Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році
Скачати 386.15 Kb.
НазваПравила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році
Сторінка1/4
Дата конвертації10.07.2013
Розмір386.15 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4
Правила прийому до Луганської державної академії культури і мистецтв в 2013 році

http://www.lgiki.com.ua/ckfinder/userfiles/images/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%20%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b4.jpg

Провадження освітньої діяльності у Луганській державній академії культури і мистецтв здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД № 072650 від 14.08.2012 р. з додатками до неї (ДАК від 4 червня 2009 р., протокол № 78; ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84; ДАК від 10 березня 2011 р., протокол № 86; ДАК від 24 листопада 2011р., протокол №91; ДАК від 26 січня 2012 р., протокол № 92; ДАК від 23 лютого 2012 р., протокол № 93, ДАК від 25 травня 20112 р., протокол № 96).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Луганської державної академії культури і мистецтв (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році(далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.

Зміст правил прийому

 1. Загальні положення

 2. Вимоги до рівня освіти вступників

 3. Фінансування підготовки фахівців

 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ЛДАКМ

 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

 7. Цільовий прийом до ЛДАКМ

 8. Зарахування за співбесідою

 9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 10. Зарахування поза конкурсом

 11. Право на першочергове зарахування

 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 13. Надання рекомендацій для зарахування

 14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 15. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 16. Наказ про зарахування

 17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

 18. Додаткове зарахування до ЛДАКМ та зберігання робіт вступників

 19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

І. Загальні положення

1.1. Луганська державна академія культури і мистецтв (далі – ЛДАКМ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1) та до Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв (далі – Коледж ЛДАКМ), що є у структурі (див. додаток 10).

1.2. До ЛДАКМ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до ЛДАКМ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць в обсязі 150 койко-місць гарантовано. Абітурієнти проживають по 2-3 чоловіка в кімнаті. Гуртожитки знаходяться поряд з навчальними корпусами, обладнані кімнатами відпочинку, кухнями, душовими. Дотримання правил проживання у гуртожитку контролюють коменданти, чергові викладачі та члени адміністрації.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. ЛДАКМприймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки(див. додаток 3).

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (див. додаток 4).

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (див. додаток 4).

2.5. ЛДАКМ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ЛДАКМ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.  

^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) )*:

 

Термін

Дні тижня

Години

1-31 липня 2013року

Понеділок - субота

900-1800

Неділя

900-1300

1-11 серпня 2013року

Понеділок - п’ятниця

900-1700

Субота, неділя

900-1300

12 - 31 серпня 2013року

Понеділок - п’ятниця

900-1700

Субота

900-1300

Неділя

Вихідний

* у розкладі роботи можливі зміни.

Приймальна комісія працює з обідньою перервою тривалістю 45 хвилин впродовж робочого дня.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

2липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

20липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

11 – 31 липня 2013 року

(в декілька сесій)

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години         

         1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше 12 години

5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години

8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму –

не пізніше 25 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму –

не пізніше 15 серпня 2013 року

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЛДАКМ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

неповної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

2липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад

31липня2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

4 липня – 4серпня 2013 року

(в декілька сесій)

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не

пізніше 15 серпня

        

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЛДАКМ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

базової вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

2липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

4 – 31 липня 2013 року

(в декілька сесій)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 серпня 2013 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –

не пізніше 25 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного

замовлення відповідного напряму

(спеціальності) –

не пізніше 15 серпня 2013 року

 

4.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЛДАКМ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі

базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2013року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

4 – 31 липня 2013року

(в  декілька сесій)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2013року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування

на місця державного замовлення відповідного напряму

(спеціальності) –

не пізніше 25 серпня 2013 року

 

  1   2   3   4

Схожі:

Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconМіністерство культури україни луганська державна академія культури І мистецтв
Обласному Конкурсі перекладів серед учнів середніх навчальних закладів “Smart Start”, який буде проводитись з 01. 10. 2012 до 01....
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому одеського державного екологічного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Одеському державному екологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Східноєвропейського національного університету...
Провадження освітньої діяльності у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconВсеукраїнська молодіжна науково-творча конференція
Сокол О. В. – голова організаційного комітету, ректор одма імені А. В. Нежданової, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка