Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності
Скачати 126.03 Kb.
НазваТестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності
Дата конвертації05.07.2013
Розмір126.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
Тестові завдання з політології для ІІ модулю:

І рівень складності

Перший варіант

Другий варіант

Дайте визначення понять:

1.Політична культура - поняття, яке виражає рівень політичної компетенції людини, групи, суспільства, готовність діяти відповідно до цінностей, принципів, норм цього суспільства.

2.Політична партія – добровільне об’єднання громадян, що виражає інтереси певних соціальних верств і груп на засадах відповідної ідеології, маючи свою структуру і ступінь організованості, щоб здобути, утримати і впливати на державну владу, реалізувати свої програми.

3.Політ.маркетинг – це система регулювання «ринку влади».

^ 4.Що з наведеного відноситься до державорчих концепції в сучасній Україні?

національна (етнонаціональна, панслов’янська, або союзна, та загальногромадянська, або поліетнічна) та соціальна (помірковано-комуністична, соціал-демократична і ліберальна).

а) міжнародна;

б)етнонаціональна;

в) консервативна;

г)біхевіористська.

^ 5.Що є функцією політичної культури?

а)пізнавально-практична;

б) патріархальна;

в) віртуальна;

г) концептуальна.

6.Визначте,що входить до структури політичної ідеології:

а) політичні теорії;

б) почуття, ,

в)інтереси;

г) політичні лідери.

^ 7.До якої політичної течії відноситься така теза: “держава – нічний сторож”?

а)комуністичної;

б) консервативної

в)ліберальної;

г) соц.-демократичної.

^ 8.Що необхідно для членства в партії?

а) громадянство;

б) вища освіта;

в) депутатство;

г) досягнення 21 року.

9.Які існують виборчі системи?

а)нотаріальні;

б)мажоритарні;

в)кустарні;

г) зональні.

^ 10.Виберіть ознаки поняття „народністі”:

(дві вірні відповіді)

а) Природне етносоціальне утворення, єдина культура, мова, менталітет;

б) позатериторіальна належність людини до етносу за походженням та самоусвідомленням;

в) спільні, стійкі політичні, соціально-економічні інтереси громадян,

г) історично нетривале етнічне , територіальне утворення.

Дайте визначення понять:

^ 1.Політична свідомість - це опосередковане відображення політичного життя через знання, вірування, психологію, ідеологію та дії.

2.Політична еліта – це носії політико-управлінських якостей, люди, які займають впливові позиції в суспільстві тв. Мають можливість впливати на владу.

^ 3.Політ. менеджмент – мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку, прогнозування його наслідків, вироблення рекомендацій на основі політичного маркетингу та правового менеджменту.

^ 4.Що з наведеного відноситься до державорчих концепції в сучасній Україні?

а) панслов`янська;

б)конституційна;

в)функціональна;

г)ідеологічна.

^ 5.Що є функцією політичної культури?

(пізнавально-практична, нормативно-регулююча, виховна, політ. Соціалізація)

а) підданська;

б)традиційна;

в) нормативно-регулююча

г) зомбувальна

^ 6.Визначте,що входить до структури політичної ідеології:

(політичні теорії; соціально-політичні ідеали, цінності; концепції політ. розвитку, програми)

а) настрої

б)політичні партії;

в)політичні ідеали;

г)освіта.

^ 7.До якої політичної течії відноситься теза: „апологія традицій і ностальгія за минулим”?

а)комуністичної;

б) консервативної

в)ліберальної;

г) соц.-демократичної.

^ 8.Кому заборонено бути членом партії?

а) посадовцям;

б) військовим;

в) лікарям;

г) ув`язненим.

9.Які існують виборчі системи?

(мажоритарні, пропорційні,змішані, куріальні)

а)пропорційні;

б)маргінальні;

в)регіональні;

г) картональні

^ 10.Виберіть ознаки „національності”:

(дві вірні відповіді)

а ) Природне етносоціальне утворення, єдина культура, мова, менталітет;

б) позатериторіальна належність людини до етносу за походженням та самоусвідомленням;

в) спільні, стійкі політичні, соціально-економічні інтереси громадян,

г) історично нетривале етнічне, територіальне утворення.
ІІ рівень складності:
^

Перший варіант


Другий варіант

1.Визначте відповідність класифікації політичних партій їх різновидам:


^ 1.Визначте відповідність класифікації політичних партій їх різновидам:

за соціальною базою:

(буржуазні, пролетарські, селянські, станові бюрократичні, релігійні, етнічні, статеві)

а)буржуазні,

б)ліберальні,

в)радикальні,

г) статеві

за ідеологією

(ліберальні, консервативні, соціал-демократичні, комуністичні, клерикальні, націоналістичні, фашистські)

а)пролетарські,

б)консервативні

в) станові,

г)націоналістичні

^ 2.Позначте належність до партійно-політичного спектру сучасної України запропонованих партій:

2.Позначте належність до партійно-політичного спектру сучасної України запропонованих партій:

а) центристи;

б)право-центристи;

в)ліво-центристи;

г)праві

д)ліві

КПУ,

СПУ,

«Батьківщина»(заявляє себе прибічником ліво-центр., але бере участь у зібранні партій право-центрист. спрямування)

(За wiki політ ідеологія не визначена (центризм))

ПР(За wiki центризм)

за політ. напрямом до лівих,

«Свобода»

а) центристи;

б)право-центристи;

в)ліво-центристи;

г)праві

д)ліві (ультра)

СУ(не знаю, может бить - право-центристи),

КПРС,

ФЗ,

ПЗУ,

СУ ???

^ 3.Приберіть зайвий абзац, який не відноситься до ціннісної теорії еліт:

а) заперечується еліта як привілейована група, кожна з елітних груп виділяє власну еліту, яка захищає цінності.(плюралістичні)

б) панівне становище еліти в інтересах суспільства, це “мотор історії”!

в) еліта не панує, а керує масами з їхньої згоди, що виявляється на вільних виборах.

^ 4.Визначте, що відповідає теорії лідерства Ф.Ніцше :

а) лідер – вищий біологічний тип людини, який ігнорує мораль;

б) лідер, який не спирається на підтримку мас стає диктатором; (Маркс)

в)типологія політичного лідерства будується на типах суспільного правління: традиційне (віра), раціональне-легальне (законодавство), харизматичне (авторитет); (Вебер)

г)політичний лідер використовує будь-які засоби для збереження свого панування, що вимагає мужності, особистого авторитету.(Макіавеллі)

^ 5. Що відповідає ліберальній моделі реалізації соціальної політики держави:

а) - повна відповідальність за долю своїх працівників несе підприємство, установа;(корпоративна)

б) держава відповідає за забезпечення мінімальних доходів громадян і за захист та підтримку бідних.;

в) приватні кошти, “соціальні виплати” - це ”відкладені доходи” (Бісмарківська)


^ 3.Приберіть зайвий абзац, який не відноситься до концепції плюралізму (функціональної теорії):

а)головний суб’єкт політичного життя – не еліта, а групи інтересів, доступ до еліти через знання, здібності, активність;

б) існує багато еліт, жодна з яких не здатна домінування в усіх сферах життя,

в)формування еліти результат відбору суспільством цінних представників.(ціннісні теорії)

^ 4.Визначте, що відповідає теорії лідерства

К Маркса :

а) лідер – вищий біологічний тип людини, який ігнорує мораль; (Ніцше)

б) лідер, який не спирається на підтримку мас приречений стати диктатором;

в)типологія політичного лідерства будується на типах суспільного правління: традиційне (віра), легальне (законодавство), харизматичне (,авторитет); (Вебер)

г)політичний лідер використовує будь-які засоби для збереження свого панування, що вимагає його мужності та авторитету. (Макіавеллі)

^ 5. Що відповідає корпоративній моделі реалізації соціальної політики держави:

а) особиста відповідальність кожного за власну долю і долю своєї сім’ї;(ліберальна)

б) довічний найм, яким підприємство забезпечує різні види соціальних гарантій своїм працівникам та членам їх сімей.

в)державний. бюджет, державні соціальні. страхові фонди, благодійництво …(суспільна)


ІІІ рівень складності:

1. Чому політична реформа, яка була запроваджена Україні з 2006 року, не привела до ефективної влади на всіх рівнях?

(Тема 6 пункт 4 ст.145)

^ Політична реформа, об’єктивно давно могла мати узгоджений варіант конституційних змін. Потрібно було лише відмовитись від нав’язування всіх виборів в один рік, гарантувати представництво регіонів за пропорційної виборчої системи. Лише під час Помаранчевої революції, 8 грудня 2004 р, були поспіхом внесені зміни до Конституції України, які лише поглибили системну кризу.

За чиїмось влучним висловлюванням, у політичному житті сучасної України часто проявляється старий танок «Політичний гопак на граблях»!

Виявилась невдалою спроба Президента України В. Ющенка менше ніж за рік до чергових президентських виборів винести на розгляд Верховної Ради новий проект закону про зміни до Конституції, але парламент фактично відмовився цю ініціативу навіть розглядати.

Політична доцільність в інтересах певних політичних сил перемогла право, щоб посилити владу тих, хто її має у відповідний історичний період розвитку країни.


2. Які основні проблеми існують у формуванні геополітики сучасної Україні.?

(Тема 11-12 пункт 5 ст.290)

1.Чому зміна виборчої системи в Україні не привела до справжньої політичної відповідальності депутатів всіх рівнів?

(Тема 6 пункт 3-4 , наверне)

2.Які основні проблеми існують у взаємовідносинах України з ЄС та РФ?

(Тема 11-12 пункт 5-6 )

Українська багатовекторність сприймалася не як мистецтво лавірування, а радше як нездатність чітко визначати стратегічний курс країни на міжнародній арені і послідовно втілювати його в життя.

Змінилась в Україні влада 2010 року, коли був прийнятий Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», яким було проголошено «позаблоковий статус» одночасно з європейською інтеграцією. Навіть технічно підготували Угоду про асоціацію з Європейським Союзом та Договір про Зону вільної торгівлі з ЄС, тільки їх парафування, а особливо, ратифікація країнами-членами ЄС буде залежати, передусім, від дотримання Україною демократичних євростандартів, приведення у відповідність до норм міжнародного права українського законодавства та гарантій його дотримання, неупередженості правоохоронної, судової систем.

Українсько-російські взаємовідносини в сучасному геополітичному просторі мають будуватися виключно на засадах пріоритету національних інтересів кожної з країн. Для цього необхідно, передусім, подолати імперські амбіції певних шовіністичних політичних сил Росії та ілюзій абсолютної самодостатності України. Так звана Харківська угода 2010 р. продовжила фактично майже безкоштовну оренду ЧФ РФ південнокримської території до 2042 року та дала старт подальшій економічній та політичній експансії Росії на українську територію. Продовжується енергетичний тиск РФ на Україну, намагання втягнути її у Митний Союз, а згодом, напевно, і в ЄврАзЕс, що суперечить Європейському вибору та українським національним інтересам.
3 варіант

І рівень складності

^ 1. Дайте визначення понять:

1. Політична ідеологія - найвпливовіша форма політичної свідомості, яка реалізується в конкретних політико-ідеологічних доктринах, що відображають мотивацію та шляхи певних соціальних груп до влади, впливу на неї чи її політику.

^ 2. Політичне лідерство – це суспільно-політичний інститут, за якого одна, а іноді декілька осіб беруть на себе роль глави, керівника, провідника певної соціальної групи, політичної партії, громадсько-політичної організації чи руху, держави або суспільства в цілому.

^ 3.Геополітика – це наука про великі простори, глобальні політичні, економічні та інші процеси й мистецтво управління ними.

4. Які існують концепції державотворення в Україні?

а) корпоративна;

б) кримінальна;

в) парламентська;

г) поліетнічна.

^ 5. Що з наведеного є функціями політичної культури?

а) поминальна;

б) політична соціалізація;

в) активістська;

г) каральна.

^ 6. Визначте,що входить до структури політичної ідеології:

а) мистецтво;

б) мотиви;

в) громадськість;

г) політичні програми.

7. Якої політичної течії стосується: «Кінцева мета - ніщо, рух – усе»?

а) комуністичної;

б) консервативної;

в) ліберальної;

г) соціал-демократичної.

^ 8. Чим відрізняється членство в політичній партії від членства в громадських організаціях?

а) заборонене урядовцям;

б) заборонене податківцям;

в) заборонене студентам;

г) заборонене суддям.

^ 9. Які існують виборчі системи?

а) куріальні;

б) гусінальні;

в) змішані;

г) дозовані.

10. Виберіть ознаки поняття „нація ”:

а) штучне етносоціальне утворення, єдина культура, мова, менталітет;

б) позатериторіальна належність людини до етносу за походженням та самоусвідомленням;

в) спільні, стійкі політичні, соціально-економічні інтереси громадян;

г) історично нетривале територіальне утворення.

ІІ рівень складності:

Знайдіть співвідношення показників однієї колонки – іншій:

^ 1. Визначте відповідність класифікації політичних партій їх різновидам:

За методами боротьби:

(терористичні, реформістські, революційні, помірковані, радикальні, легальні, нелегальні, парламентські)а) селянські;

б) революційні;

в) комуністичні;

г) легальні.


^ 2.Позначте належність до партійно-політичного спектру сучасної України запропонованих партій:

а) центристи;

б) правоцентристи;

в) лівоцентристи;

г) праві

д) ліві

КПУ, ПЗУ

СПУ, КПРС(ультра),

„УДАР”, НУ ?(может НРУ)

ПСПУ,ФЗ

ПР, СУ


^ 3. Виправте помилки приберіть зайвий абзац згідно з ліво ліберальною теорією еліт:

а) вихідці з народу потрапляють в еліту лише за протекцією, на що шансів небагато;

б) відмінності між елітою і масою умовні, головний суб’єкт політичного життя – не еліта, а групи інтересів (плюралістичні)

в) влада – це піраміда трьох рівнів: нижнього (пасивна маса), середнього (групові інтереси) та верхнього (елітарного).

^ 4. Визначте, що із запропонованого переліку відповідає теорії лідерства Макса Вебера:

а) лідер – вищий біологічний тип людини, який ігнорує мораль; (Ніцше)

б) лідер, який не спирається на підтримку мас, приречений стати диктатором; (Маркс)

в) типологія політичного лідерства будується на типах суспільного правління: традиційне (основа – віра), раціональне – легальне (основа – законодавство), харизматичне (основа – особливий «дар благодаті» – авторитет);

г) політичний лідер використовує будь-які засоби для збереження свого панування, що вимагає мужності, особистого впливу та авторитету. (Макіавеллі)

^ 5. Підберіть риси із запропонованого переліку, які відповідають суспільній моделі реалізації соціальної політики держави:

а) головний принцип: відповідальність усього суспільства за долю своїх членів.(суспільна)

б) це перерозподільна модель соціальної політики, коли багатий платить за бідного, здоровий – за хворого, молодший – за старого.(суспільна)

в) фінансова основа: податки на багатих та всіх власників, переважають принципи соціальної справедливості.(Беверіджська)

ІІІ рівень складності:

1. Чому різні політичні сили виступають за прийняття нової Конституції України, але з якими, іноді протилежними концепціями?

2. Які основні проблеми існують у взаємовідносинах України з РФ та як ними не зашкодити євро інтеграції ?

Схожі:

Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconТестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності
До якої політичної течії відноситься теза: „апологія традицій І ностальгія за минулим”?
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconПерелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) з політології
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності icon1. Наука продуктивна сила розвитку суспільства
Письмові завдання, в тому числі відповіді на тестові завдання, виконуйте в зошиті для лекцій
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconТестові завдання для перевірки знань з соціології для студентів бакалаврів...
Тестові завдання для перевірки знань з соціології. Для студентів-бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання...
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси»
«Фінанси» подано теоретичний матеріал для самостійного вивчення тем дисципліни, ключові поняття та питання до тем, тестові завдання...
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconТестові завдання з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності...

Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconТестові завдання
Для студентів з напряму 100102 “Процеси, машини та обладнання загального агропромислового виробництва”
Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconТестові завдання з дисципліни «Ринкові дослідження» до державного...

Тестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності iconТестові завдання до пмк №1 для 2 курсу медичного факультету з дисципліни...
Тестові завдання до пмк №1 для 2 курсу медичного факультету з дисципліни “Догляду за дітьми, його роль у лікувальному процесі та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка