2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування
Скачати 37.33 Kb.
Назва2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування
Дата конвертації14.10.2013
Розмір37.33 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
Устаткування підприємств ресторанного господарства.

Шифр – ПП.
2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Призначення ваговимірювального устаткування. Теоретичні основи зважування. Метрологічні вимоги що ставляться до ваговимірювального устаткування. Класифікація підйомно-транспортного устаткування.

Основні вузли та елементи машин і механізмів для переміщення вантажів. Устаткування для просторового переміщення вантажів. Технологічні автомати та напівавтомати (автомати для приготування та жарення пончиків, пиріжків із начинкою, машин для приготування млинців із начинкою, оладок).

^ Змістовий модуль 2. Будова технологічної машини. Поняття про цикл. Будова та кінетичні схеми універсальних приводів. Будова та принцип роботи машин та механізмів для подрібнення сухарей, спецій і т.п. Продуктивність та потужність машин. Правила експлуатації. Вплив фізико-механічних властивостей продуктів на конструкцію робочих органів. Суть процесу миття та способи миття бульбоплодів. Вимоги до основних параметрів та розмірів посудомийних машин. Будова посудомийних машин. Основні способи очищення. Аналіз руху бульб у робочій камері, обґрунтування режиму роботи. Будова та принцип картоплеочисних машин.

^ Змістовий модуль 3. Устаткування для нарізання овочів. Машини для нарізання м'яса, гастрономічних продуктів та хліба. Технологічне вимоги, що ставляться до перемішування продуктів. Машини та механізми для перемішування фаршу, тіста та кремів. Режими роботи. Збивальні машини. Технологічні вимоги, що ставляться до поділу продуктів на порції. Будова котлетоформувальної машини та тісторозкатувальної. Ручний поділювач масла.

^ Змістовий модуль 4. Паливо, теплоносії. Потенціал переносу тепла і вологи. Фізична суть НВЧ-нагріву та ІЧ-нагріву продуктів. Класифікація палива. Характеристика горючих газів. Поняття про безпосередній та непрямий обігрів. Характеристика проміжних теплоносіїв. Технологічне призначення стравоварильного обладнання. Будова, загальні деталі, арматура. Котли, пароварильні шафи і кавоварки. Основні вимоги, що ставляться до кип'ятильників. Принципова схема. Типи плит. Вимоги до конструкції плит. Характеристика теплотехнічних показників. Показник нерівномірності температурного поля на робочих елементах плити. Устаткування для роздачі та самообслуговування. Особливості конструкції мармітів, електротермостатів. Фритюрниці, сковороди. Основні параметри, класифікація, способи установки, правила експлуатації. Апарати безперервної дії. Жарильні та пекарські шафи. Будова, правила експлуатації, види теплообміну.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння знаннями з курсів "Деталі машин" та "Процеси та апарати харчових виробництв" .

^ Б) Цілі та завдання:

Цілі: отримання знання з устаткування підприємств ресторанного бізнесу мають велике значення у професійній підготовці фахівців в технології харчування. Підвищення ефективності підприємств ресторанного бізнесу можливо за рахунок інтенсифікації технології, управління і нового устаткування. Механізація технологічних процесів – важливий фактор продуктивності праці і підвищення рівня обслуговування населення.

Завдання:

 • сформувати у студентів цілісну систему знань і умінь в галузі технологічних процесів, що здійснюються на устаткуванні підприємств ресторанного бізнесу. Навчити правилам експлуатації, раціональному підбору для його використання в технологічних процесах;

 • знати технологічні вимоги, що ставляться перед устаткуванням при обробці харчових продуктів;

 • вміти підібрати обладнання для підприємств з різними технологічними програмами, кількістю посадових місць та формами власності;

 • набути навички проведення найпростіших розрахунків при підборі обладнання для різних цехів, підприємств;

 • вміти користуватися різноманітним обладнанням відповідно з вимогами техніки безпеки.

В) Бібліографія:

 1. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х т. Т.1 Механическое оборудование/ В.Д. Елхина и др. М.: Экономика, 1987.-477с., Т.3. Тепловое оборудование /Беляев М.И.- Экономика, 1990г – 559с.

 2. Некрутман С.В., Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика предприятий общественного питания -: Экономика, 1983-1990.-336 с.

 3. Гуляев В. А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания. М.: Инфра- М, 2002. –543с.

 4. Дейнеченко Г.В., Ефимова В.А. Оборудование предприятий питания. Справочник. В 3-х ч. Ч1. Ч2.-Харков,2002-256,2003.-380с.

 5. Валентас К.Дж., Ротштейн Є., Сингх Р.П. Пищевая инженерия: Справочник с примерами расчета. – СПб: Профессия, 2004. – 848.

 6. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий та інші. – Вінниця: Нова книга, 2001 – 576.

 7. Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика (общественное питание). – М.: Экономика, 1990. – 382.

 8. Машины и аппараты пищевых производствв 2-х кн., Кн.1: Учеб.для вузов /С.Т.Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др. Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш.шк., 2001. – 703 с.

 9. Машины и аппараты пищевых производств в 2кн. Кн. 2: Учебник для вузов /С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др. Под ред. акад РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001. – 680с.

 10. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування: Підручник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004 . – 583с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Фалько Леонід Григорович, к.т.н., доц.,

Антропова Людмила Миколаївна, к.т.н., доц.,

Лебедєв Іван Миколайович, к.т.н., доц.

6. Тривалість:

144 год., кредити: 4 кредити ECTS. Семестр – 6.

34 год. лекційного матеріалу; 34 год. лабораторних занять; 76 год. самостійної робота, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, лабораторні заняття, організація самостійної роботи студентів.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (тестування за змістовими модулями, опитування),

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська, російська.

Схожі:

2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування icon2. Опис. Змістові модулі
Прилади. Загальні відомості, терміни І поняття в колах постійного струму. Електричні кола з одним джерелом живлення, послідовне,...
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconЛекція 1 Змістовий модуль І
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та методологічне забезпечення роботи практичного психолога
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconНавчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий...
Змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни Практикум...
Початова освіта. Спеціалізація: практична психологія. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені циклом професійної та практичної...
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconПрограма навчальної дисципліни ‘‘ Тренінги’’ Змістовий модуль Економічні...
Змістовий модуль Економічні І соціально-трудові відносини на макро- та мікрорівнях
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconЗмістовий модуль Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним...
Змістовий модуль Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconПрограма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення...
Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconЗмістовий модуль управління проектами у часі з використанням календарного...
Змістовий модуль управління проектами у часі з використанням календарного І сітьового планування
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconТема №1
Змістовий модуль №3: Характеристика загальних положень галузей міжнародного права
2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування iconКількість годин, відведених на
Змістовий модуль І. Загальні основи освітньої галузі „Здоров’я І фізична культура”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка