Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах
НазваПроблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах
Дата конвертації23.06.2013
Розмір58.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Техніко-економічні показники розширення обсягу виробництва продукції.

Управління підвищенням ефективності роботи підприємства в умовах ринку.

Вибір фінансової стратегії підприємства в умовах ринкових відносин.

Економічна ефективність виробництва нової продукції підприємства.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства і розробка пропозицій щодо її поліпшення.

Обгрунтування проекту розвитку підприємства в сучасних умовах.

Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємстві та розробка пропозицій щодо її поліпшення.

Обгрунтування показників фінансової діяльності спільного підприємства.

Методи регулювання й управління інвестиційними проектами на підприємстві.

Заробітна платня та розробка проекту її удосконалення.

Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності виробництва за умов реконструкції підприємства.

Економічна оцінка інноваційної діяльності на підприємстві.

Обгрунтування стратегії досягнення конкурентних переваг.

Трудові ресурси підприємства і удосконалення їх використання.

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства і напрямки їх удосконалення.

Розроблення конкурентної стратегії підприємства.

Розроблення й обґрунтування системи заходів, орієнтованих на посилення ринкових позицій підприємства.

Розроблення стратегії стимулювання збуту.

Розроблення стратегії маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку.
^

Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах

Перспективи розвитку фінансового ринку України.

Міжнародні міжбанківські розрахунки та шляхи їх вдосконалення в системі банківського бізнесу за матеріалами АТ "Укрінбанк".

^

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства.

Міжнародна конкурентоспроможність продукції (послуг) українських підприємств.

Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та заходи її підвищення в Україні.

^

Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.

Глобалізаційні процеси в моделях економічного розвитку.

^

Валютні обмеження як форма валютної політики.


Аналіз та шляхи покращення експортно-імпортного потенціалу України.

Вільні економічні зони України.

Конкурентоздатність української продукції та шляхи її реалізації на світовому ринку.

Організаційно-економічний механізм функціонування спільних підприємств в Україні.

Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю в умовах євроінтеграції.

Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток українських підприємств.

Регулювання фондових ринків.

Чинники підвищення економічної ефективності підприємства.

Шляхи підвищення прибутку та рентабельності підприємства.

Шляхи прискорення виходу на зовнішні ринки збуту продукції.

Шляхи вдосконалення політики і стратегії розвітку науково-технічного потенціалу України.

Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності українського підприємства на міжнародному ринку.

Механізм функціонування спільний підприємств зарубіжний досвід і вітчизняна практика.

Міжнародні інвестиції та їх місце в економічній системі.

Оцінка економічних ризиків підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Оцінка та шляхи покращання конкурентоспроможності економіки України в системі міжнародних відносин.

Перспективи та проблеми залучення іноземних інвестицій у економіку України.

Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ТОЗ «Каштан».

Використання безготівкових пластикових карток.

Кредитні відносини в системі міжнародного бізнесу.

Брендинг як фактор конкурентоспроможності в системі міжнародних рекламних комунікацій.

Реалізація комерційної політики міжнародних компаній.

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні на прикладі АКБ «Правекс-Банк».

Дослідження тенденцій розвитку транспортної системи України.

Проблеми адаптації національної економіки.

Економічні засади міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств.

Малий бізнес як одна із передумов інтеграції україни у світове господарство.

Регулювання інвестиційної діяльності.

Організаційно-економічний механізм управління інвестиційними коштами.

Міжнародні туристичні послуги.

Особливості та перспективи розвитку механізмів ціноутворення в сучасних ринкових умовах.

Оцінка та шляхи покращання конкурентоспроможності економіки України в системі міжнародних відносин.

Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування спільних підприємств.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Оцінка мотиваційних механізмів і систем оплати праці в країнах ЄС та їх використання в Україні.

Особливості функціонування і розвитку малих підприємств за умов міжнародної конкуренції.

Інтелектуальна власність в міжнародних відносинах.

Маркетингові стратегії виходу підприємств на іноземні ринки.

Теоретико-методичні засади ТНК та світова економіка.

Особливості формування маркетингової стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок.

Становлення та розвиток ринку цінних паперів, місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці.

Економічне обґрунтування альтернатив стратегії розвитку міжнародної підприємницької діяльності.

Розробка перспективних напрямів залучення іноземних інвестицій в Україну.

Підвищення конкурентоспроможності робочої сили в системі ефективного управління персоналом підприємтва.

Особливостi формування зовнiшньоторгiвельної полiтики пiдприємства.

Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі послугами в Україні.

Проблеми та перспективи розвитку торгівельних відносин.

Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за сучасних економічних умов функціонування.

Тенденції розвитку світового автомобілебудування в період світової фінансової кризи.

Теоретичні засади формування та розвитку персоналу підприємства.

Формування зовнішньоторгівельної політики України з врахуванням досвіду країн Західної Європи.

Забезпечення економічної безпеки України в умовах світової фінансової кризи.

Конкурентні стратегії підприємств на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України.

Перспективи розвитку лізингової діяльності в Україні.

Проблеми та перспективи податкових відносин.

Тенденції розвитку внутрішнього туризму.

Та багато інших!

Схожі:

Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconКафедра Філософії І Антропології Інституту Теології Університет Вармінсько-Мазурський в Ольштині
Східної Європи, що тісно пов'язано з процесами міграції населення. Цей феномен створює певні проблеми. До них належать, зокрема,...
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconІсторія одна з найважливіших гуманітарних наук. В сучасних умовах...
В сучасних умовах розбудови незалежної української держави історія стала одним із визначальних чинників державотворення, складовою...
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconПлан. Економічні функції держави в умовах ринку. Форми І методи державного регулювання економіки
...
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах icon2 «?????????? ? ??????? ????????????? ??? ????????????? ???????» Вступ
В сучасних умовах та в майбутньому вирішальна роль в бою буде належати людині – воїну, що має високі моральні, бойові, психологічні...
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах icon...
На тему: «Основні напрями розвитку заготівельно-переробної діяльності в сучасних умовах.»
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах icon«Держава І право: проблеми становлення І стратегія розвитку»
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичних наук в Україні та світі з залученням...
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconПитання заліку з господарського права (заочн відділення)
Підприємництво як основний спосіб здійснення господарської діяльності в сучасних умовах
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconДембовський Б. М., Стрижевський В. В. Наступ бригади. Навчальний посібник
Розкрити та доповісти слухачам зміст наступу механізованого (танкового) батальйону в сучасних умовах
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconК иївська наукова
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників...
Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах iconУ межах індустріальної соціології на той час розв’язувалися такі проблеми
Отже, індустріальна соціологія — це прикладна галузь соціології. Вона з позицій підприємців І керівників промислових підприємств...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка