Предмет І метод мікроекономіки
Скачати 94.62 Kb.
НазваПредмет І метод мікроекономіки
Дата конвертації03.07.2013
Розмір94.62 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > ДокументыТеми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема. Предмет і метод мікроекономіки

 1. Мікроекономіка як складова економічної теорії.

 2. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору.

 3. Суб’єкти та об’єкти мікроекономіки.

 4. Методологія мікроекономічного аналізу.

2

2

Тема. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

 1. Поняття потреби, види потреб. Блага та їх класифікації.

 2. Поняття корисності. Загальна і гранична корисність. Перший закон Госсена.

 3. Оптимізація споживчого вибору в кардиналізмі. Другий закон Госсена.

2

3

Тема. Ординалістська теорія поведінки споживача

 1. Основні аксіоми ординалізму і фактори споживчого вибору.

 2. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміщення благ.

 3. Бюджетне обмеження. Оптимізація споживчого вибору в ординалізмі.

2

4

Тема. Аналіз поведінки споживача

 1. Реакція споживача на зміну доходу. Крива "дохід-споживання".

 2. Реакція споживача на зміну цін благ. Крива "ціна-споживання".

 3. Ефект заміщення та ефект доходу.

2

5

Тема. Попит і пропозиція, їх взаємодія

 1. Попит та фактори впливу на нього.

 2. Пропозиція та фактори що впливають на неї. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

 3. Еластичність попиту і пропозиції за факторами впливу.

4

6

Тема. Мікроекономічна модель фірми

1. Підприємство (фірма) як суб’єкт господарювання. Види підприємств.

2. Мотивація поведінки підприємства (фірми). Цілі підприємства.

3. Фактори виробництва. Виробнича функція.


-

7

Тема. Теорія виробництва. Варіації факторів виробництва. Оптимум товаровиробника

 1. Виробнича функція у короткому періоді.

 2. Виробнича функція у довгостроковому періоді. Ізокванта. Заміщення факторів.

 3. Ізокости. Оптимум (рівновага) товаровиробника.

 4. Ефект масштабу виробництва.

2

8

Тема. Витрати і результати виробництва

 1. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді.

 2. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

 3. Доходи підприємства. Прибуток і його максимізація.

2

9

Модульна контрольна робота 1
10

Тема. Ринок досконалої конкуренції

 1. Модель ринку досконалої конкуренції та її ознаки.

 2. Економічний вибір досконалого конкурента у короткотерміновому періоді.

 3. Економічний вибір досконалого конкурента у довготерміновому періоді.

 4. Ефективність досконалої конкуренції.

2

11

Тема. Монопольний ринок

1. Модель ринку чистої монополії та її ознаки.

2. Економічний вибір монополіста у короткотерміновому періоді.

3. Економічний вибір монополіста у довготерміновому періоді.

4. Способи виміру монопольної влади. Цінова дискримінація.

5. Ефективність чистої монополії.

4

12

Тема. Олігопольний ринок

1. Модель олігопольного ринку та її ознаки.

2. Економічний вибір фірм в умовах олігополії. Основні моделі олігополії.

3. Ефективність олігопольної конкуренції.

2

13

Тема. Ринок монополістичної конкуренції

1. Модель ринку монополістичної конкуренції та її ознаки.

2. Економічний вибір монополістичного конкурента у короткостроковому періоді.

3. Економічний вибір монополістичного конкурента у довгостроковому періоді.

4. Нецінова конкуренція.

5. Ефективність монополістичної конкуренції.

2

14

^ Тема. Загальна характеристика факторних ринків. Утворення похідного попиту

Фактори виробництва як товари, принцип їх споживання та оплати.

Похідний попит за умов досконалої та недосконалої конкуренції.


2

15

Тема. Ринок праці

1. Праця як фактор виробництва: попит пропозиція та ціна.

2. Ринок праці за умов досконалої конкуренції.

3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією.

2

16

Тема. Ринок капіталу

1. Сутність і особливості ринку капіталу.

2. Дисконтована вартість.

3. Ціноутворення на ринку капіталу. Прийняття фірмою рішення про інвестиції.

2

17

Тема. Загальна рівновага конкурентних ринків

1. Поняття загальної рівноваги.

2. Загальна рівновага та ефективність.

3. Загальна рівновага та економіка добробуту..


2

18

Тема. Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання

1. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст.

2.  Громадські блага і громадський вибір.

3.  Економічна роль держави у ринковій економіці.

2

19

Модульна контрольна робота 2Екзамен

+
Разом

36


Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамен)

 1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

 2. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.

 3. Мікроекономічний статус і функції домогосподарства.

 4. Мікроекономічний статус і функції фірми.

 5. Мікроекономічний статус і функції держави.

 6. Теоретична модель взаємодії суб’єктів мікроекономіки.

 7. Історія і методологія мікроекономічного аналізу.

 8. Мікроекономічне моделювання, його призначення і типи.

 9. Потреби та їх види. Економічні блага, їх класифікації.

 10. Поняття корисності. Загальна і гранична корисність.

 11. Кардиналістська теорія корисності. Закони Госсена.

 12. Ординалістська теорія корисності. Аксіоми ординалізму.

 13. Криві байдужості, їх властивості. Гранична норма заміни благ.

 14. Бюджетне обмеження споживача, способи його моделювання.

 15. Ординалістська модель оптимізації споживчого вибору.

 16. Реакція споживача на зміну доходу. Криві Енгеля.

 17. Реакція споживача на зміну цін. Ефекти заміщення та доходу.

 18. Індивідуальний і ринковий попит. Закон попиту.

 19. Парадокси закону попиту: ефекти сноба і Веблена.

 20. Індивідуальна і ринкова пропозиція. Закон пропозиції.

 21. Еластичність: поняття, коефіцієнт, типи.

 22. Цінова еластичність попиту, способи її виміру.

 23. Вплив цінової еластичності попиту на дохід продавців.

 24. Перехресна еластичність попиту.

 25. Еластичність попиту за доходом.

 26. Цінова еластичність пропозиції, способи її виміру.

 27. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

 28. Реакція ринку на зміни попиту і пропозиції.

 29. Стійка і нестійка рівновага: моделі Вальраса та Маршалла.

 30. Надлишок споживачів та надлишок виробників.

 31. Виробництво у короткотерміновому періоді.

 32. Виробництво у довготерміновому періоді.

 33. Ефект масштабу виробництва.

 34. Бюджетне обмеження, ізокоста й оптимум виробника.

 35. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді.

 36. Витрати виробництва у довготерміновому періоді.

 37. Загальний і граничний аналіз прибутковості виробництва.

 38. Модель ринку досконалої конкуренції та її ознаки.

 39. Оптимізація виробництва за досконалої конкуренції.

 40. Економічна ефективність ринку досконалої конкуренції.

 41. Модель монопольного ринку та її ознаки.

 42. Оптимізація виробництва за чистої монополії.

 43. Цінова дискримінація та її економічні наслідки.

 44. Ринкова влада та її показники: індекси Лернера і Герфіндаля.

 45. Модель ринку монополістичної конкуренції та її ознаки.

 46. Оптимізація виробництва за монополістичної конкуренції.

 47. Нецінова конкуренція. Витрати реалізації і прибуток.

 48. Модель олігопольного ринку та її ознаки.

 49. Модель дуополії Курно, її економічний зміст.

 50. Модель ламаної кривої попиту, її економічний зміст.

 51. Модель цінового лідерства, її економічний зміст.

 52. Модель картелю, її економічний зміст.

 53. Економічна ефективність олігополії.

 54. Ринки факторів виробництва та їх характерні ознаки.

 55. Ринок послуг праці. Індивідуальна пропозиція праці.

 56. Рівновага ринків праці з умовами досконалої конкуренції.

 57. Рівновага ринків праці з умовами недосконалої конкуренції.

 58. Капітал як позичковий засіб. Ринок капіталу і його рівновага.

 59. Пропозиція заощаджень. Міжчасовий вибір домогосподарства.

 60. Попит на інвестиції. Міжчасовий вибір фірми.

 61. Часткова і загальна рівновага.

 62. Ефективність у виробничій сфері.

 63. Рівновага в економіці обміну.

 64. Сукупна ефективність конкурентних ринків.

 65. Економічний зміст зовнішніх ефектів.

 66. Громадські блага і громадський вибір.

 67. Економічна роль держави в ринковій економіці.Рекомендована література

Базова

1. Базилінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посіб­ник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 352 с.

2. Ватаманюк О. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 176 с.

3. Дубіщев В.П. Мікроекономіка: Навчальний посібник для навчання студентів за кредитно-модульною системою. – Полтава: ПНТУ, 2007. – 207 с.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: «Знання», 2000. – 176 с.

5. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004 – 416 с.

6. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум / Навчальний посібник, 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Магнолія плюс», 2005 –331 с.

7. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Ірпінь, 2003. – 192 с.

8. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник, 2-ге вид. – К.: Каравела 2010. – 360 с.

9. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: Фірма «ІНКОС», ЦНЛ, 2007. – 221 с.

10. Шевченко А.Ф., Шевченко О.М. Мікроекономіка(модульний варіант): Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 172 с.

Допоміжна

 1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

 2. Вечканов Г.С. Микроэкономика. СПб: Питер, 2006. – 288 с.

 3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. – СПб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1994. – 448 с.

 4. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2007. – 677 с.

 5. Микроэкономика / Под. ред. Е.Б. Яковлевой. – М.: Поиск, 2002. – 358 с.

 6. Мельникова В.І. та ін. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 400 с.

 7. Нарижна Л.Д. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2007 – 160 с.

 8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 572 с.

 9. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 808 с.

 10. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.

 11. Сборник задач по микроэкономике. К ″Курсу микроэкономики″ Р.М. Нуреева / Гл. ред. Р.М. Нуреев. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 432 с.

 12. Селищев А.С. Практикум по микроэкономике. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

 13. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика / 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.

 14. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998. – 256 с.

 15. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007. – 579 с.

15. Інформаційні ресурси
1. Шевченко О.М., Краус Н. М. Методичні рекомендації до розв’язання практичних завдань із дисципліни «Мікроекономіка» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» стаціонарної, заочної та дистанційної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 37 с. (Електронний ресурс: електронна науково-технічна бібліотека Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка).

2. Шевченко А.Ф., Шевченко О.М. Мікроекономіка (модульний варіант): – Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 172 с.


Схожі:

Предмет І метод мікроекономіки icon1. Предмет І метод мікроекономіки
Питання економічна теорія поділяється на два головних розділи: макроекономіку І мікроекономіку. Префікс “мікро” у перекладі з грец...
Предмет І метод мікроекономіки iconЗадачі до теми Предмет І метод мікроекономіки Задача 1
На острові Крузо живуть Робінзон та П'ятниця. Вони займа­ються збором кокосів І бананів. За день кожен збирає або 20 ко­косів або...
Предмет І метод мікроекономіки iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
Предмет І метод мікроекономіки icon4 Метод статистичних випробувань Метод статистичних випробувань
Метод статистичних випробувань — це числовий метод математичного моделювання випадкових величин, який передбачає безпосереднє включення...
Предмет І метод мікроекономіки iconСпецифіка об’єкта дослідження в гігієнічній науці І практиці, яким...
Розрізняють чотири основних специфічних для гігієни методи: епідеміологічний метод вивчення здоров’я населення; метод санітарного...
Предмет І метод мікроекономіки icon1. Предмет І метод економіки освіти
Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
Предмет І метод мікроекономіки iconЗатверджено
Цивільне процесуальне право як окрема галузь в системі права України, поняття, предмет, метод І система
Предмет І метод мікроекономіки iconКоуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Тема Предмет І метод інституціональної економіки, етапи розвитку інституціоналізму
Предмет І метод мікроекономіки iconТема 1: предмет науки, метод вивчення І значення (6 год.)
Дати визначення «мети» І «завдання» дисципліни «Історії вчень про державу І право»
Предмет І метод мікроекономіки iconПредмет, метод та завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Ре – це галузь економічної науки, об’єктом вивчення якої є господарство окремих територій країни, тобто її регіонів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка