Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
НазваКурс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
Сторінка1/6
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.89 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Економіка > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Економіка підприємства
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА
Курс лекцій


Київ 2006


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Економіка підприємства
Курс лекцій

Київ 200


УДК 658 (042.4)

ББК У9 (4Укр) 290я7

Е 457
Автори: Г.Ю. Кучерук, С.Г.Мізюк, М.П.Висоцька,

Н.М.Кравчук, Н.Ю.Кривицька

Рецензенти: д-р екон. наук, проф. О.М.Ложачевська

д-р екон. наук, доц. О.В. Тітов.
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту НАУ 30 березня 2006 року.


Е 457 ^ Економіка підприємства: Курс лекцій. /Автори: Г.Ю.Кучерук, С.Г.Мізюк, М.П.Висоцька та ін.–К.: НАУ, 2007. – 80 с.
Курс лекцій написано для роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Охоплює весь курс «Економіка підприємства» і містить лекційний матеріал, добірки тестових запитань для вхідного, поточного та модульного контролю знань, структурований за модулями.

Для студентів спеціальностей 6.050100 «Міжнародна економіка», 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік та аудит»«, 7.050108 «Маркетинг у виробничій сфері», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
УДК 378.14:658:339 (076.5)

ББК У9 (4Укр) 290 я7
© Г.Ю.Кучерук, С.Г.Мізюк, М.П. Висоцька та ін., 2007
ВСТУП
Знання дисципліни «Економіка підприємства» у сучасних умовах - важливий чинник для забезпечення наукового підходу до організації господарчої діяльності, зростання ініціативи, інтенсифікацій виробництва. Дисципліна «Економіка підприємств» є професійно-орієнтованим курсом для підготовки фахівців за напрямами 0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент».

Мета викладання навчальної дисципліни – розкриття економіки як науки, що вивчає теоретичні основи і практичні форми функціонування ринкових структур і механізмів взаємодії суб'єктів економічної діяльності суспільства.

Завдання вивчення дисципліни «Економіка підприємства»:

 • оволодіння знаннями теоретичних та методологічних основ економіки;

 • одержання знань про сутність основних понять економіки підприємств;

 • матеріальні та нематеріальні активи підприємства, продуктивність праці, собівартість продукції, прибуток, рентабельність та інших показників ефективності роботи підприємств;

 • вивчення методичних та методологічних основ моделювання ефективності роботи підприємства в умовах переходу до ринку і при ринковій економіці.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність основних понять економіки та методи їх застосування в різноманітних сферах діяльності підприємств;

 • значення та способи підвищення ефективності функціонування підприємств та їх підрозділів;

 • основи моделювання ефективності роботи підприємств в умовах переходу до ринку і в умовах ринкової економіки;

Ґрунтуючись на одержаних у процесі вивчення дисципліни знаннях, студенти повинні вміти:

 • поєднувати теоретичні знання і практичні навички для ефективного ведення виробництва;

 • розраховувати основні економічні показники діяльності підприємств і аналізувати їх;

 • знаходити методи використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

Методичною основою вивчення дисципліни є «Політекономія», «Економічна історія та історія економічних вчень». Знання та вміння, отримані під час вивчення цієї навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

^ МОДУЛЬ 1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств

у системі ринкових відносин
У результаті засвоєння навчального модуля № 1 «Ресурсне забезпечення діяльності підприємства в системі ринкових відносин» студент повинен:

знати:

 • законодавчу базу діяльності підприємства;

 • сутність основних понять економіки – основні фонди, оборотні засоби, собівартість, продуктивність праці, вартість робочої сили;

 • способи підвищення ефективності функціонування основних фондів, оборотних засобів, робочої сили; зниження собівартості продукції, продуктивності праці;

уміти:

 • розраховувати показники ефективності використання основних фондів, оборотних засобів, робочої сили та аналізувати їх;

 • знаходити шляхи використання резервів підвищення ефективності основних фондів, оборотних засобів, робочої сили.


Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


 1. Предмет, метод і завдання курсу.

 2. Основні моделі економічних систем.
  1. Предмет, метод і задачі курсу

Економіка – це наука про те, як суспільство використовує визначені обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів (послуг) і розподіляє їх серед різних груп людей.

Дисципліна «Економіка підприємства» вивчає форми, особливості прояву і використання економічних законів, дослідження закономірностей розвитку підприємства з метою використання їх для підвищення ефективності функціонування.

Предметом курсу «Економіка підприємства» це проява дії економічних законів на підприємствах різних галузей і форм власності, господарський механізм, що забезпечує в процесі виробництва і реалізації продукції досягнення найкращих результатів за оптимальних витрат ресурсів.

^ Господарський механізм являє собою сукупність різних форм і методів, які використовують для свідомого, цілеспрямованого впливу на економіку з метою всілякої її інтенсифікації і підвищення ефективності.

Об`єктом вивчення курсу є промислове підприємство.

Підприємство – самостійний господарський суб'єкт економіки, що випускає продукцію, виконує роботи та надає послуги з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрями та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Основні критерії, що визначають суб`єкта господарювання як підприємство, такі:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, м олоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044)486 24 42, факс (044) 2361049
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка