Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти
НазваТема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти
Сторінка1/12
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.65 Mb.
ТипКодекс
skaz.com.ua > Економіка > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12МОДУЛЬ 2. Облік Довгострокових зобов’язань та капіталу

Тема 4. Облік поточних зобов'язань

Тема 4.3. Облік розрахунків з оплати праці

Тема 4.3.1. Основи обліку праці та її опалти.

 1. Нормативно-законодавча баз обліку праці та її оплати.

 2. Особливості формування фонду оплати праці.

 3. Форми і види оплати праці.

 4. Облік заробітної плати в системі рахунків.

Література: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 – 30.
1. Нормативно-законодавча базА обліку праці та її оплати.

 1. Кодекс законів про працю України № 322- VІІІ від 10.12.1971 р.

 2. Податковий кодекс України № 2755- VІ від 02.12.2010 р.

 3. Закон України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.95 р.

 4. Закон України "Про відпустки" № 504/96-ВР від 15.11.96 р.

 5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» № 2857- VІ від 23.12.2010р.

 6. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.1994р.

 7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням". № 2240-ІІІ від 18.01.2001р.

 8. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».№1533-ІІІ від 02.03.2000 р.

 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105-ХІV від 23.09.1999 р.

 10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 р.

 11. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" №400/97-ВР від 26.06.97 р.;

 12. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" №2272-111 від 22.02.2001 р.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості" №634 від 28.06.97 р.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" № 225 від 07.03.2001 р.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням №1266 від 26.09.2001 р.

 16. Сімейний кодекс України №2947-ІІІ від 10.01.2002 р.

 17. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України №455 від 13.11.2001р.

 18. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Наказом Державного Комітету статистики України №5 від 13 січня 2004 р.

 19. Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена Державним Комітетом статистики України №286 від 29.09.2005 р.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999 р.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28.10.2003 р.


Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

^ Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про оплату праці",

заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

^ Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за календарний місяць за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (табл. 5.2).

^ До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

У разі, коли працівникові, який виконав місячну (погодинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство проводить доплату до її рівня.

Згідно п. 1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму визначається щорічно Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Згідно Ст. 22 ЗУ «Про державний бюджет України на 2011 рік» встановлено такий розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі: з 1 січня — 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня — 985 гривень, з 1 грудня — 1004 гривні;

Таблиця 5.2

^ РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І НЕОПОДАТКОВУВАНОГО МІНІМУМУ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН НА 2013 РІК

Мінімальну заробітну плату в місячному та погодинному розмірі на 2013 рік установлено ст. 8 Закону про держбюджет-2012. Наведемо розміри мінзарплати, які діятимуть у 2013 році, у таблиці.

 

^ Мінімальна заробітна плата в місячному та погодинному розмірах на 2013 рік

^ Строк дії у 2013 році

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

місячний

погодинний

січень — листопад

1147

6,88

грудень

1218

7,30

 

Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі застосовується на підприємствах усіх форм власності, а також фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, якщо ними встановлено погодинну оплату праці із застосуванням нормованих завдань та обліком фактичного робочого часу.

Місячний розмір мінімальної зарплати використовується при визначенні низки показників. Окремі випадки застосування показника мінімальної заробітної плати наведемо в таблиці.

 

^ Випадки застосування

Величина

Підстава

1

2

3

При визначенні можливості застосування на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року ставки 0 % для платників податку на прибуток. Ця ставка застосовується для платників, щодо яких виконуються всі вимоги, визначені п. 154.6 ПКУ, та в яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн грн. і розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, що перебувають із платником податку у трудових відносинах, становить не менше 2 мінімальних заробітних плат

У 2013 році така межа становить:
 — у січні — листопаді — 2294 грн.;
 — у грудні — 2436 грн.

П. 154.6 ПКУ

При визначенні можливості включення 
до складу витрат безнадійної заборгованості позичальника
, якщо кредитор не може звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у зв'язку з тим, що безспірні вимоги такого кредитора до боржника сукупно становлять суму менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати

У 2013 році така межа становить:
 — у січні — листопаді — 344100 грн.;
 — у грудні — 365400 грн.

П.п. 159.3.3 ПКУ

При віднесенні до складу витрат не підтверджених документально добових витрат (на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи), понесених у зв'язку з відрядженням:
 — у межах території України — не більше ніж 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленого на 1 січня звітного податкового року, у розрахунку на добу;
 — для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, установленого на 1 січня звітного податкового року, у розрахунку на добу

У 2013 році граничний розмір добових у розрахунку на добу, які може бути включено до витрат, становить:
 — для відряджень у межах України — 229,40 грн.;

— для відряджень за кордон — 860,25 грн.

Абз. 4 п.п. 140.1.7 і п.п. 165.1.11 ПКУ

При визначенні ставки збору за місця для паркування транспортних засобів. Ставка збору встановлюється за кожний день здійснення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та ведення такої діяльності в розмірі від 0,03 до 0,15 % мінімальної зарплати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року

У 2013 році розмір ставки збору становить від 0,34до 1,72 грн.

П.п. 266.3.1 ПКУ

При визначенні ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг. Установлюється згідно з п. 267.3 ПКУ з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, визначеної законом на 1 січня календарного року

Установлюється сільськими, селищними та міськими радами

П. 267.3 ПКУ

При визначенні мінімального страхового внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), який визначається як добуток розміру ЄСВ та мінімальної заробітної плати, установленої Законом про держбюджет на 2012 рік на відповідний місяць

— *

^ Ст. 1 Закону № 2464

При визначенні розміру оплати вільних від роботи днів при навчанні. Оплата таких днів здійснюється в розмірі 50 % середньої заробітної плати, але не нижче мінімальної заробітної платиСт. 209, 218 КЗпП

При визначенні ставок єдиного податку для фізичних осіб — підприємців, які належать до першої та другої груп платників єдиного податку. Ставки встановлюються залежно від виду господарської діяльності в розрахунку на календарний місяць:
 — для першої групи — у межах від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати;
 — для другої групи — у межах від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати

Конкретні розміри фіксованих ставок установлюють сільські, селищні та міські ради

П. 293.2 ПКУ

При встановленні підстав для порушення справи про банкрутство. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку

У 2013 році вимоги мають становити:
 — у січні — листопаді — 344100 грн.;
   — у грудні — 365400 грн.

^ Ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 р. № 2343-XII

При визначенні мінімального розміру статутного капіталу АТ (1250 розмірів мінімальної зарплати, установленої на момент держреєстрації товариства)

У 2013 році мінімальний розмір статутного капіталу АТ становитиме (на момент держреєстрації товариства):
— у січні — листопаді — 1 433 750 грн.; 

— у грудні — 1 522 500 грн.

^ Ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI

При розрахунку максимальної неоподатковуваної місячної суми страхового (пенсійного) внеску, що сплачується роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку («пільгова» сума не повинна перевищувати 15 %нарахованої місячної зарплати та не повинна перевищувати 5 мінзарплат у розрахунку на місяць)

У 2013 році:
 — у січні — листопаді — 5735 грн.;
 
 — у грудні — 6090 грн.

П.п. «в» п.п. 164.2.16 ПКУ

* Зважаючи на велику кількість розмірів ЄСВ, передбачених Законом № 2464, у цій таблиці розміри мінімального розміру страхового внеску не наводяться.

 

^ Неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Розмір НМДГ на місяць

Нормативний акт, яким було встановлено розмір НМДГ

 17 грн.

  П. 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ Податкового Кодексу України № 2755- VІ від 02.12.2010 р.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconНа які потрібно звернути увагу при вивчені даної теми
...
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconЗаконодавці, вищі державні службовці, керівники
Тарифне нормування оплати праці як складова організації заробітної плати здійснюється за допомогою тарифної системи. Вона являє собою...
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Розрахунково-платіжні документи по розрахунках з постачальниками І покупцями, державою, з оплати праці
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconКурсова робота
Суть І основні принципи оплати праці в рослинництві. Форми організації оплати праці в рослинництві
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconТема Міжнародні норми в галузі охорони праці
Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Стандарти єс в галузі охорони праці. Конвенція про безпеку І гігієну...
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconТематичний план для самостійного вивчення студентами заочної форми...
Поняття «ринок робочої сили». Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропозиція,...
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconТема 9 ринок економічних ресурсів ринок праці: структура І ціна праці
Ринок праці особлива сфера ринкових відносин, де здійснюються операції з купівлі-продажу робочої сили
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти icon«Ознайомлення з базовим підприємством. Зміст, значення та завдання...
Тема: «Ознайомлення з базовим підприємством. Зміст, значення та завдання фінансового обліку на підприємстві. Облік грошових коштів,...
Тема Облік розрахунків з оплати праці Тема 3 Основи обліку праці та її опалти iconТема охорона праці користувачів еом лекція 2 години
Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних актів. – том – рво “Поліграфкнига”. – К, 1995
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка