Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую
Скачати 474.33 Kb.
НазваДвнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую
Сторінка1/4
Дата конвертації15.12.2013
Розмір474.33 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4Форма № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Філософські науки»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан інженерно-педагогічного

факультету

_____________ І. Ф. Марченко
«____»__________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_______________________Культурологія ___________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»________________

економічний факультет__________________________________

2013 – 2014 навчальний рік

Робоча програма дисципліни «Культурологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»„____” ______ 2013 року.
Розробник: Мальцева О. В., доц., к.філос.н., доц.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Філософські науки»

Протокол від “____”________________2013 року № ___

Завідувач кафедри «Філософські науки»___________________
_____________ (_А. П. Афонов_) “____”_______ 2013 року


Схвалено методичною комісією інженерно-педагогічного факультету

Протокол від “____”________________2013 року № ___
“____”________2013 року Голова __________ (Івашко А. Р.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Погоджено

Завідувач кафедри інноватики та управління

_____________ (_^ Т.Г. Логутова__) “____”_______ 2013 року

 ДВНЗ «ПДТУ», 2013 рік

 Мальцева О. В., 2013 рік
1 Опис навчальної дисципліни


Форма навчання

Кредитів ЕСTS

Годин

Аудиторних годин

Самостійна робота

Розподіл за семестрами

Всього

Лекції

Семінарські

Лабораторні

Екзаменів

Заліків

Курсових робіт

Курсових проектів

Денна

3

108

54

36

18

-

54

-

3

-

-

Заочна

3

108

10

6

4

-

98

-

3

-

-^ Мета вивчення дисципліни: подати наукові уявлення про теорію та морфологію культури, її феномени, багатство історичних типів культур, особливості художнього розуміння світу, специфіку духовного життя українського та інших народів, показати значення мистецтва у суспільстві.

Завдання вивчення дисципліни:

 • системне засвоєння теоретичного матеріалу;

 • знайомство з історичними особливостями розвитку сприйняття природних, соціальних явищ та художніх цінностей;

 • вміння оперувати понятійним апаратом та культурологічною термінологією;

 • формування навичок використання одержаних знань при вивченні інших дисциплін гуманітарної та соціально-політичної спрямованості, а також в науковій та повсякденній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні теоретичні положення і поняття дисципліни та вільно ними оперувати;

 • сутність та специфіку культур різних епох і народів й українського зокрема;

 • виміри особистісного рівня культури і засоби його підвищення

 • орієнтуватися у потоці художньої продукції і віддавати перевагу найвидатнішим у художньому розумінні взірцям;

 • культурну спадщину українського народу та шляхи її використання, пропагування і розповсюдження

вміти:

 • зробити порівняльний аналіз різних культурних традицій;

 • орієнтуватися у сучасних художньо-мистецьких процесах, пов’язуючи їх з загальносуспільними тенденціями ;

 • обґрунтувати власну відповідь, звертаючись до першоджерел і сучасної культурологічної та навчальної літератури;

 • володіти навичками використання отриманих знань у навчальній та науковій, повсякденній діяльності.

Для успішного вивчення дисципліни потрібно добре знати наступні курси: історія України, всесвітня історія, релігієзнавство, філософія, соціологія тощо.
  1   2   3   4

Схожі:

Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
Електронний ресурс] / укладачі: А. В. Куниця, В. В. Нужний, Н. О. Селезньова, А. В. Меженков. – Електрон дані. – Горлівка: двнз «Доннту»...
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
До виконання практичних робіт з дисципліни «транспортно-експедиторська діяльність»
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
До виконання практичних робіт з дисципліни «транспортно-експедиторська діяльність»
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconДвнз «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки І проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconМіністерство аграрної політики та продовольства України двнз “Херсонський...
Г. Д. Берегова – кандидат педагогічних наук, завідуючий кафедрою філософії, історії та українознавства двнз "хдау"
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Двнз «приазовський державний технічний університет» Кафедра «Філософські науки» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка