Методичні рекомендації до виконання
НазваМетодичні рекомендації до виконання
Сторінка5/8
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
^

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА


з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах»


Виконав: студент ________-_________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

курс ____група ____

Прийняв: __________

Львів 201_ р.

Додаток Б

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

^ Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки102

Капітальні витрати на поліпшення земель103

Будинки та споруди104

Машини та обладнання105

Транспортні засоби106

Інструменти, прилади та інвентар107

Робочі і продуктивні тварини108

Багаторічні насадження109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок112

Бібліотечні фонди113

Малоцінні необоротні матеріальні активи114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття115

Тимчасові нетитульні споруди116

Природні ресурси117

Інвентарна тара118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12

Нематеріальні активи

121

Авторські та суміжні з ними права122

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів132

Знос інших необоротних матеріальних активів133

Знос нематеріальних активів

14

Незавершене капітальне будівництво

141

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами142

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами143

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали202

Обладнання, конструкції і деталі до установки203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами204

Будівельні матеріали205

Інші виробничі запаси

21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні212

Тварини на відгодівлі213

Птиця214

Звірі215

Кролі216

Сім'ї бджіл217

Доросла худоба, вибракувана з основного стада218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозно-шувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей232

Продукти харчування233

Медикаменти і перев'язувальні засоби234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя235

Паливо, горючі і мастильні матеріали236

Тара237

Матеріали в дорозі238

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогос-подарського вироб-тва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки установи312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам313

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги314

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум316

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду318

Поточні рахунки в іноземній валюті319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки322

Особові рахунки323

Спеціальні реєстраційні рахунки для |обліку коштів, отриманих як плата за послуги324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду328

Інші рахунки в казначействі

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті332

Грошові документи в іноземній валюті333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Векселі, одержані в національній валюті342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

Розрахунки в порядку планових платежів362

Розрахунки з підзвітними особами363

Розрахунки з відшкодування завданих збитків364

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами402

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

41

Фонд у малоцінних та шв-зношуваних пред-тах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

43

Результати виконання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків502

Відстрочені довгострокові кредити банків503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов'язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків602

Відстрочені короткострокові кредити банків603

Інші короткострокові позики604

Прострочені позики605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками612

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядниками632

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті635

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та платежів

641

Розрахунки за платежами і податками в бюджет642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення652

Розрахунки із соціального страхування653

Розрахунки із страхування на випадок безробіття654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з опл-ти праці

661

Розрахунки із заробітної платі662

Розрахунки зі стипендіатами663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків667

Розрахунки з працівниками за позиками банків668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання669

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими опер-ми і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами672

Розрахунки за депозитними сумами673

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень674

Розрахунки за спеціальними видами платежів675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішні розрахунки за операціями з центра-лізованого постачання за загальним фондом


Внутрішні розрахунки за операціями з централі-зованого постачання за спеціальним фондом

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги712

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду714

Кошти батьків за надані послуги715

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих(навчальних) майстерень722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата послуги812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів826

Видатки до розподілу

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи02

Активи на відповідаль-ному зберіганні04

Непередбачені активи і зобов'язання05

Гарантії та забезпечення06

Матеріальні цінності, закуплені шляхом цент-ралізованого постачання07

Списані активи та зобов'язання08

Бланки суворого обліку09

Призначення та зобов'язанняДодаток В
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів...
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до виконання iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка