Дипломат дипломант дипломник
НазваДипломат дипломант дипломник
Сторінка4/9
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Культура > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Запрошуються викладачі та студенти коледжу.

Оргкомітет

Профком коледжу


Варіант 14


 1. Особливості офіційно-ділового стилю.


Цей стиль вживається в офіційно-діловій сфері суспільного життя: у ділових листах, у діловодстві, у юридичній та законотворчій практиці.

Мета офіційно-ділового стилю — інформативність та чіткість викладення цієї інформації. Звичайною формою офіційно-ділового стилю є монолог.

^ В офіційно-діловому стилі вироблена система норм і правил заповнення та складання документів, вона викладена у спеціальних нормах і наказах.

Офіційно-діловий стиль має свої жанри: устав, протокол, акт, кодекс, доручення, судовий вирок, резюме, розписка, інструкція, наказ, об'ява.

В офіційно-діловому стилі використовуються нейтральні мовні одиниці, певна ділова термінологія і фразеологія. Більшість слів реалізують свої прямі значення. Широко використовуються стандартні мовні формули (чинне законодавство, звіти подавати щомісячно), складні й складені прийменники й сполучники, віддієслівні іменники (подання, клопотання), складні розгорнуті речення (з огляду на те, що...). В офіційно-діловому стилі зазвичай є неприпустимим використання будь-яких експресивних мовно-стильових прийомів і засобів.

Офіційно-діловий стиль потребує максимально точного викладення думки, це має запобігти подвійному або неточному різнобічному тлумаченню змісту документів. Лексика офіційно-ділового стилю є термінологізованою за рахунок спеціальних сталих виразів та термінів: дипломатичних, юридичних, законотворчих, суспільно-політичних.


 1. Види ділових бесід.


Ділова бесіда – це вид усного ділового спілкування, в якому беруть участь дві особи (керівник і працівник або два ділові партнери). Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим результатом і направлена на вирішення певних завдань, виробничих питань і проблем, пов’язана з необхідністю робити висновки на основі аналізу отриманої інформації. Також така бесіда дозволяє виробити певні рішення і реалізувати їх.

^ Ті ділові бесіди, які відбуваються між керівником і підлеглим, можна поділити на два види: кадрові і проблемні або дисциплінарні.

До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення.

Проблемні або дисциплінарні бесіди відрізняються від кадрових тим, що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств.


 1. ^ Згрупуйте слова у синонімічні ряди:

Погоджуватися, контакти, конференція, доказово, форум, обґрунтовано, взаємини, збори, радити, порозуміватися, давати згоду, стосунки, нарада, пропонувати, сповіщати, переконливо, рекомендувати, вмотивовано, давати пораду, повідомляти, доводити до відома.

^ Погоджуватися – порозуміватися, давати згоду

Контакти – взаємини, стосунки,

Доказово – обґрунтовано, переконливо, вмотивовано

Форум – збори, нарада, конференція

^ Радити – пропонувати, рекомендувати, давати пораду,

Сповіщати – повідомляти, доводити до відома

 1. Відредагуйте речення:

На протязі довгого часу мені відмовляли у розгляді моєї справи. - ^ Протягом тривалого часу відмовлялися розглядати мою справу.

Відчувши сильний біль, у мене запаморочилось у голові. – Коли я відчув сильний біль, у мене запаморочилось у голові.

Мій брат старший мене на три роки. - Мій брат старший від мене на три роки.

 1. Напишіть зразок рекламного оголошення.


Оголошення

У книжковий магазин «Джерельце» (вул. Львівська, 61/1, м. Стрий) надійшла у продаж книга Ліни Костенко «Поезії». У книгу ввійшли поезії різних років та роман у віршах «Маруся Чупай»

^ Ціна: 22 грн.

За замовленням звертатися за телефонами:

(245 ) 7-59-74

Варіант 15


 1. Поняття літературної мови.


Літерат́урна мóва — це оброблена, унормована форма національної мови, як в писемному так і в усному різновидах, що обслуговує культурне життя народу та всі сфери його суспільної діяльності: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей. Вона характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, стилістичною диференціацією.

^ Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності.

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалась на основі середньонаддніпрянського говору південно-східного наріччя на основі діалектів сучасної Полтавщини та Південної Київщини, ввібравши в себе деякі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І. П. Котляревський — автор перших великих художніх творів українською мовою(«Енеїда», «Наталка Полтавка»). Основоположником сучасної української літературної мови вважається Т. Г. Шевченко.

^ Літературна мова постійно розвивається і збагачується.


 1. Етикет ділової телефонної розмови.


1. Будь-яку телефонну розмову починаємо коротким виявом ввічливості: ^ Добрий день (ранок, вечір)! Доброго дня (ранку, вечора)! Розпочинаючи розмову, треба назвати своє прізвище, ім’я, по батькові, а також сказати, від чийого імені ви телефонуєте (установа, службова особа та ін.).

Нетактовно давати абонентові неправильну інформацію, розмовляти грубо, якщо він помилився номером телефону. Буде люб’язно з вашого боку, коли допоможете абонентові з’ясувати причину невдачі. У свою чергу, якщо ви зателефонували не за потрібним номером, маєте обов’язково перепросити за завдані турботи.

Після встановлення зв’язку намагайтеся викладати інформацію чітко, стисло, по суті. Ще однією надзвичайно важливою умовою ведення розмови є логічність та послідовність висловлення думок.

Розмова по телефону не повинна перетворюватися у монолог: викладаючи багатоаспектне питання, слід передавати інформацію частинами, по можливості частіше робити паузи.

Ініціатива закінчення розмови належить зазвичай тому, хто телефонував. Якщо співрозмовник старший за віком, посадою або жіночої статі, слід дати можливість йому закінчити розмову.

^ Завершуючи розмову, обов’язково треба попрощатися.

Готуючись до телефонної розмови, слід мати під рукою документи, які будуть потрібні (картотека літератури, огляд, проспект, звіт, акти, кореспонденція й інше), підготувати усе для запису інформації: ручку й аркуш, диктофон.


 1. ^ Прочитайте синонімічні ряди. Випишіть з кожного ряду ті форми, які доцільно вживати в офіційно-діловому стилі:

Відправник – адресат; апеляція – звернення; просьба – прохання; відомості – вісті – звістки – повідомлення – чутки – інформація; затверджуватисхвалювати – ухвалювати – узаконювати; оригінал – первотвір – первопис – взірець.

 1. Відредагуйте речення:

Намічено провести “Дебют першокурсника” по виступам студентів кожної групи. - ^ Заплановано провести “Дебют першокурсника” за виступами студентів кожної групи.

Чоловік любив і тішився своїми дітьми. - Чоловік любив своїх дітей і тішився ними.

Ми прийняли всі можливі міри, щоб наша група стала самою першою по результатам конкурсу. - ^ Ми вжили всіх заходів, щоб наша група стала першою за результатами конкурсу.

 1. Напишіть запрошення на виставку-ярмарок «Великодній кошик».


^ ШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!
Запрошуємо Вас на виставку – ярмарок «Великодній кошик». У програмі – виставка вишивок, пасок, писанок та інших атрибутів Великодніх свят.

^ Виставка- ярмарок відбудеться 2 ТРАВНЯ 2013 РОКУна території Стрийського коледжу Львівського НАУ за адресою: вул. Львівська, 169, м. Стрий.

Початок о 14 год.

^ Адміністрація коледжу

Варіант 16


 1. Основні ознаки літературної мови.


Літературна мова - це унормована, регламентована, відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей. Вона вважається найвищою формою існування мови. Літературна мова характеризується такими ознаками:

^ унормованістю;

^ уніфікованістю (стандартністю);

^ наддіалекгністю;

^ поліфункціональністю;

^ стилістичною диференціацією (розвиненою системою стилів).

Найістотнішою ознакою літературної мови є її унормованість, тобто наявність усталених мовних норм,- найбільш поширених, уніфікованих зразків репрезентації мовної системи.

Наддіалектність полягає в тому, що літературна мова, на відміну від територіальних діалектів, функціонує без будь-яких обмежень на всій території України. Наддіалектність літературної мови допускає її регіональне варіювання.

Маючи усну й писемну форму вираження, літературна мова охоплює всі сфери комунікативної практики суспільства за допомоги мовновиражальних засобів. Це і є її поліфункціональність.

^ У плані уніфікованості (стандартності) літературна мова зберігає свою цілісність і єдність, хоча має різноманітні мовні засоби та їх варіанти.

Літературна мова характеризується розгалуженою системою стильових різновидів, що взаємодіють між собою і сприяють розвиткові мовновиражальних засобів.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Обидві форми однаково поширені в сучасному мовленні, їм властиві основні загальномовні норми, проте кожна з них має й свої особливості, що пояснюється специфікою функціонування літературної мови в кожній із форм.


 1. Поняття про дискусію.


Дискусія (від лат. discussio - «дослідження») - це публічний діалог, у процесі якого зіштовхуються різні, протилежні точки зору. Метою дискусії є з'ясування і зіставлення позицій, пошук правильного рішення. Дискусія - один з видів суперечки. У риториці суперечка - це характерне обговорення проблеми, спосіб її колективного дослідження, при якому

кожна зі сторін відстоює свою правоту.

Прагнення зайняти власну позицію - сильна потреба людини, пов'язана із самоствердженням. В атмосфері суперечки максимально виявляються такі особистісні властивості, як самостійність і нонконформізм. Тому суперечки цікаві й емоційно притягальні, тому вони постійно супроводжують життя окремих людей і колективів. Там, де панує авторитарна система мислення, відсутній плюралізм думок, не можуть успішно розв’язуватися трудові задачі. Тому керівник повинен володіти мистецтвом суперечки. У діловому спілкуванні спеціально організовують на зборах.


 1. ^ Прочитайте синонімічні ряди. Випишіть з кожного ряду ті форми, які доцільно вживати в офіційно-діловому стилі:

Характеристика – опис ознак; наказ - загад – веління повеління - розпорядження; припис – настанова – вказівка; колективний – спільний – взаємний; обопільний – двосторонній.

 1. Відредагуйте речення:

У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. - У засіданні брали участь представники вищих організацій.

Пісня була виконана по проханню глядачів. - Пісня була виконана на прохання глядачів.

Упродовж двох років вона вчилася у середній школі міста Львова № 76. - ^ Упродовж двох років вона вчилася у середній школі № 76 міста Львів.

 1. Напишіть запрошення від імені адміністрації на зустріч випускників коледжу 2003 року.


^ ШАНОВНИЙ РОМАНЕ ІВАНОВИЧУ!
Запрошуємо Вас на зустріч випускників Стрийського коледжу ЛНАУ 2003 року, яка відбудеться 20 червня 2013року за адресою: вул. Львівська, 169, м. Стрий.

^ Початок о 14 год.

Адміністрація коледжу

Варіант 17


 1. Мовна норма.


Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, характеризується наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість – головна ознака літературної мови.

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізацій мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації.

Розрізняють різні типи норм: орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень), графічні (передавання звуків на письмі), орфографічні (написання слів), лексичні (слововживання), морфологічні (правильне вживання морфем), синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень і речень), стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування), пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризують системністю, історичною і соціальною зумовленістю, стабільністю

^ Мовні норми найповніше і у певній послідовності фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, помагає в тому, щоб досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх.


 1. Етика ділового спілкування.


Етика ділового спілкування — це нова навчальна дисципліна, становленню й розвитку якої сприяли різні галузі науки (етика, психологія, філософія, соціологія) та практики (управління, менеджмент та ін.). Об'єкт дисципліни — ділове спілкування, її предмет — його моральний та психологічний аспекти, етичні й психологічні механізми.

^ Завдання курсу "Етика ділового спілкування" — допомогти студентам:

 1. здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності;

 2. навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються під час ділового спілкування;

 3. оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і правил гуманістичної етики;

 4. накреслити шляхи формування культури спілкування, становлення та самовдосконалення індивідуального стилю спілкування спеціалістів відповідно до етичних та психологічних норм і правил.
 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Екскаватор – землерийна машина (У дворі нашого дому екскаватор викопав траншею)

Ескалатор – рухомі сходи (Ескалатор у метро не працював у зв’язку з технічними неполадками)

 1. Відредагуйте речення:

Я міг би навести багаточисельні приклади. - ^ Я міг би навести багато прикладів.

Прошу звільнити мене від занять у зв’язку з одруженням на тиждень. - Прошу звільнити мене від занять на тиждень у зв’язку з одруженням.

Трагедія скоїлася в одному з театрів Червонограда. - ^ Трагедія сталася в одному з театрів Червонограда.

 1. Напишіть доповідну записку про порушення студентом дисципліни.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А. В. поїхав у Москву для...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. В місті...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання
Перед лицем справжнього кохання навіть суворий поганський Числобог може перетворитися на такого собі Амура! Є жінка, життя якої добігає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка