Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
НазваДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Сторінка1/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ТЕХНОЛОГІЇ КРОС – КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ»

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ СТУДЕНТІВ

КИЇВ – 2009

Рецензенти:

А.Шегда, д-р екон. наук, проф.

(Київський національний економічний університет ім. Т.Шевченка)

А.І.Кредисов, д-р екон. наук, проф.

(Міжгалузевий інститут управління)

В.Є.Новицький, д-р екон. наук, проф.

(Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)

Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом». – К.: КНЕУ, 2008. – 68с.
Керівництво щодо організації та проведення міжпредметного тренінгу магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» розроблено для викладачів та слухачів програми. В ньому запропонований алгоритм уточнення та засвоєння основних технологій крос – культурного менеджменту.

Основуючись на узагальненні набутих слухачами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного практичного досвіду та навиків для формування цілісної уяви про основні напрямки та інструменти крос – культурного менеджменту була сформована система методів і прийомів навчання, підпорядкованих тренінговим цілям, а також розроблені процесуальна модель міжпредметного тренінгу магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» та його методологічне та методичне забезпечення.


^ Розповсюджувати та тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


©Є.Г.Панченко, Л.П.Петрашко, 2008

©КНЕУ, 2009

ЗМІСТ

 1. Загальна характеристика між предметного тренінгу……………….4

 2. Методична структура тренінгу………………………………………….6

 3. Програма між предметного тренінгу…………………………………..7

 4. Тренінгове заняття № 1………………………………………………….8

 5. Тренінгове заняття № 2………………………………………………….9

 6. Тренінгове заняття № 3…….…………………………………………..10

 7. Тренінгове заняття № 4………………………………………………...11

 8. Тренінгове заняття № 5………………………………………………...12

 9. Тренінгове заняття № 6………………………………………………...13

 10. Тренінгове заняття № 7………………………………………………..14

 11. Тренінгове заняття № 8………………………………………………...15

 12. Критерії оцінювання між предметного тренінгу……………………16

 13. Список літератури………………………………………………………18

 14. ДОДАТКИ

  1. Зразок оформлення результатів індивідуальних досліджень за програмою тренінгу……………………………………………...21

  2. Характеристика переддипломної практики…………………..22

  3. Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування….23

  4. Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції………25

  5. Стандарт презентації тренінгового заняття №2……………...26

  6. Інструментарій діагностики корпоративної культури за методикою 1………………………………………………………27

  7. Інструментарій діагностики корпоративної культури за методикою 2………………………………………………………43

  8. Міні – лекція «Презентація»…………………………………….62

 1. Загальна характеристика міжпредметного тренінгу


Тренінг проводиться після освоєння в повному обсязі нормативних дисциплін та лекцій з дисциплін спеціальної підготовки із загальним обсягом 36 год. (1 кредит).

Метою проведення комплексного (міжпредметного) тренінгу з магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

Об’єктами моделювання є: різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу: підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності; транснаціональні корпорації; професійні асоціації (союзи, спілки); регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управ­лінські органи; органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу і розробки та реалізації національної зовнішньоекономічної політики); міжнародні економічні організації (урядові та неурядові).

Основні завдання тренінгу у контексті формування професійних компетенцій діяльності:

 • Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас­ними очікуваннями;

 • Вибудування лінії поведінки молодих фахівців в умовах міжнародних злиттів та поглинань за участю українських підприємств;

 • Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту;

 • Формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибору і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв міжнародних ділових переговорів.

Учасниками між предметного тренінгу є студенти-магістри. Тренінг проводиться у формі командної роботи. Кожну команду у складі 59 осіб очолює координатор, що здійснює загальне керівництво діяльністю членів команди. Крім загальних координаторів команди можуть обирати функціональних координаторів з окремих питань чи етапів міжпредметного тренінгу, які здійснюють відповідні презентації. Кожна команда обирає собі назву, самостійно розподіляє ролі між членами команди (координатор, генератор ідей, опонент, постачальник ресурсів і т.і.) визначає методи командної роботи і т.д. Запропонований розподіл ролей уможливлює максимальне залучення всіх учасників команди до ефективної співпраці й підвищує відповідальність кожного за виконання завдань відповідного етапу тренінгу.

За характером і методичною структурою міжпредметний тренінг «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища» належить до тренінгів проектування. Це визначає його методичну структуру.

На кожному етапі тренінгу викладач-тренер читає міні-лекції, які супроводжуються уточненням ключових моментів та основних аспектів матеріалу, що викладається. В якості інформаційного забезпечення тренінгу використовуються, з одного боку, матеріали особистих спостережень і досліджень студентів на базах переддипломної практики, а з іншого боку, методичні розробки кафедри та літературні джерела, звіти про діяльність міжнародних компаній, матеріали електронних мереж.


 1. Методична структура тренінгу

Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;

 • проблемний;

 • змістовий;

 • підсумковий.

Організаційний етап (1год.) передбачає такі складові:

 • презентація тренінгу та індивідуальних завдань для збирання матеріалу на базах переддипломної практики;

 • ознайомлення із процесом роботи та системою оцінювання результатів роботи студентів під час тренінгу;

 • формування складів команд, власних очікувань, прийняття правил роботи на тренінгу. Учасникам пропонується обрати один з наступних способів формування команд: за бажаннями учасників, за вибором викладача, випадковим вибором, залежно від баз практики тощо;

 • міні-лекція (вступ до технологій крос-культурного менедж­менту);

 • дискусії за окремими питаннями тематики та напрямами тренінгу;

 • представлення на кафедру результатів індивідуальних досліджень відповідно з додатками.

Проблемний етап (1год.) включає наступні складові:

 • ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);

 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання;

 • усвідомлення проблем командами в процесі командної дискусії.

Змістовний етап (32 год.) тренінгу передбачає виконання групами чотирьох блоків тренінгових завдань.

^ ПРОГРАМА МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

ВСТУП

БЛОК 1

ПЕРСПЕКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 8 год.

  1. Тренінгове заняття 1 « Діагностика об’єктів переддипломної практики» - 2 год.

  2. ^ Тренінгове заняття 2 « Міжнародна конкурентоспроможність випускника магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» - 6 год

БЛОК 2

КРОС – КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ – 8 год.

  1. ^ Тренінгове завдання 3 « Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) – 4 год.

  2. Тренінгове заняття 4 « Оцінка крос – культурної відповідності злиття міжнародних компаній ( вказаних у кейсі) – 4 год.

БЛОК 3

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ - 8 год.

  1. Тренінгове заняття 5 «Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії» - 4 год.

  2. Тренінгове заняття 6 «Крос – культурний аналіз корпоративної культури» - 4 год.

БЛОК 4

^ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ

  1. Тренінгове заняття 7 « Моделювання крос – культурної переговорної поведінки» - 4 год.

  2. Тренінгове заняття 8 « Ділові крос – культурні переговори» - 4 год.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ – 2 год.

^ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

« ДІАГНОСТИКА ОБЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ» - 2 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Домашнє завдання

  2. Міні – презентація

  3. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Діагностика об’єктів переддипломної практики: поточний стан справ компанії, її сильні та слабкі сторони, крос – культурні аспекти управління компанією, порівняння з світовим лідером в обраній сфері бізнесу, заходи щодо вдосконалення корпоративного менеджменту, в тому числі ефективного використання потенціалу крос – культурного менеджменту.

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Заповнення форми « Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 )

  2. Структуризація інформації та формалізація результату

  3. Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини домашнього завдання 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Форма «« Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 )

  2. Міні – лекція «Презентація» ( додаток 8) 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Заповнена форма «« Характеристика переддипломної практики»

  2. Міні – презентація ( інтерпретація результатів дослідження )

^ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ « УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 6 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Міні – лекція « Планування кар’єри»

  2. Діагностика кар’єрних компетенцій

  3. Міні – лекція «Кар’єра молодого спеціаліста»

  4. Домашнє завдання

  5. Міні – презентація

  6. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Складання портфоліо кар’єрного просування та визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Складання портфоліо кар’єрного просування відповідно традиційної структури (додаток 3)

  2. Визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції ( додаток 4 )

  3. Структуризація інформації та формалізація результату

  4. Стандарт презентації ( додаток 5 ) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування (додаток 3 )

  2. Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4)

  3. Стандарт презентації ( додаток 5) 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Портфоліо кар’єрного просування

  2. Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції

^ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

«ДІАГНОСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОГЛИНАННЯ (ЗЛИТТЯ)» - 4 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Кейс « Арселор Міттал – Кривий Ріг»

  2. Виконання тренінгового завдання

  3. Міні – презентація

  4. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) на конкретному прикладі: обґрунтувати доцільність продажу комбінату «Криворіжсталь», визначити фактори, що вплинули на перевагу міжнародної компанії «Міттал Стіл» на аукціоні по продажу комбінату, виявити крос – культурні проблеми управління комбінатом після його купівлі, провести SWOT – аналіз «Міттал Стіл» (Кривий Ріг», оцінити стратегічну відповідність злиття міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор».

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Вивчення та структуризація інформації

  2. Формалізація результату

  3. Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Матеріали кейсу

  2. Лекційні матеріали та інші джерела інформації

  3. Міні – лекція «Презентація» ( додаток 8 ) 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Матеріали міні – презентації ( інтерпретація результатів дослідження )

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

« ОЦІНКА КРОС _ КУЛЬТУРНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛИТТЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ «АРСЕЛОР» ТА «МІТТАЛ СТІЛ»» - 4 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Кейс

  2. Виконання тренінгового завдання

  3. Міні – презентація

  4. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

За матеріалами кейсу порівняти еволюцію розвитку міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор», виявити вплив крос – культурних факторів на менеджмент кожної з названих компаній, простежити вплив крос – культурних відмінностей компаній, що злились, на менеджмент об’єднаної компанії, визначити основні напрямки подальшого розвитку підрозділу «Арселор Міттал Кривий Ріг» в контексті євро інтеграційного вектору України.

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Вивчення та структуризація Інформації

  2. Формалізація результату

  3. Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Матеріали кейсу

  2. Лекційні матеріали та інші джерела інформації

  3. Міні – лекція «Презентація» ( додаток 8 ) 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Матеріали міні презентації (інтерпретація результатів дослідження)

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

« ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Міні – лекція «Діагностика корпоративної культури»

  2. Домашнє завдання

  3. Міні – презентація

  4. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії : позиціювання корпоративної культури в системі менеджменту міжнародної компанії, виявлення і оцінка елементів корпоративної культури, визначення сильних та слабких її сторін.

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 )

  2. Обробка матеріалів опитування

  3. Формалізація результату

  4. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)

  1. Короткі описи методик 1 та 2

  2. Анкета 1. 2

  3. Інструкція щодо обробки анкетування

  4. Зразок формалізації результату

  5. Вільна форма презентації результатів дослідження 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Набір заповнених анкет за визначеною методикою

  2. Результати анкетування у визначеній формі

  3. Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження )

^ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

« КРОС – КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Міні – лекція «Крос – культурні особливості корпоративної культури міжнародних компаній»

  2. Домашнє завдання

  3. Міні – презентація

  4. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Визначити крос – культурну модель корпоративної культури компанії, виявити зв'язок корпоративної культури з національною культурою материнської компанії, обґрунтувати баланс характеристик компанії з національною культурою приймаючої країни, виконати порівняльний аналіз корпоративної культури міжнародної компанії з культурою однієї з вітчизняних компаній тієї ж галузі бізнесу, запропонувати пропозиції щодо використання на українських підприємствах досвіду створення дієвої корпоративної культури.

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Збір та вивчення інформації

  2. Структуризація інформації та формалізація результату ( вільна форма)

  3. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Лекційні матеріали

  2. Використання інших джерел інформації

  3. Вільна форма презентації результатів дослідження 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження), максимально 5 сторінок, належно оформлених.

^ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

« МОДЕЛЮВАННЯ КРОС _КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ» - 4 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»

  2. Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»

   1. Правила гри

   2. Домашнє завдання

   3. Міні - презентація

   4. Моделювання крос – культурної переговорної поведінки

  3. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.

 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Збір та вивчення інформації

  2. Структуризація інформації

  3. Формалізація результату згідно вимог оформлення

  4. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Лекційні матеріали та інші джерела інформації

  2. Міні – лекція «Презентація» 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Визначена форма результатів дослідження згідно вимог

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

« ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» - 4 год.

 1. ПРОГРАМА

  1. Лекція «Міжнародні ділові переговори»

  2. Кейс « Як укладаються міжнародні угоди»

  3. Підведення підсумків 1. ^ СУТЬ ЗАНЯТТЯ :

Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів 1. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Вивчення та структуризація інформації

  2. Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок

  3. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Лекційні матеріали та інші джерела інформації

  2. Технологічна карта крос – культурних помилок 1. ^ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

п/ п

Види тренінгових робіт

Форми контролю та звітності

^ Максимальна кількість балів

1

Тренінгове заняття № 1

 1. Завдання

 2. Презентація

Звіт про результати досліджень (додаток 2)

10

5

5

2

Тренінгове заняття № 2

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень (додаток 3,4)

15

10

5

3

Тренінгове заняття № 3

1. Завдання

2. Презентація

Матеріали презентації

10

5

5

4

Тренінгове заняття № 4

1. Завдання

2.Презентація

Матеріали презентації

10

5

5

5

Тренінгове заняття № 5

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень (додаток 6,7)

15

10

5

6

Тренінгове заняття № 6

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

10

5

5

7

Тренінгове заняття № 7

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

15

10

5

8

Тренінгове заняття № 8

1. Завдання

2. Презентація

Технологічна карта крос – культурних помилок

10

5

5

9

Своєчасність подання результатів дослідження на кафедру

^ Звіт про результати дослідження

5

10

Всього
100


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етикет ділового спілкування. Навчальний посібник, 2001

 2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів, Вінниця, 2004

 3. Гестеланд Ричард Р. Кросс – культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров. Поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах/ Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 288с.

 4. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4 изд. / Пер. с англ. под ред.А.Г. Медведева. – СПб.:2006, - 1088 с.: ил. – ( Серия « Классика МВА»)

 5. Дафт Р. Менеджмент. 6 – изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 864 с.: ил. – ( Серия «Классика МВА»).

 6. Дафт Ричард Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организаций» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ.под ред. Э.М. Короткова; предисловие Э.М. Короткова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 736 с. – (Серия «Зарубежный учебник»)

 7. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. – 2-е вид,, перероб. і доп. – К.: “Альтерпрес”, 2004. – 368 с.

 8. Дитхелм Г. Управление проектами В 2т. Т.2: Особенности; Пер. с нем. – СПб.: Издательский дом «Бізнес – пресса», 2004. – 288с.

 9. Дубова В. В. Особливості невербальних засобів комунікативної культури у ході взаємодії з іноземними партнерами

 10. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям /Джин Желязны; пер. с англ.( А.Мучника и Ю.Корнилович) – 2-е узд., рас шир. – М.: Манн, Иванов и Фербер : Інститут комплексних стратегических исследований, 2007. – 320 с.

 11. Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная культура : теория и практика . – М.: Издательство « Альфа – Пресс», 2005. – 352 с.

 12. Карт П., Фокс К. Преодоление культурных различий: Практическое руководство по международному деловому общению/ Пенни Карт, Крис Фокс. – Пер. с англ. И.Гаврилова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 224с.

 13. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно/ Ларри Кинг, Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 213 с.

 14. Корпоративная культура и управление изменениями / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 192 с.

 15. Коэн Ален Р. ( ред. ) Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес – Букс, 2006. – 507 с.

 16. Крысько В.Т. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций. – М., 2002

 17. Льюис Д. Язык эффективного общения. – М.: Изд –во Эксмо, 2005. – 320 с.

 18. Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию, Пер с англ. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 448 с.

 19. Минто Б. Золотые правила Гарварда и МсКinsey : Принцип пирамиды в мышлении, деловом письме и устных выступлениях / Барбара Минто; пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 272 с.

 20. Мясоедов С.П. Невербальные коммуникации и типичные ошибки общения// Управление персоналом. – 2006. -№ 7 (137), с.54 – 62

 21. Мясоедов С.П. Основы крос – культурного менеджмента. – М., 2003

 22. Організаційна поведінка /Д. Гелрігел, Дж.В. Слокум – молодший, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг; Пер. з англ.. І. Тарасюк, М. Зарицька, Н. Гайдукевич. – К.: Вид –во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 726 с

 23. Пиз А. Язык телодвижений. – Новгород, 1992

 24. Пиз Аллан Язык жестов: как читать мысли других людей по их жестам. – М.: Ай-Кью – 1995. – 257с.

 25. Пиз Аллан Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей. – М.: Ай-Кью – 1992. –112с.

 26. Пинто Дж. К. Управление проектами / Перев. с англ. под ред. В.Н. Фунтова – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

 27. Радевич – Винницький Ярослав Етикет і культура спілкування. Навчальний посібник, “Сполом”, Львів, 2001

 28. Ребрик С. Бізнес – презентація: підготовка и проведение. 100 рекомендаций /С. Ребрик. – М.: Эксмо, 2006. – 120 с.

 29. Роббинз Стивен П., Хансейкер Филлип Л. Тренинг делового общения для менеджеров. Руководство по управлению кадрами: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 464с.

 30. Рюкле Хорс Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение. – М.: интерэксперт: Инфра – М., 1996. – 227с.

 31. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. – 2-е изд. пере раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с.

 32. Уикхэм Филип Консалтинг в управлении проектоми : пер. 2-го англ. узд. / Филип Уикхэм. – М. :Дело и Сервис, 2006. – 368 с.

 33. Фи К. Технологии обучения менеджеров. Где, когда и как их использовать /Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство «Добрая книга», 2006. – 304 с.

 34. Ходжсон Джейн Ефективне ведення переговорів / Пер. з англ.. за ред. Канд.. філол.. наук Л.І. Байдари. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2002. – 252с.

 35. Цюрюпа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів, Київ, 2004

 36. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 4-те вид. – К.: Вікар, 2004. – 223 с.

 37. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е издание./ Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.

 38. Яковенко В. Невербальні засоби спілкування// Секретар – референт. – 2007. – № 3, с. 27- 31

 39. Япп Н. И Сиретт М. Эти странные американцы. Пер. с англ. И. Тогоевой. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2001. – 72с.

Інформаційні ресурси Інтернет

 1. http://www.transparency.org Global Corruption Report 2007

 2. www.businessculture.com Business culture worldwide

 3. www.international-business-center.com/international_culture.html International Culture for the International Business

^ ІНОЗЕМНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Daniel R. Denison, Carl F. Fey Оrganizational Culture and Effectiveness: Can American Theory Be Applied in Russia? - Organization Science. - Vol. 14, No. 6, November–December 2003, pp. 686–706

 2. Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. New York: Wiley.

 3. Denison, D. R. (1996). What IS the difference between organizational culture and organizational climate? A native's point of view. Academy of Management Review, 21, 619654.

 4. Denison, D. R. (2001). Organizational culture: Can it be key lever for driving organizational change? In C. L. Cooper et al. (Eds.), The international handbook of organizational culture and climate (pp. 346372). UK: Wiley.

 5. Edward T. Hall How Cultures Collide, Psychology Today, July 1976, pp. 67 - 74

 6. Geert Hofstede The Business of International Business is Culture, International Business Review. Copyright 1994

 7. Simcha Ronen and Oded Shenkar Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A Review and Synthesis , Academy of Management Review, vol. 10, no. 3, 1985

Додаток 1

Зразок
оформлення результатів індивідуальних досліджень
для міжпредметного тренінгу студентів програми
«Управління міжнародним бізнесом»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту
Результати

індивідуальних досліджень за програмою міжпредметного тренінгу «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища»

Студента____________гр.

_______________________________

(прізвище, ініціали)
Зміст

 • Форма «Характеристика об’єктів переддипломної практики»

 • Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування

 • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції

 • Результати діагностики корпоративної культури міжнародної компанії

 • Результати крос – культурного аналізу корпоративної культури міжнародної компанії

 • Завдання до тренінгового заняття № 7 «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»


  Київ 2008__

  Додаток 2

  Характеристика об’єктів переддипломної практики
^ Прізвище, ім’я та по батькові 1. Назва компанії (організації)_________________________________

юридична
адреса _______________________________________________________


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


телефон, факс, e-mail __________________________________________

_____________________________________________________________


 1. Профіль діяльності компанії (організації)_____________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку України _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Сфера (напрями) Вашої професійної діяльності (стажування) в компанії (організації) під час переддипломної практики___________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Три основні посадові персональні функціональні обов’язки ____

а)____________________________________________________________

б)____________________________________________________________

в)____________________________________________________________


 1. Три другорядні персональні функціональні обов’язки _________

а)____________________________________________________________

б)____________________________________________________________

в)____________________________________________________________

 1. Рівень задоволення діяльністю підрозділу проходження практики

задоволений □ незадоволений □ складно відповісти

 1. Рівень задоволення Вами виконуваною роботою та набутими професійними навичками

задоволений □ незадоволений □ складно відповісти


 1. Чого не вистачає підрозділу для забезпечення найвищої продуктивності діяльності?___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Чого не вистачає для забезпечення найвищої продуктивності Вашої праці на робочому місці?_________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


 1. ^ Чи був задовільним рівень інструктажу Вас стосовно посадових обов’язків та повноважень?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні вказівки щодо підготовки студентами курсових робіт з основ економічної науки
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Облік І аудит”. Процес навчання має комплексний характер І включає лекційні та практичні заняття. Крім того, передбачена відповідна...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є важливим етапом навчального процесу та...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconРефератів І курсових робіт
«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» щодо підготовки та оформлення
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима...
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" розроблено творчою групою у складі
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка