Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач
Скачати 176.68 Kb.
НазваКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач
Дата конвертації26.06.2013
Розмір176.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Філософський факультет
Кафедра української філософії та культури

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Огнєва Т.К.
Історія театру і кіно
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів філософського факультету

спеціальності «Культурологія»


Затверджено:

Кафедрою української філософії

та культури

„_____”____________________2012 р.

Проток №_______

Завідувач кафедри

________________проф. Русин М.Ю.
Декан філософського факультету

___________________проф. Конверський А.Є.

Київ - 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія театру і кіно».

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Огнєва Тетяна Костянтинівна.

^ Лектор: канд. філос. н., доц. Огнєва Т.К.
Викладач: канд. філос. н., доц. Огнєва Т.К.

Погоджено
З науково-методичною комісією

«____»_________________2012 р.

_____________доц. Кравчук А.А.

В С Т У П

Дана дисципліна «Історія театру і кіно» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Культурологія» філософського факультету, викладається на І курсі у І семестрі у обсязі 144 години, з них лекцій – 34 год., семінарів – 34 год., самостійна робота студентів (СРС) - 76 год. Формою підсумкового контролю є іспит. Кредитів – 4.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою курсу є оволодіння студентами знаннями про історію театрального та кіномистецтва; систематизація знань про ґенезу театру; місце і значення кіномистецтва у розвитку світової культури; особливості національного театру і кіно; основні методологічні дослідження та наукові концепції щодо еволюції театрального та кіномистецтва.

^ Предметом навчальної дисципліни є особливості розвитку театрального мистецтва і кінематографу Європи та України.

Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати основні етапи розвитку театрального та кіномистецтва; орієнтуватися у специфічних характеристиках вищеозначених мистецтв; визначати сучасні проблеми та перспективи культурологічних особливостей країн світу у аспекті театрального та кіномистецтва; оволодіти основними положеннями у організації та управлінні театральними та кіно структурами; ознайомитися з матеріально-технічним забезпеченням театральних установ і кіностудій.

^ Місце навчальної дисципліни у структуро логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна «Історія театру та кіно» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

^ Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Історія театру і кіно» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.

Модульний контроль: 1 модульна робота.

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА СРС


лекції

Тема лекції

Кількість годинЛекції

Семи.

заняття

СРС

1.

Європейський театр ХІХ-1/2 ХХ ст.

4

2

10

2.

Український театр – від традиції до «Березолю».

2

2

8

3.

Виникнення та розвиток кіно в Європі та США.

2

4

8

4.

Українське кіно на початку ХХ ст.

4

4

6

5.

Театр і кіно народів Сходу.

2

4

10

6.

Найновіші течії, експериментальні школи у театральному мистецтві ХХ-ХХІ ст.

4

2

8

7.

Світовий кінематограф ХХ – ХХІ ст.

2

2

6

8.

Опера й балет як види театрального мистецтва.

6

2

4

9.

Театр Європи від античності до ХІХ ст.

2

4

6

10.

Організація та управління театральними установами.

2

4

4

11.

Матеріально-технічна база та специфіка управління у кіновиробництві.

2

4

6
Підсумкова модульна контрольна робота

2


Всього:

34

34

76


^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1
Лекція № 1. Європейський театр дев’ятнадцятого – першої половини двадцятого сторіч (8 год.)
Історичний та соціальний контекст розвитку європейського театру ХІХ ст. Стилі та напрямки європейської культури – театрально-мистецький контекст. На зламі сторіч: новаторські тенденції європейських театральних труп. Російський театр ХІХ – початку ХХ століть.
Питання для семінару (2 год.)

 1. Романтизм, реалізм та символізм у європейському театрі.

 2. Творчий шлях А.Антуана, О.Брама та Г.Крега.


Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Творчий шлях С.Бернар, Е.Дузе, Е.Россі та Т.Сальвіні.

 2. Модернізм у театральному мистецтві Європи початку ХХ ст.

 3. Система К.Станіславського та театр Вс.Мейерхольда.


Література: основна [40, 27]

додаткова [29]
Лекція № 2. Український театр: від традиції до «Берелозю» ( 6 год.)
Мистецтво театру в Україні ХІХ ст. Національно-етнографічний характер українського театру вищезгаданого періоду. Пролетарська революція і театр. Політика українізації як джерело поступу театрального мистецтва. Л.Курбас і «Березіль».

Питання для семінару (2 год.)

 1. Новаторські тенденції в українському театральному мистецтві початку ХХ ст.

 2. Шлях «Березоля».


Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Драматургія О.Олеся, Л.Українськи та В.Вінниченка в українських театрах.

 2. Українська сценографія.


Література: основна [35, 28]

додаткова [26]
Лекція № 3. Виникнення та розвиток кіно в Європі й США (6 год.)
Перші кроки кінематографа: винаходи Едисона та братів Мюлієрів. Кіно Ж.Мельєса. Брайтонська школа. Кінематограф США на початку ХХ ст. «Нікель-одеони». Сюрреалізм та експресіонізм у кіно. Фільми французького «Авангарду», «Абсолютне кіно» Еґґелінга, Ріттера.
Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Творчий шлях Д.Гріффіта.

 2. Фільми, рекомендовані до самостійного перегляду 1-3.


Література: основна [3, 15]

додаткова [14]
Лекція № 4. Українське кіно на початку двадцятого сторіччя (4 год.)
Джерела українського кінематографу. Винахідники Й.Тимченко та Перші кіностудії у Ялті та Одесі. Творчість І.Кавлерідзе, Л.Курбаса, Ф.Лопатинського у кінематографі України. ВУФКУ. Журнали «Кіно» та «Кінотиждень». Мистецька спадщина О.Довженка.
^ Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Український період у творчості Дз.Вертова.

 2. Кіно в Україні 30х-40х років.


Література: основна [20, 21]

додаткова [22]
Лекція № 5. Театр і кіно народів Сходу (8 год.)
Театр у Китаї. Характерні риси корейського театру. Театр давньої Індії – технічні елементи та літературні джерела. Перський театр. Театри у Японії – «Но», «Кабукі», «Гігаку». Кінематограф Японії. Сучасне кіно Китаю та Кореї. Кіномистецтво країн ісламу.
Питання для семінару (4 год.)

 1. Ляльковий театр Сходу.

 2. Схід і Захід – дві світоглядні системи (мистецький контекст).

 3. Схід у творчості Г.Крега, М.Рейнгарда, Таїрова, В.Мейєрхольда.


Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Перегляд кінофільмів Дж.Імоу, Кім Кі Дока, Ванга Кар Вая; Нагісі Осіми, Ченя Кай Ге.

 2. Театр Сходу і Заходу.


Література: основна [26]

додаткова [40]
Лекція № 6. Найновіші течії, експериментальні школи у театральному мистецтві ХХ – ХХІ ст. (4 год.)
«Театр абсурду» - ілюстрація до драматургії Е.Іонеско, С.Беккета, А.Адамова та Ж.Жене. «Сердиті молодики» Британії – Дж.Озборн. Творчість Т.Пінтера. Система «відсторонення» Б.Брехта. «Вбогий театр» Єжи Гротовського. «Латерна магіка» у Празі. Московські та ленінградські театри 80-90 років. Театральне відродження в Україні – вистави В.Більченко, О.Ліпцина, В.Малахова, Е.Мітніцького.
Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Огляд сучасного мистецтва театру в Україні.

 2. Театральні фестивалі в Україні та за кордоном.

 3. Виникнення медіазасобів у театральному мистецтві сьогодення.


Література: основна [27]

додаткова [29]
Лекція № 7. Світовий кінематограф ХХ – ХХІ ст. Анімаційні фільми (10 год.)

Джерела італійського неореалізму. Фільми Р.Росселліні, В. де Сіка, А.Блазетті. «Інший неореалізм» Ф.Фелліні та Л.Вісконті. «Нова хвиля» у французькому кіно: «Красень Серж» К.Шаброля, «400 ударів» Трюффо, «Ніч і туман» А.Рене, «Брак дихання» Ж.Л.Годаря. Кіно Голлівуду. Анімаційні фільми – від У.Діснея до «аніме». «Догма». Музика у кіно.
Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Перегляд кінострічок, рекомендованих до курсу.

 2. Кіно у Росії.

 3. Нові технічні можливості кінозйомки – комп’ютерна графіка, формами ЗД та ІМАХ.


Література: основна [7, 8, 9, 10]

додаткова [3, 12]
Лекція № 8. Опера й балет як види театрального мистецтва (6 год.)
Історія виникнення опери. Монтеверді. Опера – seria та опера – buff. Поняття «лібрето». Опера в Італії, Франції та Німеччині у ХІХ-ХХ ст. Творчість П.Чайковського. Опера в Україні.

Формування балету як виду мистецтва. Від класики до модерн-балету.
^ Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Перегляд фільмів «Амадеус» Формана, «Кармен» Саури, «Травіата» Дзеффіреллі.

 2. Опера в сучасній Україні.


Література: основна [26]

додаткова [41]
Лекція № 9. Театр Європи від античності до класицизму (10 год.)
Античний театр. Походження трагедії, комедії та сатировської драми. Театр доби Римської республіки та Імперії. Середньовічний театр. Релігійна драма. Мораліте, міркалі. Італійська «вчена комедія» та comedi dell’arte. Англійський театр доби Шекспіра. Іспанський театр XVII ст.
Питання для семінару (6 год.)

 1. Французький театр. Мольєр.

 2. Театр доби Просвітництва.

 3. Італійський театр XVIII ст. Гольдоні й Гоцци.Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Театральне мистецтво Німеччини XVIII ст.

 2. Шкільна драма в Україні. Вертеп.


Література: основна [27, 28]

додаткова [30, 32]
Лекція № 10. Організація та управління театральними установами (4 год.)
Специфічна техніка античного театру. Організатори та актори театральних вистав у Стародавній Греції й Римі. Техніка та організація середньовічного театру. Особливості формування театральних установ у Італії, Франції, Англії та Німеччині протягом XV-XVII ст. Державні та приватні театральні установи – виникнення та розвиток.
Питання для семінару (2 год.)

 1. Управління театральними установами у сучасній Україні.

 2. Структура театральної установи.


Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Визначити організаційну структур драматичного театру та театру опери і балету.

 2. Ознайомитися з технічною та матеріальною базою театральної установи.


Література: основна [45, 49]

додаткова [46]


^ Лекція № 11. Матеріально-технічна база та специфіка управління у кіновиробництві (4 год.)
Перші кіностудії – обладнання, техніка і технологія. Організаційна структура процесу кінозйомки. Складові процесу кіновиробництва – від знімального майданчика до екранів кінотеатрів. Матеріальна та технічна база кіновиробництва. Управління виробництвом кінофільмів.
^ Питання для семінару (2 год.)

 1. Організація та технологія створення анімаційних стрічок.

 2. Діяльність кіно продюсера – історія виникнення та сучасний стан.


Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Ознайомлення з матеріально-технічною базою процесу кінозйомок.

 2. Визначити методи управління у галузі кіновиробництва.


Література: основна [42, 44]

додаткова [47]

^ ЛІТЕРАТУРА ДО СПЕЦКУРСУ

«Історія театру і кіно»

 1. Буш М. Найважливіше з мистецтв. – К., 1929.

 2. Полторацький О. Етюди до теорії кіна. – К., 1930.

 3. Юркевич С. Франция – кадр за кадром. – М., 1970.

 4. Кино. 555 фильмов. – Минск, 1996.

 5. Кино Великобританки. – М., 1970.

 6. Антониони. Профессия-репортер. – М., 1980.

 7. Долгов К. Итальянские этюды. – М., 1987.

 8. Козлов А. Висконти. – М., 1987.

 9. Феллини о Феллини. – М., 1988.

 10. Бунюель о Бунюэле. – М., 1989.

 11. Долматовская Н. Примечания к прошлому. – М., 1983.

 12. Бергман. Статьи. – М., 1969.

 13. Березницкий Я. Отблески времени (Кино США 70-х гг.). – М., 1983.

 14. Кино: 1001 фильм США. – Минск, 1996.

 15. Андроникова М Сколько лет кино? – М., 1968.

 16. Бодик Л. Джерела великого кіно. Довженко. – К., 1965.

 17. Езенштейн. Естетика кіномистецтва. – К., 1978.

 18. Ветер Украины. – К., 1929.

 19. Журов В. Минувшини кіно на Україні. – К., 1959.

 20. Історія українського радянського кіно. В 3 томах. – К., 1986.

 21. Корнієнко І. Про кіномистецтво. У 2 томах. – К., 1985.

 22. Пуха Л. Кінематограф і Л.Курбас. – Черкаси, 1999.

 23. Фото і кіно. – Полтава, 1930.

 24. Кокто Ж. Портреты-вопоминания. – М., 1985.

 25. Пазолини. – М., 2000.

 26. Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. – Х., 1929.

 27. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта. – М., 1981.

 28. Дорошенко Д. 300 років українського театру.

 29. Эжи Гротовський. Театр, ритуар, перформер. – Львів, 2008.

 30. История зарубежного театра. В 2 томах. – 1971, 1972.

 31. Игнатов С. Начала русского театра. – М., 1920.

 32. Марковський Є. Український вертеп. – К., 1993.

 33. Київська Старовина. Южно-Русский театр. Вертеп 1882 г., № IV (Колекція).

 34. Корній Л. Українська шкільна драма. – К., 1993.

 35. Шевченко Й. Сучасний український театр. – Х., 1929.

 36. Крымский А. Японский театр. – Лен-М., 1928.

 37. Зарубежное театральное искусство ХХ в. – М., 1981.

 38. Театр парадокса. – М., 1991.

 39. Куликова И. Что такое театр абсурда? – М., 1967.

 40. Шахматова Е. Искания европейских режиссеров. - М., 1997.

 41. Наука о театре. – Л., 1975.

 42. Гвоздев А. Западно-европейский театр на рубеже ХІХ-ХХ столетий. – М.-Л., 1939.

 43. Гейтс Р. Управление производством кино и видеофильмов. – М., 2005.

 44. Столяров И. Управление культурой. Организационно-экономический механизм. – М., 1989.

 45. Экономика культуры. Учебник. Отв. ред. Рубинштейн А. – М., 2005.

 46. Актуальні проблеми організації театральної справи. Гол. ред. Безгін І. – К., 1994.

 47. Бабенко Н. Соціально-культурологічне прогнозування: навчальний посібник. – К., 2008.

 48. Дейнеко Т. Інформаційний бізнес як інноваційний засіб розвитку економіки України. – Львів, 1999.

 49. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід. – К., 2000.

 50. Маркетинг у сфері культури та мистецтв. Гол. ред. Ф.Кольбер. – Львів, 2004.

 51. Таукач Г. Економіка культури і мистецтва. Підручник. – К., 1992.Типові завдання для підсумкової модульної контрольної роботи з курсу «Історія театру і кіно»
Варіант І.

 1. Культурологічні джерела театрального мистецтва.

 2. Кінематограф сюрреалізму.


Варіант ІІ.

 1. Схід і Захід у сучасному кінематографі.

 2. Еволюція театрального приміщення та внутрішнього обладунку.


Варіант ІІІ.

 1. Трагіки Давньої Греції (Софокл, Есхілл, Еврипід) у сучасному театральному репертуарі.

 2. Кіно італійського неореалізму.


^ Фільми, уривки з яких бажано переглянути у аудиторії:
Стрічки Ж.Міл’єса.

Фільми французького «Авангарду».

«Абсолютне кіно» В.Еггелінг, Г.Ріхтер, В.Руттманн

Л.Бунюель, С.Далі. «Андалузький пес». 1928 р.

Ф.Ланг. «М». 1930 р.

Р.Віне «Кабінет доктора Калігарі» 1919 р.

Мурнау «Ноферату» 1929 р.

Л.Вісконті. «Смерть у Венеції» 1971 р.

Б.Бертолуччі «Останнє танго у Парижі», 1972 р.

Ф.Дзеффіреллі «Ромео та Джульєтта», 1968 р.

«Травіата», 1982 р.

Ф.Фелліні «Репетиція оркестру», 1979 р.

М.Форман «Амадеус», 1984 р.

Т.Абуладзе «Каяття», 1984 р.

Дзиґа Вертов «Людина з кіноапаратом», 1930 р.

М.Захаров «Формула конаххя», 1984 р.

Джанг Імоу «Герой», 2002 р.

^ Фільми, рекомендовані до самостійного перегляду:

1) Д.Гріффіт «Народження нації», 1915 р.

«Іntolerance», 1916 р.

2) Л.Буноель, С.Далі «Золоте сторіччя», 1930 р.

3) Ф.Ланг «Сага про Нібелунгів», 1924 р., «М», 1930 р.

4) О.Довженко «Звенигора», 1928 р.

«Земля», 1930 р.

5) Д.Вертов «Одинадцять», 1929 р.

6) В. де Сіка «Викрадачі велосипедів», 1948 р.

Р.Росселліні «Рим – відкрите місто», 1946 р.

7) Л.Вісконті «Загибель богів», 1968 р.

8) Ф.Фелліні «Вісім з половиною», 1962 р.

«Амаркорд», 1974 р.

9) Ж.Л.Годар «Брак дихання», 1960 р.

10) А.Хічкок «Психо», 1960 р.

11) М.Форман «Летячи над гніздом зозулі», 975 р.

«Регтайм», 1981 р.

12) А.Тарковський «Соляріс», 1972 р.

13) М.Міхалков «Незакінчена п’єса для механічного піаніно», 1977 р.

14) М.Захаров «Той самий Мюнхаузен», 1979 р.

15) Л.Бунюель « чарівність буржуазії», 1978 р.

16) К.Саура «Кармен», 1983 р.
^ Кінофільми Сходу:
Корея

Кім Кі Док «Острів» 2000 р.

«Весна, літо, осінь, зима і знову весна», 2003 р.

«Порожній будинок» 2004 р.

Гонконг

Вонг Кар Вай «Щасливі удвох», 1997 р.

«Настрій кохати», 2000 р.

« 2046», 2005 р.

Китай

Чень Кайге «Присяга», 2006

Джанг Імоу «Підніми червоний світильник», 1993 р.

«Прокляття золотої квітки», 2006 р.

Японія

Акіро Куросава «Марення»

Нагіса Осіма «Імперія почуття», 1976 р.

«Веселого Різдва, містер Лоуренс», 1982 р.

Сьохей Імамура «Легенда про Нарайаму», 1983 р.
^ Кінофільми Європи та США:

П.Альмодовар «Жива плоть», 1998 р.

(Іспанія) «Погане виховання», 2001 р.

«Розімкнені обійми», 2008 р.
Ларс Фон Трійєр «Розтинаючи хвилі», 1996 р.

(Данія) «Та, що танцює у темряві», 2000 р.

«Ідіоти», 1998 р.

«Антихрист», 2009 р.

Джім Джармуш «Мрець», 1995 р.

(США) «Кава і сигарети», 2003 р.

П.Грінцей «Контракт рисувальника», 1982 р.

(Англія) «Z00”, 1985 р.

Райнер Вернер

Фассбіндер «Лілі Марлен», 1981 р.

(Німеччина) «Шлюб Мері Браун», 1978 р.

Стівен

Содерберг «Секс, ложь и видео», 1989 р.

(США) «Во всей красе», 2002 р.

Нік «Прем‘єра», 1976 р.

Кассаветіс «Фонтан»

Ян Шванкмаитер «Оцупок», 2000 р.

(Чехія) «Конспіратори задоволень», 1996 р.

П‘єр Паоло Пазоліні «Цар Едіп», 1967 р.

Італія «Медея», 1970 р.

«Декамерон», 1970 р.

«Євангеліє від Матфея», 1964 р.

Ліліана Кавані «Нічний порт‘є», 1974 р.

«Шкура», 1981 р.

«Берлінський роман», 1985 р.

Кшиштоф

Кисьльовський «Три кольори», 1993-1994 рр.

Польща

Єжі Гофман «Вогнем та мечем», 2000 р.

Польща

Жан Поль Жьоне «Амелі», 2001 р.

Франція
^ Кіно у Росії:

М.Захаров «Той самий Мюнхаузен», 1979 р.

«Вбити Дракона», 1988 р.

К.Серебренніков «Зображуючи жертву», 2006 р.

«Юр‘єв день», 2008 р.

І.Вирипаєв «Ейфорія», 2006 р.

«Кислород», 2007 р.

П.Лунгін «Острів», 2006 р.

«Таксі-Блюз», 1990 р.

«Ліна-парк», 1992 р.

«Кохання», 1991 р.

В.Тодоровський «Стіляги», 2009 р.

П.Тодоровський «Pipiта», 2008 р.

К.Шагалова «Якось у провінції», 2008 р.

М.Максимова «Будь зі мною», 2009 р.

А.Учитель «Прогулянка», 2003 р.

С.Ткачев «Утро», 2008 р.

Герман «Перевірка на дорогах», 1971 р.

Квартет «І» «День виборів», 2007 р.

«День радіо», 2008 р.

«Про що говорять чоловіки», 2010 р.

Я.Чеважевський «На море», 2008 р.

Л.Садилова «С любовью. Лиля», 2002 р.

«Сынок», 2009 р.Схожі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені тараса шевченка філософський факультет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені тараса шевченка кафедра фізичного виховання та спорту
...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Лектори: д ю н., проф. Кохановська О. В., к ю н., доц. Кодинець А. О., к ю н., ас. Кривошеїна І. В
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет Кафедра правосуддя
Зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені тараса шевченка факультет...
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні,...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський факультет Кафедра української філософії та культури Укладач iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка