Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації)
Скачати 184.48 Kb.
НазваПоложення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації)
Дата конвертації12.08.2013
Розмір184.48 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы


КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 22.08.2005 р. N 1566

Київ

Про затвердження Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 06.11.2012 р. N 1956)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
 від 23 липня 2010 року N 551,
 від 12 липня 2012 року N 1205,
 від 6 листопада 2012 року N 1956

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Основ законодавства України про культуру, рішення Київської міської ради від 31.03.2005 N 247/2822 "Про Головне управління культури і мистецтв та Головне управління охорони культурної спадщини":

1. Затвердити Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 06.11.2012 р. N 1956)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Київської міської
 державної адміністрації від 23.07.2010 р. N 551)

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.03.2004 N 375 "Про затвердження Положення про Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

4. Подати Положення про Головне управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на затвердження Київській міській раді.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови - начальника Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Борисова В. Д.

 

Голова 

О. Омельченко 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22.08.2005 N 1566
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.07.2012 N 1205)


^

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)


(У заголовку та тексті Положення слова "Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінено словами "Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках; у тексті Положення слова "Головне управління" у всіх відмінках замінено словом "Департамент" у відповідних відмінках, слово "начальник" у всіх відмінках замінено словом "директор" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 6 листопада 2012 року N 1956)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим голові Київської міської державної адміністрації, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству культури України (далі - Мінкультури).

2. Департамент є правонаступником реорганізованого відповідно до рішення Київської міської ради від 15.03.2012 N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

- забезпечення на території м. Києва реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв як необхідної умови гармонійного суспільства, розбудови демократичної правової держави;

- реалізація у межах повноважень державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвиткові української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

- здійснення відповідно до законодавства України державного управління і контролю у мистецькій сфері, музейній та бібліотечній справі, кінематографії, мистецькій та позашкільній освіті, діяльності парків культури та відпочинку;

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

- сприяння діяльності та захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, розвиток народної та самодіяльної творчості;

- розробка проектів планів та програм розвитку культури, розрахунок та обґрунтування проектів бюджетних асигнувань, організація фінансування закладів та підприємств культури, культурно-мистецьких програм та інших заходів;

- пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впровадження нових моделей організації культурної діяльності;

- забезпечення дотримання законодавства стосовно національних меншин України, української діаспори, іноземців та осіб без громадянства;

- сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб та розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, а також зміцненню їх зв'язків з Україною;

- забезпечення взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з релігійними організаціями міста Києва;

- сприяння впровадженню у громадське життя міста Києва принципів духовності, віротерпимості та захисту моралі.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

- створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення;

- сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, організації та удосконаленню змістовного відпочинку різноманітних груп населення у парках культури і відпочинку міста;

- створює умови для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, зміцнення її матеріально-технічної бази;

- розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку культури і мистецтв у місті Києві та подає їх виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для розгляду і затвердження їх Київською міською радою;

- здійснює координацію роботи відділів (управлінь) культури районних в місті Києві державних адміністрацій;

- координує та здійснює методичне, організаційно-практичне, консультативне керівництво діяльністю підприємств та закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів та підприємств культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, використанням виділених їм бюджетних асигнувань, проводить ревізії та перевірки;

- сприяє ефективному використанню та збереженню майна, закріпленого на праві оперативного управління (або господарського відання) за підпорядкованими установами, підприємствами та закладами;

- в установленому порядку вносить пропозиції до Програми приватизації щодо майна підприємств та закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, погоджує питання зміни форми власності та підпорядкованості закладів та підприємств культури міста;

- вносить пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, зміни напрямків діяльності підпорядкованих закладів та підприємств;

- ініціює вирішення питань, пов'язаних із реконструкцію, ремонтом і реставрацією закладів та підприємств культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, забезпечує ефективність використання ними капітальних вкладень;

- організовує та здійснює культурне співробітництво з зарубіжними країнами, містами-побратимами Києва, міжнародними організаціями; здійснює координацію зовнішніх зв'язків закладів культури міста;

- забезпечує фінансування та сприяє зміцненню матеріально-технічної бази Державного архіву міста Києва;

- здійснює державну політику в галузі музейної та бібліотечної справи на території міста;

- координує діяльність музейних та бібліотечних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, з метою збереження і популяризації надбань української національної та світової культури;

- сприяє удосконаленню та розвитку музейної та бібліотечної справи, зміцненню матеріально-технічної бази музейних та бібліотечних закладів, підпорядкованих Департаменту;

- сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій;

- координує розробку програм та планів розвитку і вдосконалення діяльності парків культури і відпочинку міста;

- забезпечує фінансування парків та сприяє зміцненню їх матеріально-технічної бази;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо створення та спорудження пам'ятників та пам'ятних знаків;

- сприяє діяльності з повернення культурних цінностей, які були незаконно або всупереч національним інтересам України вивезені до інших країн;

- здійснює контроль за збереженням художніх, історичних та інших культурних цінностей, що знаходяться в музеях, галереях, інших спеціальних сховищах, культурних спорудах і колекціях міського підпорядкування, вживає заходів щодо поліпшення умов їх зберігання;

- здійснює контроль за вивозом культурних цінностей за кордон у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- організовує роботу з естетичного виховання та професійної освіти дітей та молоді у навчальних закладах культури і мистецтв;

- координує діяльність мистецьких навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- організовує концертно-гастрольну діяльність;

- забезпечує підготовку і проведення в місті Києві державних свят і культурно-мистецьких заходів;

- забезпечує реалізацію державної політики у прокаті та демонструванні кінофільмів;

- координує роботу щодо організації контролю за дотриманням у місті вимог, регламентованих нормативними актами, щодо публічного демонстрування і розповсюдження кіно- та відеофільмів;

- сприяє зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази кіномережі і мережі підприємств відеопрокату;

- реалізує відповідно до кадрової політики та організує разом із закладами і підприємствами культури та мистецтва підготовку та перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів галузі;

- сприяє соціальному захисту працівників міських закладів культури та вживає заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;

- бере участь у розробці та впровадженні державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури і здійснює контроль за їх дотриманням в межах наданих повноважень;

- відповідно до законодавства забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і контроль за їх достовірністю;

- подає пропозиції щодо нагородження працівників, які особливо відзначились, державними нагородами, застосування, згідно з законодавством України, інших форм морального і матеріального заохочення працівників за високі досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

- забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки у підпорядкованих закладах та на підприємствах культури;

- в межах своєї компетенції здійснює контроль за роботою закладів та підприємств культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також координує роботу закладів та підприємств культури міста Києва незалежно від форм власності;

- погоджує проекти статутів та положень підприємств і закладів культури, підпорядкованих Департаменту;

- аналізує тенденції етнонаціонального і етнокультурного розвитку на території міста;

- сприяє гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин на території міста і українців, які проживають за межами України;

- розробляє поточні та довгострокові прогнози у сфері міжнаціональних відносин на території міста;

- вживає в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі;

- сприяє діяльності громадських організацій, національно-культурних об'єднань національних меншин України та українців, які проживають за межами України, спрямованої на задоволення їхніх освітніх та національно-культурних потреб;

- сприяє розвитку національно-культурних традицій та національно-етнічних особливостей українського народу, задоволенню потреб національних меншин України в літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

- регулярно готує і подає виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про розвиток міжнаціональних відносин на території м. Києва, про розвиток міграційної ситуації на території м. Києва і зв'язків з українцями, які проживають за межами України, та пропозиції щодо формування державної політики з цих питань;

- вивчає тенденції, аналізує ситуацію і розробляє поточні та довгострокові прогнози у сфері міграційної політики та міграційної ситуації у місті;

- розробляє та бере участь у здійсненні заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування мігрантів, а також сприяє їх адаптації в нових умовах;

- бере участь у розробці проектів та реалізації програм, спрямованих на регулювання міграційної ситуації в м. Києві та запобігання нелегальній міграції громадян в столицю України;

- вивчає тенденції, аналізує ситуацію у релігійному житті, бере участь у розробленні поточних та довготермінових прогнозів із питань державно-церковних відносин і релігійних процесів в Україні та м. Києві;

- готує пропозиції щодо формування державної політики щодо релігії та церкви, забезпечує її реалізацію, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань державно-церковних відносин;

- веде облік релігійних організацій, які діють на території м. Києва, культових будівель і споруд, розташованих на його території;

- здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію в установленому законодавством порядку статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх на відповідність законодавству та подає висновки виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- сприяє релігійним організаціям у здійсненні ними міжнародних контактів, у вирішенні згідно з чинним законодавством питань, пов'язаних із перебуванням в Україні іноземних священнослужителів, проповідників, інших представників зарубіжних релігійних організацій;

- здійснює в межах повноважень заходи щодо виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану із виконанням вимог цієї Хартії;

- контролює в межах своєї компетенції додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, за дорученням керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перевіряє правильність його застосування;

- сприяє роботі комісій районних в місті Києві державних адміністрацій у справах альтернативної (невійськової) служби;

- сприяє проведенню благодійних акцій, бере участь у виконанні програм, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин України та українців, які проживають за межами України;

- розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

- готує матеріали з питань, що належать до компетенції Департаменту, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- розробляє проекти відповідних розділів міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста Києва;

- проводить організаційно-методичну, аналітичну, координаційну та іншу діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, що стосується формування і здійснення державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграційної політики, релігії та церкви і зв'язків з українцями, які проживають за межами України;

- забезпечує діяльність Координаційної ради по регулюванню міграційних процесів у м. Києві;

- організовує і бере участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад, інших заходів, здійснює інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

- розглядає та погоджує проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з питань, які віднесені до компетенції Департаменту;

- організовує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в частині питань, що відноситься до його компетенції;

- працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, що відноситься до його компетенції;

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Департамент має право:

6.1. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.4. За дорученням представляти інтереси Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах.

6.5. Здійснювати координацію діяльності підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств.

6.6. Вносити пропозиції до Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань мистецької політики та культурного будівництва.

6.7. Проводити переговори від імені виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з міжнародними фінансовими та кредитними організаціями, іноземними підприємствами та організаціями, підприємствами, організаціями та установами України з питань, які належать до компетенції Департаменту.

6.8. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Київським міським головою або виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.9. Подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами рішень з питань міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, що суперечать законодавству.

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними профільними комісіями Київської міської ради та з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та за погодженням з Міністерством культури України.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Київської міської державної адміністрації за поданням директора Департаменту та за погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та Міністерством культури України.

Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор Департаменту.

9. Директор Департаменту:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Київської міської державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань.

9.2. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.

Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

9.3. Подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис працівників Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.

9.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Департаменті юстиції у місті Києві в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку встановленому законодавством України.

9.6. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту.

9.7. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

9.8. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції Департаменту та які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

9.9. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій в межах своєї компетенції.

9.10. Діє без доручення від імені Департаменту, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.

9.11. В установленому порядку, призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та підпорядковані Департаменту.

9.12. Призначає за поданням голови відповідної районної в місті Києві державної адміністрації керівників закладів культури, що належать до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

9.13. Від імені Департаменту укладає угоди (договори, контракти) та видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки.

9.14. Вчиняє інші дії, в межах чинного законодавства, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, Департамент може утворити колегію у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою, інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради (за згодою), працівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівники закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, вчених, провідних діячів культури та мистецтва, представників творчих спілок та інших громадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з основних напрямків діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть створюватись творчі майстерні, лабораторії, методичні центри, кабінети, комісії з числа висококваліфікованих спеціалістів галузі, вчених, художні, наукові ради тощо відповідно до чинного законодавства України.

13. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва. Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці затверджуються Київським міським головою після експертизи, проведеної Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади м. Києва та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, бланк, штампи, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Місцезнаходження Департаменту: 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 3.

16. Ліквідація та реорганізація Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов


(Положення із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 23.07.2010 р. N 551,
 у редакції розпорядження Київської міської
 державної адміністрації від 12.07.2012 р. N 1205)

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013Схожі:

Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconРегламент виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 червня 2011 року n 979 передбачені зміни до Регламенту, затвердженого...
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconВ департаменті культури підготовкою розпоряджень виконавчого органу...
Остаточний проект розпорядження візується зав сектором правового забезпечення та начальником Департаменту культури. Після чого візуються...
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) icon19 травня о 12: 00 годині в серці столиці на Хрещатику відбудеться...
За підтримки київської міської державної адміністрації та шевченківської районної в місті києві державної адміністрації
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) icon19 квітня о 12: 00 годині в серці столиці на Хрещатику відбудеться...
За підтримки київської міської державної адміністрації та шевченківської районної в місті києві державної адміністрації
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconМіністерство праці та соціальної політики України
Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації
Положення про департамент культури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) iconЗанять спортом в м. Києві. Сприяння соціальному, культурному, І фізичному...
Заступник директора Департаменту освіти І науки, молоді та спорту начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка