Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу
Скачати 169.13 Kb.
НазваЗаконодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу
Дата конвертації03.04.2014
Розмір169.13 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Культура > Закон
Експертиза та грошова оцінка

архівного документа

Практична робота №


 1. Підстава експертизи та грошової оцінки архівного документу. Експертиза та грошова оцінка документу здійснюється в рамках практичної роботи з курсу «Експертиза цінності документів». В інших випадках вказується замовник.

 2. Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу. Експертиза проводиться відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.07 №1004 «Про проведення експертизи цінності документів», постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 «Про затвердження Положення про Державний реєстр р національного культурного надбання», Наказу Державного комітету архівів України від 19.02.08 № 34 «Про затвердження Методики віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних», Наказу Міністерства юстиції України від 12.04.12 № 578/5 «Про затвердження переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій», постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.04 № 1649 «Про затвердження порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду», Наказу Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України від 28.03.05 № 34/683 «Про затвердження Методики проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду». Законодавча база не є сталою і може бути розширена.

 3. Предмет експертизи:

  1. Назва документа

  2. Анотація до документа

  3. Опис зовнішніх ознак документа

 4. Мета експертизи: з’ясувати чи може документ, представлений до експертизи розглядатися як історико-культурна цінність та здійснити його грошову оцінку.

 5. Завдання експертизи:

  1. З’ясувати, чи може документ, який є предметом експертизи, бути включений до Національного архівного фонду України.

  2. Якщо документ не має історико-культурної цінності, визначити термін його зберігання.

  3. Визначити, чи може документ, який є предметом експертизи, бути включений до Державного реєстру національного культурного надбання.

  4. Здійснити грошову оцінку документа, який є предметом експертизи відповідно до Методики проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду.

  5. Порівняти результат грошової оцінки із ринковими цінами.

 6. Методологія і методика

Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.13 № 1004 експертиза цінності документів проводиться за принципами об’єктивності, історизму, всебічності й комплексності. Методи можуть бути теоретичні та експериментальні. Розписувати де який метод застосовується.

 1. Хід експертизи

  1. Встановлення автентичності.

  2. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.13 № 1004 експертиза цінності документів проводиться за критеріями походження (функціонально-цільового призначення юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в житті суспільства, час і місце створення документа), змісту (значущості інформації, що міститься в документі (унікальність і типовість), її повторення в інших документах, вид документа, оригінальність) і зовнішніх ознак (форма фіксації та передачі змісту, засвідчення і особливості оформлення документа, стан його збереженості.

  3. Кожний критерій розписується окремо. Увага акцентується на ті ознаки з пункту «Предмет експертизи», які дозволяють стверджувати, що документ має історико-культурну цінність. Якщо таких ознак немає, увага акцентується на тих особливостях документа, які впливають на визначення терміну зберігання. Після аналізу документа за критеріями робиться проміжний висновок (7-8 речень) про те, чи може документ бути включений до НАФ і чому, або встановлюється його обґрунтований термін зберігання.

  4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.13 № 1004 та Наказу Державного комітету архівів України від 19.02.08 (Методика віднесення документів НАФ до унікальних) здійснюється за вказаними вище критеріями і може бути визнаний унікальним як за одним критерієм, однією характеристикою, так і за сукупністю критеріїв, характеристик. Під час обґрунтування унікальності документа можна застосовувати додаткові критерії або інші характеристики наявних критеріїв. Необхідність застосування критеріїв і характеристик не передбачених нормативно-методичними матеріалами слід роз’яснити. Документи, створені до 1501 року відносяться до унікальних. Після аналізу документа за критеріями робиться проміжний висновок (7-8 речень) про те, чи може документ бути включений до Державного реєстру національного культурного надбання.

  5. Висновок експерта (5-6 речень) про історико-культурну цінність документа. Це має бути не механічне поєднання двох проміжних висновків. Необхідно дати чітку відповідь на запитання чим саме даний документ доповнює систему історико-культурної інформації та чому недопустиме його зникнення?

 2. Хід грошової оцінки

  1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.04 № 1649 «Про затвердження порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду» грошова оцінка проводиться за критеріями інформаційної цінності (автор/адресат, зміст документа, ступінь поширення (оприлюднення) документної інформації (уся інформація документа: зміст, відбитки печаток, штампів, реєстраційні номери, резолюції, підписи, інші реквізити та службові позначки, а також маргіналії, філіграні, елементи бланка та захисту), історико-культурна цінність (оригінальність, рівень значущості, хронологічна значущість, зовнішні особливості, попит на документ такого виду), цінність, зумовлена збереженістю документа (збереженість носія інформації, збереженість тексту, режим зберігання, ступінь ризику). За пропозицією експерта можуть бути запроваджені додаткові критерії грошової оцінки.

  2. Згідно з Примірною шкалою оцінок документів НАФ, затвердженою Наказом Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України від 28.03.05 № 34/683 «Про затвердження Методики проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду» документ, представлений до експертизи має наступні рангові характеристики:


^ Примірна шкала оцінок документів НАФ

Кожний критерій слід обґрунтувати (стисла характеристика одним реченням)

№№

з/п

Назва критерію

Кількість балів за критерієм

1.

Інформаційна цінність документа
1.1.

Види документів (групи номіналів документів)
1.1.1.

Акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування (у т.ч. судових установ, що виконували функції органу державної влади чи органу місцевого управління)

5

1.1.2.

Документи підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян

3

1.1.3.

Особисті документи (документи, що належали фізичній особі з її службової та позаслужбової діяльності, зокрема, творчі, приватно-правові, біографічні, родовідні, із зафіксованою нею інформацією на інших документах )

1

1.2.

Автор/адресат документа
1.2.1.

Юридичні особи (рівень установи)
1.2.1.1.

Вищий

5

1.2.1.2.

Центральний

3

1.2.1.3.

Місцевий або територіальний

1

1.2.2.

Фізичні особи
1.2.2.1.

Всесвітньовідомі
1.2.2.1.1.

Рукопис

10

1.2.2.1.2.

Напис (дарчий, резолюція, правки, помітки на берегах)

7

1.2.2.1.3.

Підпис

5

1.2.2.2.

Видатні
1.2.2.2.1.

Рукопис

7

1.2.2.2.2.

Напис

5

1.2.2.2.3.

Підпис

3

1.2.2.3.

Відомі
1.2.2.3.1.

Рукопис

5

1.2.2.3.2.

Напис

3

1.2.2.3.3.

Підпис

1

1.2.2.4.

Пересічні, невідомі
1.2.2.4.1.

Рукопис

1

1.2.3.

Рівень майстерні, студії (для кіновідеофотофонодокументів )
1.2.3.1.

Світовий

4

1.2.3.2.

Загальнодержавний

3

1.2.3.3.

Регіональний

2

1.2.3.4.

Місцевий

1

1.2.4.

Рівень осіб зображених чи голос яких зафіксований на документах (для кіновідеофотофонодокументів)
1.2.4.1.

Всесвітньовідомі

10

1.2.4.2.

Видатні

7

1.2.4.3.

Відомі

5

1.2.4.4.

Пересічні, невідомі

1

1.3.

Зміст документа
1.3.1.

Інформація, пов’язана з виникненням принципово нової ситуації в житті держави, нації, сім’ї, особи
1.3.1.1.

Різнобічна

5

1.3.1.2.

Опис поодинокого факту

3

1.3.2.

Інформація містить нове вирішення творчої проблеми
1.3.2.1.

Опис нової концепції, інноваційної методики, зміст документа є новим мистецько-художнім твором

5

1.3.2.2.

Опис нового наукового, технічного чи іншого факту (фактів), пов’язаних з творчою діяльністю

3

1.3.3.

Інформація, пов’язана з поточними, незначними подіями

1

1.3.4.

Документ містить повторювану інформацію, є компілятивним

1

1.4.

Ступінь поширення (оприлюднення) документної інформації
1.4.1

Інформація документа невідома

3

1.4.2.

Інформація документа маловідома, раритет, публікувався рідко

2

1.4.3.

Інформація документа відома спеціалістам і громадськості, багаторазово публікувалася

1

2.

Історико-культурна цінність документа
2.1.

Оригінальність документа
2.1.1.

Письмові документи
2.1.1.1.

Оригінал документа (у т.ч. проекти, варіанти, редакції документів)

5

2.1.1.2.

Дублікат

4

2.1.1.3.

Копія (тогочасна) за відсутності оригіналу

3

2.1.1.4.

Фальсифікат тогочасний (чи близький до часу створення оригіналу)

3

2.1.1.5.

Фальсифікат пізнішого часу

2

2.1.1.6.

Сучасна підробка

1

2.1.2.

Кіновідеофотофонодокументи
2.1.2.1.

Оригінал (документна форма)

5

2.1.2.2.

Єдиний примірник копійованого (тиражованого) документа

3

2.1.2.3.

Примірник копійованого (тиражованого) документа

1

2.2.

Рівень значущості документа
2.2.1.

Світовий

10

2.2.2.

Національний

7

2.2.3.

Міжрегіональний

5

2.2.4.

Регіональний, міжгалузевий

3

2.2.5.

Місцевий, галузевий

2

2.2.6.

Відомчий, родинний

1

2.3.

Хронологічна належність документа
2.3.1.

до ХVІ ст.

10

2.3.2.

ХVІ –ХVІІ ст.

8

2.3.3.

ХVІІІ ст.

6

2.3.4.

ХІХ ст. (1 пол.)

4

2.3.5.

ХІХ ст. (2 пол.)

3

2.3.6.

ХХ ст. (1 пол.)

2

2.3.7.

ХХ ст. (2 пол.)

1
додаткова характеристика - документ створений у періоди особливих, надзвичайних подій у житті держави, нації, особи

3

2.4.

Зовнішні особливості документа
2.4.1.

Наявність цінних матеріалів в оформленні документа (дорогоцінні метали, коштовні та напівкоштовні камені, оксамит, шовк, парча), рідкісний носій – береста, пергамент, скло тощо

5

2.4.2.

Наявність особливих реквізитів (печатки, мініатюри, орнаменти тощо)

3

2.4.3.

Без особливих ознак

1

2.5.

Рівень попиту на подібні документи
2.5.1.

Інтенсивність користування документом висока

3

2.5.2.

Інтенсивність користування документом середня

2

2.5.3.

Інтенсивність користування документом низька

1

3.

Цінність, обумовлена збереженістю документа
3.1.

Збереженість носія
3.1.1

Повна збереженість, без дефектів

2

3.1.2.

Часткове пошкодження, можливе відновлення. Повністю реставрований

1

3.1.3.

Значні пошкодження, повне відновлення неможливе (від’ємний показник)

-4

3.2.

Збереженість тексту (інформації змісту)
3.2.1.

Чіткий, ясно читається (сприймається), без пошкоджень

2

3.2.2.

Текст (інформація змісту)частково пошкоджений (пошкоджена). Повністю реставрований

1

3.2.3.

Значне пошкодження тексту (інформації змісту), відновлення неможливе (від’ємний показник)

-4

3.3.

Режим зберігання
3.3.1.

Стандартні умови і засоби зберігання

1

3.3.2.

Потреба в особливих умовах зберігання (спеціальний температурно-вологісний режим, спеціальне обладнання, сейфове зберігання тощо) (від’ємний показник)

-3

3.4.

Ступінь ризику (у зв’язку з можливим переміщенням документа)
3.4.1.

Низький (постійне перебування в одному режимі, гарантована збереженість)

1

3.4.2.

Середній (можливий незначний негативний вплив зміни режиму) (від’ємний показник)

-1

3.4.3.

Високий (імовірність пошкоджень від зміни режиму, переміщень, потреба в спеціальній охороні тощо) (від’ємний показник)

-3

4.

Додатковий критерій для рукописних документів
4.1.

до 5 стор.

1

4.2.

від 5 до 50 стор.

2

4.3.

від 50 до 100 стор.

3

4.4.

100 і більше стор.

4

4.5.

понад 1000 стор.

6


Таким чином, ранг документа – (сума балів)
Згідно з примірною шкалою цін документів НАФ


^ Ранг документа

Інтервал цін, гри

до 20 рангу

до 50

з 21 до 25 рангу

від 51 до 500

з 26 до 30 рангу

від 501 до 1000

з 31 до 35 рангу

від 1001 до 10000

з 36 до 40 рангу

від 10001 до 50000

з 41 до 45 рангу

від 50001 до 100000

з 46 до 50 рангу

від 100001 до 1000000

з 51 рангу

від 1000001


Таким чином, ціна документа згідно з «Методикою проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду», представленого до експертизи складає


  1. За результатами аналізу кон’юнктури ринку, відповідно до принципу аналогії, середня ціна на подібні документи складає

Зрештою, ціна документа, представлений до експертизи, становить


 1. Висновок. Чи досягнуто мети? (розписати). Чи виконано завдання? (розписати). Відповідь «так/ні» не зараховується.

 2. Список використаних джерел за ГОСТ 7.1-2003.

Обов’язкові автоматичні посилання по тексту.

Схожі:

Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconПро затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які...
Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи)...
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconЗаконодавча та нормативна база ліцензування туристичних підприємств України
Вступ
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconЗаконукра ї н и
Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки дата, вказана в технічній документації
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconЗакон україни
ЗМ10. Законодавча база України в системі економіки праці та соціально-трудових відносин
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconЗакон України „Про страхування”
Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Законодавча база в аварійному страхуванні
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconЗаконодавча база
Обов’язки менеджера туристичної фірми Основні моменти роботи менеджера тур агент/туроператор
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconЗакон України про зайнятість населення
ЗМ10. Законодавча база України в системі економіки праці та соціально-трудових відносин
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconВитрати на проведення судової експертизи у кримінальній справі судові витрати
Проблема ця не обминула державних установ судової експертизи, які також змушені вишукувати кошти з метою забезпечення хоча б мінімально...
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу icon«Законодавча та нормативна база з питань охорони праці»
Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань...
Законодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу iconПлан. Особливості дії Закону України „Про освіту” Права, обов'язки,...
Тема №9 Законодавча база України щодо забезпечення права людини на освіту -2год
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка