D. дипломатії
Скачати 90.42 Kb.
НазваD. дипломатії
Дата конвертації03.12.2013
Розмір90.42 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Культура > Диплом
1. Історія української культури – дисципліна, утворена на перетині

A. культурології та історії.

B. історії та етнографії.

C. культурології та мистецтвознавства.

D. історії та археології.

2 . Перший метал, яким оволоділа людина

A. залізо.

B. бронза.

C. мідь.

D. кремінь.

3. Скіфський меч має назву

A. пектораль.

В. акінак.

С. дольмен.

D. апаш.

4. Основним культом кіммерійців був

A. культ коня.

В. культ води.

С. культ воїна.

D. культ сонця.

5. Уявлення давніх слов’ян про світобудову втілені в

A. чотирирівневій будові світу.

В. однорівневій будові світу.

С. дворівневій будові світу.

D. трирівневій будові світу.

6. Одним з шедеврів архітектури Київської Русі, що збереглися до наших днів, є

A. Десятинна церква.

В. Софіївський собор.

С. Михайлівський собор.

D. Володимирський собор.

7. Особливістю візантійських, а пізніше і києворуських храмів було використання

A. мозаїк, фресок, дерев'яних скульптур.

В. вітражів, мозаїк, античних сюжетів.

С. мозаїк, фресок, іконопису.

D. скульптури, орнаментики, фресок.

8. Найбільш плідною була діяльність Данила Галицького у сфері

A. економіки.

В. храмобудівництва.

С. воєнної справи.

D. дипломатії.

9. Український митець, чиї скульптури прикрашають собор св. Юра у Львові:

A. С.Шалматов.

B. С.Ковнір.

C. І.Равич.

D. Пінзель.

10. Як називав Т.  Шевченко збірку віршів, написаних в засланні

A. „Кобзар”;

В. „Три літа”;

С. Захалявна книжечка;

D. „Малий кобзар”.

11. Класицистичний театр характеризувався

A. Декламаційністю, незмішуванням жанрів, правилом трьох єдностей;

B. Правилом трьох єдностей, виникненням трагікомедії, емоційністю;

C. Декламаційністю, правилом трьох єдностей, грою в масках.

D. Чуттєвістю героїв, побутовою тематикою, песимістичними настроями.

12. Хто з перерахованих письменників є модерністом?

A. Марко Вовчок;

B. Леся Українка;

C. Олена Пчілка;

D. Ганна Барвінок.

13. Автором симфонії-кантати «Україна моя» (1943) є:

A. М. Ревуцький;

B. Б. Лятошинський;

C. А. Штогаренко;

D. Г. Майборода.

14. Представниками «Київської школи» українських письменників є:

A. Е. Андієвська, Ю. Тарнавський, Б. Рубчак;

B. Г. Косинка, Є. Плужник, М. Куліш;

C. Л. Костенко, В. Симоненко, Д. Павличко;

D. М. Луків, В. Голобородько, В. Кордун.

15. Як називають процес винищення радянськими каральними органами української творчої інтелігенції в 20-30-х рр. ХХ ст.:

A. Коренізація.

B. Розстріляне відродження.

C. Шовінізм.

D. Українізація.

16. Архітектура належить до

A. просторових мистецтв.

B. часових мистецтв.

C. декоративних мистецтв.

D. часо-просторових мистецтв.

17. Першим етапом „окультурення” „Homo sapiens” стала поява

A. письма.

B. мови.

C. табу.

D. ієрархії в племені.

18. Скіфія є

A. першою державою на території України.

B. першим союзом племен на території України.

C. першим осілим поселенням на території України.

D. першою військовою республікою.

19. Першим племінним об’єднанням давніх слов’ян був

A. склавинський союз.

B. венедський союз.

C. антський союз.

D. гунський союз.

20. У музичній культурі Київської Русі переважали

A. ударні інструменти.

B. струнні щипкові інструменти.

C. духові інструменти.

D. струнні смичкові інструменти.

21. Архітектурною особливістю храмобудівництва Київської Русі є

A. товсті масивні невисокі стіни, круглі башти, вітражі.

B. вітражі, шпилясті дахи, скульптурні прикраси.

C. вітражі, скульптурні прикраси, невисокі стіни.

D. зовнішня стриманість, хрестокупольна структура.

22. Основним матеріалом для архітектури Галицько-Волинського князівства вважається

A. дерево.

B. глина.

C. обпалена цегла.

D. камінь.

23. Хто перший серед вихідців з України отримав звання доктора медицини?

A. П.Русин.

B. Ю.Дрогобич.

C. С.Оріховський.

D. П.Могила.

24. Хто є автором серії офортів «Живописна Україна»:

A. О.Мурашко.

B. І.Рєпін.

C. Т.Шевченко.

D. С.Васильківський.

25. Діяльність якої інституції на Галичині в першій половині ХІХ ст. була спрямована на формування національної самосвідомості українського народу:

A. Кирило-Мефодіївське братство.

B. «Руська трійця».

C. «Русалка Дністровая».

D. Народний дім.

26. Вірш І.Франка, що став народною піснею, це

A. “Декадент”.

B. “Каменярі”.

C. “Ой, ти дівчино, з горіха зерня”.

D. “Гримить”.

27. Створений у Києві в 1918 р. «Молодий театр» очолив:

A. Л. Курбас.

B. Г. Юра.

C. І. Мар’яненко.

D. А. Бучма.

28. Виявом архітектури соціалістичного реалізму є.

A. «Будинок з химерами» (архітект. В. Городецький).

B. Миколаївський костел (архітект. В. Городецький, проект С. Валовського).

C. Будинок Кабінету міністрів України (архітект. І. Фомін)

D. Київський палац спорту (архітект. М. Гречина, О. ЗавароC.).

29. Представниками «Нью-Йоркської групи» українських письменників є:

A. Е. Андієвська, Ю. Тарнавський, Б. Рубчак.

B. Г. Косинка, Є. Плужник, М. Куліш.

C. Л. Костенко, В. Симоненко, Д. Павличко.

D. М. Луків, В. Голобородько, В. Кордун.

30.Визначні історичні твори, які з’явилися наприкінці XVII ст., називаються:

А. Козацькі літописи.

В. Історичний роман.

С. Історичні пісні.

D. Думи.

31.Котрий скульптур вважається основоположником української жанрової скульптури:

А. Й.Пінзель.

В. В.Бородай.

С. І.Кавалерідзе.

D. Л.Позен.

32. Скульптурні пам’ятки палеолітичної доби мають назву:

А. Ідоли.

В. Венери.

С. Дольмени.

D. Ляльки.

33. Черняхівська культура утворилась на основі:

А. Скіфської та сарматської культур.

В. Сарматської та готської культур.

С. Зарубинецької та гунської культур.

D. Зарубинецької, сарматської та гунської культур.

34. За жанром Оранта Київська це:

А. Фреска.

В. Мозаїка.

С. Вітраж.

D. Портрет.

35. Назвіть фольклорний жанр епохи Київської Русі, у якому уславлювали захисників рідної землі, народних героїв:

А. Героїчний епос

В.Билини

С.Думи

D. Літопис

36 Трипільську культуру відкрив:

А.1986 р. В.Щербаківський

В.1800 р. М.Сейчишин

С.1896 р. В.Хвойка

D. 1917 р. М.Брайчевський

37.Назвіть ознаку, яка характеризує зарубинецьку і черняхівську культури:

А.Представники зарубинецької культури займалися збиральництвом, а черняхівської – землеробством

В.У черняхівській культурі покійників спалювали, а в зарубинецькій ховали в могильниках

С.У зарубинецькій культурі посуд робили вручну, у черняхівській культурі – за допомогою гончарного круга

D. Носії зарубинецької культури жили в протомістах, черняхівської культури – не мали чіткої забудови

38.Назвіть перший переклад Святого Письма зі староболгарської мови на українську:

А.Острозька біблія

В.Остромирове євангеліє

С.Пересопницьке євангеліє

D. Апостол

39.Який київський собор було занесено у 1990 р. ЮНЕСКО до Списку всесвітньої культурної спадщини:

А.Михайлівський собор

В.Софіївський собор

С.Володимирський собор

D. Спаський собор

40.Здобутком епохи неоліту було винайдення:

А.Рала

В.Гончарного круга

С.Лука і стріли

D. Посуду

41.Українсько-польська шляхта XVI-XVII ст. витворила міф про своє походження від:

А.Амазонок

В.Скитів

С.Антів

D. Роксоланів

42.Культура – це:

A.Система життєвих орієнтацій суб’єкта, що реалізується у засобах та результатах його діяльності

В.Синонім поняття «цивілізація»

С.Рівень матеріально-технічного розвитку суспільства

D. Історичний етап розвитку суспільства

43.Що основне в змісті культури?

А.Речі

В.Людина

С.Артефакт

D. Суспільство

44. Перший кам’яний храм у Київській Русі:

А.Кирилівська церква

В.Софія Київська

С.Десятинна церква

D.П’ятницька церква

45. Яку книгу дочка Ярослава Мудрого Анна взяла з собою до Франції:

А.Острозьку Біблію

В.Пересопницьке євангелії

С.Остромирове євангеліє

D. Реймське євангеліє

46. Уособленням у дохристиянській культурі всіх міжрівневих стосунків, світу в цілому:

А.Збруцький ідол

В.Золота пектораль

С.Світове дерево

D. Кам’яна баба

47. Гасло «Галич – Другий Київ» було проголошено в:

А.Іпатіївському літописі

В.Київському літописі

С.Галицько-Волинському літописі

D. «Слові о полку Ігоревім»

48. Хто підтримував національну самобутність і культуру в Галицько-Волинському князівстві:

А.Київські князі

В.Православна церква

С.Берестейська унія

D.Папа Римський

49. Традиційний український народний костюм в основних своїх рисах склався

А. У Х ст.

В.У ХVII ст.

С.У ХІХ ст.

D. У ХХ ст.

50. Особливістю міської архітектури класицизму в Україні стало

А.Посилення декору будинків

В.Розповсюдження багатоквартирних будинків

С.Поширення фонтанів

D. Виникнення дорожньої розмітки

51.Переважна більшість житлових будинків радянського періоду в Україні побудовано в стилістиці

А. Ампір

В.Сталінський ампір

С.Конструктивізм

D. Функціоналізм

52. Соцреалізм найбільше виявив себе у декоративно-ужитковому мистецтві

А.Вишивки.

В.Лозоплетіння

С.Керамічної скульптури

D. Художнього ковальства

53. Скульптура Бароко

А.Мала світський характер

В.Мала релігійну сутність

С.Відображала соціальні процеси

D. Копіювала античні зразки

54. Романтизм в українському живописі асоціюється з іменем

А.К. Трутовського

В.К. Костанді

С.О. Мурашка

D. І. Рєпіна

55.Твори Марії Примаченко належать до

А. Наївного мистецтва

В.Кітчу

С.Соцарту

D. Імпресіонізму

56. Вертеп світоглядно був пов’язаний

А.З біблійним матеріалом

В.З народною міфологією

С.З побутовим фольклором

D. З усім вищеперерахованим

56.Львівський національний академічний театр опери та балету названо на честь

А. І. Франка

В.Т. Шевченка

С. М. Заньковецької

D. С. Крушельницької

57. Експериментальні епатажні прийоми в сучасному театрі асоціюються з іменем

А. А.Хостікоєв

В. Б. Бенюк

С.Б. Жолдак

D. М. Рєзникович

58.Всесвітньовідомий вірш Є. Гребінки

А. «Журба»

В. «Очи черные»

С. «Белой акации гроздья душистые»

D. «Гімн»

59. Письменник, який входив до літературного угрупування «Бу-Ба-Бу»

А. С. Жадан

В.Т. Прохасько

С.Ю. Андрухович

D. П. Загребельний

60. У фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» головну роль зіграв

А.Б. Ступка

В.І. Миколайчук

С.А. Хостікоєв

D. С. Бондарчук

Схожі:

D. дипломатії iconПитання на де з всесвітньої кафедри
Проаналізуйте джерела до вивчення дипломатії у Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї. Біблія як документальна книга
D. дипломатії iconДипломатія та зовнішня політика україни
України, а також озброїти студентів ґрунтовним знанням кращих традицій вітчизняної дипломатії, закласти підвалини для успішної майбутньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка