Дипломат дипломант дипломник
НазваДипломат дипломант дипломник
Сторінка6/9
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Культура > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Жовтогарячий, піваркуша, військовополонений, хліб-сіль, хіміко-біологічний, дит’ясла, пів’яблука, кароокий, сон-трава, емоційно-образний.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Керівником структурного підрозділу призначили Михальченко Івана Петровича.

Роботу відложили на місяць.

Не дивлячись на конкурентів, фірма заключила вигідний договір із закордонними партнерами.

^ Керівником структурного підрозділу призначили Михальченка Івана Петровича.

Роботу відклали на місяць.

Незважаючи на конкурентів, фірма уклала вигідний договір із закордонними партнерами.

 1. Напишіть наказ про звільнення вас з роботи.


^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

НАКАЗ

9

13 травня 2013 року м. Стрий

про звільнення з роботи
НАКАЗУЮ:

Звільнити Вітів Марію Михайлівну з роботи з посади викладача інформатики з 14 травня 2013 року у зв’язку із закінченням терміну дії контракту.

Підстава:

 1. Заява Вітів М.М.

 2. Контракт від 13.05.12р.Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

печатка

Варіант 22


 1. Культура мовлення під час дискусії.


Приступаючи до обговорення спірної проблеми, встановіть, що є предметом ваших розбіжностей, чітко визначте предмет суперечки.

Не починайте сперечатися, якщо ви погано розбираєтеся в предметі суперечки. Якщо про спір відомо заздалегідь, ретельно готуйтеся до нього, не жалійте часу і сил на поповнення знань про предмет суперечки.

Готуючись до дискусії, полеміки, виділяють основні поняття, пов’язані з предметом суперечки. Уточніть значення термінів, які ви маєте намір використати в обговоренні. У процесі суперечки стежте за тим, щоб полемісти вкладали в поняття, що вживають, однаковий зміст. У іншому випадку це може привести до двозначності висловлювання, до нерозуміння позиції опонента.

Вчіться правильно розкривати зміст понять, пояснювати значення термінів. Застосовуйте різні засоби тлумачення слів. Активно використовуйте з цією метою лінгвістичні і енциклопедичні словники.

Під час суперечки звертайте увагу на поведінку вашого опонента. Спробуйте зрозуміти мотиви його дій і висловлювань, враховуйте індивідуальні властивості його характеру, манеру сперечання. Намагайтеся правильно порівнювати свої здібності і можливості з силами супротивника.

Відносяться з повагою до поглядів і переконань свого опонента. Якщо ви не згідні з його точкою зору, рішуче спростуйте її, приводьте переконливі аргументи на захист своєї позиції, але не принижуйте достоїнства свого противника, не ображайте його різкими словами, не вдавайтеся до грубощів. Говоріть в спокійному і дружньому тоні. Зберігайте витримку і рівновагу. Не треба гарячкувати з дрібниць. Пам’ятайте, що в збудженому стані складніше вірно оцінити ситуацію, підібрати вагомі докази.


 1. Терміни і термінологія.


^ Термін— це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини. (приклади зі своєї професії)

Термінологія — 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та ін. термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо.

Основні ознаки терміна:

1. Системність. Кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення.

^ 2. Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть поняття, яке він позначає: прибуток.

3. Тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми. Якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів - однозначні, що зумовлено їхнім призначенням.

^ 4. Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію (означення), яка чітко окреслює, обмежує його значення.


 1. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

двовуглекислий, силосонавантажувач, двохсотсорокашестикілограмовий, науково-технічний, південно-східний, контр-адмірал, міні-футбол, чар-зілля, напівавтомат, святвечір.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Готуючи альманах “Вітрила”, нашу увагу привернув своїми оповіданнями Володимир Кезля.

Хворі грипом приймаються поза чергою.

На зборах виступав завуч по виховній роботі.

^ Коли ми готували альманах “Вітрила”, нашу увагу привернув своїми оповіданнями Володимир Кезля.

Хворі на грип приймаються поза чергою.

На зборах виступав заступник директора з виховної роботи.

 1. Напишіть розпорядження про економію електроенергії в коледжі в зимовий період.


^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

9

13 травня 2013 року м. Стрий

про економію електроенергії
У зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію в зимовий період:

 1. ^ Заборонити використання у гуртожитках та навчальних корпусах додаткових електроприладів.

 2. Економно витрачати електроенергію під час світлового дня

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора з господарської частини Моша Р.В.
Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

печатка

Варіант 23


 1. Поняття про публічний виступ.


Публічний виступ – це особливий вид тексту, створений за законами риторики. Кожен спеціаліст повинен оволодівати мистецтвом публічного виступу хоча б його основами, тому що в процесі роботи доведеться виголошувати перед співпрацівниками лекції, промови чи доповіді, робити повідомлення.

^ Метою публічних виступів є передавання інформації, знань, оцінок та вражень.

Кожен виступаючий повинен володіти певними уміннями та навичками роботи з аудиторією.

Промовцям властиві публічне мислення і мистецтво говоріння, а слухачам — мистецтво слухання. Це особливе уміння, якому потрібно вчитися упродовж усього життя. Ще стародавні мудреці казали, що слово наполовину належить тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає.

^ Публічне спілкування людей під час виступу передбачає їх активну мислительно-мнемічну діяльність, концентрацію їхньої уваги для прийняття та обробки інформації.


 1. Термінологічна і професійна лексика.


Термін – слово або словосполучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо. Професіоналізм – слово або вислів, притаманні мові певної професійної групи.

До професіоналізмів належать слова загальнонародної мови, але вжиті в особливому значенні, специфічному для певної професійної сфери. Наприклад, літературна норма не допускає вживання абстрактних іменників у множині, а в мові професійній такі випадки трапляються.

У межах одного колективу, однієї спеціальності може народжуватися безліч нових професіоналізмів. Ці нові слова виникають за рахунок словоскладання, нових префіксів та суфіксів. Найпоширенішими є префікси до- (доукомплектувати, дообладнати), недо- (недопромисел, недовнесок), за- (задебетувати, запроцентувати), над-, серед- та суфікси --ість, -ат, -ація.

Знання мови професії підвищує ефективність спілкування між фахівцями, сприяє різнобічному розвитку мовлення. У діловому спілкуванні партнерів споріднених установ професійна лексика та терміни необхідні й зрозумілі. У ділових паперах використовуються терміни для передачі досвіду у процесі суспільної діяльності, тому вживання професіоналізмів не бажане.


 1. ^ Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

важкохворий, вищезгаданий, який-небудь, радіофізичний, історико-культурний,

максі-спідниця, світловодолікування, лікар-терапевт, кіловат-година, сон-трава

 1. Відредагуйте речення:

Завідуюча доповіла про результати виконання “Інструкції по охороні життя і здоров’я дітей”.

Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини.

Більша половина студентів групи не відвідала ще музей коледжа.

^ Завідувач доповів про результати виконання “Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей”.

Виробництво скоротилося через нестачу сировини.

^ Більшість студентів групи не відвідала ще музей коледжу.

 1. Напишіть розпорядження про проведення в коледжі конкурсу на краще знання української мови (за професійним спрямуванням).


^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

9

1лютого 2013 року м. Стрий

про проведення конкурсу
У зв’язку з відзначенням 21 лютого Міжнародного дня рідної мови: 1. ^ Викладачам української мови (за професійним спрямуванням) провести в коледжі конкурсу на краще знання цієї дисципліни

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора з навчальної роботи Лесюк С.П.
^ Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

печатка

Варіант 24


 1. Майстерність публічного виступу.


Промовець повинен бути психологічно готовим до виступу, не боятися аудиторії, уміти своїм словом змусити слухачів емоційно співпереживати, хвилюватися вирішенням тих чи інших проблем.

^ Доповідач усім своїм виглядом має демонструвати глибоку повагу до слухачів, дотримуватися правил етикету.

Текст виступу має бути логічним і послідовним. Його можна легко запам´ятати, а згодом обходитися і без нього. Промовець зможе говорити спокійно, невимушено, більше апелювати до слухачів, спостерігати за їхньою реакцією.

^ У промові можна використовувати:

- жарт (але вміло);

- цікаву оповідку (робити це доречно);

- наочні матеріали, технічні засоби (якщо лектор уміє ними користуватися).

^ Для того, щоб спілкування лектора з аудиторією було успішним, потрібно:

- орієнтуватися в умовах спілкування (з цією метою визначити цілі та мотиви спілкування, специфіку аудиторії, знати час та місце зустрічі);

- уміти правильно визначити мотивацію спілкування (мотивації бувають соціальні, особистісні, пізнавальні, пов´язані із соціальною діяльністю);

- прагнути, щоб виступ був цілеспрямованим (пробуджувати інтерес до нових знань, пошукової діяльності, творчої активності, до розвитку потреби у самоосвіті тощо);

- використовувати систему запитань-відповідей, які активізують пізнавальну діяльність слухачів;

- спиратися на етичні вимоги та психологічні засади.


 1. Українська лексика з погляду походження.


Лексика сучасної української мови складається з питомих слів та запозичених з інших мов. Питомими є слова, спільні для всіх індоєвропейських мов (германських, романських, кельтських, індійських, балтійських та ін.), наявні в усіх слов’янських мовах, спільносхіднослов’янські слова та власне українські слова, що виникли в період самостійного існування нашої мови.

Входячи в українську мову, іншомовні слова засвідчували чутливість лексики до змін у житті суспільства – політичних, економічних та культурних – і водночас збагачували словниковий склад нашої мови.

^ У професійному мовленні іншомовні слова вживаються досить часто, але, на жаль, не завжди доречно.

Аби правильно вживати іншомовні слова у професійному мовленні, варто дотримуватися таких рекомендацій:

^ 1) не використовувати у мовленні запозичені слова, якщо вони мають українські відповідники. Наприклад: валюта – грошова одиниця в країні; реєструвати – записувати;

2) вживання іншомовного слова допустиме лише в тому значенні, в якому воно зафіксоване у словниках;

3) не слід користуватися у професійному мовленні іншомовним словом і його українським відповідником на позначення того самого поняття. Бажано у таких випадках користуватися національною мовою, що значною мірою полегшить сприймання тексту.


 1. ^ Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

Дніпра, відсотка, коридору, Криму, вересня, понеділка, мітингу, страху, журналу, пасажиропотоку.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Я виходжу на слідуючій зупинці.

Книжки по математиці були для хлопчика цікавіші детективних романів.

Він задержується у відпуску, хоча на роботі появилися невідкладні задачі

^ Я виходжу на наступній зупинці.

Книжки з математики були для хлопчика цікавіші за детективні романи.

Він затримується у відпустці, хоча на роботі з’явилися невідкладні справи.

 1. Напишіть заяву з проханням перевести вас на заочну форму навчання.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи Б-31

Малетича Володимира
Заява

Прошу перевести мене на заочну форму навчання у зв’язку з сімейними обставинами.

^ 11.05.13р. підпис


Варіант 25


 1. Види підготовки до виступу.


Існує 4 типи підготовки до виголошення промови:

  1. ті, що написані і читаються за конспектом;

  2. ті, що готують заздалегідь, але не вчать напам'ять;

  3. ті, що готують заздалегідь і вчать напам'ять;

  4. імпровізовані (експромти).

Вибір типу підготовки залежить від виду публічного виступу (наприклад, звітні доповіді не вчать напам’ять) та від досвідченості оратора. 1. Фразеологізми у професійному мовленні.


Фразеологія– це розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови - фразеологічні одиниці, їх, ознаки, закономірності функціонування у мові та процес утворення.

Українська мова здавна славиться багатою фразеологією. Це уставлені в мові вислови, прислів’я і приказки, народні примовки, крилаті слова, термінологічні словосполучення (золотий вік; блудний син; стригти під одну гребінку; поставити наголос).

Фразеологізми охоплюють різні сфери життя, є активним засобом людського мислення. У професійному спілкуванні фразеологізми, цитати на підтвердження якоїсь думки, прислів’я і приказки вживаються здебільшого в усному мовленні (бесіди, лекції, публічні промови). В окремих випадках вони використовуються як розгорнуті синоніми до відповідних слів, щоб наголосити на тому чи іншому факті, підкреслити щось, а найчастіше - як засіб влучного і образного вираження певного значення. Але надмірне цитування іноді недоречне і небажане.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А. В. поїхав у Москву для...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. В місті...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання
Перед лицем справжнього кохання навіть суворий поганський Числобог може перетворитися на такого собі Амура! Є жінка, життя якої добігає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка