Дипломат дипломант дипломник
НазваДипломат дипломант дипломник
Сторінка3/9
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Культура > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

1. Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу.

^ 2. У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники : міміка, жести, навколишнє оточення.

3. Для розмовного стилю характерні емоційність, образність, конкретність, простота мови.

4. Невимушена обстановка спілкування обумовлює велику свободу у виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні (дурний, роззява, говорильня, хихикать, гелготати), просторічні (заіржати, рохля, ахова, растрепа), жаргонні (батьки - предки, залізно, світовий).

^ 5. Обмежено вживається абстрактна лексика, іншомовні слова, книжкові слова.


 1. Мовленнєвий службовий етикет.


Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.


 1. ^ Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Пасти задніх – відставати (Коли Іван перейшов в іншу школу, то вчитися стало важче, і він пас задніх протягом семестру),

вовк в овечій шкурі – підступна, хитра, лицемірна людина (Наш новий вчитель – вовк в овечій шкурі: обіцяв відвезти нас на екскурсію, якщо будемо добре вчитися, та обіцянки так і не виконав)

 1. ^ Відредагуйте речення:

Завдяки хворобі вони дуже відстали по математиці. – Через хворобу вони дуже відстали з математики.

Оргкомітету треба працювати ще дві неділі. - Оргкомітету треба працювати ще два тижні.

Смерть героїв романа мене дуже поразила. - Смерть героїв роману мене дуже вразила.

 1. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділення з питання надання гуртожитку.


^ ПРОТОКОЛ №2

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

від 10 серпня 2012 року
Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Бунько С.М

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму, комендант та вихователі гуртожитків.

Порядок денний:

^ 1.Надання гуртожитку студентам відділення економіки, права та туризму
СЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про умови проживання в гуртожитку.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-32 Яцентюк С.Я. запропонувала поселити в гуртожиток студентів, які доїжджають з сусідніх районів.

Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала поселити в гуртожиток всіх бажаючих.

УХВАЛИЛИ:

 1. До 16.08.2012 р. скласти списки осіб, які бажають проживати в гуртожитку (відповідальна — Маркова Л.М.).

 2. Заселити в гуртожиток студентів до 20.08.2012 р. (відповідальний – комендант гуртожитків Строган С.Б.)


Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.М.Бунько

Варіант 11


 1. Особливості наукового стилю.


Науковий стиль використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

^ Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник,лекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

^ Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.


 1. Засоби невербального спілкування


Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Адрес – це письмове привітання з нагоди свята чи ювілею (З нагоди 60-річчя від дня народження студенти групи Б-31 надіслали директору вітальний адрес)

Адреса – це місце проживання кого-небудь або місце розташування чого-небудь (Магазин «Мамадай» знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Стрий)

 1. Відредагуйте речення:

Один олівець довший другого на 3 сантиметри. – ^ Один олівець довший за інший на три сантиметри

Було рівно п’ять годин ранку. – Була п’ята година.

І в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, викликаючи десятки інфекційних захворювань. - ^ Викликаючи десятки інфекційних захворювань, і в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити.

 1. Напишіть звіт про практику з комп’ютеризації.


ЗВІТ

про практику з комп’ютеризації з 15.04.2013 року по 25.04.2013 року

студента групи М-31 Петренка В.В.

Практику з комп’ютеризації проходив у 55-й аудиторії під керівництвом викладача Яцків Л.Ф. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

^ За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати файли і папки, створювати текст, редагувати, копіювати та зберігати його. Під час проходження практики навчився працювати з програмами Word, Exel, Point.

^ Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при редагуванні текстових документів.

Практика з комп’ютеризації поглибила і закріпила знання, здобуті в коледжі під час лекцій. Вважаю за необхідне продовжити термін проходження практики.
^ 25.04.2013 р. (підпис) В.В.Петренко


Варіант 12


 1. Особливості публіцистичного стилю.


Цей стиль використовується найчастіше в політичній, суспільній, освітній масовій агітації. Він характеризується точністю, послідовністю, логічністю викладення провідних тез разом з їх емоційним забарвленням.

Метою публіцистичного стилю стає викладення та з'ясування певних соціально-політичних та філософських проблем, вплив на читачів або слухачів, агітація та пропагування суспільно-політичних та освітніх ідей у газетах і журналах, по радіо і телебаченню, під час мітингів і зібрань.

У цьому стилі можуть використовуватись і нормативна, лексика, високі, урочисті слова і фразеологізми (держава, піднесення, нація, розкрити обійми), емоційно забарвлені лексеми, вигуки, частки, нескладні синтаксичні конструкції, риторичні запитання, окличні інтонації, повтори. Відповідно до провідного завдання цього стилю у ньому часто використовуються політичні та морально-етичні слова і фразеологізми (неопалима купина, нова демократія, помаранчева революція).

^ Формою реалізації для публічного стилю може бути промова, стаття, памфлет, гумореска.


 1. Доцільність використання невербальних засобів під час ділового спілкування.


Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.

Жести (рухи рук) свідчать про вияв людських думок, емоцій. Вони індивідуальні, якихось особливих правил їх використання немає. Поза (положення тіла) повинна бути природна, приємна, скромна, зручна, спокійна; не потрібно бути скованим; переминатися з ноги на ногу, стояти на витяжку, розгойдуватися, розставляти широко ноги та ін.

^ Міміка – це вираз обличчя, губ, очей, брів. Найбільш важливою при спілкуванні є посмішка. Посмішка приваблює – це знак дружності, бажання допомагати.

Під час ділових зустрічей, бесід, переговорів необхідно управляти своїми руками і мімікою, а для цього треба знати значення невербальних компонентів спілкування. Адже не випадково, напевно, лідери світового бізнесу, політичні лідери з великою увагою відносяться до подібних питань. У програмах факультативів бізнесу найбільших університетів Заходу обов’язково введено курси про роль жестів, міміки, посмішки, рукостискання у переговорному процесі, ділових взаємовідносинах.


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Компанія – група людей зі спільними інтересами, або фірма, установа (Компанія «Інтертранс» уклала вигідний договір)

Кампанія – заздалегідь спланований захід (Передвиборча кампанія починається за місяць до виборів)

 1. Відредагуйте речення:

Не дивлячись на дощі, господарства району цього року вчасно закінчили жнива.-

^ Незважаючи на дощ, господарства району цього року вчасно закінчили жнива.

Питання внесене в повістку дня. - Питання внесене на порядок денний.

Новозбудована споруда гарніша всіх на цій площі. - ^ Новозбудована споруда найгарніша на цій площі.

 1. Напишіть звіт про практику з української мови (за професійним спрямуванням)


ЗВІТ

про практику з української мови (за професійним спрямуванням)

з 15.04.2013 року по 25.04.2013 року студента групи М-31 Петренка В.В.

Практику з української мови (за професійним спрямуванням) проходив в аудиторії 3К5 під керівництвом викладача Бунько С.М. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

^ За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати та редагувати професійні тексти, користуватися різними видами словників, складати професійні документи.

^ Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при складанні окремих документів.

Практика з української мови (за професійним спрямуванням) поглибила і закріпила знання, здобуті в коледжі під час лекцій. Вважаю за необхідне продовжити термін проходження практики.
^ 25.04.2013 р. (підпис) В.В.Петренко


Варіант 13


 1. Особливості художнього стилю.


Художній стиль — це насамперед стиль художньої літератури, який використовується в поетично-художній творчості. Провідним завданням художнього стилю є вплив на людську психіку, почуття, думки через зміст і форму створених авторами поетичних, прозових текстів.

Художній стиль передбачає попередній відбір мовних засобів для створення літературних художніх текстів. У художньому стилі широко використовуються всі мовні засоби, увесь лексичний потенціал мови.

^ Художній стиль реалізований у формі драми, прози та поезії, які, у свою чергу, розподіляються на відповідні жанри.


 1. Поняття про риторику.


Рито́рика — це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думки.

Уміння переконувати співрозмовника, уміння правильно й красиво говорити, привертати увагу й здобувати довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова — одна з умов для досягнення успіху в багатьох професіях. Уміння складати й виголошувати промови необхідне юристові (риторика й виникла як мистецтво складання судових промов). Політик, що говорить грамотно й переконливо, викликає повагу й довіру громадян, тоді як ті політичні діячі, які не надають ваги цьому вмінню, легко потрапляють у кумедні ситуації.

У навчальній діяльності студентів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу, цікаво побудувати усну відповідь на заняттях.

Ораторське мистецтво використовується й у галузі реклами, адже її завданням є переконати можливих покупців вибрати саме цей товар чи послугу. Навіть повсякденне спілкування у колі друзів і родичів потребує певної майстерності, адже саме мова є основним засобом встановлення контактів між людьми.


 1. ^ Складіть речення з кожним із слів-омонімів, вживаючи їх у різних притаманних їм значеннях:

Блок, коса.

Для будівництва житлового будинку завезли блоки. Системний блок мого комп’ютера давно потребує ремонту. «Коса – дівоча краса», - кажуть в народі. Вийшли в поле косарі з косами.

 1. ^ Відредагуйте речення:

На форумі присутньо понад три з половиною тисячі чоловік. - На форумі присутні понад три з половиною тисячі чоловік.

У нас із ним давня переписка. - Ми давно листуємося.

Я тоже притримуюсь думки, що все це дуже добре виложено на бумазі, а в життю все по-другому.- ^ Я теж вважаю, що все це дуже добре викладено на папері, а в житті все інакше.

 1. Напишіть зразок оголошення про майбутню подію.


Оголошення

20 травня 2013 року о 14 годині в актовій залі Стрийського коледжу ЛНАУ відбудеться лекція професора Львівського національного аграрного університету Івашківа О.Л. на тему: „Екологічна катастрофа: міф чи реальність.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А. В. поїхав у Москву для...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. В місті...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання
Перед лицем справжнього кохання навіть суворий поганський Числобог може перетворитися на такого собі Амура! Є жінка, життя якої добігає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка