Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1




Скачати 139.28 Kb.
НазваТема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1
Дата конвертації13.09.2013
Розмір139.28 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
ОСНОВИ ШОУ-БІЗНЕСУ

МОДУЛЬ №4

ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА КАФЕДРІ МШБ

Тема 4.1. Кафедра менеджменту ШБ – її місія, цілі, завдання

Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 4.1:


 1. Коротка історія кафедри менеджменту ШБ;

 2. Визначення місії кафедри менеджменту ШБ;

 3. Стратегічні цілі кафедри менеджменту ШБ;

 4. Стратегічні завдання кафедри менеджменту ШБ;

 5. Умови та засоби реалізації завдань КМШБ;

 6. Узагальнення та висновки.


Зміст лекції Теми 4.1.:

Коротка історія кафедри менеджменту шоу-бізнесу. Відповідь на суспільну потребу у професійній підготовці фахівців з управління у сфері масової культури та індустрії розваг. Створення секції шоу-бізнесу (1999 рік) як підрозділу кафедри менеджменту КНУКіМу. Формування загальної концепції секції та фаху менеджера шоу-бізнесу (монографії М. М. Поплавського та науково-методичні розробки К. В. Стеценка), створення системи фахових дисциплін, запрошення нових викладачів-практиків (О. В. Литовка, Ю. Г. Товстоган, В. І. Стародуб та О. А. Зирін), популяризація професії та набір студентів.

Визначення місії секції менеджменту ШБ. Формулювання місії як головної причини існування організації. Вимоги до змісту місії: опис загальної мети та виду діяльності; робочі принципи та цінності; корпоративна культура та правила поведінки. Необхідність добре обґрунтованої та чітко сформульованої місії для правильного позиціювання фірми на ринку, для її злагодженої роботи та успішного і довгострокового існування. Місія секції менеджменту ШБ: «Підготовка ефективного управлінця у сфері шоу-бізнесу, здатного захищати і просувати культурні цінності та економічні інтереси України у національному та міжнародному конкурентних середовищах».

Цілі та завдання секції менеджменту ШБ. Конкретизація місії у цілях, які розподіляють загальну мету існування на певні напрями діяльності. Конкретизація цілей у завданнях, які дозволяють керувати досяжністю певної мети. На секції менеджменту ШБ визначено чотири стратегічні цілі: (1) «Сприяти формуванню повноцінної структури національного шоу-бізнесу»; (2) «Допомагати в опануванні українським шоу-бізнесом національного ринку»; (3) «Заохочувати до експансії українського шоу-бізнесу на міжнародному культурно-економічному просторі»; (4) «Стимулювати творення завершеної системи українських культурних індустрій». Місія та цілі секції менеджменту ШБ сприймаються як доволі амбітні та масштабні, оскільки виходять на загальнонаціональні та світові виміри.

Стратегічні завдання секції менеджменту ШБ. Конкретизація стратегічних завдань секції дозволяє вийти на формування її перспективних планів у головних напрямах роботи, визначити стратегічні проекти та накреслити послідовність і терміни їх виконання. Кожна із чотирьох стратегічних цілей секції має по три завдання, які отримали такі формулювання: (1) «Розвивати й використовувати кадровий, дослідницький, педагогічний та організаційний потенціал секції задля діагностування і розв’язання стратегічних проблем українського ШБ, готуючи покоління фахівців, здатних завершити формування його цілісної та конкурентоздатної системи»; (2) «За участю викладачів, студентів та випускників секції добудовувати відсутні та слабкі елементи національного шоу-бізнесу, збалансовувати розвиток його необхідних частин, налагоджувати їх системну і продуктивну взаємодію»; (3) «Усіма засобами утримувати стратегічний баланс у заохоченні економічної доцільності та культурно-мистецької й мовної самобутності українського ШБ»; (4) «Спрямовувати педагогічну та організаційну діяльність секції на формування фахового, лідерського і патріотичного світогляду нового покоління національних продюсерів, здатних бути активною і самостійною суспільною силою»; (5) «Планувати творчу, організаційну і дослідницьку роботу секції в напрямі активізації самоусвідомлення та самоструктурування українського шоу-бізнесу»; (6) «Впроваджувати цінності стратегічного, інноваційного, брендового та соціального маркетингу як базового світоглядно-технологічного інструменту українського продюсера для успішної реалізації своєї суспільної місії та власного фахового, лідерського і патріотичного потенціалу»; (7) «Враховуючи обмежену платоспроможність масової аудиторії сучасної України спрямовувати значні дослідницькі та педагогічні зусилля на сприяння системному освоєнню закордонних ринків випускниками секції МШБ для виконання її місії»; (8) «Створювати інформаційні та організаційні умови для здійснення студентами міжнародних навчальних, мистецьких, суспільних та ділових проектів ШБ»; (9) «Здійснювати стратегічне обґрунтування і розробляти альтернативні моделі виведення українського ШБ та її культурного продукту на лідерські позиції у світі»; (10) «Розробляти і поширювати концепцію ШБ як сектора національної постіндустріальної економіки та потужного виду українських культурних індустрій»; (11) «Заохочувати системну і солідарну співпрацю продюсерів ШБ з підприємцями та менеджерами інших культурних індустрій України»; (12) «Підтримувати тенденцію до професійного та патріотичного самоусвідомлення продюсерів українських культурних індустрій, а також творення національних галузевих спілок з їх подальшим об’єднанням у Конфедерацію НКІУ (національних культурних індустрій України)».

Умови та засоби реалізації завдань СМШБ. Реалізація місії, цілей і завдань секції відбувається у контексті можливостей КНУКіМу, вимог Міністерства освіти і науки, які, у свою чергу, опосередковуються тенденціями гуманітарної політики і загальним станом суспільства. Засобами реалізації завдань секції є система дисциплін у КНУКіМі, їх зміст, а також форми навчального процесу.

Узагальнення та висновки. Місія, цілі та завдання секції менеджменту ШБ складають ядро її системи стратегічного управління. Зміст цієї системи виходить далеко за межі навчального простору Університету і поширюється на розв’язання стратегічних проблем культурної політики всієї держави.

Запитання для самоперевірки до Теми 4.1.:

 1. Коли було створено секцію менеджменту ШБ?

 2. Які науково-методичні праці стали теоретичною базою СМШБ?

 3. Як формулюється місія секції менеджменту ШБ?

 4. Як пояснити зміст виділених курсивом слів у місії СМШБ?

 5. Скільки стратегічних цілей і завдань має СМШБ?

 6. Як формулюються стратегічні цілі секції МШБ?

 7. Яка головна ідея першої стратегічної мети СМШБ?

 8. На розвиток якого середовища спрямована друга мета СМШБ?

 9. Який вектор розвитку СМШБ визначає її третя мета?

 10. До творення якої системи спонукає четверта мета СМШБ?

 11. Які завдання конкретизують першу стратегічну мету СМШБ?

 12. Які завдання сприяють реалізації другої стратегічної мети СМШБ?

 13. Яке завдання спрямовує український ШБ на закордонні ринки? Чому?

 14. Як формулюються завдання третьої стратегічної мети СМШБ?

 15. Які питання розв’язують завдання четвертої стратегічної мети СМШБ?

 16. Яке завдання артикулює необхідність формування конфедерації НКІУ?

 17. З чого складається ядро системи стратегічного управління СМШБ?

 18. Які рівні та простори охоплюють місія, цілі та завдання СМШБ?



Література до Теми 4.1.:

Тема 4.2. Система фахових дисциплін менеджера ШБ

Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 4.2.:


 1. Базова класифікація дисциплін секції менеджменту ШБ;

 2. Класифікація і характеристика основних дисциплін секції МШБ;

 3. Розподіл та опис допоміжних дисциплін секції МШБ;

 4. Узагальнення та висновки.


Зміст лекції Теми 4.2.:

Базова класифікація дисциплін секції менеджменту ШБ. Усі дисципліни секції МШБ складають дві категорії: (1) «основні» – розкривають сторони управління у шоу-бізнесі; (2) «допоміжні» – знайомлять з інфраструктурою шоу-бізнесу. Ці дисципліни читають викладачі виключно секції МШБ. Всі інші дисципліни, які вивчають студенти кваліфікації «менеджер шоу-бізнесу», можна поділити ще на дві категорії: «гуманітарні» (мовні, історичні та культурологічні) та «спеціальні» (математичні, економічні та управлінські) дисципліни.

Класифікація і характеристика основних дисциплін секції МШБ. Основні дисципліни поділяються на шість змістовних блоків: (1) «Професійний світогляд»; (2) «Виробництво послуг ШБ»; (3) «Виробництво товарів ШБ»; (4) «Менеджмент ШБ»; (5) «Маркетинг ШБ» та (6) «Продюсинг ШБ». Всі основні дисципліни висвітлюють різні аспекти управління у ШБ. Повний перелік та характеристика дисциплін секції МШБ з їх розподілом по блоках надається у концептуальних методичних документах секції МШБ.

Розподіл та опис допоміжних дисциплін секції МШБ. Допоміжні дисципліни секції менеджменту ШБ складають чотири змістовних блоки: (1) «Мистецтва»; (2) «Техніка»; (3) «Право» та (4) «Мас-медії». Ці дисципліни розкривають зміст професійних інфраструктур шоу-бізнесу – тих видів діяльності, без яких сучасні культурні індустрії не здатні стати ні масовими, ні комерційними.

Узагальнення та висновки. Структура дисциплін секції менеджменту ШБ має стрункий і логічний вигляд. Навіть вимушена зміна назв або змісту окремих дисциплін не може суттєво змінити цілісність навчальної системи.
Запитання для самоперевірки до Теми 4.2.:

 1. На які базові категорії поділяються навчальні дисципліни СМШБ?

 2. Які категорії дисциплін вивчають менеджери ШБ за межами СМШБ?

 3. Які блоки дисциплін належать до основної категорії дисциплін СМШБ?

 4. Які блоки дисциплін входять до допоміжної категорії дисциплін СМШБ?

 5. Які дисципліни входять до світоглядного блоку менеджменту ШБ?

 6. Які дисципліни описують менеджмент послуг шоу-бізнесу?

 7. Які дисципліни навчають менеджменту товарів шоу-бізнесу?

 8. Які дисципліни розкривають особливості менеджменту ШБ?

 9. Які дисципліни присвячено управлінню маркетингом ШБ?

 10. Які дисципліни узагальнюють продюсерські технології ШБ?

 11. Які дисципліни розкривають особливості базових мистецтв ШБ?

 12. Які дисципліни характеризують аспекти технічного забезпечення ШБ?

 13. Які дисципліни висвітлюють юридичні аспекти менеджменту ШБ?

 14. Які дисципліни знайомлять з принципами роботи мас-медій у ШБ?

Література до Теми 4.2:

Тема 4.3. Напрями та рівні кваліфікації менеджера ШБ

Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 4.3.:


 1. Варіативність напрямів та рівнів підготовки управлінців ШБ;

 2. Напрями спеціалізації менеджерів і продюсерів сфери ШБ;

 3. Освітні рівні кваліфікації фахівців з управління ШБ;

 4. Узагальнення та висновки.


Зміст лекції Теми 4.3.:
Варіативність напрямів та рівнів підготовки управлінців ШБ. Актуальною навчально-методичною тенденцією секції менеджменту ШБ є робота над горизонтальним вектором варіативності – над можливістю фахової спеціалізації випускників. Вертикальним вектором варіативності є можливість досягнення якісних рівнів освітньої кваліфікації управлінця сфери культурних індустрій.

Напрями спеціалізації менеджерів і продюсерів ШБ. Особисті бажання студента, а також переважання певної тематики у його наукових дослідженнях, напрями реалізації навчальної практики, вибір проектів для виконання індивідуальних завдань та якісна структура показників його успішності визначають набір професійних спеціалізацій майбутнього управлінця. Перспективою випускника секції МШБ є отримання однієї або кількох спеціалізацій, назви яких вписуються у диплом: (1) «Менеджер подій і видовищ» – організація концертів, гастрольних турів, фестивалів, мистецьких конкурсів, ток-шоу, масових видовищ, свят, соціокультурних заходів, спеціальних подій, корпоративних вечірок, вечорів відпочинку, дискотек, культурно-дозвіллєвих програм, проектів молодіжного дозвілля та виконавського мистецтва, а також управління концертними, артистичними та подієвими агенціями, спеціалізованими продюсерськими центрами; (2) «Менеджер індустрії розваг» – управління діяльністю нічних клубів, стаціонарних дискотек, ігротек, атракціонів, казино, букмекерських контор, містечок розваг, зон відпочинку, національних парків, організацій боротьби з порно-бізнесом, нарко-бізнесом, торгівлею людьми та зловживаннями у сфері грального бізнесу; менеджмент проектів у сфері дозвілля і розваг; (3) «Менеджер рекордингової індустрії» – створення, виробництво і реалізація музичних аудіопроектів; управління діяльністю видавничих рекордингових компаній, студій звукозапису, заводів і ліній з виробництва компакт-дисків, маркетингових організацій сфери рекордингу; (4) «Менеджер аудіовізуальних проектів» – виробництво і просування на телевізійний і DVD-ринок музичних відеокліпів, відеоверсій концертів і фестивалів, ток-шоу та розважальних програм; створення музичних телепрограм, відеофільмів, кінофільмів і рекламних відеокліпів; (5) «Менеджер артистичної діяльності» – управління розвитком професійної кар’єри артиста, менеджмент колективів у сфері виконавського мистецтва, стратегічний бренд-менеджмент зірок шоу-бізнесу, а також управлінські, маркетингові, педагогічні та юридичні послуги у сфері ПМА (персонального менеджменту артиста або артистичного колективу); (6) «Менеджер маркетингу шоу-бізнесу» – управління маркетингом проектів шоу-бізнесу, створення і реалізація промоційних програм і заходів, менеджмент маркетингових комунікацій шоу-бізнесу, а також надання комплексних маркетингових послуг на ринку реклами, PR, спонсорингу; (7) «Продюсер проектів шоу-бізнесу» – підприємець у галузі шоу-бізнесу; продюсер концертно-видовищних, розважальних, рекордингових та аудіовізуальних проектів; працедавець на ринку артистичної діяльності; власник підприємств у сфері масової культури, індустрії розваг.

Освітні рівні кваліфікації фахівців з управління ШБ. Студенти секції МШБ у процесі навчання та подальшого професійного самовдосконалення можуть послідовно здобувати п’ять ступенів або рівнів кваліфікації: (1) «Бакалавр» – менеджер проектів шоу-бізнесу, менеджер 2-3 рівня управління підприємством шоу-бізнесу; (2) «Спеціаліст» – керівник підприємства шоу-бізнесу, культури і дозвілля, а також менеджер проектів і програм шоу-бізнесу; (3) «Магістр» – підприємець, продюсер проектів і програм у шоу-бізнесі, а також топ-менеджер підприємства шоу-бізнесу; (4) «Кандидат наук» – експерт консалтингової фірми у сфері шоу-бізнесу та культурних індустрій, викладач ВНЗ, дослідник, лектор, керівник професійної спілки продюсерів, працівник НДІ або державного органу регуляції галузі масової культури; (5) «Доктор наук» – дослідник та експерт з методології шоу-бізнесу, культурних індустрій і масової культури, а також розробник систем управління дослідженнями, освітою та розвитком галузі, фахівець з конкурентного стратегування у сфері національної культурної політики.

Узагальнення та висновки. Варіативність у фаховій спеціалізації та рівнях кваліфікації надає студентові можливість вибору не тільки напряму його творчої самореалізації, а й ступеню професійного просування та офіційного визнання. Загальним набутком такої професійної диференціації є перспектива збільшення міжнародної конкурентоздатності українського шоу-бізнесу та підвищення рівня суспільної легітимації і професійного визнання фаху менеджера або продюсера шоу-бізнесу.
Запитання для самоперевірки до Теми 4.3.:


 1. В чому полягає варіативність напрямів спеціалізації управлінця ШБ?

 2. В чому полягає варіативність рівнів кваліфікації управлінця ШБ?

 3. Скільки напрямів спеціалізації управлінця існує на секції МШБ?

 4. Які напрями спеціалізації управлінця культивують на секції МШБ?

 5. Скільки освітніх рівнів кваліфікації управлінця ШБ ви знаєте?

 6. Які освітні рівні кваліфікації управлінця ШБ ви знаєте?

 7. Що дає студентові варіативність у фаховій спеціалізації МШБ?

 8. Як варіативність у професійній диференціації навчальної підготовки управлінця впливає на стан українського шоу-бізнесу? Чому?

 9. Як варіативність у диференціації навчальної підготовки управлінця впливає на професійну легітимацію та суспільне визнання статусу управлінця у сфері шоу-бізнесу? Чому?


Література до Теми 4.3.:

  1. Тема 4.4. Узгодження змісту і форм навчання менеджера ШБ

Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 4.4.:


 1. Основні форми навчальної підготовки управлінця ШБ;

 2. Лекції та інші форми отримання фахових знань, розумінь і переконань;

 3. Практика та інші форми набуття фахових умінь і творчих навичок;

 4. Форми контролю за якістю навчання та підготовки управлінців;

 5. Система узгодження змісту і форм навчання менеджера ШБ;

 6. Узагальнення та висновки.

Зміст лекції Теми 4.4.:
Основні форми навчальної підготовки управлінця ШБ. Навчальний процес передбачає поєднання різних форм підготовки управлінця. Основні форми: (1) навчальні лекції та інші способи отримання фахової інформації та засвоєння професійних знань, розумінь і переконань; (2) навчальна практика та інші способи набуття фахових умінь і творчих навичок; (3) іспити та інші способи контролю за якістю засвоєння студентом професійних знань, розумінь і переконань, а також набуття ним фахових умінь і творчих навичок.

Лекції та інші форми отримання фахових знань, розумінь і переконань. Особливістю підготовки фахівців на початкових етапах розвитку секції менеджменту ШБ є брак профільних та системних наукових монографій, підручників та навчальних посібників. За таких обставин значення лекційних аудиторних занять зберігає свою виняткову важливість. Іншими формами отримання знань є самостійна робота студентів з такими джерелами, як фундаментальні закордонні та вітчизняні розробки з питань теорії менеджменту і маркетингу, спеціалізовані ресурси Інтернету, друкована періодика та мультимедійні матеріали на CD/DVD-носіях. Надзвичайно корисним для розвитку молодих управлінців є робота з джерелами, створеними не лише українською та російською мовами, а й здатність студента засвоювати інформацію англійською або німецькою, французькою, іспанською та іншими світовими мовами. Перспективним є розробка авторських мультимедійних навчальних програм викладачів секції МШБ та проведення ними лекцій у Skype-режимі, а також використання соціальних мереж та інших комунікаційно-інформаційних технологій Інтернету.

Практика та інші форми набуття фахових умінь і творчих навичок. Поруч із традиційною формою навчальної практики та аудиторних практичних занять вживаються позааудиторні практичні заняття (відвідування спеціалізованих експозицій, фестивалів, концертів та інших тематичних заходів і фахових закладів ШБ, культури та дозвілля), виконання індивідуальних завдань у формі підприємницьких проектів, а також участь студентів у тематичних проектах КНУКіМу, факультету, секції МШБ та її викладачів.

Форми контролю за якістю навчання та підготовки управлінців. Найважливішою формою контролю залишається кінцевий іспит (КІ) або кінцевий (КЗ) та проміжний залік (ПЗ), які по закінченню чергового семестру і по завершенню вивчення курсу дисципліни проводяться в сесійний період. Іспити або заліки можуть здійснюватися як у письмовій формі (тести, відповіді на питання, письмове виконання завдань), так і в усному вигляді (відповіді на питання в екзаменаційному білеті, оперативне опитування, співбесіда). Інші форми контролю – модульні, ректорські та звичайні контрольні роботи, усне опитування на семінарських і лекційних заняттях, виконання тематичних АСР (аудиторних самостійних робіт) та ДСР (домашніх самостійних робіт). Важливими формами контролю є перевірка курсових, дипломних і магістерських робіт, а також звітів з практики та виконання індивідуальних завдань, конспектів лекцій. Особливою формою контролю на секції МШБ є оцінювання публічних презентацій звітів з практики, індивідуальних завдань та дослідницьких домашніх робіт.

Система узгодження змісту і форм навчання менеджера ШБ. Наявні форми навчання синхронізують змістовне наповнення (тематику, контент, завдання) кожного етапу навчального процесу. Кожен рік навчання має певну змістовну домінанту та виконує своє особливе призначення. Домінанта першого курсу – «цілісність, образність, мотивація, світогляд». Домінанта другого курсу – «виробництво послуг ШБ», третього – «виробництво товарів ШБ»; четвертого – «менеджмент і маркетинг ШБ». Домінантою п’ятого року навчання є «продюсинг проектів ШБ». Кожен рік навчання має акцентований змістовний зв’язок між змістом основної менеджерської дисципліни та змістом практики і змістом курсової роботи.

Узагальнення та висновки. Узгодження форм і змісту навчання підпорядковується базовому навчальному принципу секції МШБ – принципу системної єдності цілей, змісту і форм навчального процесу.

Запитання для самоперевірки до Теми 4.4.:


 1. Які є форми навчальної підготовки управлінця ШБ;

 2. Які форми отримання знань пропонуються на СМШБ?

 3. Які форми набуття умінь використовуються на СМШБ?

 4. Які форми контролю за якістю навчання є на СМШБ?

 5. Як на СМШБ форми навчання узгоджують його зміст?

 6. Яким принципом узгоджуються форми і зміст навчання?


Література до Теми 4.4:

Схожі:

Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconЛекція. Тема Місія та цілі підприємства
Знати: суть основних понять І підходів трактування категорій “місія”, “мета”, “ціль”, факторів, що визначають ці поняття, вимог до...
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 icon2. Місія та цілі підприємства
Визначаючи те, для чого створена та існує організація, місія надає діям людей усвідомленість І цілеспрямованість, що дозволяють їм...
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconТеоретичні та медичні аспекти ситуаційного менеджменту
Методичні та практичні аспекти ситуаційного менеджменту в ринкових умовах господарювання
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconТема: Психологія як наука: її предмет, завдання
Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про психологічні аспекти дослідження людини як біологічного виду, про психологію...
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconПитання для державного екзамену з методики викладання математики
Цілі та завдання загальної освіти та цілі навчання математики в загальноосвітній школі. Аналіз програм з математики для середньої...
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconМіністерство освіти науки молоді І спорту україни
Відображається актуальність теми І формулюються основні завдання І цілі, поставлені в роботі
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconЛекція №1 Тема
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні що вивчає бжд І які вирішує завдання, основні поняття бжд, проблеми,...
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconПриблизні (орієнтовані) теми рефератів з дисципліни бжд до теми :...

Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconПрактикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
Практикум містить теми щодо проведення семінарських, практичних занять курсу «Цивільне право України. Загальна частина»; практичні...
Тема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що висвітлюють аспекти лекції Теми 1 iconДо практичних занять
З курсу «Історія української літератури першої половини ХІХ століття» визначені теми практичних, які вказані у робочих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка