1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль
Скачати 495.05 Kb.
Назва1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль
Сторінка1/3
Дата конвертації30.06.2013
Розмір495.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3
Варіант № 1

1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль.

2. Етичні погляди Платона. Поняття блага.

3. Етика Західноєвропейського середньовіччя.

4. Етична думка в Україні XVII – XVIII ст. Етика Сковороди.

5. Соціально-етичний радикалізм.

6. Екзистенціалізм.

7. Основні поняття професійної моральності. Характеристика понять моральної свідомості.

8. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва.

9. Стандарт належної фармацевтичної практики.

10. Біофармацевтична етика як форма професійного захисту особистості фармацевта.

Варіант № 2

 1. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту.

 2. Аристотель про предмет і завдання етики.

 3. Августин Аврелий про добро, зло, волю.

 4. Етична думка в Україні XVII – XVIII ст. Етика Сковороди.

 5. Соціально-етичний радикалізм.

 6. Фройдизм. Неофройдизм.

 7. Ділова етика і духовність.

 8. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

 9. Правові та етичні питання фармацевтичного бізнесу.

 10. Мораль та політика.


Варіант № 3

1.Етика Давнього Вавилону, Палестини, Ірану.

2.Загальна характеристика Никомахової етики Аристотеля.

3. Фома Аквінський про вище благо й чеснотах.

4. Етичне вчення І.Канта. Обгрунтування етики в філософії І. Канта. Вчення про категоричний імператив. Автономна мораль: проблеми і суперечності. Кантівська парадигма в сучасній філософсько - етичній думці.

5. Революційний демократизм (Росія, Україна).

6. Етика «всеєдності».

7. Етичне виховання.

8. Проект Фармацевтичного етичного кодексу України.

9. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності

10. Сенс як моральна проблема.

Варіант № 4

1. Давньоіндійська етика.

2. Роль Арістотеля у становленні етики як науки. Філософські засади арістотелівської етики. Вчення про доброчинності. Концепція справедливості. Фронезис - практичне міркування. Співвідношення етики і політики за вченням Арістотеля.

3. Етика гуманістів доби Відродження.

4. Критика Максом Шелером формалізму в етиці. Формальне apriori І. Канта. Поняття матеоріального apriori у Макса Шелера.

5. Революційне народництво: ідея «морального боргу».

6. Поняття моралі. Мораль і духовність.

7. Роль етики і деонтології у формуванні особи фармацевта (провізора).

8. «Золоте правило» моральності.

9. Проблеми морального вибору і свободи особистості

10. Біомедична етика та медичне право: проблема взаємовідносин.

Варіант № 5

 1. Давньокитайське етичне вчення.

 2. Етика любові Ісуса Христа. Від справедливості до милосердя.

 3. Етика доби раціоналізму та просвітництва XVII – XVIII ст.

 4. Етичні ідеї Г. Гегеля.

 5. Етика марксизму.

 6. Основні концепції походження моралі.

 7. Структура моральної свідомості

 8. Що таке етична оцінка?

 9. Моральний конфлікт й оптимальні шляхи його розв'язання

 10. Етичні кодекси в медицині.


Варіант № 6

1.Етика ритуалу Конфуція як з'єднання чесноти й щастя, волі окремої людини й згодному життя в суспільстві

2. Ідея єдиного Бога Мухаммеда. Підвалини правовірного мусульманина. Своєрідність етики Корану.

3. Два напрямки в етиці Нового часу.

4. І.В.Гете писав: «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя». Про значення яких елементів моральної структури особистості говорить тут поет?

5. Ленінізм: соціально-етичні ідеї.

6. Функції моралі.

7. Справедливість, обов'язок і відповідальність

8. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виказується громадською думкою, не завжди збігається із внутрішньою самооцінкою?

9. Моральна відповідальність: сутність і специфіка

10. Етичні проблеми надання медичної допомоги наркозалежним.

Варіант № 7

1. Етико-нормативна програма Будди. Серединний шлях. Чотири шляхетні істини. Самовдосконалення через самозречення.

2. Етика доби середньовіччя та Відродження.

3. Учення Гоббса про мораль.

4. Дж. С. Милль. Етика утилітаризму.

5. Соціально-етичний лібералізм XIX – XX ст.

6. Характеристика понять моральної свідомості.

7. Справедливість, обов'язок і відповідальність

8. Мораль та економіка.

9. Милосердя. Проблема межі обов’язків милосердя в медицині.

10. Законодавче регулювання препаратів в Україні.

Варіант № 8

 1. Давньогрецька та давньоримська етика.

 2. Етика раннього християнства.

 3. Етика Джона Локка.

 4. Ф. Ницше. Критика моралі з моральної точки зору. Нігілізм. Заперечення моралі рабів. Основні риси моралі рабів по Ницше. Поняття "ressentiment". Внеморальна мораль надлюдини.

 5. Утилітаризм.

 6. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

 7. Сенс життя і щастя

 8. Мораль і політика.

 9. Історія та логіка євгеніки.

 10. Структура етики та її основні категорії.


Варіант № 9

1.Сократ – філософ-мораліст. Основні положення його навчання.

2. Візантійська етика.

3. Етика Спінози.

4. Етика в Києво-Могилянської академії.

5. Позитивізм.

6. Суть етичної свободи.

7. Совість, гідність і честь

8. Мораль і релігія.

9. Відношення до мертвого тіла: історія та логіка моральних традицій.

10. Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика.

Варіант № 10 1. Эвдемоністична етика Епікура.

 2. Етика Київської Русі.

 3. Етика Західноєвропейського Просвітництва

 4. Соціально-етичний радикалізм.

 5. Прагматизм.

 6. Специфіка професійної моральності і професійної етики.

 7. Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика.

 8. Мораль і мистецтво.

 9. Правові та етичні основи регулювання охорони здоров’я та фармацевтичної діяльності.

 10. Біофармацевтична етика як форма професійного захисту особистості фармацевта.


Варіант № 11

1. Самостійне лікування безрецептурними препаратами в світовій практиці.

2. Ціль етичних критеріїв. Сфера їх вживання. Просування на ринок лікарських препаратів. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення.

3. Симпозіуми і інші наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів на ринок.

4. Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика.

5. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

6. Медицина та право.

7. Роль медичних представників в просуванні лікарських препаратів на ринок.

8. Постмаркетингові дослідження.

9. Захист прав споживача.

10. Специфіка професійної моральності і професійної етики.

Варіант № 12

1.Структура моральної свідомості.

2. Справедливість, обов'язок і відповідальність.

3. Сенс життя і щастя

4.Етика марксизму.

5.Екзистенціалізм.

6.Етичне вчення І.Канта. Обгрунтування етики в філософії І. Канта. Вчення про категоричний імператив. Автономна мораль: проблеми і суперечності. Кантівська парадигма в сучасній філософсько - етичній думці.

7. Етика гуманістів доби Відродження.

8.Сократ – філософ-мораліст. Основні положення його навчання

9. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль.

10. Етика ритуалу Конфуція як з'єднання чесноти й щастя, волі окремої людини й згодному життя в суспільстві.

Варіант № 13

1.Етичні погляди Платона. Поняття блага

2. Сократ – філософ-мораліст. Основні положення його навчання.

3. Структура етики та її основні категорії.

4. Эвдемоністична етика Епікура.

5.Етика любові Ісуса Христа. Від справедливості до милосердя.

6. Етика Київської Русі.

7. Етика Західноєвропейського Просвітництва.

8. Ф. Ницше. Критика моралі з моральної точки зору. Нігілізм. Заперечення моралі рабів. Основні риси моралі рабів по Ницше. Поняття "ressentiment". Внеморальна мораль надлюдини.

9. Революційний демократизм (Росія, Україна).

10. Прагматизм.

Варіант № 14

 1. Соціально-етичний лібералізм XIX – XX ст.

 2. Етика Спінози.

 3. Етика Давнього Вавилону Вавилону, Палестини, Ірану.

 4. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль.

 5. Давньоіндійська етика.

 6. Загальна характеристика Никомахової етики Аристотеля.

 7. Етика ритуалу Конфуція як з'єднання чесноти й щастя, волі окремої людини й згодному життя в суспільстві.

 8. Роль Арістотеля у становленні етики як науки. Філософські засади арістотелівської етики. Вчення про доброчинності. Концепція справедливості. Фронезис - практичне міркування. Співвідношення етики і політики за вченням Арістотеля.

 9. Візантійська етика.

 10. Фома Аквінський про вище благо й чеснотах.


Варіант № 15

 1. Етика класиків німецької філософії.

 2. Етика в Києво-Могилянської академії.

 3. Соціально-етичний лібералізм XIX – XX ст.

 4. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

 5. Позитивізм.

 6. Революційне народництво: ідея «морального боргу».

 7. Дж. С. Милль. Етика утилітаризму.

 8. Соціально-етичний радикалізм.

 9. Декабризм.

 10. Фройдизм. Неофройдизм.


Варіант № 16

 1. Функції моралі.

 2. Добро і зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії етики

 3. Совість, гідність і честь

 4. Що таке етична оцінка?

 5. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності.

 6. Сенс як моральна проблема.

 7. Етичні проблеми надання медичної допомоги наркозалежним.

 8. Метаморфози гуманізму в медицині на прикладі ефтаназії.

 9. Мораль як соціальний феномен: нормативна регуляція, золоте правило моралі, взаємність, соціальний інститут, легітимація, звичаєвість, право, політика, конвенційна і постконвенційна мораль, дискурс моральних цінностей.

 10. Категорії моральної свідомості: добро і зло, агресивність, своєцентризм, теодицея, субстанційність чи несубстанційність зла, зороастризм, маніхейство, концепція “неминучого зла“, етична рефлексія, компроміс.


Варіант № 17

 1. Моральні проблеми людської діяльності: свобода, свобода дії, свобода вибору, свобода волі, вчинок, подвиг, етика ненасильства, теорія моральної доброти, консеквенціалізм, діяльність, світовідношення.

 2. Структура етики та її основні категорії.

 3. Законодавче регулювання реклами препаратів в Україні.

 4. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виражається|виказує| громадською думкою, не завжди збігається з|із| внутрішньою самооцінкою?

 5. Основні типи етичних вчень: гедонізм, евдемонізм, утилітаризм, стоїцизм, автономна і гетерономна етика, етична деонтологія, нормативна етика, метаетика.

 6. Поняття і структура моральної свідомості: моральна свідомість, моральна норма, заповідь, принцип, мотив, цінність, благо, добро.

 7. Категорії моральної свідомості: смисл життя, кінцевість, присмертний досвід, танатологія, культура вмирання, біоетика.

 8. Моральна самосвідомість: моральна самосвідомість, честь, гідність, совість, сумління, розкаяння, спокута, сором, култура сорому, культура вини.

 9. Роль етики і деонтології у формуванні особи фармацевта (провізора).

 10. Етичні аспекти створення лікарських засобів, дієтичних добавок та функціональних харчових продуктів.


Варіант № 18

 1. Етичні принципи взаємостосунків суб`єктів фармації.

 2. Етичні проблеми спілкування: спілкування, інтерсуб’єктивність, відкритість, замкненість, монологічність, діалогічність, повага, співчуття, любов - ерос, любов - агапе.

 3. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому.

 4. Етичні критерії Всесвітньої Організації Охорони здоров`я просуванню лікарських засобів на ринок.

 5. Постмаркетингові дослідження.

 6. Медицина та право.

 7. Право населення на інформацію про стан здоров’я.

 8. Основні типи етичних вчень: гедонізм, евдемонізм, утилітаризм, стоїцизм, автономна і гетерономна етика, етична деонтологія, нормативна етика, метаетика.

 9. Мораль та релігія.

 10. Моральна відповідальність: сутність і специфіка


Варіант № 19

 1. Соціально-етичний лібералізм XIX – XX ст.

 2. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту.

 3. Роль Арістотеля у становленні етики як науки. Філософські засади арістотелівської етики. Вчення про доброчинності. Концепція справедливості. Фронезис - практичне міркування. Співвідношення етики і політики за вченням Арістотеля.

 4. Етика доби середньовіччя та Відродження.

 5. Августин Аврелий про добро, зло, волю.

 6. Етика класиків німецької філософії.

 7. Ф. Ницше. Критика моралі з моральної точки зору. Нігілізм. Заперечення моралі рабів. Основні риси моралі рабів по Ницше. Поняття "ressentiment". Внеморальна мораль надлюдини

 8. Ленінізм: соціально-етичні ідеї.

 9. Суть етичної свободи.

 10. Совість, гідність і честь.


Варіант № 20


 1. Справедливість, обов'язок і відповідальність

 2. Фройдизм. Неофройдизм.

 3. Екзистенціалізм.

 4. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

 5. Добро і зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії етики

 6. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва.

 7. Мораль і політика.

 8. Милосердя. Проблема межі обов’язків милосердя в медицині.

 9. Мораль та політика.

 10. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виражається|виказує| громадською думкою, не завжди збігається з|із| внутрішньою самооцінкою?Варіант № 21

1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль.

2. Етика ритуалу Конфуція як з'єднання чесноти й щастя, волі окремої людини й згодному життя в суспільстві.

3. Эвдемоністична етика Епікура.

4. Етичні погляди Платона. Поняття блага.

5. Ідея єдиного Бога Мухаммеда. Підвалини правовірного мусульманина. Своєрідність етики Корану.

6. Етика Київської Русі. Етика доби раціоналізму та просвітництва XVII – XVIII ст.

7. Етика Джона Локка.

8. Етика Спінози.

9. Етика «всеєдності».

10.Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика.

Варіант № 22

 1. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту.

 2. Сократ – філософ-мораліст. Основні положення його навчання.

 3. Загальна характеристика Никомахової етики Аристотеля.

 4. Етика раннього християнства.

 5. І.В.Гете писав: «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя». Про значення яких елементів моральної структури особистості говорить тут поет?

 6. Утопічний соціалізм.

 7. Етика Джона Локка.

 8. Моральний конфлікт й оптимальні шляхи його розв'язання

 9. Етичні кодекси в медицині.

 10. Мораль як соціальний феномен: нормативна регуляція, золоте правило моралі, взаємність, соціальний інститут, легітимація, звичаєвість, право, політика, конвенційна і постконвенційна мораль, дискурс моральних цінностей.


Варіант № 23

 1. Мораль і релігія.

 2. Моральна відповідальність: сутність і специфіка

 3. Структура етики та її основні категорії.

 4. Основні типи етичних вчень: гедонізм, евдемонізм, утилітаризм, стоїцизм, автономна і гетерономна етика, етична деонтологія, нормативна етика, метаетика.

 5. Метаморфози гуманізму в медицині на прикладі ефтаназії.

 6. Суть етичної свободи.

 7. Фройдизм. Неофройдизм.

 8. Етика «всеєдності».

 9. Категорії моральної свідомості: смисл життя, кінцевість, присмертний досвід, танатологія, культура вмирання, біоетика.

 10. Правові та етичні основи регулювання охорони здоров’я та фармацевтичної діяльності.


Варіант № 24

 1. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

 2. Право населення на інформацію про стан здоров’я.

 3. Добро і зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії етики

 4. Мораль і релігія.

 5. Екзистенціалізм.

 6. Категорії моральної свідомості: обов’язок, категоричний  імператив, відповідальність, справедливість ретрибутивна і дистрибутивна, моральний ідеал, щастя.

 7. Моральність і культура: онтологічне і трансцендентальне обгрунтування етики, культурна реальність, культурний статус моралі, екологія культури, моральна віра, моральна респонденція

 8. Етичний зміст взаємостосунків провізора і лікаря.

 9. Ціль етичних критеріїв. Сфера їх вживання. Просування на ринок лікарських препаратів. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення.

 10. Біомедична етика та медичне право: проблема взаємовідносин


Вариант № 25

 1. Дж. С. Милль. Етика утилітаризму.

 2. Декабризм.

 3. Сократ – філософ-мораліст. Основні положення його навчання.

 4. Етика раннього християнства.

 5. Учення Гоббса про мораль.

 6. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

 7. Моральний конфлікт й оптимальні шляхи його розв'язання

 8. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виказується громадською думкою, не завжди збігається із внутрішньою самооцінкою?

 9. Етика генетики.

 10. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виражається|виказує| громадською думкою, не завжди збігається з|із| внутрішньою самооцінкою?


Варіант № 26

 1. Право населення на інформацію про стан здоров’я.

 2. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

 3. Постмаркетингові дослідження.

 4. Ціль етичних критеріїв. Сфера їх вживання. Просування на ринок лікарських препаратів. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення.

 5. Етична сторона взаємостосунків між суб`єктами фармації і державою.

 6. Етичні аспекти створення лікарських засобів, дієтичних добавок та функціональних харчових продуктів.

 7. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту.

 8. Давньогрецька та давньоримська етика.

 9. Ідея єдиного Бога Мухаммеда. Підвалини правовірного мусульманина. Своєрідність етики Корану.

 10. Етика класиків німецької філософії.


Варіант № 27

 1. Етика Західноєвропейського середньовіччя.

 2. Революційний демократизм (Росія, Україна).

 3. Ф. Ницше. Критика моралі з моральної точки зору. Нігілізм. Заперечення моралі рабів. Основні риси моралі рабів по Ницше. Поняття "ressentiment". Внеморальна мораль надлюдини.

 4. Прагматизм.

 5. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

 6. Сенс життя і щастя

 7. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

 8. Правові та етичні основи регулювання охорони здоров’я та фармацевтичної діяльності.

 9. Правові та етичні питання фармацевтичного бізнесу.

 10. Поняття і структура моральної свідомості: моральна свідомість, моральна норма, заповідь, принцип, мотив, цінність, благо, доброВаріант № 28

 1. Сенс як моральна проблема.

 2. Біомедична етика та медичне право: проблема взаємовідносин.

 3. Етичні кодекси в медицині.

 4. Етичні проблеми надання медичної допомоги наркозалежним.

 5. Законодавче регулювання препаратів в Україні.

 6. Мораль та економіка.

 7. Моральний конфлікт й оптимальні шляхи його розв'язання

 8. Характеристика понять моральної свідомості.

 9. Моральна самосвідомість: моральна самосвідомість, честь, гідність, совість, сумління, розкаяння, спокута, сором, култура сорому, культура вини.

 10. Етичні аспекти взаємостосунків провізорів і медичних (торгових) представників.


Варіант № 29

 1. Етична думка в Україні XVII – XVIII ст. Етика Сковороди.

 2. Етика доби раціоналізму та просвітництва XVII – XVIII ст.

 3. Етика Джона Локка.

 4. Августин Аврелий про добро, зло, волю.

 5. .В.Гете писав: «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя». Про значення яких елементів моральної структури особистості говорить тут поет?

 6. Роль Арістотеля у становленні етики як науки. Філософські засади арістотелівської етики. Вчення про доброчинності. Концепція справедливості. Фронезис - практичне міркування. Співвідношення етики і політики за вченням Арістотеля.

 7. Эвдемоністична етика Епікура.

 8. Давньоіндійська етика.

 9. Функції моралі.

 10. Основні поняття професійної моральності. Характеристика понять моральної свідомості.


Варіант № 30

 1. Співвідношення права й моралі.

 2. Правові та етичні питання фармацевтичного бізнесу.

 3. Етичні проблеми переносу лабораторних експериментальних даних, отриманих на моделях захворювань в клініку людини.

 4. Законодавче регулювання реклами препаратів в Україні.

 5. Проект Фармацевтичного етичного кодексу України.

 6. Етичні кодекси в медицині.

 7. Категорії моральної свідомості: добро і зло, агресивність, своєцентризм, теодицея, субстанційність чи несубстанційність зла, зороастризм, маніхейство, концепція “неминучого зла“, етична рефлексія, компроміс.

 8. Мораль як соціальний феномен: нормативна регуляція, золоте правило моралі, взаємність, соціальний інститут, легітимація, звичаєвість, право, політика, конвенційна і постконвенційна мораль, дискурс моральних цінностей.

 9. Медицина та право.

 10. Самостійне лікування безрецептурними препаратами в світовій практиці.


Варіант № 31

 1. Симпозіуми і інші наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів на ринок.

 2. Мораль та економіка.

 3. Етичні проблеми надання медичної допомоги наркозалежним.

 4. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виказується громадською думкою, не завжди збігається із внутрішньою самооцінкою?

 5. Етика «всеєдності».

 6. Дж. С. Милль. Етика утилітаризму.

 7. Етичне вчення І.Канта. Обгрунтування етики в філософії І. Канта. Вчення про категоричний імператив. Автономна мораль: проблеми і суперечності. Кантівська парадигма в сучасній філософсько - етичній думці.

 8. Фома Аквінський про вище благо й чеснотах.

 9. Ідея єдиного Бога Мухаммеда. Підвалини правовірного мусульманина. Своєрідність етики Корану.

 10. Етико-нормативна програма Будди. Серединний шлях. Чотири шляхетні істини. Самовдосконалення через самозречення.

Варіант № 32

 1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль.

 2. Етика доби середньовіччя та Відродження.

 3. Етика класиків німецької філософії.

 4. Основні концепції походження моралі.

 5. Ділова етика і духовність.

 6. Милосердя. Проблема межі обов’язків милосердя в медицині.

 7. Етичні проблеми надання медичної допомоги наркозалежним.

 8. Етика генетики.

 9. Мораль та економіка.

 10. Категорії моральної свідомості: смисл життя, кінцевість, присмертний досвід, танатологія, культура вмирання, біоетика.


Варіант № 33

 1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль.

 2. Етика Київської Русі.

 3. Дж. С. Милль. Етика утилітаризму.

 4. Етичне виховання.

 5. Етичні проблеми надання медичної допомоги наркозалежним.

 6. Метаморфози гуманізму в медицині на прикладі ефтаназії.

 7. Категорії моральної свідомості: добро і зло, агресивність, своєцентризм, теодицея, субстанційність чи несубстанційність зла, зороастризм, маніхейство, концепція “неминучого зла“, етична рефлексія, компроміс.

 8. Моральна самосвідомість: моральна самосвідомість, честь, гідність, совість, сумління, розкаяння, спокута, сором, култура сорому, культура вини.

 9. Мораль і політика.

 10. Правові та етичні основи регулювання охорони здоров’я та фармацевтичної діяльності.

Варіант № 34

 1. Давньоіндійська етика.

 2. Етика ритуалу Конфуція як з'єднання чесноти й щастя, волі окремої людини й згодному життя в суспільстві.

 3. Етика любові Ісуса Христа. Від справедливості до милосердя.

 4. Декабризм.

 5. Характеристика понять моральної свідомості.

 6. Добро і зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії етики

 7. Проект Фармацевтичного етичного кодексу України.

 8. Проблеми морального вибору і свободи особистості

 9. Мораль та політика.

 10. Етичні проблеми початку людського життя.

Варіант № 35

 1. Давньокитайське етичне вчення.

 2. Эвдемоністична етика Епікура.

 3. Етика Джона Локка.

 4. Революційне народництво: ідея «морального боргу».

 5. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

 6. Співвідношення права й моралі.

 7. Правові та етичні основи регулювання охорони здоров’я та фармацевтичної діяльності.

 8. Законодавче регулювання препаратів в Україні.

 9. Чому, на ваш погляд, зовнішня оцінка вчинків, що виражається|виказує| громадською думкою, не завжди збігається з|із| внутрішньою самооцінкою?

 10. Мораль і спільноти: здатність до універсалізації , макроетика, етноетика, національна ідентичність, національна відповідальність.


Варіант № 36

 1. Роль Арістотеля у становленні етики як науки. Філософські засади арістотелівської етики. Вчення про доброчинності. Концепція справедливості. Фронезис - практичне міркування. Співвідношення етики і політики за вченням Арістотеля.

 2. Етика Київської Русі.

 3. Учення Гоббса про мораль.

 4. Етика марксизму.

 5. Ділова етика і духовність.

 6. Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика.
  1   2   3

Схожі:

1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconТема презентації : етика поведінки державних службовців
...
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconПлан Етика теорія моралі Мораль як форма суспільної свідомості. Мораль...
В протилежність етичним, Аристотель розглядає так звані діаноетичні (інтелектуальні) чесноти, до яких відносить пам’ять, а також...
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconПлан поняття «педагогічне спілкування», його особливості. Контакт у педагогічному діалозі
Сутність поняття «етика», «професійна етика» та «педагогічна етика». Управлінські аспекти педагогічної етики
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconТема І. Етика як наука. Розвиток етики від античності до середньовіччя (2 год.)
Етика Нового часу: відправні точки та корінні проблеми (Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк)
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconЗміст Вступ Статева І подружня етика та „знаки часу”
Важливість християнської статевої та подружньої етики в контексті сучасної кризи подружжя та сім’ї
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconТема Предмет І завдання етики
Етика епохи відродження (Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Джованні Піко делла Мірандола, Ніколо Макіавеллі, Френсіс Бекон, Мішель-Ейкем...
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconНазар П. С. Основи медичної етики
Тема: людина І хвороба. Хвороба як переживання І поведінка людської особистості. Прикладні аспекти медичної психології в біомедичній...
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconТема основні етапи розвитку соціологічної думки (2 год.)
Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. – М., 1995
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль icon16. Дипломатична діяльність у системі міжнародних комунікацій
Поняття, технології побудови іміджу, етапи формування. Основні чинники творення іміджу
1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль iconНаказ
Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка