«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів»
Назва«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів»
Сторінка1/12
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки України

Курсова робота

з курсу: «Фінансовий менеджмент»

на тему: «Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів»Виконала

студентка

фінансового факультету
Перевірила:

к.е.н., доц.Харків, 2012
Зміст

стор.

ВСТУП

^ РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Загальна характеристика підприємства
1.2. Бюджет прямих витрат на виробництво продукції
1.3. Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції
1.4. Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції
1.5. Аналіз беззбитковості виробництва продукції

^ РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ
2.1. Прогнозування потоків грошових коштів
2.2. Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом
2.3. Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

^ РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз ліквідності підприємства
3.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
3.3. Аналіз ділової активності підприємства
3.4. Аналіз рентабельності підприємства

ВИСНОВКИ

^ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ

В умовах ринкової економіки будь-якому підприємству незалежно від форми власності та організаційно-правової форми обов’язково необхідно здійснювати планування як на поточний період так і на довгострокову перспективу. Наявність плану розвитку та розширення підприємства з обґрунтуванням всіх витрат, свідчить про високий рівень менеджменту підприємства та зважену стратегію розвитку суб’єкта господарювання. Документом, що поєдную всі ці вимоги є бізнес-план, що відображає основну виробничу ідею підприємства, основні напрямки діяльності, цілі та завдання керівництва і т.п.

Без зваженого та якісного бізнес-плану підприємство не зможе залучити позикових коштів, змоделювати економічний процес виробництва та збуту продукції, тому розробка бізнес-плану для фінансового менеджера має особливу актуальність.

Метою курсової роботи є розробка бізнес-плану та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства з виробництва хлібобулочних виробів на основі прогнозованих форм фінансової звітності.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

1) надати загальну характеристику підприємства з виробництва хлібобулочних виробів;

2) обґрунтувати потребу підприємства у основних та обігових коштах для виробництва 2-х видів продукції;

3) розрахувати обсяг прямих та непрямих витрат підприємства;

4) здійснити калькуляцію собівартості продукції, що виробляється та визначити ціну одиниці продукції;

5) розрахувати обсяг беззбиткового виробництва продукції підприємства

6) здійснити прогноз грошових потоків підприємства;

7) скласти прогнозну фінансову звітність підприємства прямим та непрямим методом;

8) розрахувати основні фінансові показники підприємства та на їх основі здійснити прогноз ефективності виробничої програми підприємства протягом року.

Розділ 1. Формування бюджетів для визначення собівартості та ціни продукції
1.1. Загальна характеристика підприємства
Підприємство з виробництва хлібобулочних виробів «Свіжий хліб» планується організувати у вигляді юридичної особи з вибором організаційно-правової форми товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) зі статутним капіталом у розмірі 722500 грн., оскільки дана форма підприємства має ряд переваг в порівнянні з іншими: необмежену відповідальність, незначний в порівнянні з АТ обсяг власного капіталу, незначні витрати на організацію і т.п.

Основним видом діяльності ТОВ «Свіжий хліб» згідно з класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) є виробництво хлібобулочних виробів Код 15.81.0. Оскільки підприємство здійснює виробництво продукції, то галуззю його діяльності є промисловість, а саме харчова промисловість. Власниками підприємства є приватні особи (члени товариства), а форма власності підприємства – приватна. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.

Технологічний процес виробництва хлібобулочних виробів на підприємстві ТОВ «Свіжий хліб» складається з наступних етапів:

  1. Просіювання борошна з метою отримання високоякісної сировини для випікання хліба. Для здійснення даної операції підприємству необхідне мукопросіювач.

  2. Замішування тіста за встановленою технологією з додаванням необхідних матеріалів. Для забезпечення даної операції підприємству необхідно закупити тістозамішувальну машину МT 120 (Premium) (самоперекидну).

  3. Витримка тіста. Даний етап здійснюється з метою підготовки тіста, оскільки для витримки тіста необхідно близько 20 хвилин, даний етап буде проходити у діжі тістозамішувальної машини з подальшим викиданням тіста для розподілу.

  4. Розподіл тіста на рівні частини з метою отримання продукції однакової маси. Для реалізації даного процесу необхідно придбати тістоділитель DIV 16.

  5. Формування форми хлібобулочних виробів, здійснюється за допомогою тістозакаточної машини Unic;

  6. Витримка заготовок. Даний етап здійснюється протягом 20 хвилин перед випіканням готової продукції за допомогою розстойки CLI 1-256

  7. Випікання хлібобулочних виробів. Здійснюється з використанням конвекційної печі SHOP-IN SI-1.0604.

У своїй діяльності підприємство буди використовувати лише високоякісні сировину та матеріали, імпортне високотехнологічне обладнання, висококваліфікованих працівників.

Підприємство буде виготовляти таку продукцію:

  1. Хліб житній формовий «Український»;

  2. Батон білий «Харківський».

На момент утворення підприємства, один з власників вніс в статутний капітал приміщення, загальною площею 100 м2, яке було оцінено незалежним оцінщиком у сумі 300 тис. грн., з можливістю використання протягом 30 років. Іншим учасником товариства був внесений вантажний автомобіль JAC (2008 року), оцінений в 72 тис. грн.

Зі 100 м2 площі підприємство має 70 м2 виробничої площі, 30 м2 - офісні площі.

Амортизація за вище переліченими основними фондами нараховується прямим методом.

На підприємстві працюють 17 чоловік, організаційна структура підприємства наведена на рис. 1.1.

Рис 1.1 Організаційна структура підприємства «Свіжий хліб»

Основні посадові обов’язки кожного з працівників наведені в табл. 1.1
Таблиця 1.1

Посадові обов’язки працівників підприємства ТОВ «Свіжий хліб»


№ п/п

Посада

Кількість

Обов’язки

1.

Директор

1

- організація роботи підприємства;

- підписання договорів на поставку сировини та матеріалів;

- управління фінансовими ресурсами підприємства

2.

Головний бухгалтер

1

- ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства

- нарахування заробітної плати

3.

Торговий представник

1

- організація збуту продукції;

- перевірка супутніх документів на готову продукцію

4.

Оператор устаткування

5

- підготовка устаткування до роботи;

- завантаження та здійснення процесу контролю за роботою обладнання

5.

Пекар

6

- підготовка обладнання до роботи;

- завантаження підготовлених заготовок до випікання

- виймання готових виробів на лотки та візки

6.

Водій

1

- доставка продукції до основних точок збуту

7.

Прибиральниця

1

- обслуговування робочих місць та офісу підприємства

8.

Вантажник

1

- завантаження готової продукції у лотках з візків на транспорт;

- розвантаження лотків з готовою продукцією у точках збуту


Підприємство працює в 1 зміну, тривалість робочого дня складає 8 год., тривалість робочого місяця 160 годин. В рік підприємство працює 1920 год.

Продукція підприємства має стабільний попит, тому обсяги виробництва будуть приблизно стабільними, зростаючи рівномірно у зв’язку з постійним збільшенням міського населення за рахунок міграції з сільської місцевості.
1.2. Бюджет прямих витрат на виробництво продукції
Прямі витрати – це витрати, що безпосередньо пов’язані з випуском конкретного виду продукції і можуть бути віднесені при калькуляції собівартості в момент їх здійснення. До прямих витрат включаються витрати на сировину, матеріали, амортизацію обладнання, за допомогою якого безпосередньо здійснюється виробництво, заробітну плату працівників, що безпосередньо зайняті виробництвом продукції і т.п.

Організація підприємства ТОВ «Свіжий хліб» планується на листопад місяць 2010 року, а виробництво продукції планується розпочати у січні 2011 року. Планові обсяги виробництва житнього хліба «Український» та батону «Харківський» у січні місяці складають 16000 од. та 20000 од. відповідно (по 800 та 1000 од. щоденно)

Витрати сировини та металів для виробництва 1 одиниці житнього хліба «Український» та батону «Харківський» наведено у табл. 1.2 та табл. 1.3 відповідно.
Таблиця 1.2

Витрати на матеріали і покупні вироби на місяць для виробництва житнього хліба «Український»


Сировина та матеріали

Одиниця вимірювання

Норма витрат на од. продукції

Ціна за одиницю з урахуванням ПДВ, грн.

Сума втрат на одиницю продукції, грн

Загальна кількість на обсяг вир-ва

Сума витрат на весь обсяг вир-ва, грн.

Житнє борошно

кг.

0,35

1,70

0,60

5600

9520

Пшеничне борошно

кг

0,15

2,50

0,38

2400

6000

Вода

л

0,28

0,35

0,10

4480

1564

Сіль

кг

0,01

3,00

0,03

160

480

Дріжджі

кг

0,01

8,00

0,08

160

1280

Соняшникова олія

л

0,018

12,00

0,22

288

3456

РАЗОМ

 

 

 

1,39

 

22240,00Таблиця 1.3

Витрати на матеріали і покупні вироби на місяць для виробництва батону «Харківський»


Сировина та матеріали

Одиниця вимірювання

Норма витрат на од. продукції

Ціна за одиницю з урахуванням ПДВ, грн.

Сума втрат на одиницю продукції, грн

Загальна кількість на обсяг вир-ва

Сума витрат на весь обсяг вир-ва, грн.

Пшеничне борошно

кг

0,5

2,50

1,25

10000,00

25000,00

Вода

л

0,2

0,35

0,07

4000,00

1400,00

Сіль

кг

0,015

3,00

0,05

300,00

900,00

Цукор

кг

0,016

8,40

0,13

320,00

2700,00

Масло вершкове

л

0,03

12,00

0,36

600,00

7200,00

Дріжджі

кг

0,025

8,00

0,20

500,00

4000,00

РАЗОМ

 

 

 

2,06

15720,00

41200,00
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconБізнес-план у ринковій системі господарювання сутнісна характеристика...
Отже, за ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової...
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconПередмова 4 тема 1
Харчова цінність хлібобулочних І макаронних виробів, їх класифікація та асортимент
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconБізнес-план (англ. Business plan) це техніко-економічне обгрунтування...
Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові...
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconБізнес-план розвитку підприємства
Планування діяльності підприємств ” для студентів економічного факультету напряму
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconДержавний вищий навчальний заклад
Харчові технології та інженерія спеціальності – Технологія жирів та жирозамінників. Частина 2 “Аналіз хлібобулочних виробів І сировини...
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconЦей модуль описує, як скласти бізнес-план
Бізнес-план має стати вашим баченням того, чому ви бажаєте розпочати власну справу, та яка ваша мета в бізнесі.” Род Бенкс – Виконавчий...
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconХто Бізнес Інтер'єри Staples ℠ І чому вони спонсором цього конкурсу?
Бізнес Інтер'єри Staples є меблів І дизайну контракту руку Перевага Staples, бізнес-бізнес поділ
«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів» iconРозробка бізнес-плану організації виробництва нової продукції

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка