Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів
НазваСембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів
Сторінка1/5
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5


Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди


Сергій СембратОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ

-організація

-періодізація

-планування


Київ

Знання України

2005
Сембрат С.В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів – К.: “Знання”, 2005. – 30c.
В учбово-методичному посібнику наведені теоретичні та експериментальні дані, що дають можливість фізкультурній та спортивній практиці проводити заняття з фізичної підготовки учнів 1-4 класів в залежності від особливостей вікового розвитку фізичних здібностей.

Наведені дані методів, засобів розвитку фізичних здібностей, організації та планування педагогічних дій в залежності від віку та статі, оцінки ефективності процесу занять фізичною культурою.

Призначається для студентів педагогічних та фізкультурних вузів, викладачів фізичного виховання та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.


^ Рецензенти: Л.В.Волков, доктор педагогічних наук, професор
О.М. Джус, кандидат педагогіческих наук, професор


Зміст
Вступ 31.Основи організації фізичної підготовки дітей 6-9 річного віку 3
2.Комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної

підготовки. 15
3.Реалізація педагогічних умов, спрямованих на вибіркове

удосконалення фізичних здібностей. 19
4.Планування та зміст засобів спортивно-ігрової форми фізичної підготовки. 20
Висновки 29

Література 30Вступ
У системі фізичного виховання дітей шкільного віку особливе місце займає фізична підготовка. Рівень розвитку її компонентів – сили, швидкості, витривалості, гнучкості, на думку більшості дослідників, позитивно впливає на фізичне та психічне здоров’я підростаючого покоління.

Значна увага в дослідженнях різних авторів приділена змісту і структурі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, її спрямованості та організації.

Проте, як зазначають А.С.Вільчковський, Л.В.Волков, Т.Ю.Круцевич, О.С.Куц, Б.М.Шиян та інші, нові соціальні, економічні та екологічні умови, які виникли за останній час в Україні, потребують вивчення цілої системи педагогічних впливів і методичних положень, які б забезпечували підвищення працездатності та поліпшення здоров’я дітей.

Більшість авторів стверджує, що у фізичній підготовці дітей, на сучасному етапі, не враховуються нові наукові положення, а розроблена і рекомендована для впровадження в практику система оцінки розвитку фізичних здібностей не сприяє їх корекції і реалізації виховних та оздоровчих завдань у процесі занять фізичною культурою, які висунуті такими державними документами, як Закон України “Про фізичну культуру і спорт (1993)", Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації (1998)”, “Концепція фізичного виховання у системі освіти України (1997)”.

Проте питання, пов’язані з комплексним вихованням фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку, які є основою підвищення рівня їх фізичного та психологічного здоров’я, не знайшли свого наукового обґрунтування, що в значній мірі гальмує підвищення ефективності фізичного виховання молодших школярів.

Розділ 1

Основи організації фізичної підготовки учнів дітей 6-9 річного віку.
У програмах з фізичної культури дітей молодшого шкільного віку (1993, 1995, 1999, 2001) значна частина часу відводиться вивченню техніки фізичних вправ і тільки в деяких фізична підготовка виділяється окремим розділом і їй відводиться 30 % навчального часу на рік.

Як відомо, рівень фізичної підготовки дітей шкільного віку в даний час погіршується, що закономірно впливає на стан їх фізичного і психічного здоров’я.

В переважній більшості науковій, навчальній та методичній літературі [2,3,4,9] з фізичного виховання школярів молодшого шкільного віку під час розвитку фізичних здібностей та підвищення рівня фізичної підготовленості пропонується використовувати рухливі ігри.

Використання рухливих ігор у системі фізичного виховання ймовірно розглядають і як активний відпочинок. Безумовно, рухлива гра дисциплінує, виховує індивідуальність, відповідальність, дозволяє переключитись з одного виду діяльності (інтелектуального) на інший (фізичний, емоційний).

Але, деякі дослідники [1,2,,4,10] зазначають, що використання лише рухливих ігор у практиці фізичної підготовки школярів, не виправдано, оскільки в грі трудно нормувати фізичні навантаження та час на відпочинок між виконаними вправами, що не дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток конкретних якостей.

У практиці фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку широко використовується спортивно-ігрова форма організації занять, основою якої є змагання під час виконання ігр-естафет.

Спортивно-ігрова форма фізичної підготовки поєднує в собі два основні поняття – спорт і гру.

Така форма організації занять у теорії, та практиці фізичного виховання отримала назву спортивно-ігрової.

Спортивно-ігрова форма фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку може бути розглянута як педагогічний процес, що включав колективну змагальну діяльність, сприяє формуванню особистісних якостей, поліпшенню психічного і фізичного здоров’я.

Дана форма фізичної підготовки знаходить своє широке застосування у фізичному вихованні дітей дошкільного, шкільного віку, студентської молоді. Спортивно-ігрова форма фізичної підготовки лягла в основу задуму змагань серед дітей дошкільного і шкільного віку в різних країнах світу, які одержали назву “Роби з нами, роби краще нас” (Німеччина), “Веселі старти” (Україна, Росія), “Спортландія” (Білорусь).

Під час організації фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку використовують різні засоби та методичні підходи.

Головна ідея спортивно-ігрового методу організації фізичної підготовки, полягає в поділі класу на 3 – 4 команди, учасники яких змагаються між собою під час виконання різних вправ з малою або максимальною інтенсивністю. Змагання, як правило, підвищує працездатність за рахунок емоцій та мобілізації, на їх основі, внутрішніх ресурсів організму.

Відомо, що діти молодшого шкільного віку не можуть довго затримувати увагу на одному об’єкті. У цьому випадку пропонується виконання однієї гри-естафети не менше 3 – 4 разів із наступним ускладненням умов або ж спрямованості у вихованні фізичних здібностей.

Проте, в науковій та методичній літературі відсутні рекомендації щодо конкретних величин тренувальних навантажень та перерва для відпочинку між виконанням вправ для школярів різного віку і фізичної підготовленості.

Дослідження цих компонентів методики фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку значно підвищить ефективність спортивно-ігрового методу організації занять.

На користь цієї форми організації фізичної підготовки засвідчують дослідження, в яких досягнуто значне підвищення щільності занять, позитивний виховний ефект – формування у школярів дисциплінованості, витримки, вольових якостей, які удосконалюються під час змагань.

У навчальному процесі з фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку спортивно-ігрова підготовка є цінною також тому, що використання елементів змагальної діяльності сприяє виникненню позитивних емоцій, які значно підвищують працездатність дітей, що є одним з вагомих факторів виховання фізичних якостей.

Емоційне збудження викликає активну діяльність цілого ряду важливих підкоркових центрів, що тонізує кору великих півкуль, підвищує їх діяльність. Установлено, що в іграх, змаганнях діти виконують рухи швидше, про що свідчить час пробігання 10 м відрізку включеного в естафету і бігу, в якому відсутні елементи змагань. У грі діти пробігають цю дистанцію на 0,2 сек швидше. Крім цього, організація заняття в ігровій формі та у формі змагань дає можливість збільшити щільність уроку.

У спортивно-ігровій формі фізичної підготовки наявні всі особливості застосовування методу навчання і виховування фізичних здібностей.

Науковці відзначають, що одним із основних завдань спортивно-ігрової форми фізичної підготовки є зміцнення не тільки фізичного, але й психічного здоров’я учнів, удосконалення їх нервової діяльності. Це досягається за рахунок застосування різних ігрових вправ на одному уроці. Відомо, що діти молодшого шкільного віку не можуть довго зосереджувати свою увагу на одноманітному виконанні фізичних вправ. У зв’язку з цим урок ігрової спрямованості фізичної підготовки передбачає використання цілої системи фізичних ігор, естафет з включенням бігу, метання, стрибків, передачі і прийому м’яча тощо, що сприяє підвищенню рівня фізичної підготовки.

Таким чином, спортивно-ігрова форма фізичної підготовки позитивно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я підростаючого покоління.

Крім цього, в процесі спортивно-ігрової форми фізичної підготовки створюються педагогічні умови і для формування таких особистісних якостей, як колективізм, дисциплінованість, формування вольових та інших особистісних якостей дітей молодшого шкільного віку.

У проведених дослідженнях фізична підготовка розглядається як цілісна педагогічна система, побудова і функціонування якої здійснюється на основі адекватності закономірностей вікового розвитку дитячого організму і системи засобів та методів педагогічного впливу.

Оптимальне функціонування такої системи досягається за рахунок використання основних принципів управління складними соціально-біологічними системами.

У зв’язку з цим формування змісту спортивно-ігрової форми фізичної підготовки передбачала забезпечення процесу керування на основі побудови наступних блоків:

  • планування загального та вибіркового спрямування педагогічного впливу на фізичну підготовку дітей молодшого шкільного віку, що базується на знаннях вікової динаміки розвитку фізичних здібностей, наявності сенситивних періодів;

  • методики виховання фізичних здібностей в процесі спортивно-ігрової форми фізичної підготовки, при якій враховуються особливості вікового розвитку дітей 6 – 9 років;

  • диференціації фізичних вправ для вибіркового впливу на швидкісно-силові і швидкісні здібності, витривалість, спритність і гнучкість;

Заключним етапом педагогічного експерименту було визначення ефективності розробленої методики виховання фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі спортивно-ігрової фіорми фізичної підготовки.

Розділ 2

Комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки
Особливий інтерес для практики фізичного виховання дітей і підлітків становить комплексне дослідження, яке дозволяє отримати інформацію про розвиток і виховання сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності в процесі проведення уроку фізичної культури.

Дослідники [1,2,3,7,9,12] зазначають, що в системі фізичного виховання дітей 5 – 7 років традиційно склалася структура, зміст і методика проведення занять, спрямованим головним чином, на засвоєння конкретного обсягу рухових дій. Практично не приділяється увага вихованню фізичних якостей, а тому й не вирішуються оздоровчі завдання. Застосовані ними в заняттях із дітьми 5 – 7 років вправи, що сприяють підвищенню рівня розвитку фізичних здібностей у комплексі (Таблиця 1). Так, у відповідності до розроблених методичниих рекомендацій у вихованні витривалості використовувались бігові вправи і рухливі ігри, швидкості – бігові та стрибкові вправи протягом 5 – 8 секунд з перервами для відпочинку від 40 до 90 сек. Виховання спритності ґрунтується на виконанні вправ, які характеризуються відповідними координаційними труднощами, а також нестандартними вихідними положеннями. Інтенсивність – середня і низька.


Таблиця 1.

^ Розподіл часу в основній частині занять для виконання вправ з розвитку фізичних здібностей дітей 5 – 7 років

№ п/п

Фізична якість

Кількість занять на рік

У середньому в занятті (хв)

5 років

6 років

7 років

1

Витривалість

144

2-4

3-5

4-6

2

Сила

42

2-3

3-4

5-6

3

Швидкість

31

3-5

5-7

5-7

4

Спритність

20

4-6

5-8

6-9

5

Гнучкість

15

3-4

3-4

4-5


Швидкісно-силові здібності рекомендують виховувати з використанням обтяжіння (набивний м’яч до 1 кг), а також з подоланням власної маси тіла. Автори досліджень доводять, що розвиток гнучкості в дітей знаходиться на досить високому рівні, тому для вдосконалення даних здібностей рекомендується використовувати вправи із збільшенням амплітуди рухів після 16 – 24 повторень, а статистичні вправи – для удосконалення сили (утримання від 6 до 16 сек.).

У розроблених рекомендаціях наявні деякі необґрунтовані методичні положення, які перш за все стосуються співвідношення засобів виховання фізичних здібностей для дітей різного віку.

Якщо автори вважають, що для виховання витривалості необхідно 144 занять на рік, а швидкості – 31 заняття, то необхідне роз’яснення такого підходу на основі даних темпу вікового розвитку цих фізичних здібностей.

Крім цього, потрібне уточнення величини тренувальних навантажень та інтервалів відпочинку між ними з урахуванням віку і спрямованості педагогічного впливу.

Комплексні дослідження вікових особливостей розвитку фізичних якостей були проведені А.А.Гужаловським [6]. Автором підтверджена практична необхідність урахування критичних, сенситивних періодів розвитку фізичних здібностей для розробки програми фізичної підготовки підростаючого покоління і його планування.

А.А.Гужаловським була запропонована схема планування комплексних тренувальних навантажень у фізичній підготовці школярів на основі даних сенситивних періодів розвитку фізичних здібностей.

Найбільш близькі за направленістю та методологією дослідження були здійснені в Литві В.П.Стакіоне [10], в Україні Е.С.Вільчковським [1], Л.В.Волковим [2,3,4], О.С. Куцом [9].

Розробка системи фізичної підготовки дітей шкільного віку автори зазначають, потребує комплексного вивчення вікових особливостей розвитку фізичних здібностей з урахуванням статевих особливостей.

На основі даних комплексного показника максимальної рухової активності учнів виявлено, що періоди статевого дозрівання співпадають зі зниженням рухової активності і біологічної надійності організму, що росте. Він потребує зменшення величини педагогічних впливів у фізичній підготовці дітей та підлітків.

Вікова динаміка розвитку сили та швидкісно-силових здібностей, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності дітей 7 – 9 років показана в дослідженнях О.С.Куца [9].

У результаті проведеного аналізу автор приходить до висновку, що з 7 до 9 років розвиток фізичних здібностей дітей проходить гетерохронно. Чітко виражені вікові та статеві відмінності в показниках молодших школярів.

Найбільш сприятливими (сенситивними) періодами в розвитку фізичних здібностей молодших школярів можна вважати такі: від 8 до 9 років для розвитку швидкості, сили, швидкісно-силових здібностей, спритності; від 8 до 9 років у хлопчиків, від 7 до 8 років у дівчаток для виховання гнучкості та витривалості.

Необхідно зазначити, що найвагомішу інформацію для розробки системи фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку дають комплексні дослідження, які дозволяють вивчити закономірності розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності, їх взаємозв’язок з урахуванням віку, статі та клімато-географічних умов регіону.

Теоретична концепція Л.С.Вигодського[5], була реалізована в дослідженнях при вивченні сенситивних періодів розвитку фізичних здібностей дітей дошкільного та шкільного періодів. Зокрема, у дослідженнях Е.С.Вільчковського було виявлено, що в дітей 3 – 7 років чітко спостерігається гетерохронність у розвитку фізичних здібностей, наявність сенситивних періодів. Зміни щорічних темпів зростання показників швидкості і гнучкості в дітей вивченого автором віку відбуваються одинаково в хлопчиків і дівчаток. Динаміка показників розвитку інших якостей не збігається. Зокрема, у дівчаток, у порівнянні з хлопчиками, у найбільш сприятливі вікові періоди темпи зростання спритності, швидкості і сили дещо вищі.

На цій основі автор рекомендує планувати засоби і методи фізичної підготовки відповідно до вікових особливостей організму дітей, а фізичне навантаження збільшувати в сенситивні періоди розвитку певних фізичних здібностей.

У проведених нами дослідженнях при розробці системи планування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку були використані дані про динаміку вікового розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості і спритності дітей молодшого шкільного віку. Крім цього, при аналізі результатів досліджень паралельно були використані дані про формування вікової структури фізичної підготовки і взаємозв’язках основних її компонентів.

Проте, для педагогічної практики фізичного виховання дітей необхідна чітка система впливу на розвиток конкретних фізичних здібностей. У проведених раніше дослідженнях при розробці планів фізичної підготовки дітей і підлітків використовували показники темпів розвитку фізичних здібностей і не давали конкретних рекомендацій із вибіркового впливу на виховання певних фізичних здібностей.

Для визначення належних величин вибірково педагогічного впливу, спрямованого на розвиток певних фізичних здібностей, згідно з рекомендаціями Л.В.Волкова[3,4], нами була вироблена наступна стратегія диференціації темпів розвитку фізичних здібностей (Табл.2):

  • високий темп передбачає щорічний приріст розвитку фізичних якостей більше як на 20 % в сенситивний період, що дає можливість нормувати річний тренувальний вплив у межах 15 – 25 % навчального часу;

  • середній темп – щорічний приріст складає до 20 %, що вимагає відводити в навчальному році 10 – 15 % часу, на спрямований розвиток фізичної якості;

  • низький темп (від 0 і нижче), який спостерігається в незначній кількості випадків вікового розвитку фізичних здібностей і становить до 5 % часу, спрямованого на підтримку його вікового функціонування.

Як додаткову інформацію при цьому використовували дані абсолютних показників вікового розвитку фізичних якостей дівчаток і хлопчиків, вірогідність розходжень у показниках у залежності від віку і статі (є – критерію Студента), а також результати факторного аналізу.
Таблиця 2
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів icon«Автоматизація процесів планування, обліку, технологічної підготовки...
Висвітлення заводських проблем щодо технічного переозброєння та пропозиції шляхів вирішення
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів icon6. активізація діяльності учнів на уроці фізичної культури психологічні...
У процесі навчання учні не повинні бути пасивними об’єктами впливу вчителя. Необхідно, щоб вони самі виявляли активність, спрямовану...
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconПлан лекції Планування заходів цз. Вимоги до складу, змісту та форми...
Планування та організація навчання з питань цз на об’єкті господарювання Організація навчання персоналу до дій у нс
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconПоложення про проведення пізнавально-розвиваючої інтелектуальної...
Команду обов’язково має супроводжувати педагог-організатор або класний керівник учнів
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconВступ. Поняття про тактику. Тактична підготовка — основний предмет...
Ує в єдиний комплекс знання, вміння та навички, здобуті особовим складом на зайняттях із вогневої, технічної, інженерної, стройової...
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconПланування І організація діяльності аграрних підприємств
Наука, яка на підставі об’єктивних законів природи І розвитку суспільства вивчає закономірності планування, раціональної побудови...
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconВідомості про розподіл учнів 5-11 класів між структурними підрозділами Учнівської Республіки

Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconЛекція №13 тема: професійно-прикладна фізична підготовка студентів
Мета сформувати в студентів знання про особливості професійно -прикладної фізичної підготовки студентської молоді
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconЗатверджую
«Планування та організація діяльності підприємства», складено згідно з освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста...
Сембрат С. В. Особливості планування та організація фізичної підготовки учнів 1-4 класів iconПобудова ієрархії класів
Мета: навчитися організовувати класи та абстрактні класи з своїми даними та властивостями; будувати ієрархію класів; визначати та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка