Тема. Недержавні фінансові фонди План
Скачати 37.93 Kb.
НазваТема. Недержавні фінансові фонди План
Дата конвертації11.08.2013
Розмір37.93 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Тема. Недержавні фінансові фонди

План


  1. Суть недержавних фінансових фондів.

  2. Характеристика недержавних фінансових фондів.


1.Суть недержавних фінансових фондів.

За допомогою державних фондів цільового призначення держава здійснює лише основні функції, а допоміжні та додаткові, а також функції комерційного характеру виконують виробничі та громадські структури, а держава може частково фінансово підтримувати ці структури. Одна з таких структур — недержавні пенсійні фонди (НПФ), вони є індикаторами добровільного пенсійного страхування, котрі залучають на добровільних засадах внески юридичних та фізичних осіб з метою формування фонду пенсійних накопичень, з якого здійснюються додаткові пенсійні виплати учасникам фонду, що дає змогу підвищити рівень пенсійного забезпечення громадян.

Діяльність НПФ регулюється Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (2003 р.), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2001р.) та ін.
^ 2.Характеристика недержавних фінансових фондів.

НПФ можуть утворюватись як відкриті, корпоративні та професійні пенсійні фонди. До доходів фонду належать:

— частина інвестиційного прибутку, отриманого від пенсійних внесків, що розміщені на іменних пенсійних рахунках, котрі залишаються в розпорядженні фонду і є його власністю. Вона визначається у відсотках від суми прибутку, встановлюється відповідно до умов пенсійного договору і складає 20— 25%;

— комісійні збори, що встановлюються у відсотках від суми першого пенсійного вкладу вкладника, якщо це передбачено в умовах договору;

— доходи з обігу власних засобів пенсійного фонду;

— надходження з інших джерел не заборонених законодавством.

Недержавні пенсійні фонди надають такі послуги, як:

— складання договору про додаткове пенсійне забезпечення громадян;

— відкриття іменних пенсійних рахунків учасників;

— розміщення пенсійних внесків на депозитних рахунках;

— регулярне ознайомлення учасників з розміром пенсійного нагромадження;

— здійснення пенсійних виплат;

— надання послуг додаткового пенсійного забезпечення працівникам підприємств (трудові пенсії);

— одноразові пенсійні виплати;

— виплата всієї накопиченої на рахунку учасника суми протягом декількох років;

— комбіновані виплати;

— виплати пов'язані з інвалідністю.

НПФ можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

— пенсія на певний термін;

— одноразова пенсійна виплата.

НПФ користується послугами адміністратора (юридичної особи), компанії з управління активами, банку-зберігача, аудитора на договірних умовах з Радою фонду.

Благодійні фонди. Важливим чинником підтримки життєвого рівня населення, народжуваності, виховання дітей, творчо обдарованої молоді, медичного обслуговування, допомоги малозабезпеченим верствам населення є гуманітарна допомога, яку надають різноманітні благодійні та релігійні організації.

Благодійні фонди — особлива форма організації фінансових відносин, що характеризується виключно добровільними находженнями коштів з метою створення фондів і використання наявних коштів на благодійні цілі.

Благодійні фонди, як правило, функціонують на правах юридичної особи і є самоврядними суб'єктами. Мета їх створення полягає в благодійній діяльності, що здійснюється, насамперед, стосовно хворих і громадян пенсійного віку. Кошти цих фондів створюються за рахунок:

— добровільних внесків, дарунків, відрахувань, громадських організацій, творчих спілок, колективів підприємств, установ, окремих громадян;

— прибутку, одержаного від виробничо-господарської діяльності організацій та підприємств, створюваних фондами;

— надходження від закордонних фондів та окремих осіб;

— доходів від заходів, що здійснюються на користь фонду, лотерей, платних послуг, видавничої та іншої діяльностей.

Напрями використання грошових коштів, що надходять у благодійні фонди, визначає правління фонду або пленум представників-засновників, вони фіксуються в кошторисі доходів та витрат. Витрачання коштів визначається цілями створення фонду, які конкретизують статутні завдання фонду. Головною ознакою є витрачання коштів на безоплатній основі з благодійною спрямованістю.

В Україні зареєстровано 1500 таких організацій, хоча насправді діяльністю займається лише 200 фондів і громадських організацій. Наприклад, фонд "Від серця до серця" опікується дитячими будинками, реабілітаційними центрами, медичними закладами, турбується про відпочинок потерпілих унаслідок аварій.

Національний фонд соціального захисту матерів та дітей "Україна — дітям" створений у листопаді 1996 р. з метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення рівня життя дітей в Україні. Фонд соціальних інвестицій, створений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 p., займається поліпшенням умов життя бідних місцевих громадян і вразливих груп населення шляхом полегшення доступності та підвищення якості соціальних послуг, вирішення гострих кризових проблем.


Література
1.Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси.Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – с.
2.Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4те вид. – К: Центр учбової літератури, 2009. – с.
3. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. /За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. –с.


- -

Схожі:

Тема. Недержавні фінансові фонди План icon61. Цільові державні бюджетні фонди Державні цільові фонди поділяють...
Державні цільові фонди поділяють на цільові бюджетні фонди (фонди, що включаються до складу Державного бюджету) І державні позабюджетні...
Тема. Недержавні фінансові фонди План icon2. Підприємство як суб’єкт господарювання Тема Основні виробничі...
Розробка програмного продукту для використання в навчальному процесі або в інших цілях
Тема. Недержавні фінансові фонди План icon3. фінансові посередники
Ключові поняття: фінансові посередники, банківська система, небанківські фінансові інститути, контрактні інститути, лізинг, факторинг,...
Тема. Недержавні фінансові фонди План icon16. Поняття застосовуваних І виробниче спожитих фондів,основні І оборотні фонди
Залежно від характеру обороту, а також від функціональної ролі І значення в процесі створення нових споживних вартостей засоби виробництва...
Тема. Недержавні фінансові фонди План iconПлан Суть загальнодержавних фондів цільового призначення. Фонд соціального захисту інвалідів
Темa. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика
Тема. Недержавні фінансові фонди План iconПлан: Сутність міжнародного кредиту 2
Модуль І. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура. Моделювання взаємодії фінансових ринків
Тема. Недержавні фінансові фонди План iconПлан: Сутність та види валютного ринку. 2
Модуль І. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура. Моделювання взаємодії фінансових ринків
Тема. Недержавні фінансові фонди План icon8. фінансові інвестиції суб’єктів підприємництва
За об’єктами вкладення інвестиції поділяються на реальні та фінансові інвестиції
Тема. Недержавні фінансові фонди План iconВиробничі фонди

Тема. Недержавні фінансові фонди План iconПлан: Поняття про обліково-фінансову документацію Відомість
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка