*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права
Скачати 222.75 Kb.
Назва*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права
Дата конвертації12.07.2013
Розмір222.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права:

@)різноманітні підходи до визначення філософії права

)одноманітні підходи до визначення філософії права

)не існувало жодних підходів до визначення філософії права
*Різноманіття підходів до предмета філософії права цілком закономірно, бо його визначення припускає виявлення ставлення дослідника:

)як до філософії

@)як до філософії, так і до права.

)як до права
*Діюча система правових норм, відносин і судових рішень є:

)негативним правом

)антиправом

@)позитивним правом
*Ідеальні першооснови права є

@)природнім правом

)позитивним правом

)процвітаючим правом
*За своїм статусом філософія права є комплексною, суміжною дисципліною, що знаходиться на стику

)філософії та логіки

@)філософії та юриспруденції

)соціології та етики
*Світоглядна функція філософії права полягає в:

@)формуванні у людини загального погляду на світ права, правову реальність

)формуванні конкретного погляду на світ медицини

)виявленні у соціумі неадекватних особистостей
*Родоначальником німецької класичної філософії вважається:

@)Кант Еммануїл

)Аристотель

)Себастьян Феттель
*За Кантом, теоретичний розум може достовірно відповісти лише на питання:

@)Що людина може знати?

)Що людина може чути?

)Що ця дівчина робить увечері?
*Георг Вільгельм Фрідріх Гегель був:

)видатним японським ученим

@)мислителем-діалектиком

)індійським мовознавцем
*Згідно марксистської філософії права , виникнення й існування права пояснюється необхідністю нормативного регулювання суспільних відносин в інтересах

@)економічно пануючого класу

)незалежних громадян

)буддистів
*Відповідно до марксистсько-ленінської концепції, в основі виникнення права та його функціонування і неминучого відмирання лежать:

)морально-фізіологічні причини

@)класово-економічні причини

)етико-політичні причини
*Одним з перших представників юридичного позитивізму, в другій половині XIX, був засновник аналітичної школи:

)Джекі Чан

@)Джон Остін

)Імануїл Кант

*У Ніцше, символ людини май­бутнього, яка переборює нинішній світ і нинішніх людей, діє поза всякими моральними нормами і з крайньою жорстокістю, це

)безхатьки

)”нижча людина”, „недолюдина”

@) «Вища людина», «надлюдина»

*Галузь філософії права, яка вивчає співвідношення особистості й права, особистість як об'єкт дії права та її вимоги до права, структуру цінностей особистості та право як засіб утілення цих цінностей у суспільне життя, права людини та їх юридичний захист, себто в цілому особистісний аспект права.

@)правова антропологія

)правова етика

)правова фонетика
*Основним поняттям аксіології є

@)поняття цінності

)поняття безцінності

)переоцінка цінностей
*Право є засобом реалізації такої людської цінності як

) нахабність

@)мораль

)блюзнірство

*Проблема встановлення типу правової реальності найбільшу актуальність отримала у @)філософії права

)медицині

)езотериці
*Закон може бути двох видів, а саме:

)культурний і некультурний

@)правовий і неправовий.

)правдивий і брехлививй
*В Україні конституційний контроль, як механізм,що скасовує закон, визнаний неправовим здійснюється:

)правоохоронними органами

@)Конституційним Судом України

)Президентом України
*Аполлонічний початок, властивий грекам, змушував їх прагнути до

@)гармонійних відносин з навколишнім світом, з космічним цілим.

) негармонійних відносин з навколишнім світом, з космічним цілим.

)аморальних відносин
*Діонісійський початок властивий грекам, змушував їх

)прагнути до гармонійних відносин з навколишнім світом, з космічним цілим.

@)порушувати міру, відкидати традиції і заборони

)прагнути до миру з природою
*Цицерон відрізняє природнє право від

@)писаного права

)природного права

)нелогічного права
*Залежно від сфери функціонування виділяють наступні норми:

@)соціальні,

)нормальні

)ненормальні
*Моральні норми - регулюють поведінку людей з позицій

@)добра і зла

)мудрості і тупості

)з позиції неформальних відносин
аявність стійких і необхідних зв'язків, що утворюють стійкі системи, це:

@)порядок

)хаос

)безлад
*Порушення, зміна окремих зв'язків системи, це:

)порядок

)хаос

@)безлад
*Повне зникнення стійких і необхідних зв'язків, руйнування системи, її дезорганізація, це

)порядок

@)хаос

)безлад
*Вперше юридичне визнання свобода і природні права отримали в

@)Акті про подальше обмеження корони і краще забезпечення прав і вольностей (Англія).

)Декларації прав Віргінії (США)

)Декларації незалежності США
*Сучасні конституції, у відношенні до справедливості, є

@)інструментами пошуку справедливості

)інструментом пошуку впливів на справедливість

)інструментом пошуку соціальних регуляторів справедливості
*Право з точки зору справедливості:

)не завжди є справедливим

@)завжди справедливе і є носієм справедливості в соціальному світі

)є носієм деспотичної влади
*Справедливість, що передбачає досягнення максимальної рівності прав і можливостей соціальних суб’єктів, це

@)зрівняльна

)розподільча

)відплатна
*Справедливість, яка поширюється на сферу покарань за правопорушення і злочини, називається:

@)відплатна

)зрівняльна

)розподільча
*Методика інтерпретації де йде рух від частини до цілого, від попереднього розуміння через інтерпретацію до адекватного розуміння, називається

@)герменевтичне коло

)герменевтичний квадрат

)герменевтичний трикутник
*Діяльність зі створення юридичних норм, в яких і знаходить вираження право, називається

@)правотворчістю

)законодавчим врегулювнням

)волевиявленням
*Загальносоціальний демократичний прин­цип при якому відкритість і публічність у діяль­ності державних структур як умова демократичного ухва­лення рішення, а також інформованість чи обізнаність гро­мадян про всі соціальне значимі проблеми, що зачіпають їхні інтереси мають місце, називається:

@)гласність

)замкнутість

)відкритість
*Критерієм істини в галузі права є

)логіка

)логістика

@)юридична практика
*Офіційні, письмові норми (статути, права, обов’язки), які регулюють поведінку членів колективу з наперед визначеними санкціями, називаються

)інтуїтивними

@)корпоративним

)імперативним
*Корпоративні норми мають характер:

)примусовий

@)добровільний

)імперативний
* Основними засобами регуляції поведінки людей, з точки зору філософії права, є –

)повноваження і влада

@)дозволи і заборони

)якості і регулювання
*Структура норми права, яка утворюється із певного зв’язку її частин (гіпотези, диспозиції, санкції) називається

@)внутрішня

)зовнішня

)об’єктивна
*Структура норми права, яка утворюється зв’язку даної правової норми із іншими правовими нормами

)внутрішня

@)зовнішня

)об’єктивна
*Наука про почуття краси в гармонійній побудові природи та засоби пізнання закономірностей суспільного розвитку, це

@)естетика

)культурологія

)поезія
*Правило чи вимога конфесії (релігійної організації, церкви) до особи (послідовника релігії), де визначено певний обсяг, харак­тер, а також межу можливого й допустимого в поведінці віруючого, є

@)релігійна норма

)моральна норма

)закон
*Головним джерелом мусульманського права і неюридичних норм ісламу є

@)Коран

)Дао де дзин

)Конституція Саудівської Аравії
*Індуська система права широко представлена у свя­щенних текстах Шруті, що включає в себе

@)Рігведу (чотири Веди),

)Камасутру

)Уругвайський літопис
*Cтан (режим) упорядкованості соціальними нормами (нормами права, моралі, корпоративними нормами, нормами-звичаями) системі суспільних відносин і їх додержання - це

)правопорядок

@)громадський порядок

)режим підкорення
*До характер­них рис правової держави належать:

@)верховенство правового закону;

) нереальність прав

) функціонування деспотичної влади.
*Антиподом правопорядку є

)розвиток і еволюція

@)сваволя і беззаконня

)громадський порядок
*За Кантом, практичний розум - це

@)область моральних зобов'язань

)практичний розум

)непрактичний розум
*Георг Вільгельм Фрідріх Гегель був:

)видатним японським ученим

@)мислителем-діалектиком

)індійським мовознавцем
*Згідно марксистської філософії права , виникнення й існування права пояснюється необхідністю нормативного регулювання суспільних відносин в інтересах

@)економічно пануючого класу

)незалежних громадян

)буддистів
*Відповідно до марксистсько-ленінської концепції, в основі виникнення права та його функціонування і неминучого відмирання лежать:

)морально-фізіологічні причини

@)класово-економічні причини

)етико-політичні причини
*Одним із важливих практичних питань концепції влади для Вебера було те, яким чином можна обмежити розростання:

@)бюрократії

)нігілізму

)демагогії
*У Ніцше, символ людини май­бутнього, яка переборює нинішній світ і нинішніх людей, діє поза всякими моральними нормами і з крайньою жорстокістю, це

)безхатьки

)”нижча людина”, „недолюдина”

@) «Вища людина», «надлюдина»
*Галузь філософії права, яка вивчає співвідношення особистості й права, особистість як об'єкт дії права та її вимоги до права, структуру цінностей особистості та право як засіб утілення цих цінностей у суспільне життя, права людини та їх юридичний захист, себто в цілому особистісний аспект права.

@)правова антропологія

)правова етика

)правова фонетика
*Основним поняттям аксіології є

@)поняття цінності

)поняття безцінності

)переоцінка цінностей
*Правова антропологія розглядає право як основний засіб реалізації

@)цінностей особистості

)волі монарха

)сваволі
*Найбільш безпосереднім утіленням особистісної цінності права є

@)права людини

)аморальна поведінка

)прояви нігілізму
*Найповніше особистісна цінність права реалізується у

)живій природі

)вузьких соціальних колах

@)правовій державі.
*Гранично загальне поняття про існування, про суще взагалі, це

)основа існування

@)буття

)забуття
*Проблема встановлення типу правової реальності найбільшу актуальність отримала у @)філософії права

)медицині

)езотериці
*Вся сукупність правових феноменів: правових норм, інститутів, наявних правовідносин, правових концепцій, явищ правового менталітету і т. п., це

@)правова реальність в широкому смислі

)правова реальність у вузькому смислі

)правова деградація в широкому смислі
*Тільки базові правові реалії, по відношенню до яких всі інші правові феномени виявляються похідними, це

)правова реальність в широкому смислі

@)правова реальність у вузькому смислі

)правова деградація в широкому смислі
*Сукупність об'єктивних соціальних цінностей і потреб людського буття (свободу, рівність, справедливість і т. д.), а також універсальних норм і принципів, що знаходяться в підставі всіх правових систем світовій цивілізації, це

@)природне право

)позитивне право

)теологічне право
*Реальний, існуючий в законах, інших документах фактично відчутний нормативний регулятор, на основі якого визначається юридично дозволена і юридично недозволена поведінка і виносяться судами, іншими державними установами юридично обов'язкові імперативно-владні рішення, це

)природне право

@)позитивне право

)теологічне право
*Нижчий рівень рівень психічно вольового відношення суб'єкта до норми плягає в

@) бажанні порушити норму

) бажання підкорятися нормі

) повне визнання вираженої в нормі цінності
*Середній рівень психічно вольового відношення суб'єкта до норми плягає в

) бажанні порушити норму

@) бажання підкорятися нормі

) повне визнання вираженої в нормі цінності
*Вищий рівень психічно вольового відношення суб'єкта до норми плягає в

) бажанні порушити норму

) бажанні підкорятися нормі

@) повному визнанні вираженої в нормі цінності
*Будь-який закон — правовий чи неправовий — належним чином прийнятий, підлягає виконанню, доки……

@)він не скасований

)існує законодавець що його видав

) існує фізичний примус
*Правовий закон відповідає вимогам права, та втілює

)анархію

)тоталітаризм

@)справедливість.
*Право і закон, це

@)не одне й теж саме поняття

)одне і теж саме поняття

)поняття які ніколи не взаємодіють
*Найважливішим політико-правовим інститутом сучасного суспільства виступає

@)держава.

)влада

)соціологія
*Держава виступає як офіційний представник

@)усього суспільства

)тільки частини суспільства

)тільки неформальних об’єднань
*У недемократичній державі визнається

@)тільки відповідальність громадянина перед державою

)тільки відповідальність громадянина перед громадянином

)відповідальність посадових осіб перед громадянами
*У демократичній державі визнається

)тільки відповідальність громадянина перед державою

)тільки відповідальність громадянина перед громадянином

@)відповідальність посадових осіб перед громадянами
*Якщо правляча група не користується народною довірою і змушена постійно вдаватися до засобів примусу, то влада такої групи прийнято вважати

@)нелегітимною

)легітимною

)неетичною

*Процедура суспільного визнання або підтвердження законності будь-якого права або повноважень діючої особи, а також визнання законності існуючих політиці-правових відносин, що панує режиму влади, його пояснення або виправдання, це

@)легітимація

)анотація

)деморалізація
*Головним положенням Піфагорійців було:

@) «справедливе полягає в відплату іншому рівним»

) «справедливе полягає в терпимості»

) «справедливості не існує»
*Геракліт вважав, що всім світом править

)глупість

@)божественний космічний Логос

)ледачість
*Природне право сприймалося софістами як

@)неписані закони, однакові для громадян будь-якої країни;

)писані норми права

)норми законодавця

*Онтологія права, як складова частина структури філософії права досліджує:

@)проблеми природи права

@)буття права

@)зв'язок права із соціальним буттям
*Антропологія права, як складова частина структури філософії права досліджує:

@)антропологічні основи права

@)поняття «правова людина»

@)права людини в конкретному соціумі
*Гносеологія права, як складова частина структури філософії права досліджує:

@)особливості процесу пізнання в сфері права

@)основні етапи, рівні та методи пізнання у праві

@)проблема істини в праві
*Аксіологія права, як складова частина структури філософії права досліджує:

@)спосіб буття цінностей

@)основні правові цінності

@)цінність як визначальну характеристику людського буття
*Відбивно-інформаційна функція філософії права забезпечує:

@)адекватне відображення права як специфічного об'єкта

@)виявлення істотних елементів права

)розмежування права на природне і позитивне
*Виховна функція філософії права реалізується:

@)в процесі формування правосвідомості та правового мислення

@)через розробку правових установок

@)як орієнтація на справедливість і повага до права
*Згідно Канта, правопорядок ґрунтується на таких апріорних принципах:

@) свободи кожного члена суспільства як людини;

@) рівність його з кожним іншим як підданого;

@) самостійності кожного члена суспільства як громадянина.
*Згідно теорії Ніцше, право —

@)інструментарій культури,

@)прояв сили і волі,

@)прояв підйому.
*Предметом вивчення теорії права, за Кельзеном, є

@)законодавчі норми,

@)правопорядок,

@)відносини між різними правопорядками.
* Ідея побудови правової держави в Україні знайшла втілення у

@)Декларації про державний суверенітет України,

@)Акті проголошення незалежності України і, головно,

@)Конституції України
*До основних соціальних інститутів сучасного суспільства відносять:

@)економічні інститути

@)інститути споріднення, шлюбу і сім'ї

@)політико-правові інститути
*До основних соціальних інститутів сучасного суспільства відносять:

@)економічні інститути

@)інститути культури та соціалізації;

@)політико-правові інститути
*До основних політико-правових інститутів відносяться:

@)держава, судові та адміністративні органи,

@)політичні партії та громадські рухи,

@)інститути правового виховання
*До основних політико-правових інститутів відносяться:

@)інститути правопорядку і соціального контролю,

@)інститути правотворчості

@)інститути вирішення правових конфліктів
* Основна природно-правова вимога стоїцизму –

@) жити у згоді з природою

@) жити у згоді з навколишнім світом

)знищувати все навколо
*Онтологія права – це частина філософії права, що досліджує:

)проблеми природи держави

@)буття права

@)зв'язок права із соціальним буттям
*Антропологія права – це частина філософії права, що досліджує:

)онтологічні основи права

@)поняття «правова людина»

@)права людини в конкретному соціумі
*Гносеологія права - це частина філософії права, що досліджує:

@)особливості процесу пізнання в сфері права

)основні людські якості права

@)проблема істини в праві
*Аксіологія права, як складова частина структури філософії права досліджує:

@)спосіб буття цінностей

)основні правові реалії

@)цінність як визначальну характеристику людського буття
*Яких видів може бути закон з позиції філософії права:

@)правовий

@)не правовий

)проміжковоправовий
*Оцінка закону як правового та ставлення до нього значною мірою залежать від:

@)загальної культури суспільства

@)правової культури суспільства

)загальної полічної думки
*Конституція країни втілює прийняті в цій країні уявлення про

@)права людини, про справедливість, рівність, свободу,

@)механізм управління та здійснення державної влади.

)про основні економічні позиції влади
*За командно-адміністративної системи домінувало розуміння права лише як

@)юридично визначеної міри свободи,

@)вираження в законах панівних економічно-політичних інтересів владної бюрократії

@)вираження в законах панівних соціальних інтересів владної бюрократії
*Рівність як принцип права має важливе значення з точки зору інших типів соціальної регуляції — а саме ……

@)мораль,

@)релігія,

)нахабність
*Утвердження принципу верховенства права передбачає :

@)законодавче визнання юридично значимих аспектів свободи людини

@)законодавче закріплення юридично значимих аспектів свободи людини

@)законодавчий захист усіх юридично значимих аспектів свободи людини
*До основних політико-правових інститутів відносяться:

@)держава,

@)судові та адміністративні органи,

)окремі громадяни
*Стійкий зв'язок між людиною і державою виражається, насамперед, в інституті @)громадянства

@) підданства

)належності
*Обмеження політичної влади держави виявляється в:

@)у прийнятті державою конкретних зобов'язань, спрямованих на забезпечення інтересів громадян

@)у наявності реальної відповідальності посадових осіб за невиконання своїх обов'язків перед суспільством і особистістю

)прийнятті неправових нормативних актів
*Відповідальність держави перед громадянами забезпечується гарантіями, до яких відносяться:

@)відповідальність уряду перед представницькими органами влади;

@)дисциплінарна відповідальність посадових осіб за порушення прав і свобод громадян

@)кримінальна відповідальність посадових осіб за порушення прав і свобод громадян
*Верховенство права означає

@) примат права над державою,

@)необхідність підпорядкування держави праву.

)нехтування державою правом
*Якщо держава діє в рамках права, те це означає, що держава:

@)не має будь-яких власних інтересів, відмінних від інтересів народу,

@)об'єктивно виконує волю народу

@)підпорядковане народу і несе перед ним відповідальність
*У філософії права легітимна влада це та, яка

@)приймається народними масами

@)спирається на добровільну згоду підкорятися

@)не нав'язується силою
*Традиційна легітимація політико-правових відносин грунтується на звичаї, норми якого виступають в якості основи

@)панування

@)підпорядкування

)анархії
*При традиційній легітимації порушення традиції лідерами веде до

@)втрати легітимності їх влади

@)зміни правлячої групи

)не має жодних наслідків
*Харизматична легітимація політико-правових відносин грунтується на

@)авторитеті лідера,

@)приписування лідеру виняткових рис

)традиційній легітимації
*Влада харизматичного лідера виправдовується:

@)пошаною до нього більшості населення

@)сприйняття його як свого вождя

)природними катаклізмами
*Принцип прав людини, знаходить своє вираження у класичних правах людини, що забезпечують громадянам

@)життя,

@)свободу

@)особисту (моральну) автономію
*принципи легітимності встановлює необхідний мінімум довіри між

@) правлячою елітою

@)народом

)космічним Логосом
*Які протилежні духовні початки були властиві особам Древньої Греції:

@)аполонійський

@)діонісійський

)зевсівський
*Діонісійський духовний початок змушував древніх греків:

@)порушувати міру,

@)відкидати традиції

)дотримуватися традицій
*Аполонійський духовний початок змушував древніх греків:

@)прагнути до гармонійним відносинам з навколишнім світом

@)дотримуватися міри

)порушувати традиції
*Факторами, при яких закон не відповідає праву можуть бути:

@)особливості суспільно-політичного устрою

)космічними змінами

@)низькою правовою культурою
*Предметом дослідження антропології права є:

@)антропологічні основи права

@)поняття «правова людина»

)буття у праві
*Предметом дослідження гносеології права є:

@)особливості процесу пізнання в сфері права

@)основні етапи, рівні та методи пізнання у праві

)проблема людяності в праві
*Предметом дослідження аксіології права є:

@)основні правові цінності

@)цінність як визначальну характеристику людського буття

)структура органів державної влади
*Велику американську хартію особистої свободи та людської гідності утворили

@)Конституція США

@)Білль про права

) Декларації прав Віргінії
*До основних принципів герменевтики належать:

@)буквальне тлумачення;

@)історична відповідність;

)небуквальне тлумачення;
*Індуська система права широко представлена у свя­щенних текстах Шруті, що включає в себе

@)Рігведу (чотири Веди),

@)Веданти

@)Упанішади
*Головним джерелом мусульманського права і неюридичних норм ісламу є

@)Коран

@)Сунна (збірник хадисів)

@)Іджма
*До характер­них рис правової держави належать:

@)верховенство правового закону;

@)реальність прав і свобод індивідів;

@)організацію та функціонування суверенної державної влади.
*Найважливішими умовами розвитку людини й цивілізації в цілому є

@)вдосконалення законодавства,

@)збалансова­ний контроль за взаємним обмеженням держави і грома­дянського суспільства,

@)вдосконалення правової держави
*Найважливішими умовами розвитку людини й цивілізації в цілому є

@)вдосконалення законодавства,

@)збалансова­ний контроль за взаємним обмеженням держави і грома­дянського суспільства,

@)вдосконалення правової держави
*Основною метою культурології права є

@)виявити правові аспекти всіх видів культури для формування якісних правових норм

@)забезпечення всебічного розвитку правової людини

) неправомірне регулювання дій та поведінки людини
*Розрізняють наступні види правової структури:

@)зовнішня

@)внутрішня

)космічна
*Дуалістична природа справедливості ділить її на

@) реальну

@)формальну

)сенситивну
*За раціоналістичним тлумаченням визначальним аспектом духу вважається

@)мислення

@)свідомість

)гроші
*Залежно від сфери функціонування виділяють наступні норми:

@)соціальні

@)моральні

@)правові*Правові норми регулюють поведінку людей з позицій

@) законного

@) незаконного

)потойбічного
*Правовий порядок формується на принципах:

@) законності,

@) демократії

@) справедливості
*Правовий порядок руйнується на шляхах:

@)беззаконня

@)сваволі

@)несправедливості
*Законність виступає своєрідним правовим засобом для встановлення та підтримання правопорядку у руках:

@)державної влади

@)народу

)племені
 *Об'єднання в громадянське суспільство, тобто цивілізацію, дає людському роду недосяжні переваги, порівняно з іншими живими істотами, а саме:

@) індустрію

@)освіту

@)культуру
* Асоціація — це вільний союз індивідів на основі:

@)спільного колективного виробництва,

@)розподілу життєвих благ

@)розподілу духовних цінностей
*Зміст терміна "цивілізація" у вузькому значенні можна розглядати як конкретно-історичне буття культури в наступних умовах:

@)географічних

)етнічних

)гідро-географічних
*Зміст терміна "цивілізація" у вузькому значенні можна розглядати як конкретно-історичне буття культури в наступних умовах:

@)кліматичних

@)етнічних умовах

@)Історично-культурних
* Зовнішні фактори впливу цивілізації впливають на

@)напрямок розвитку самої цивілізації

@)тривалість її існування

@)особливості культури
*Право, з точки зору гуманізму, допускає, що люди

@)не є абсолютно досконалими

@)можуть мати антисоціальні схильності

)нічого не допускає

* У релігієзнавстві в історично-конфесіональному і функціональному контексті вирізняють наступні види права:

@)старозавітне

@)талмудичне

@)давньоіндуське
* У релігієзнавстві в історично-конфесіональному і функціональному контексті вирізняють наступні види права:

@)мусульманське

@)східно- і західно-канонічнічне

@)церковне право
*Канонічне право — це церковно-правові норми, приписи, які регулюють

@)внутрішній устрій церкви

@)богослужбову діяльність

@)культову діяльність
* Канонічне право побудоване на

@)канонах

@)апостольських правилах

@)постановах вселенських і помісних соборів єпископів
*З допомогою соціальних норм здійснюється регулювання

@)поведінки людей

@)діяльності колективів

)наукових досліджень
* Вироблені релігією правила поведінки належать до

@)здійснення релігійного культу

@)особистого чи суспільного життя людини

)сфери наукових досліджень
*До характерних рис релігійних норм можна віднести:

@)релігійні норми невід'ємні від віри в надприродне

@)релігійні норми найчастіше мають авторитарний характер

@)релігійна норма часто регулює такі відносини, що знаходяться поза компетенцією інших соціальних норм
*До характерних рис релігійних норм можна віднести:

@)релігійна норма виступає як еталон суспільних відносин.

@)установлення релігійної норми стосується здебільшого широкого кола людей, послідовників конкретної релігії

@)передбачено специфічні санкції за порушення чи невиконання заборонених настанов
*Мусульманська система права, як і інші системи права, має

@)кримінально-правові норми

@)цивільно-правові норми

@)процесуальні норми
*Найбільш відомими трактатами Індуського права є — це

@)закони Ману,

@)закони Яйнавалка

@)закони Нарада.
* Складовими соціальних норм є

@)політичні норми

@)моральні норми

)біологічні норми
*Канонічне право — це церковно-правові норми, приписи, які регулюють

@)внутрішній устрій церкви

@)богослужбову діяльність

)адміністративну діяльність
*Індуська система права широко представлена у свя­щенних текстах Шруті, що включає в себе

@)Рігведу (чотири Веди),

@)Веданти

)Камасутру
*Головним джерелом мусульманського права і неюридичних норм ісламу є

@)Коран

@)Сунна (збірник хадисів)

)шаріат
*Найбільш відомими трактатами Індуського права є — це

@)закони Ману,

@)закони Яйнавалка

)закони Будди.
*До звичаїв, що історично склалися в певному суспільстві (або місцевості) правила поведінки, яке взято під охорону державою і забезпечено силою його примусу, не можна віднести

)правовий звичай

@)родовий звичай

@)крутий звичай

Схожі:

*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconПитання до екзамену з філософії права
Загальна характеристика умов зародження та розвитку філософсько-правових вчень Давнього Сходу
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconБаумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О.
...
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconПитання до іспиту з «історії філософії»
Проблема розмежування «класичної» та «некласичної» філософій. Поняття «континентальної» й «аналітичної філософії», «метафізики» та...
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconПлан Проблема антропогенезу та основні підходи щодо її інтерпретації....
Характеристика філософсько-антропологічних понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права icon1 Загальна періодизація історії України
Щодо періодизації історії України (тобто поділу її на окремі періоди), то необхідно відзначити, що серед істориків немає єдиної точки...
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconШкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус...
Лекцію підготувала Марченко О. В., доктор філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського...
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права icon1. Предмет І методи історії економіки та економічної думки
...
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconЕтапи розвитку психологічної думки
Психологія як наука про душу, основні підходи до розуміння психіки в Стародавньому світі
*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права iconСучасні підходи до підручника з історії в Україні Поліна Вербицька,...
Україні, але й у інших країнах Європи. Наше завдання сьогодні спроба поставити питання про вироблення загальних критеріїв підручника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка