Комплексна контрольна робота
Скачати 218.75 Kb.
НазваКомплексна контрольна робота
Дата конвертації20.12.2013
Розмір218.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 1.

1. Проаналізувати культурно - історичні умови виникнення філософії.

2. Обґрунтувати сутність пізнання та його можливості.

3.Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії, її законодавче закріплення і правове регулювання в Україні.

4. Яка сфера людського духу лежить в основі гегелівського бачення філософії?

 • чуттєво-емоційна;

 • розум;

 • вольова.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 003; 002; 085; 020.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 2.

1. Проаналізувати поняття, структуру, суспільно-історичний характер світогляду.

2. Обґрунтувати місце німецької класичної філософії у розвитку світової філософської думки.

3. Основні концепції походження релігії.

4. Яка точка зору стосовно природи діалектики є позицією марксизму?

 • це мистецтво відстоювання своєї точки зору в дискусії;

 • вміння гарно говорити;

 • вчення про розвиток.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 001; 018; 087; 075.

Укладачі проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.

^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 3.

1. Проаналізувати основні історичні типи світогляду.

2. Основні функції релігії.

3. Визначити поняття “емпіризм”.

4. Який з перерахованих чинників представники марксизму вважають ключовим в суспільному житті?

 • духовне начало;

 • економіка (виробнича діяльність);

 • політика.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 001; 083; 013; 023.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 4.

1. Проаналізувати основні особливості філософії Античності.

2. Дайте характеристику основних елементів релігії.

3. Визначити поняття “раціоналізм”.

4. Яке місце посідає природа у вченні Гегеля?

 • результат еволюції матерій;

 • боже творіння;

 • похідна від абсолютної ідеї.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 006; 082; 042; 020.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 5.

1. Проаналізувати особливості філософії Відродження.

2. Дайте характеристику іудаїзму (становлення, концепція).

3. Визначити поняття “догматизм”.

4. Яке судження характерне для позитивізму:

 • філософія – наука наук;

 • філософське знання – істина;

 • істинне знання дають тільки спеціальні науки.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 011; 091; 034; 023.

Укладачі проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 6.

1. Проаналізувати умови Нового часу та їх відображення у новоєвропейській філософії.

2. Дайте характеристику католицизму (віросповідні, культові та організаційні особливості).

3. Визначити поняття “агностицизм”.

4. Що таке космоцентризм?

 • специфіка античної філософії;

 • розуміння світу як божого творіння;

 • форма антропосоціогенезу.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 013; 107; 039; 006.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.

^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 7.

1. Проаналізувати проблему буття в античній філософії.

2. Обґрунтувати взаємозв’язок пізнання і практики.

3. Дайте характеристику протестантизму: догматика, культ.

4. Яка специфічна риса середньовічної філософії?

 • космоцентризм;

 • теоцентризм;

 • антропоцентризм.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 007; 041; 109; 008.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 8.

1. Проаналізувати проблему людини в античній філософії (Сократ, Платон, Аристотель).

2.Філософська доктрина даосизму.

3. Визначити поняття “матеріалізм”.

4. Як в основному трактували людину філософські концепції в Середні віка:

 • як фізичну істоту;

 • як духовну істоту;

 • як вищий продукт природи.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 007; 094; 031; 009.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.

^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 9.

1. Проаналізувати некласичні філософські вчення у ХІХ ст.

2. Обґрунтувати суспільно - історичний характер свідомості.

3. Розколи в християнстві

4. Як трансформується місце розуму в середньовічній філософії?

 • підноситься;

 • принижається;

 • його місце заступає віра.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 022; 032; 106; 009.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 10.

1. Проаналізувати основні положення філософії Сократа.

2. Обгрунтувати специфічність філософії.

3. Протестантизм: ранні та пізні течії

4. Яке з суджень характерне для сучасного ірраціоналізму: головним в освоєнні світу є : почуття;

 • розум;

 • підсвідоме.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 007; 002; 109; 023.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 11.

1. Проаналізувати основні положення філософії Платона.

2. Синтоїзм: особливості та культ

3. Визначити поняття “пантеїзм”.

4. Для томізму і неотомізму характерне судження: первинним є :

 • матерія;

 • людська свідомість;

 • Бог.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 007; 095; 005; 010.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.

^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 12.

1. Проаналізувати основні положення філософії Ф.Бекона.

2. Обґрунтувати діалектичний принцип універсального зв’язку.

3. Мусульманські релігійно-політичні рухи

4. Яку позицію в гносеології характеризує вислів І.Канта: “ річ в собі” ( вещь в себе)

 • агностицизм;

 • песимізм;

 • гносеологічний оптимізм.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 015; 036; 113;019.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 13.

1. Проаналізувати основні положення філософії Р.Декарта.

2. Буддизм: традиційній та його сучасні форми

3. Визначити поняття “субстанція”.

4. . Як співвідносяться по об’єму категорії буття і матерія в матеріалізмі?

 • буття “більше” матерії;

 • буття “менше” матерії;

 • зміст категорій буття і матерія тотожні.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 014; 101; 030; 029.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 14.

1. Проаналізувати основні положення філософії Геракліта.

2. Обґрунтувати діалектичний принцип розвитку.

3. Визначення, походження та сутність релігії

4. Яка з наведених категорій споріднена за змістом категорії культури?

 • природне середовище;

 • штучна природа;

 • технологія.

Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 006; 081; 006; 061.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 15.

1. Проаналізувати філософські ідеї у творчості Т.Г.Шевченка.

2. Конфуціанство як соціально-філософське вчення і релігія

3. Визначити поняття “деїзм”

4. Який спосіб ставлення людини до світу виходить на перший план в Новий час?

- естетичні споглядання;

- пізнання;

- обожнення стихій природи.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 028; 093; 005; 013.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 16.

1. Проаналізувати філософські погляди у Панфіла Юркевича

2. Протестантизм: пізні течії

3. Визначити поняття “дуалізм”

4. Яке розуміння буття є екзистенційним?

 • буття тотожне свідомості;

 • буття як людське існування;

 • буття є існування, причетне божественності.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 028; 109; 007; 023.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 17.

1. Проаналізувати основні положення філософії Г.С.Сковороди.

2. Основні категорії естетики

3. Визначити поняття “гуманізм”

4. Який з названих чинників є визначальним в генезі екологічної кризи

 • релігійні зміни;

 • геополітичні зміни;

 • зміни способу ставлення людини до природи.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 027; 007; 017; 056.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія
Білет № 18.

1. Проаналізувати основні особливості вітчизняної філософії.

2. Православні церкви в сучасній Україні

3. Визначте поняття “гіпотеза” та “теорія”

4. Філософські школи йога і чарвака належать до:

 • давньоіндійської;

 • давньокитайської;

 • давньогрецької філософії.

Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 026; 106; 039; 005.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.

^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 19.

 1. Розкрийте форми розвитку української філософської думки в період Київської

 2. Соціальна доктрина католицизму

 3. Визначити поняття “апорія”.

 4. Що таке дедуктивний метод? Це рух думки:

 • від окремого до загального;

 • від загального до окремого;

 • від теорії до практики.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 026; 107; 007; 015.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.

^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 20


 1. Надайте філософське розуміння інтуїції

 2. Основні закони логіки

 3. Визначте поняття “метафізика”

4. Який варіант визначення предмету філософії ви вважаєте істинним?

 • філософія є наукою наук;

 • філософія є вченням про світ, людину, їх відносини;

 • філософія є вченням про езотеричне (для обраних).Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 023, 007, 018, 004.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.


^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 21.

1. Надайте характеристику позитивістським напрямкам філософії

2. Логіка Аристотеля його вчення про метод

3. Визначити поняття “плюралізм”

4. Знайдіть серед наведених висловлювань ленінське визначення матерії:

матерія є

 • похідна від свідомості;

 • матеріал для практичної діяльності людини;

 • те, що існує незалежно від людини та може бути осягнене.

Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 023, 007, 024; 030.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 22.

 1. Охарактеризуйте сутність ірраціоналізму та волюнтаризму А.Шопенгауера

 2. Розкрийте основні ідеї етичного вчення Аристотеля

3. Визначити поняття “закон”.

4. Яке розуміння людини характерне для Відродження:

 • це мікрокосм;

 • творіння Бога;

 • вінець природи і вища цінність.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 024, 007, 034, 017.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 23.

1. Проаналізувати особливості та проблеми філософії Середньовіччя.

2.Розкрийте суть практичної філософії Канта. Категоричний імператив.

3. Визначте поняття “цінність”

4. Вчення про даосизм належить до

 • давньоіндійської філософії;

 • давньокитайської філософії;

 • античної філософі.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 008,019, 024, 094.

Укладачі проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 24.

1. Розкрийте причини виникнення філософії у Стародавньої Греції.

2.Сутність моралі та моральності

3. Визначте поняття “розум”

4. Представники якої лінії в філософії розуміють несвідоме як головний чинник людської поведінки?

 • раціоналізм;

 • фрейдизм;

 • марксизм.Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 006, 078, 039, 023.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
^ Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна:4Г Філософія


Білет № 25.

1. Розкрийте проблематику філософії мілетської школи

2. Основні функції моралі

3. Визначте поняття „світогляд”

4. Який спосіб зв’язку духу і буття є базовим для матеріалістів?

 • буття є втіленням духу;

 • буття є похідним від духу;

 • дух є похідним від буття.


Примітка:

Контролюються навчальні елементи програми: 006,078, 067, 030.

Укладачі: проф. Шабанова Ю.О., доц. Журавльова Т.В. доц. Жижченко В.П.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри філософії НГУ.

Протокол № 1 від 29.08.05

Рецензовано науково-методичною радою НГУ.

Затверджено першим проректором НГУ.
Керівник робочої групи Ю.О.Шабанова

Схожі:

Комплексна контрольна робота iconКомплексна контрольна робота
Надайте характеристику театральному натуралізму та визначте його вплив на сучасний театр
Комплексна контрольна робота iconКомплексна контрольна робота
Проаналізувати порядок роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Комплексна контрольна робота iconКомплексна контрольна робота з вищої математики Варіант 1
Матриця, яка, крім коефіцієнтів при невідомих, містить стовпець вільних членів, називається…
Комплексна контрольна робота iconЗатверджую
Р), домашня контрольна робота (дкр), аудиторна контрольна робота (акр), тестування (Т)
Комплексна контрольна робота iconПакет ккр. Комплект контрольних завдань для перевірки рівня засвоєння...
Комплексна контрольна робота з дисципліни „Історія української літератури ІІ половини 19 століття
Комплексна контрольна робота iconКомплексна контрольна робота
Проаналізувати поняття податкового менеджменту. Функції податкового менеджменту
Комплексна контрольна робота iconКомплексна контрольна робота
А) інформації (стосовно навчальних програм І здобутків студентів), взаємної угоди (між закладами-партнерами І студентом) І використання...
Комплексна контрольна робота iconКомплексна контрольна робота з «Педіатрії з курсом дитячих інфекцій» в аріант 3
У дитини 6 міс на тім’яній ділянці голови з’явилися себорейні лусочки, на шкірі щік явища молочного струпа. Яка найбільш доцільна...
Комплексна контрольна робота iconДомашня контрольна робота
Завдання|задавання| має бути оформлене в роздрукованому|друкованому| вигляді|вид| на листах А4, шрифт Times New Roman 12, полуторний...
Комплексна контрольна робота iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Фінансовий облік» ставить за мету допомогти здійснити контроль за обсягом І якістю знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка