У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році
Скачати 114.04 Kb.
НазваУ міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році
Дата конвертації15.12.2013
Розмір114.04 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы


У Міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році

Про це заявив заступник міністра освіти Борис Жебровський під час наради, на який обговорювались питання зміни оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури в початковій школі.

Жебровський нагадав, що цього навчального року зазначене нововведення не є актуальним, оскільки першокласників не оцінюють ні з яких предметів. Також чиновник повідомив, що за ініціативи батьківських комітетів та педагогічних рад навчальні заклади можуть звернутися до міністерства з проханням відмінити оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році.

"Міністерство без зволікань погодить такі ініціативи. За результатами проведених експериментів буде прийнято виважене рішення щодо заміни нині діючої системи оцінювання. Шкала оцінок має змінитися на шкалу мотивацій", - зазначив Жебровський.

Як повідомлялося раніше, Міністерство освіти спростувало інформацію про те, що оцінки на шкільних уроках фізкультури буде відмінено.

За матеріалам: Освіта.ua
Дата публікації: 31.08.2012

^ Цього року оцінок з фізичної культури не отримуватимуть лише першокласники, учні всіх інших класів будуть оцінюватися

У Міністерстві освіти надали інформацію щодо оцінювання з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах. Так за офіційною інформацією освітнього відомства відповідно до нової навчальної програми з фізичної культури для 1-4 класів відмінено оцінювання з цього предмета в початковій школі.

Оскільки з 2012/13 навчального року нова програма буде впроваджуватися з 1-го класу, цього року не отримуватимуть оцінок з фізичної культури лише першокласники. Учні всіх інших класів будуть оцінюватися.

Відповідно, наступного навчального року нова програма буде запроваджена вже в 1-му та 2-му класах, саме учні цих класів не отримуватимуть оцінок з фізичної культури.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у понеділок перебуваючи у Дніпропетровську Дмитро Табачник заявив, що урок фізкультури має відбуватися без оцінювання.

"Вперше виконана норма закону: за новим стандартом буде 3 години фізкультури на тиждень. Оцінка з фізкультури у порівнянні зі здоров'ям дитини - це другорядне. Якщо дитина здорова, якщо вона годину-дві перебуває на свіжому повітрі, якщо вона рухається, - немає різниці, що їй ставити - 7, 8 чи 10. Зрозуміло, що ті, хто відвідує спортивні секції, автоматично отримуватимуть залік", - зазначив Табачник.

За матеріалам: Освіта.ua
Дата публікації: 28.08.2012

Для всіх, хто ще не запитав про оцінювання з фізичної культури


Опубліковано на сайті МОН Вівторок, 28 серпня 2012, 20:16

Не дивлячись на численні роз’яснення, до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту продовжують надходити запитання щодо відміни оцінювання з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах та вимоги надати нормативні документи, які це підтверджують.

За відсутності «смаженого» охочі на свій лад розтлумачують окремі норми, що запроваджуються в школах.

Для тих, хто хоче мати достовірну інформацію повідомляємо. Так, дійсно, за новою навчальною програмою з фізичної культури для 1-4 класів відмінено оцінювання з цього предмета в початковій школі. З цього навчального року нова програма запроваджується з 1-го класу. Отже цього року не отримуватимуть оцінок з фізичної культури першокласники. Учні всіх інших класів оцінюватимуться.

Наступного навчального року (2013/2014) нова програма буде запроваджена вже в 1-му та 2-му класах. Учні саме цих класів не отримуватимуть оцінок з фізичної культури.

Продовжуючи ланцюжок повідомляємо, що з 1 вересня 2014 року оцінки на уроках фізичної культури не отримуватимуть учні 1-го, 2-го та 3-го класів, а з 1 вересня 2015 року – всі учні початкової школи.


^ Юрій Васильович Черпак,

методист НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної

культуриІППО КУ імені Бориса Грінченка
Про оцінювання досягнень учнів на уроках фізичної культури

У розробленій відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6756.0 поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у фізичному самовдосконаленні.

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів, які сприяли б утвердженню здорового способу життя. Як стверджують науковці, здоров’я залежить від:

 • генетичного фактора – на 15-20%

 • діяльності сиcтеми охорони здоров’я – на 10%

 • стану навколишнього середовища – на 20-25%

 • способу та умов життя – на 50-55%

Лише 30% учнів сьогодні можуть виконати нормативи без ризику для здоров’я, і тільки у 1824% учнів процеси відновлення функціонального стану організму після виконання нормативів проходять позитивно.

Особливої актуальності набуває питання оцінювання досягнень учнів на уроках фізичної культури.

Оцінювання передбачає врахування насамперед особистих досягнень учнів протягом семестру та навчального року; систематичність відвідування ними уроків; активна робота на уроках фізичної культури; зайнятість у позаурочний час у спортивних секціях, участь у спортивних святах, конкурсах; участь у змаганнях шкільного, районого, міського, республіканського рівнів. Щоб максимально врахувати відповідність навчальних досягнень окремого учня зазначеним вище критеріям, учителю варто застосовувати різноманітні системи нарахування так званих бонусних балів. У той же час зазначимо, що навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням із місцевими органами управління освітою.

До інших систем оцінювання може бути віднесено рейтингову систему, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і забезпечує для учнів:

 • підвищення мотивації зайняття фізичною культурою або спортом;

 • розширення індивідуальних можливостей розвитку;

 • підвищення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень;

 • градації значущості балів.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може використовуватись метод оцінювання портфоліо.

Як зазначено в наказі МОНмолодьспорту України від 13.04 2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0566-11 , портфоліо  це «накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування в учнів уміння ставити цілі, планувати й організовувати навчальну діяльність; накопичування різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки».

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Згідно з новими навчальними програмами з фізичної культури для учнів 5-9 кл. (2009р.), 10-11кл.(2010р.) в період з 01.09 по 01.10 з метою адаптації організму учнів до фізичних навантажень на уроках приймання нормативів та їхнє оцінювання не здійснюється.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної медичної групи відповідно до показника навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, середній, достатній, високий), а за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця).

Таблиця.

^ Критерії та показники оцінювання навчальних досягнень учнів

П\

П

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Показники навчальних нормативів

Бали

1.

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

низький

1

середній

2

достатній

3

високий

4

2.

Учень (учениця) виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою вчителя

низький

5

середній

6

достатній

7

високий

8

3.

Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам

низький

9

середній

10

достатній

11

високий

12 12
Таким чином, кожен учень може отримати кількість балів за рахунок здачі нормативів, наприклад, 7 чи 8 балів та певну бонусну кількість балів завдяки систематичності, активній роботі під час навчального процесу, зайнятості у спортивних гуртках, секціях та участі в змаганнях різних рівнів. Відповідно до даної системи критеріїв оцінювання вчитель може виставити оцінку за виконання нормативу на певну кількість балів вищу, враховуючі зазначені показники.

У підготовчій медичній групі засвоєння програмового матеріалу має бути поступовим процесом і проводитися за умови включення окремих рухових дій та вправ, пов’язаних із обмеженням максимального фізичного навантаження учнів (у залежності від характеру та ступеня відхилень у здоров’ї). Оцінювання повинно проводитись диференційовано. Сутність такого підходу полягає в тому, що учні підготовчої групи отримують бали на уроці за теоретичні знання, правильне технічне виконання рухових дій з урахуванням ступеня засвоєння вмінь та формування навичок.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (за результатами медичного огляду), обов’язково повинні відвідувати основні уроки фізичної культури і виконувати щадний рухомий режим та не протипоказані їм вправи. Оцінюванням таких учнів за урок, семестр, навчальний рік має бути позиція «зараховано».

Зазначимо, що критерії оцінювання можуть застосовуватися не тільки під час складання контрольного нормативу, але також на всіх уроках протягом семестру, навчального року та при виставленні тематичних та річних оцінок.

У разі невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається «не атестований».
Під час оцінювання учнів необхідно:

 • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід;

 • дотримуватись теоретико-методичних основ предмета;

 • враховувати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості та стан здоров'я учня;

 • конкретизувати навчальні завдання, визначені змістом Програми;

 • ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень;

 • застосовувати прозорість отриманої оцінки (дати учню короткий аналіз).

Одним із критеріїв оцінювання учнів усіх медичних груп (основної, підготовчої, спеціальної) має бути їхня обов’язкова присутність на уроках (не менше ніж 75% часу від усієї тривалості навчання упродовж семестру та навчального року за винятком відсутності через хворобу).

Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури вимагає від учителя бездоганного знання його нормативно-правового та інформаційно-методичного забезпечення, до якого входять:

- спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах»;

http://www.19school.in.ua/?page_id=1976

- наказ МОН України від 01.06. 2010 р. № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загально-освітніх навчальних закладах»;

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8948

- наказ МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання нвчальних

досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0566-11

- постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01»;

http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/doc/harch/09.htm

- лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2009 р. № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах»;

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3467

- інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом МОН України, МОЗ України від 20.07.2009р. № 518/674;

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0773-09

- навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів (авт. І.Ю.Круцевич та інші , за заг. ред. Дятленка С.М.  К. : Літера ЛТД, 2009);

http://sch28.at.ua/2009/August/20/prog_fiz_kult.doc

- навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи (авт. І.Ю. Круцевич та інші за заг. ред. Дятленка С.М.  К. : Літера ЛТД, 2010);

http://primroo.ucoz.ua/_ld/1/106_____10-11.doc

- методичний посібник «Фізична культура в школі» 5-11кл. (за заг. ред. С.М. Дятленка  К. : Літера ЛТД, 2011);

http://www.ranok.com.ua/8024/

- інструктивно-методичні рекомендації Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України.

Наукове і методичне обґрунтування організації та проведення уроків фізичної культури вимагає враховувати ряд умов. До таких умов слід віднести: якісне планування навчального процесу; ефективне використання матеріально-технічної бази з додержанням санітарно-гігієнічних вимог до занять; теоретично обґрунтований добір і конструювання змісту навчального матеріалу; вибір оптимальних методів і форм організації навчальної діяльності учнів; систематичне визначення рівня навчальних досягнень учнів за допомогою навчальних і контрольних нормативів орієнтовного й обов’язкового комплексного тесту.

Додаток

Вимоги до вчителя фізичної культури:

 • складання календарно-тематичного планування;

 • складання конспекту уроку;

 • знання та виконання правил техніки безпеки;

 • забезпечення медико-педагогічного контролю;

 • контроль за відповідністю спортивного інвентарю та обладнання віковим особливостям учнів;

 • дотримання змісту і вимог програмового матеріалу;

 • урахування вікових особливостей учнів під час уроку;

 • розподіл фізичного навантаження на уроці з урахуванням стану здоров’я учнів, яких віднесено до основної, підготовчої та спеціальної медичної групи;
Схожі:

У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconЩодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти І науки та педагогічних...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconНаціональна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України разом з Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти продовжує апробацію Національної системи...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconПробне зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які виявили бажання...
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26 вересня 2013 року №85 «Про проведення пробного зовнішнього...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconТема: Інструктивно-методичні аспекти викладання української мови...
Офіційна інформація. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconНа допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів Плануємо за...
Нові форми дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, упровадження наукових розробок, утілення...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconТема. Методика викладання курсу „Природознавство у 5-6 класах загальноосвітніх...

У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconЛекція 5 професійна діяльність фахівців фізичної культури та спорту метою лекції
Метою лекції є вивчення особливостей професійної майстерності І службових обов’язків фахівців з фізичної культури, вчителя фізичної...
У міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних закладів щодо відміни оцінювання з фізичної культури в 2-4 класах уже в цьому навчальному році iconМетодичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка