Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
НазваВідомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
Сторінка1/7
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро освіту( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 1144-XII (
1144-12 ) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452 }{ Із змінами, внесеними згідно з Декретами
N
12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
N
23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93
Законами


N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

N 69/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.258

N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404

N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11

N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 }

{ В редакції Закону N 100/96-ВР від 23.03.96,
ВВР, 1996, N 21, ст. 84 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N
608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 178-XIV (
178-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.294 }{ Додатково див. Закон
N 2120-III (
2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2628-III (
2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259
N 2887-III (
2887-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 80
N 2905-III (
2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV (
380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1158-IV (
1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV (
1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1377-IV (
1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
N 1694-IV (
1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83
N 1801-IV (
1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 2285-IV (
2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV (
2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 3167-IV (
3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
N 3235-IV (
3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3461-IV (
3461-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 28, ст.242
N 424-V (
424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67
N 489-V (
489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 (
v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI (
107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 (
v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 290-VI (
290-17 ) від 20.05.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.251
N 2289-VI (
2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471
N 2555-VI (
2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41
N 2856-VI (
2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 5029-VI (
5029-17 ) від 03.07.2012
N 5290-VI (
5290-17 ) від 18.09.2012
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012
N 5499-VI (
5499-17 ) від 20.11.2012 }
{ У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках
замінено словами "навчальні заклади" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 1158-IV (
1158-15 ) від
11.09.2003 }{ У тексті Закону слова "Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим" у всіх відмінках замінено словами
"орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у
сфері освіти" у відповідному відмінку;
слова "міністерства і відомства" та "міністерства і
відомства України" в усіх відмінках замінено словами
"центральні органи виконавчої влади" у відповідному
відмінку;
слова "місцеві органи державної виконавчої влади" в
усіх відмінках замінено словами "місцеві органи
виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }
Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного,
соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму,
демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і
народами.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших актів
законодавства України.

Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

Завданням законодавства України про освіту є регулювання
суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної,
наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Стаття 3. Право громадян України на освіту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси,
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення
до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин. Це право забезпечується:

розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на
державній та інших формах власності, наукових установ, закладів
післядипломної освіти;

відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для
вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей,
інтересів громадянина;

різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем.

2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,
аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх
навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє
здобуттю освіти в домашніх умовах.

3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право
на державну атестацію.

4. Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в
навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та
міжнародних договорів.

{ Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на
освіту.

{ Статтю 3 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 5290-VI
(
5290-17 ) від 18.09.2012 }Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою
соціально-економічного, духовного і культурного розвитку
суспільства.

2. Державна політика в галузі освіти визначається Верховною
Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }Стаття 5. Державний нагляд (контроль) за діяльністю
навчальних закладів

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з
метою реалізації єдиної державної політики в галузі освіти.
Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та
місцевими органами управління освітою.

{ Стаття 5 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012 }Стаття 6. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів
освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її
здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських
духовних цінностей;

органічний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і
релігійних організацій;

науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою і виробництвом;

взаємозв'язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування
в освіті.

Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається статтею 20 Закону України "Про
засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 7 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від
03.07.2012 }Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична
діяльність у навчальних закладах

1. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним
від втручання політичних партій, громадських, релігійних
організацій.

2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і
релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не
допускається.

3. Належність особи до будь-якої політичної партії,
громадської, релігійної організації, що діють відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), не є перешкодою для її участі
в навчально-виховному процесі.

4. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у
навчальних закладах первинні осередки громадських організацій,
членами яких вони є.

{ Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 3-4, ст. 27)
Додатково див. Закон n 1344-iv ( 1344-15 ) від 27. 11. 2003, ввр, 2004, n 17-18, ст. 250 )
Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 36, ст. 282 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 39, ст. 383 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 48, ст. 650 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )

Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 9, ст. 108 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка