Контрольні питання з дисципліни
Скачати 33.29 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни
Дата конвертації20.06.2013
Розмір33.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
Контрольні питання з дисципліни

Основи філософських знань

 1. Поняття „філософія”. Місце філософії в самопізнанні людини. Основні джерела філософії: міфологія, релігія.

 2. Сутність світогляду, його структура, типи.

 3. Філософія, її гуманістичний смисл і призначення. Функції філософії.

 4. Історичні типи філософії.

 5. Антична філософія,її загальні особливості. Морально-етична проблематика у творчості Сократа, Платона, Арістотеля.

 6. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії.

 7. Поняття „Відродження” та характерні риси духовного життя цієї доби. Провідні ідеї та основні представники ренесансного гуманізму. Художня культура Ренесансу.

 8. Панорама соціокультурних та духовних процесів в Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.

 9. Становлення і розвиток раціоналізма. Методологічні пошуки Р.Декарта.

 10. Проблема людини і суспільства в філософії Просвітництва.

 11. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

 12. Філософія К.Маркса і Ф.Енгельса. Сутність матеріалістичного розуміння історії.

 13. Витоки руської філософії. Славянофільське вчення про самобутність російського народу.

 14. Розвиток філософської думки в Росії. Моральна спрямованість, життєво-практична орієнтація російської філософії, її зв’язок з публіцистикою і художньою літературою.

 15. Особливості східного та західного типів філософствування.

 16. Розвиток філософської думки в Україні. Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії.

 17. Розвиток філософської думки в Україні у ХІІІ – ХУІІІ столітті. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні.

 18. Проблема людини в філософських роздумах Г.Сковороди.

 19. Філософські ідеї в творчості діячів української культури (Т.Шевченко, П.Юркевич, І.Франко, Л.Українка).

 20. Проблема несвідомого та ірраціонального. Філософія Ф.Ніцше, З.Фрейда.

 21. Західна філософія у ХХ столітті. Проблема сутності й існування, відчуження і свободи, життя і смерті у філософії екзистенціалізму.

 22. Віртуальна реальність як сфера людської діяльності.

 23. Поняття „Онтологія. Основні виміри буття (буття речей, природи, людини, духовного, соціального).”

 24. Єдність природи, суспільства і людини, матеріального буття і людського духу.

 25. Єдність матерії, руху, простору, часу.

 26. Поняття і структура свідомості (відчуття, мислення, воля, пам’ять, емоції, інтуіція).

 27. Свідомість і мова.

 28. Форми суспільної свідомості.

 29. Самосвідомість.

 30. Суспільна свідомість, її структура, форми.

 31. Сутність пізнання. Загальний зміст і форми пізнавальної діяльності. Об’єкт і суб’єкт пізнання. Чуттєве і раціональне пізнання та їх форми.

 32. Проблеми істини в філософії. Практика як основа і мета розвитку людського пізнання. Практика і творчість.

 33. Діалектика та її альтернативи.

 34. Основні закони діалектики. Розвиток та його критерії.

 35. Категорії діалектики.

 36. Сутність науки і наукового пізнання.

 37. Суспільство як система. Основні сфери суспільного життя.

 38. Суспільне виробництво. Спосіб виробництва і його структура. Потреби, інтереси та цілі людей як мотивація матеріального і духовного виробництва.

 39. Базис і надбудова суспільства.

 40. Політична система суспільства та її структура.

 41. Поняття культури. Матеріальна і духовна культура. Культура як міра людяності. Свобода і культура. Пріоритет загальнолюдських цінностей.

 42. Людина як проблема філософії. Сутність людини. Праця і мова – фактори становлення і розвитку людини. Співвідношення понять „людина – індивід –особистість - індивідуальність”.

 43. Природа, сутність і буття людини.

 44. Сенс життя людини. Ціннісні орієнтири життєдіяльності людини.

 45. Особистість і суспільство. Співвідношення необхідності, свободи та відповідальності в діяльності особи. Роль і місце насильства в історії.

 46. Цінності в житті людини і суспільства. Самоцінність людського життя. Проблема людського щастя. Аморальність використання людини як засобу.

 47. Базові цінності людського буття. Поняття цивілізації. Взаємозв’зок культури й цивілізації.

 48. Глобальні проблеми сучасності і перспективи соціального розвитку.

 49. Соціальна структура суспільства. Історичні форми спільності людей.

 50. Розвиток суспільства як історія змін в різних сферах життя суспільства.

 51. Філософія історії про суб’єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.

 52. Земна цивілізація перед вибором перспектив розвитку людства.


Викладач Л.М.Яровенко

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни iconМетодичний посібник для вивчення дисципліни “Економетрія “ студентам...
Викладено мету, завдання та зміст дисципліни, наведено контрольні питання для самостійної роботи
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання до іспиту з дисципліни «Соціальна робота»
Охарактеризуйте типологізацію теорій соціальної роботи як форму наукового дослідження
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія”
Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання для екзамену з навчальної дисципліни
Загальні задачі приладобудування, розв’язувані за допомогою математичного й комп’ютерне моделювання
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання до навчальної дисципліни Психодіагностика Модульна контрольна робота №1
Процес шкалювання та характеристика шкал. Охарактеризуйте поняття стандартизації у психодіагностиці
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Філософія» (2 курс)
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Контрольні питання з дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни "Загальна екологія", опис дисципліни
Аудиторна, активна навчальна діяльність (лекції, лабораторні, консультативні заняття, контроль-колоквіуми, письмові тестові контрольні...
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання
Формаційний та цивілізаційний підходи до історії розвитку людства: спільне та відмінне
Контрольні питання з дисципліни iconКонтрольні питання до змістового модулю II
Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види, порядок ліцензування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка