Екзаменаційні питання з дисципліни
Скачати 48.71 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з дисципліни
Дата конвертації26.06.2013
Розмір48.71 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
Екзаменаційні питання з дисципліни

«Історія української культури»

для заочного відділення.


 1. Визначте особливості візантійської архітектури та образотворчого мистецтва.

 2. Визначте форми навчання та основні напрямки науки в Київській державі.

 3. Християнство і розвиток літератури в Київській Русі.

 4. Що таке культура? Охарактеризуйте поняття «матеріальна», «духовна», «художня» культура. Розкрийте функції культури, а у чому полягас співвідношення культури та цивілізації.

 5. Розвиток матеріальної та духовної культури в епоху первіснообщинного ладу. Які найдавніші пам'ятки палеолітичного мистецтва знайдені в Україні?

 6. Трипільська культура - найдавніша землеробська культура на території України. Охарактеризуйте її найдавніші досягнення.

 7. Скіфська культура: звіриний стиль в мистецтві, вірування, обряди, традиції.

 8. Культура грецьких міст Північного Причорномор'я (особливості містобудування, релігія, освіта, театр, спорт)

 9. Культура стародавніх слов'ян. Давньословянська міфологія.

 10. Язичництво - найдавніша релігія східних слов'ян (пантеон богів, свята, обряди, культові споруди).

 11. Поняття цивілізації. Найдавніші цивілізації світу та їх культурні здобутки (давньоєгипетська, месопотамська, давньоіндійська, давньокитайська).

 12. Розвиток архітектури доби Київської Русі (особливості, характерні риси, визначні споруди).

 13. Що таке Відродження? У чому полягають особливості італійського Відродження?

 14. Які художні відкриття належать митцям Відродження?

 15. Які особливості мала українська архітектура в Х1У-ХУІ ст.?

 16. Братський рух та його роль у розвитку української культури.

 17. Визначте особливості формування української культури в ХШ-ХУ ст.

 18. Що таке ікона і де вона виникла? Коли зароджується іконопис на Русі. Назвіть імена найвідоміших майстрів іконопису Київської Русі X - XII ст.

 19. Культура Галицько-Волинського князівства.

 20. В чому суть культурного впливу Візантії на Київську Русь.

 21. В чому полягала роль братств у розвитку освіти в Україні.

 22. Початок книгодрукування в Україні.

 23. Що ви знаєте про час та причини виникнення мистецтва? Опишіть види мистецтва.

 24. Які чинники впливали на формування релігійного світогляду давніх людей? Визначте форми найдавніших релігійних уявлень.

 25. Визначте особливості характерні риси культури стародавньої Греції. Проаналізуйте внесок стародавніх греків у світову культуру.

 26. Чому православ'я вважається світоглядною основою візантійської культури. В чому проявився вплив християнства, православної церкви на культуру?

 27. Охарактеризуйте досягнення Візантії в розвитку освіти, наукових знань, літератури.

 28. Виникнення писемності на Русі. Розвиток дохристиянської літератури.

 29. Хрещення Русі та вплив християнства на культурний розвиток.

 30. Яку роль відігравала міфологія та література в житті стародавніх греків. Назвіть найвідоміші літературні пам'ятки Стародавньої Греції.

 1. У чому полягав основний зміст реформаційних процесів у Європі, і як вони позначились на культурному розвитку українських земель XVII ст.?

 2. Дайте характеристику освітніх процесів в Україні XVIII ст. Наведіть приклади найпотужніших вищих навчальних закладів і їх діяльності. Які відомі історичні особи отримали в них освіту.

 3. Дайте аналіз розвитку української історичної думки сер. XVIII ст., на прикладах відомих творів.

 4. Розкажіть що Вам відомо про діяльність видатного вченого-енциклопедиста Феофана Прокоповича.

 5. Г. Сковорода. Життєвий шлях та філософські погляди.

 6. Європейське Просвітництво XVIII ст. У чому позначився його вплив на культуру України?

 7. Поясніть значення терміну «козацьке бароко» і дайте його розгорнуту характеристику.

 8. Розкажіть про розвиток української драми у XVIII ст. Проаналізуйте її зв'язок з аналогічними процесами у європейському театральному мистецтві.

 9. Дайте розгорнутий аналіз української козацької культури.

 10. Музичне життя України кінця XVII - XVIII ст.: основні тенденції та видатні представники.

 11. Українське бароко в архітектурі: характерні риси, видатні архітектури, найвідоміші споруди.

 12. Основні напрямки українського живопису XVIII ст.

 13. Які зміни відбулись в системі початкової та середньої освіти України 1 пол. XIX ст? Яку роль відігравали університети?

 14. Який художній стиль був провідним в архітектурі в Україні XIX ст? Охарактеризуйте його особливості.

 15. Як розвивалась монументальна архітектура в Україні? Які найвідоміші пам'ятники були створені у XIX ст?

 16. Назвіть видатних художників України XIX ст. Проаналізуйте їх творчість.

 17. До якого художнього напрямку належить творчість Т. Шевченка? У яких жанрах він працював, дайте характеристику відомих творів.

 18. Розвиток українського музичного мистецтва XIX ст. Творчість М. Лисенка.

 19. Українське театральне мистецтво XIX ст.. театр корифеїв.

 20. Назвіть причини появи та особливості постмодернізму. Які художні напрямки належать до постмодернізму?

 21. Охарактеризуйте творчість найвідоміших представників абстракціонізму.

 22. Культура і духовне життя в Україні часів хрущовської «відлиги».

 23. Що було характерно для літератури СРСР у 40-70 рр.? Назвіть імена митців представників дисидентського руху.

 24. Визначте найвидатніші досягнення радянською кінематографу.

 25. «Розстріляне відродження».

 26. Нові тенденції в образотворчому мистецтві України в другій половині 60-х -80-х рр. XX ст.

 27. Національно-культурне відродження українського народу в 20-ті рр. XX ст.

 28. Театральне мистецтво радянського періоду.
 1. Стан та роль освіти й науки періоду незалежної України.

 2. Розвиток літератури, мистецтва, музики та театру в незалежній Україні.

Схожі:

Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання до іспиту з навчальної дисципліни
Значення загальнонаукових та спеціальногеографічних методів у країнознавчо-туристичних дослідженнях
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни Мова змі
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни „ Географічне країнознавство ”
Країна – головна просторова одиниця дослідження в географії І географічному країнознавстві
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни фінансовий облік 2
Порядок утворення, синтетичний та аналітичний облік резервного та вилученого капіталу
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни “ Політична економія ” зі спеціальності...
Зародження та розвиток політекономії. Основні напрямки, школи І течії політекономії
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Охорона праці» для студентів...
Система стандартів безпеки праці. Нормативні документи з техніки безпеки у будівництві
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “міжнародне право”
Поняття міжнародного публічного права. Сутність І характер сучасного міжнародного публічного права
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з дисципліни "Економіка підприємств" спеціальність...
Поняття ринку. Суб'єкти І об'єкти ринкових відносин. Структура ринку. Функції ринку. Шляхи переходу до ринку
Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з курсу “Епістемологія”

Екзаменаційні питання з дисципліни iconЕкзаменаційні питання з курсу „Філософії”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка