ризику. МП прибуток і ризик – клчові елементи фін. менеджменту. Між ними існує протилежна залежність: збільшення ризику приводить до зменшення прибку, зменшення ризику до збільшення прибутку.

Фінм менеджмент МП постійно розв’язує суперечності, які виникають між цілями фірми та її фін. можливостями. Власники фірм повинні приймати тільки такі рішення, в результаті виконання яких можна очікувати отримання прибутку.

^ За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета малого підприємства інколи є складною і суперечливою.

Відсутність спеціалістів з фінансового менеджменту зумовле-на критеріями, відповідно до яких визначається належність підп-риємства до категорії «малих». Обмежена кількість працюючих та обсягу реалізації продукції не дозволяє тримати необхідну кулькість спеціалістів.

Інколи на малих підприємствах один працівник відповідає за таке коло обов’язків, які не в змозі виконати. У зв’язку з цим деякі питання організації бізнесу бізнесмен вирішує, покладаючись на інтуїцію, тобто поверхнево, не розраховуючи досконально потреби в коштах. І як наслідок, постає перед фактом, коли в нього доходи не покривають витрати.

Малі підприємства зацікавлені в одержані поточного прибутку, в аналізі руху готівки, в управлінні оборотним капіталом і по суті не вдаються до фінансового прогнозування та планування.

Роль малого бізнесу в економічному житті України зростає. Конкретно роль малого бізнесу полягає в тому, що його розвиток сприяє: створенню нових робочих місць, упровадженню нових видів товарів і послуг, прискоренню структурної перебудови економіки.

^ 2. Особливості фінансового менеджменту малого бізнесу.

Фінансовий менеджмент МБ із сукупністю рішень, які приймаються у зв’язку з формуванням та ефективним використанням фін. ресурсів в умовах трансформації економіки України. З одного боку, фін. менеджмент МБ спрямований на забезпечення сумою грош. надходжень, збереження фін. стійкості та ліквідності малого підприємства, з другого – отримання максимального прибутку при мінімальному ризику. МП прибуток і ризик – клчові елементи фін. менеджменту. Між ними існує протилежна залежність: збільшення ризику приводить до зменшення прибку, зменшення ризику до збільшення прибутку.

Фінм менеджмент МП постійно розв’язує суперечності, які виникають між цілями фірми та її фін. можливостями. Якщо власники МП не узгоджують свої цілі з фінансивиими можливостями , то таке МП стає банкрутом. Власники фірм повинні приймати тільки такі рішення, в результаті виконання яких можна очікувати отримання прибутку.

^ За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета малого підприємства інколи є складною і суперечливою.

Відсутність спеціалістів з фінансового менеджменту зумовле-на критеріями, відповідно до яких визначається належність підп-риємства до категорії «малих». Обмежена кількість працюючих та обсягу реалізації продукції не дозволяє тримати необхідну кулькість спеціалістів.

Інколи на малих підприємствах один працівник відповідає за таке коло обов’язків, які не в змозі виконати. У зв’язку з цим деякі питання організації бізнесу бізнесмен вирішує, покладаючись на інтуїцію, тобто поверхнево, не розраховуючи досконально потреби в коштах. І як наслідок, постає перед фактом, коли в нього доходи не покривають витрати.

Малі підприємства зацікавлені в одержані поточного прибутку, в аналізі руху готівки, в управлінні оборотним капіталом і по суті не вдаються до фінансового прогнозування та планування.

^ Отже, фінансовий менеджмент у малому бізнесі має такі особливості, що відрізняють його від великого:

+ залежність від внутрішніх джерел фінансування і слабка організація довгострокового планування, що зумовлена незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації. Більшість принципів управління фінансовими ресурсами великих підприємств можуть бути застосовані до малого бізнесу, але з іншими акцентами;

+ більшість власників малих підприємств відчувають дефіцит широкого діапазону навичок, за допомогою яких вони повинні точно аналізувати ринок і стрімко маневрувати своїми обмеженими ресурсами, щоб максимізувати швидкість і гнучкість випуску продукції;

+ залежність потенціалу росту малих підприємств від кваліфікації їхнього управлінського персоналу.

Основні чинники, які впливають на організацію управління фінансами малого підприємства: кількість працюючих; їхній склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції, форма власності; співвідношення попиту та пропозицій щодо вироблюваної продукції.

^ 3.Особливості організації фін-госп діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Існують певні особливості організаці фін-госп діяльності суб’єктів МП:

^ 1.В МБ притаманне поєднання права власності із безпосереднім управлінням підприємством, як правило, власник сам керує підприємством.

2. Обмеження кількісних характеристик підприємства. Довідноно до чинного законодавства МП поділяють на 2 категорії: - мікропідприємства; - МП.

-Мікропідприємство:

Субєкти:

*фізичні особи, зареєстровані у законодавчо, середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не більше 10 осіб; річний дохід – не більше 2 млн. євро визначений за середньорічним курсом НБУ.

*юридичні особи – суб’єкти господ. будь-якої організаційної форми , в якій середня кількість працівників не більше 10, річний дохід не більший 2 млн. євро.

- ^ Мале підприємство:

Субєкти зареєстровані у законодавчому порядку:

*фізичні особи, середня кількість працівників не більше 50 осіб, річний дохід не більше 10 млн. євро.

*юридичні особи, середня кількість працівників не більше 50 осіб, річний дохід не більше 10 млн. євро.

3. МБ є сімейним. Використовуються фінансові ресурси сімї.

4. МП, як правило, моно профільні, тобто зосереджені на одному виді діяльності.

5. МП вкрай чутливі до змін в законодавства в системв оподаткування, зміни політичної конюктури.

6. Субєктам МП досить складно отримати кредит, особливо на першому етапі створення МП. Для них зазвичай банки пропонують високі %, оскільки існує підвищений ризик. Кредити залучаються на короткостроковій основі.

7. МП не мають відповідних внутрішніх захисних структур і тому піддаються впливу силового тиску з боку незаконних дій.

8. У МП наявна недостатність або відсутність спеціалістів з управління фінансами

9. Хронічна недостатність фінансових ресурсів , відсутність плануванн та прогнозування.

^ 5. Об’єкт, мета та завдання фінансового менеджменту малого бізнесу. Сутність менеджменту полягає в оптимальній трансформації ресурсів фірми (землі, праці,капіталу) для досягнення поставленої мети. Об'єктом фінансового менеджменту виступають фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі управління фінансовими ресурсами малих підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці України. Метою фінансового менеджменту МБ з одного боку є забезпечення фірми оптимальної суми грошових коштів, зберігання фінансової стійкості та ліквідності МП, з другого – отримання максимального прибутку при мнімальному ризику.

Основні завдання фінансового менеджменту МБ:

1.Забезпечення збалансованості доходів та витрат.

2.Збереження фінансової стійкості та платоспроможності фірми.

3. Отримання оптимального прибутку від усіх видів діяльності.

4.Формування заодівльної структури в балансі МП.

5. Організація своєчасних розрахунків з бюджетом, кредитними установами, працівниками.


^ 4.Особливості організації фінансів малих підприємств.

Організація фінансів суб’єктів МП залежить від специфіцки виробництва. Специфіка полягає в тому, що для малих підприємств не прийнятна спеціалізація, обмежений асортимент виробленої продукції.

Управління фінансами на МП суттєво відрізнється від управління фінансами на великих.

^ По-перше, МП не можуть випускати акції. Тому, фінансові ресурси формуються за рахунок працюючих, а в процесі діяльності - за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань.

По-друге, основним залученим джерелом є кредиторське забезпечення за розрахунок за ТМЦ, а також кредити комерційних банків.

По-третє,в результаті недостатності грошових коштів у МП уповільнена система платежів за розрахунками, з бюджетом, з комерційними банками.

По-четверте, у суб’єктів МП вища питома вага готівкових коштів порівняно з великими підприємствами і менші запаси ТМЦ. МП не потребує великих обсягів грошових коштів за рахунок більш швидкої оборотності обороних активів.

По-пяте, на МП можна значно швидше скоротити витрати в-цтва шляхом запровадження зберігаючи технологій та використання дешевої робочої сили.

По-шосте, у суб’єктів МП підвищений ризик втрати фінансових ресурсів. Він майже в втричі вищий ніж на великих підприємствах.Це обумовлено тим, що у МП збиток однієї продукції не можна покрити за рахунок прибутку від іншої продукції, оскільки у МП як правило виробляється 1 вид продукції.

У МП більш високий ризик від зовнішніх джерел формування господарської діяльності порівняно з великим підприємством. Це пов’язано з тим, що у суб’єктів МП поточні зобов’язання займають 50% і більше загальної суми фінансових ресурсів, в той час, як у великих – лише 30%.

Субєкти МП традиційно орієнтуються на поточний прибуток, здатні швидко реагувати на попит та пропозицію споживачів.

Субєкти МП мають значно нижчі показники фін. незалежності, ліквідності, маневреності, забезпеченості власними коштами.

^ 6. Фінансово-організаційні переваги і недоліки малих підприємств порівняно з великим виробництвом.

За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета малого підприємства інколи є складною і суперечливою.

Обмеження законодавством кількості працюючих та обсягу реалізації продукції внеможливлює утримання достатньої кількості спеціалістів з фінансового менеджменту.

Переваги:

1.активізує структурну перебудову економіки.

2. МБ дає широку свободу ринковоу вибору та додаткових робочих місць.

3. забезпечує швидку сукупність витрат виробництва.

4. оперативно реагує на виробничий попит із мінімальними витратами мають переорієнтуватися на виробництво, що користується попитом.

5. дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва.

6. забезпечує конкуренцію на ринку, допомагає наповнити ринок товарів та послуг, які користуються попитом.

7. прискорює процес впровадження НТП

8. пристосування до змінної ринкової ситуації швидше ніж на великих підприємствах.

^ Водночас, у розвитку малого бізнесу є недоліки. Зокрема, низький, порівняно з великим виробництвом, рівень технології та управління виробництвом, недостатній потенціал науково-дослідних робіт, обмежений доступ до передових технологій та технологічної інформації, використання неефективного устаткування, обмежений доступ до фінансових джерел., відсутність перспективного планування, відсутність безперервності в інноваційному процесі.

^ 7. Функції фінансового менеджменту малого бізн.

Малий бізнес — бізнес, який здійснюється незначною кількістю працівників та невеликими обсягами реалізації продукції (робіт, послуг).

Сутність фінансового менеджменту малого бізнесу відображається в її функціях. Функції фінансового менеджменту МП— види управлінської діяльності, спрямовані на досягнення цілей та вирішення завдань фінансового управління підприємства.Виділяють такі функції фінансового менеджменту малого бізнесу: планування, організація, мотивація, контроль та координація. Усі функції фінансового менеджменту взаємопов’язані між собою (див.рис.)


^ Функція планування у фінансовому менеджменті є основою прийняття фінансових рішень. З одного боку, фінансове планування — комплекс заходів з розробки планових завдань і їх реалізації на практиці, з іншого — діяльність із формування і затвердження фінансових планів за основними напрямами фінансової діяльності підприємства.

^ Організація полягає у створенні органів управління, побудові структури апарату малого підприємства, встановленні взаємозв'язків між ними, розподілі обов'язків і повноважень. Координація у фінансовому менеджменті — узгодженість робіт усіх ланок малого підприємства, апарату управління і фахівців, єдність відносин між ними.

Мотивація як функція фінансового менеджменту передбачає спонукання і стимулювання працівників до ефективної та продуктивної роботи з метою виконання поставлених завдань розвитку та функціонування малого підприємства.

Контроль у фінансовому менеджменті малого підприємства — це перевірка організації роботи та виконання завдань та своєчасне внесення корективів.

^ 8. Чинники, які визначають особливості малого бізнесу в Україні.

Основні чинники, які впливають на організацію управління фінансами малого підприємства: кількість працюючих; їхній склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції, форма власності; співвідношення попиту та пропозицій щодо вироблюваної продукції.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент – це інтегральне явище, що має різні форми вияву. Так, фінансовий менеджмент можна розглядати як науку І практику...
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств icon2. система забезпечення фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент, як складова всієї системи управління, базується на загальних принципах процесу управління розвитком підприємства...
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни Фінансовий менеджмент
Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності І сферою здійснення бізнесу
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconТеоретичні основи фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент – це система управління формуванням, розподілом І використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання...
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconПлан Правове забезпечення фінансового менеджменту Організаційне забезпечення...
Через розробку системи законів та інших нормативних, актів держава проводить відповідну фінансову політику І здійснює регулювання...
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств icon2. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
За трактуванням капіталу як категорії фінансів підприємств як правило розрізняють дві основні форми капіталу
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних...
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Доповніть відповідь: “До принципів організації фінансового менеджменту належать”
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств iconЕкономічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
За своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка