Дипломат дипломант дипломник
НазваДипломат дипломант дипломник
Сторінка9/9
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Культура > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ ПРОТОКОЛ №12

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

від 10 березня 2013 року
Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Ковба С.С.

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму

^ Порядок денний:

1.Озеленення території Стрийського коледжу
СЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про необхідність озеленення території коледжу.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-31 Бунько С.М. запропонувала поділити територію між групами.

Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала скласти графік робіт на території для кожної групи.

УХВАЛИЛИ:

 1. До 16.03.2013 р. Поділити територію між групами (відповідальна — Маркова Л.М.).

 2. Скласти графік та обсяг робіт для кожної групи до 20.03.2013 р. (відповідальна – Федитник Н.Д)

 3. Провести озеленення території коледжу до 01.04.2013р. (відповідальні – куратори груп)


Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.С.Ковба

Варіант 35


 1. Розмовний стиль, його особливості.


Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

^ 1. Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу.

^ 2. У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники : міміка, жести, навколишнє оточення.

3. Для розмовного стилю характерні емоційність, образність, конкретність, простота мови.

4. Невимушена обстановка спілкування обумовлює велику свободу у виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні (дурний, роззява, говорильня, хихикать, гелготати), просторічні (заіржати, рохля, ахова, растрепа), жаргонні (батьки - предки, залізно, світовий).

^ 5. Обмежено вживається абстрактна лексика, іншомовні слова, книжкові слова.


 1. Службовий етикет.


Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.


 1. ^ Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Бити байдики – ледарювати (Студент Іванюк Б. не склав іспиту з математики, бо цілий семестр на заняттях бив байдики),

сізіфова праця – важка, марна праця (Я не маю задатків до музики, тому вчити мене грати на піаніно – це сізіфова праця)

 1. ^ Відредагуйте речення:

Комісія по складанню підсумкової резолюції буде працювати ще дві неділі.

В слідуючий раз я напишу контрольну на відмінно.

Мене дуже поразила зустріч із закордонними партнерами.

^ Комісія зі складання підсумкової резолюції буде працювати ще два тижні.

Наступного разу я напишу контрольну на відмінно.

Мене дуже вразила зустріч із закордонними партнерами.

 1. Напишіть автобіографію.


Автобіографія

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1995 р. у родині службовців у місті Стрий.

^ З вересня 2002 р. по липень 2011 р. навчався в Стрийській середній загальноосвітній школі №1, де одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 2011 р. вступив на навчання в Стрийський коледж ЛНАУ на відділення «Механізація с.-г.», де навчаюся і зараз.

^ Склад сім’ї:

Батько - Іванов Степан Іванович, 1970 року народження, працює вчителем математики у Стрийській СЗОШ № 3.

Мати – Іванова Ірина Іванівна, 1973 року народження, тимчасово не працює.

Паспортні дані: серія КС, № 752701, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 3 серпня 2011 р.

^ Прописаний і проживаю за адресою: вул. Петлюри, 17, кв. 13, м. Стрий.
15 травня 2013 р. Підпис

Варіант 36


 1. Науковий стиль, його призначення та особливості.


Науковий стиль використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

^ Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник,лекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

^ Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.


 1. Невербальні засоби спілкування.


Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Пам’ятник – це архітектурна або скульптурна споруда в пам’ять або на честь когось, чогось (Біля СЗОШ №7 м. Стрий є пам’ятник Степанові Бандері)

пам’ятка - предмет матеріальної культури минулого; твір стародавньої писемності, те, що подаровано на пам’ять (Софіївський собор у Києві – пам’ятка архітектури ХІ століття)

 1. Відредагуйте речення:

Один стіл довший другого на 3 сантиметри.

Було рівно сім годин ранку.

Довідки по всіх питаннях можна получити після другої години.

^ Один стіл довший за інший на 3 сантиметри.

Була сьома година.

Довідки зі всіх питань можна отримати після 14 години.

 1. Напишіть звіт про практику з комп’ютеризації.


ЗВІТ

про практику з комп’ютеризації з 15.04.2013 року по 25.04.2013 року

студента групи М-31 Петренка В.В.

Практику з комп’ютеризації проходив у 55-й аудиторії під керівництвом викладача Яцків Л.Ф. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

^ За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати файли і папки, створювати текст, редагувати, копіювати та зберігати його. Під час проходження практики навчився працювати з програмами Word, Exel, Point.

^ Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при редагуванні текстових документів.

Практика з комп’ютеризації поглибила і закріпила знання, здобуті в коледжі під час лекцій. Вважаю за необхідне продовжити термін проходження практики.
^ 25.04.2013 р. (підпис) В.В.Петренко


Перелік питань для контрольної роботи

з української мови (за професійним спрямуванням)


 1. Мова і професія.

 2. Комунікативна функція мови

 3. Мислетворча функція мови

 4. Пізнавальна функція мови

 5. Експресивна функція мови

 6. Естетична функція мови

 7. Культурологічна функція мови

 8. Номінативна функція мови

 9. Етична функція мови.

 10. Особливості розмовного стилю.

 11. Особливості наукового стилю.

 12. Особливості публіцистичного стилю.

 13. Особливості художнього стилю.

 14. Особливості офіційно-ділового стилю.

 15. Поняття літературної мови.

 16. Основні ознаки літературної мови.

 17. Мовна норма.

 18. Типи літературних мовних норм .

 19. Основні вимоги до мовлення.

 20. Ознаки культури мовлення.

 21. Логічність мовлення.

 22. Культура мовлення під час дискусії.

 23. Поняття про публічний виступ.

 24. Майстерність публічного виступу.

 25. Види підготовки до виступу.

 26. Поняття про риторику.

 27. Етика ділового спілкування.

 28. Культура ділового спілкування.

 29. Бар’єри в спілкуванні.

 30. Мовленнєвий етикет.

 31. Мовленнєвий службовий етикет.

 32. Невербальне спілкування

 33. Засоби невербального спілкування

 34. Доцільність використання невербальних засобів під час ділового спілкування.

 35. Поняття про нараду.

 36. Види нарад.

 37. Обов’язки голови наради до, під час та після проведення наради

 38. Ділова бесіда.

 39. Види ділових бесід.

 40. Телефонне ділове спілкування.

 41. Етикет ділової телефонної розмови.

 42. Прес-конференція.

 43. Поняття про дискусію.

 44. Поняття про лексикографію.

 45. Типи словників.

 46. Лексика української мови за сферою вживання.

 47. Терміни і термінологія.

 48. Термінологічна і професійна лексика.

 49. Українська лексика з погляду походження.

 50. Фразеологізми у професійному мовленні.

 51. Пароніми у професійному мовленні

 52. Омоніми у професійному мовленні.

 53. Синоніми у професійному мовленні

 54. Правопис складних слів.

 55. Особливості вживання іменників у професійному мовленні

 56. Використання прикметників.

 57. Особливості вживання займенників у професійному мовленні

 58. Числівники у діловому мовленні.

 59. Використання дієслів у діловому мовленні.

 60. Прийменники у професійному мовленні

 61. Прямий порядок слів у реченні

 62. Вживання дієприслівникових зворотів та однорідних членів речення у професійному мовленні

 63. Складні випадки керування.

 64. Документ - основний вид ділового мовлення.

 65. Резюме, його призначення та реквізити

 66. Заява. Види заяв

 67. Автобіографія, вимоги до її оформлення

 68. Характеристика, її реквізити

 69. Ділове листування. Види службових листів.

 70. Лист-запит, вимоги до його тексту

 71. Протокол, його призначення та реквізити

 72. Звіт, його види та реквізити.

 73. Оформлення оголошення.

 74. Запрошення, вимоги до його оформлення

 75. Доповідна записка

 76. Пояснювальна записка

 77. Наказ, його види та реквізити

 78. Розпорядження.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А. В. поїхав у Москву для...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. В місті...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання
Перед лицем справжнього кохання навіть суворий поганський Числобог може перетворитися на такого собі Амура! Є жінка, життя якої добігає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка