І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки
Скачати 47.75 Kb.
НазваІ курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки
Дата конвертації19.06.2013
Розмір47.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

_________________________
зав. кафедри Євдокимов В.І.


Факультет

Початкового навчання

І курс
к.п.н. Белозьорова Н. О.


ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

питання до іспиту


 1. Поняття про педагогіку. Предмет і завдання педагогіки.

 2. Основні категорії педагогіки: виховання, освіта, навчання, розвиток, формування, їх взаємозв’язок.

 3. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

 4. Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Система освіти України та її структура.

 5. Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук.

 6. Загальноосвітня школа трьох ступенів: початкова школа, основна школа, старша школа.

 7. Спеціалізовані школи, інтернати, ліцеї, та інші навчально-виховані заклади. Приватні навчально-виховні заклади.

 8. Державні документи України про виховання. Конвенція про права дитини.

 9. Поняття про особистість, чинники формування особистості.

 10. Роль спадковості у людському розвитку. Проблема успадкування спеціальних задатків, інтелектуальних і моральних якостей.

 11. Вплив середовища на розвиток особистості.

 12. Роль виховання людини у формуванні її особистості.

 13. Активна діяльність особистості як фактор її розвитку.

 14. Самовиховання і перевиховання.

 15. Проблема вікової періодизації в педагогіці.

 16. Особливості виховання дітей переддошкільного та дошкільного віку, їх фізіологічний розвиток.

 17. Підготовка шестилітніх дітей до школи.

 18. Особливості розвитку та виховання дітей молодшого шкільного віку.

 19. Навчальна та позакласна діяльність молодших школярів.

 20. Види інтересів молодших школярів.

 21. Педагогічна характеристика підлітка. Особливості виховання і формування особистості підлітка.

 22. Юнацький вік та його характеристика.

 23. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання і виховання.

 24. Сутність та зміст процесу виховання.

 25. Поняття про мету виховання. Мета виховання в сучасній українській школі.

 26. Процес виховання як система. Особливості виховного процесу.

 27. Загальні закономірності процесу виховання.

 28. Принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу.

 29. Принципи виховання: принцип гуманізму виховання.

 30. Принципи виховання: принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів.

 31. Принципи виховання: принцип національного виховання.

 32. Принципи виховання: принцип виховання в діяльності та спілкуванні.

 33. Принципи виховання: принцип стимулювання дитини до самовиховання.

 34. Принципи виховання: принцип цілісного підходу до виховання.

 35. Діагностика і вимірювання ефективності виховання. Критерії вихованості.

 36. Поняття про методи, прийоми і засоби виховання.

 37. Класифікація методів виховання.

 38. Методи формування свідомості особистості.

 39. Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки школярів.

 40. Методи стимулювання поведінки і діяльності особистості.

 41. Методи самовиховання.

 42. Вибір методів виховання.

 43. Форми виховання. Виховні справи. Тематика виховних справ.

 44. Позакласна виховна робота, її форми: класна година, етична бесіда, зустрічі з відомими людьми, обговорення книг, читацькі конференції, масові свята, змагання, конкурси, олімпіади та ін.

 45. Методика колективного творчого виховання (І.Іванов). Колективні творчі справи.

 46. Позашкільні заклади в системі освіти і виховання: палаци та будинки дитячої творчості, дитячо-юнацькі центри міжнародного співробітництва, дитячі театри, центри науково-технічної творчості, школи образотворчого мистецтва, центри юних техніків, дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі бібліотеки.

 47. Формальні та неформальні групи.

 48. Характеристика дитячих громадських організацій ("Пласт", Спілка піонерських організацій України (СПОУ), "Січ"та ін).

 49. Поняття про колектив і процес його формування.

 50. Види дитячого колективу: первинний і загальний, постійний і тимчасовий, однаковий і різновіковий.

 51. Виховні функції учнівського колективу (організаційна, виховна, стимулююча).

 52. Структура первинного учнівського колективу.

 53. Роль лідера у формуванні колективу.

 54. Динаміка розвитку колективу.

 55. Шляхи згуртування колективу.

 56. Стадії розвитку колективу (за А.С.Макаренком). Закон „паралельної дії”.

 57. Педагогічне керівництво процесом формування колективу.

 58. Особливості саморозвитку особистості в колективі.

 59. Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Класифікація сімей.

 60. Родинне виховання.

 61. Народна педагогіка про виховання дітей у сім’ї.

 62. Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів.

 63. Сутність та зміст морального виховання школярів.

 64. Єднісь загальнолюдських і національних цінностей у моральному вихованні. Критерії моральної вихованості.

 65. Шляхи формування моральної культури школярів.

 66. Зміст і завдання національного виховання школярів.

 67. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання.

 68. Сутність, мета і завдання громадянського виховання.

 69. Громадянськість як фундаментальна духовно-моральна якість особистості.

 70. Зміст громадянського виховання: виховання патріотизму, національної самосвідомості, культури міжетнічних стосунків, політичної культури, правосвідомості.

 71. Сутність та завдання розумового виховання.

 72. Структура світогляду: знання, погляди, переконання, вчинки, дії людини.

 73. Шляхи формування світогляду особистості.

 74. Критерії сформованості світогляду.

 75. Сутність трудового виховання школярів, його завдання.

 76. Виховання працьовитості, ознаки працьовитості.

 77. Види трудової діяльності школярів і вимоги до її організації.

 78. Компоненти профорієнтації учнів: профінформація, профконсультація, профвідбір, профадаптація.

 79. Зміст та основні завдання екологічного виховання.

 80. Напрямки екологічної освіти і виховання в сучасній школі.

 81. Компоненти екологічної культури.

 82. Шляхи та форми екологічного виховання в початковій школі.

 83. Роль естетичного виховання у формуванні особистості.

 84. Зміст та основні завдання естетичного виховання.

 85. Поняття про естетичний смак, естетичний ідеал.

 86. Особливості естетичного виховання молодших школярів.

 87. Засоби естетичного виховання: праця, природа, мистецтво, побут.

 88. Сутність та основні завдання фізичного виховання.

 89. Формування в учнів навичок здорового способу життя.

 90. Організація фізичного виховання в початковій школі.

Схожі:

І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconТема предмет педагогіки. Виникнення І ставлення педагогіки
Поняття про педагогіку як фундаментальну антропологічну науку. Предмет І завдання педагогіки. Методологічні основи педагогіки
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconЗапитання до екзамену з педагогіки 4 курс (ПО) Теорія виховання
Закон України "Про освіту" про структуру та рівні освіти. Різноманітність типів загальноосвітніх навчальних закладів на сучасному...
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconПитання до екзамену з історії педагогіки
В. О. Сухомлинський про єдність родинного І шкільного виховання, батьківської І наукової педагогіки
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconКурс: “Теорія виховання ” Затверджую Начальник циклу педагогіки та психології
Розширеному аналізові проблематики методів та форм виховного впливу як раз І присвячена дана лекція
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconПитання до державного іспиту з педагогіки та історії педагогіки історія педагогіки
Педагогічні погляди давньогрецьких філософів: (за вибором) Піфагор, Геракліт, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconПедагогіка як наука, її становлення І розвиток. Предмет І завдання...

І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconЛекція №8 тема: рухові дії як предмет навчання з дисципліни „Теорія...
Теорія І методика фізичного виховання” для студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconПерелік питань до курсового іспиту для магістрантів
Педагогіка вищої школи як наука. Її об'єкт, предмет, мета І завдання та основні категорії. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими...
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconЗайченко І. В. Історія педагогіки: навч посібник: у 2 кн. Кн. Історія...
Походження виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу. Зародження прийомів та організаційних форм виховання
І курс к п. н. Белозьорова Н. О. Теорія виховання питання до іспиту Поняття про педагогіку. Предмет І завдання педагогіки iconПитання до іспиту з курсу “ українська мова” І курс рп
Поняття антонімії. Антонімія на різних рівнях мови. Стилістичне використання антонімів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка