М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Скачати 62.41 Kb.
НазваМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Дата конвертації25.07.2013
Розмір62.41 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра обліку і аудиту

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)

^ Кафедра управління персоналом та соціології

Уральського державного університету шляхів сполучення (м. Єкатеринбург, Росія)

Інститут економіки і менеджменту

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

^ Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету»

(м. Дніпропетровськ)

^ Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості

(м. Дніпропетровськ)
запрошують взяти участь у

Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:
^ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»,

яка відбудеться

16-17 січня 2013 року
Тематичні напрямки конференції:

Секція 1.  Економіка і управління національним господарством.
Секція 2.  Економіка і управління підприємством.
Секція 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4.  Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6.  Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.
Контрольні дати конференції:


^ Дата проведення конференції

16-17 січня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів

29 грудня 2012 р.

Термін виходу з друку збірника

30 січня 2013 р.

Форма участі в конференції - дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, російська.
За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено збірник тез.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf.at.ua

Умови участі в конференції:


  1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на: conf.at.ua@gmail.com

  2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.

  3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.

  4. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

  5. Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих матеріалів становить:

    • для учасників з України – 100 грн. ;

    • для учасників з країн СНД та інших країн – 40 USD.

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн. та 20 USD.
Платіжні реквізити:

Для учасників з України:

Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129

Поточний рахунок: 26002060367610

Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).
Вимоги до оформлення тез:
1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів – 2-4 сторінки, які не нумерують.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.

9. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.

10. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

11.В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.

14. Ри­сун­ки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

^ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»,

яка відбудеться 16-17 січня 2013 року


Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва доповіді
Секція №
Поштова адреса

(для відправлення матеріалів конференції)

^ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

вул. Московська, буд. 13, кв. 65

м. Київ, 04063

Потреба у додаткових збірниках тез
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників тез
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення
Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати або надіслані пізніше вказаного терміну – не розглядаються.
За бажанням автора розширений варіант тез може бути опублікований у формі статті (від 5-ти сторінок формату А4) в науковому журналі «Економіка. Фінанси. Право» – фахове видання, затверджене постановою Президії ВАК України № 2-01/10 від 13.12.2000 р., яке включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 – Економічні науки.

Періодичність виходу наукового журналу - 1 раз на місяць, вартість публікації 50 грн. за 1 сторінку формату А4 (повну/неповну). Статтю можна подати одночасно з тезисами.


Координатор конференції:

кандидат екон. наук, Дробязко Світлана Ігорівна

моб. тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: conf.at.ua

Схожі:

М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconПолтавська державна аграрна академія інститут післядипломної освіти...
Полтава вул. Сковороди 1/3 (оплата за навчання друга вища, заочно, сума, прізвище)
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconПолтавська державна аграрна академія інститут післядипломної освіти...
Облік І аудит – 3 роки навчання 8 тисяч грн. За весь термін навчання, оплата посесійно
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconФорма № н 01 Полтавська державна аграрна академія Інженерно-технологічний...

М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconПолтавська державна аграрна академія кафедра Машини та обладнання апв
«Планування І організація технічного обслуговування машинно-тракторного парку господарства»
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconМіністерство агропромислової політики України Полтавська державна...
Основною метою курсового проектування є одержання навичок використання загальних методів дослідження І проектування при аналізі та...
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconНавчально-методичний посібник Дніпропетровськ 2011
Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 030508 “Фінанси І кредит”. Частина Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна...
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська...
Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні...
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconДержавний вищий навчальний заклад «придніпровська державна академія...
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка» / Укладачі: Орловська...
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з менеджменту...
Методичні вказівки та вимоги до виконання курсового проекту з менеджменту за напрямом підготовки 030601 Менеджмент / Упоряд.: В....
М. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості iconНаціональна академія прокуратури України Інститут підготовки кадрів...
Тема 16. Процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка