8. Облік основних господарських процесів
Скачати 443.65 Kb.
Назва8. Облік основних господарських процесів
Сторінка1/4
Дата конвертації02.07.2013
Розмір443.65 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4
Тема 8. Облік основних господарських процесів
1. Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів і значення відокремленого відображення їх у бухгалтерському обліку.

2. Сутність, характеристика та особливості обліку процесу постачання

3. Сутність і характеристика процесу виробництва, витрати на виробництво та їх класифікація

4. Особливості бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції

5. Відображення на рахунках одержаної продукції,виконаних робіт і наданих послуг. Калькуляція виробничої собівартості продукції, робіт і послуг

^ 6. Сутність, характеристика ті особливості відображення в поточному обліку процесу реалізації
1. Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів і значення відокремленого відображення їх у бухгалтерському обліку.

Основним призначенням підприємств сфери матеріального виробництва є виробництво суспільно необхідних продуктів. Для забезпечення безперебійності виробництва повинні здійснюватися процеси постачання необхідними господарськими засобами і предметами праці і реалізації (збуту) створеного продукту праці.

Всі ці процеси постачання (заготівля), виробництво, реалізація пов’язані і взаємозумовлені, постійно змінюють один одного, внаслідок чого відбувається безперервний кругообіг господарських активів (засобів).

Бухгалтерський облік, відображаючи господарські операції підприємства, забезпечує спостереження і контроль за господарськими процесами, а також за створенням і рухом суспільного продукту.

^ Процес постачання. У процесі постачання підприємства витрачають грошові кошти і купують у постачальників засоби виробництва (засоби і предмети праці), необхідні для виробництва продукції.

Об’єктами бухгалтерського обліку в процесі постачання є витрати на цей процес, тобто фактична собівартість придбаних (куплених) засобів виробництва або заготовлених виробничих запасів, обсяг необхідних предметів праці (в натуральному і грошовому вимірниках), а також розрахунки між підприємствами і організаціями, які виникають у процесі постачання.

^ Процес виробництва. Процес виробництва є основною фазою кругообігу господарських активів (засобів). У процесі виробництва використовуються засоби праці (машини, будівлі, обладнання та ін.), предмети праці (сировина, матеріали тощо), а також жива праця робітників.

Витрати праці в певній грошовій оцінці, тобто в сумі нарахованої заробітної плати (оплати праці), поряд з вартістю матеріалів та іншими витратами, включаючи в собівартість виробленої продукції. У процесі виробництва споживаються засоби праці (частина їх зносу) і предмети праці (повністю).


^ Отже, в бухгалтерському обліку процес виробництва повинен відображатися як процес створення продуктів праці (одержана продукція, виконані роботи та ін.)Об’єктами бухгалтерського обліку в процесі виробництва є витрати підприємства на виробництво продукції, що дає змогу визначити її фактичну собівартість і обсяг готової продукції (в натуральних і грошовому вимірниках).

^ Процес реалізації полягає в тому, що частина виробленої готової продукції в процесі виробництва реалізується споживачам (покупцям). Це здійснюється шляхом купівлі-продажу. Як результат реалізації підприємство одержує від покупців кошти (виручку), але, як правило, більше, ніж їх було витрачено на виробництво та збут продукції – на суму прибутку. Процес реалізації, завершуючи виробничий процес, забезпечує відновлення та розширення виробництва.

Об’єктом бухгалтерського обліку в процесі реалізації є обсяг реалізованої продукції (в натуральних і грошовому вимірниках), витрати, пов’язані з реалізацією, і фінансовий результат від реалізації (як правило, прибуток), а також розрахунки з покупцями та іншими підприємствами та організаціями.


У процесі створення та руху суспільного продукту господарські активи (засоби) підприємств змінюють свою форму: у процесі постачання вони з грошової форми переходять у форму виробничих запасів; у процесі виробництва предмети праці (під дією засобів праці) набувають форму продуктів праці; у процесі реалізації готова продукція набуває грошової форми.

Перехід засобів підприємства під час господарських процесів з однієї форми в іншу називається кругообігом господарських засобів. Процес кругообігу господарських засобів зображено на рис. 8.1.


Г

ЗП

ПП

В

Тгп

Тгп

Г

1

1
Рис. 1. Схема кругообігу господарських засобів:

Г – грошові кошти; ЗП – засоби праці; ПП – предмети праці; В – виробництво;

Тгп – готова продукція за фактичною собівартістю; Т¹гп – готова продукція за ціною реалізації; Г¹- грошові кошти від реалізації продукції за ціною реалізації

З наведеної схеми видно, що господарські активи (засоби) набувають різних форм і водночас перебувають у всіх трьох формах. Це є обов’язковою умовою безперебійної роботи підприємства. Недодержання цього принципу свідчить про порушення на певній стадії процесу кругообігу засобів, і відповідно, погіршення нормальних умов роботи підприємства.

Велике значення для підвищення ефективності використання господарських активів (засобів) має скорочення часу їх перебування на кожній стадії кругообігу (постачання, виробництво, реалізація), тобто прискорення їх оборотності.


Отже, бухгалтерський облік в кожному підприємстві, організації та установі має відображати окремі операції, господарські процеси, що складаються з цих операцій, господарські активи (засоби) та джерела їх утворення, а також усі зміни, що відбуваються в процесі господарської діяльності.^ 2. Сутність, характеристика та особливості обліку процесу постачання

Процес постачання є обов’язковою умовою успішної організації сільськогосподарського виробництва. Він включає операції, пов’язані з забезпеченням підприємств необхідними для виробництва продукції засобами виробництва.

Купуючи засоби виробництва, підприємство-покупець сплачує постачальникові їх купівельну вартість, здійснює витрати, пов’язані з перевезенням цінностей, навантаженням, розвантаженням тощо. Ці витрати називають транспортно-заготівельними.Бухгалтерський облік процесу постачання має забезпечувати достовірну інформацію про обсяг постачання як за кількісними, так і за якісними показниками і собівартістю придбаних засобів виробництва.

Крім того, завданнями обліку є також забезпечення контролю за своєчасністю розрахунків з постачальниками, транспортними та іншими підприємствами за операціями, пов’язаними з придбанням матеріальних цінностей та їх транспортуванням.

^ Особливості обліку придбання (купівлі) предметів праці (оборотних засобів)

Для обліку придбаних (купівлі) предметів праці (оборотних засобів) в складі відповідних синтетичних рахунків і субрахунків класу 2 «Запаси» (20 «Виробничі запаси», 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» та інші) відкривають аналітичні рахунки «Заготівля та придбання відповідних товарно-матеріальних цінностей». На дебеті цих рахунків відображають купівельну вартість товарно-матеріальних цінностей і транспортно-заготівельні витрати. Тобто на цих аналітичних рахунках буде відображено купівельну вартість плюс транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з їх придбанням, що в сумі і складатиме фактичну собівартість їх придбання (заготівлі), за якою вони мають бути оприбутковані.

Після цього за фактичною собівартістю придбання їх оприбутковують з кредиту аналітичного рахунка «Заготівля та придбання товарно-матеріальних цінностей» в дебет аналітичного рахунка, на якому обліковують закуплені товарно-матеріальні цінності в межах того синтетичного рахунка. При цьому дебетується та кредитується один і той самий синтетичний рахунок, але різні аналітичні рахунки.

Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками за одержані від них матеріальні цінності, а також з підрядниками за надані послуги (наприклад, транспортними організаціями за перевезення вантажу) здійснюють на пасивному рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Зауважимо, що в разі, коли транспортно-заготівельні витрати є загальними для різних видів цінностей, потрібно їх суму обліковувати на окремому аналітичному рахунку, а потім їх розподіляють між ними пропорційно певному базису (масі, вартості за купівельними цінами тощо)


Розглянемо приклад. У господарство були завезені матеріали «А» - 100 одиниць ціною 40,00 грн. за одиницю, загальною сумою 4000,00 грн. При цьому послуги вантажного автотранспорту підрядника (АТП) з доставки матеріалів у господарство склали 120,00 грн. За навантаження та розвантаження матеріалів нараховано заробітну плату працівникам 30,00 грн.

Необхідно скласти бухгалтерські проводки. Записати господарські операції на рахунки бухгалтерського обліку, визначити собівартість придбаних матеріалів та оприбуткувати їх на відповідному рахунку.

Перщ за все, запишемо господарські операції в «Журналі реєстрації господарських операцій», які пов’язані з придбанням матеріалів «А».

^ ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

Господарських операцій за

Квітень 2012 р.

Дата

№ операції
Кореспондуючі рахунки

Зміст господарських операцій

Д-т

К-т

Сума,грн

1

2

3

4

5

6

3.04

3.04

3.04

5.04

1

2

3

4

До господарства надійшли матеріали «А» від постачальника (розрахунки не проведені) 100 одиниць – ціна 40,00 грн.
Списується вартість послуг вантажного автотранспорту підрядника (АТП) з доставки матеріалів у господарство

Нарахована заробітна плата працівникам за навантаження та розвантаження матеріалів


Перераховані кошти з поточного рахунка банку господарства в погашення зобов’язань перед постачальниками:

а) За вартістю матеріалів;


20 «Виробничі запаси» аналітичний рахунок «Придбання матеріалу «А»

20 «Виробничі запаси», аналітичний рахунок «Придбання матеріалів «А»
20 «Виробничі запаси», аналітичний рахунок «Придбання матеріалів «А»
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».


63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

66 «Розрахунки з оплати праці»
31 «Поточний рахунок в банку»

4000,00
120,00

30,00


4000,00

7.04

5

б) за послуги вантажного автотранспорту

Разом


Оприбутковуються матеріали «А» за фактичною собівартістю придбання

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

20 «Виробничі запаси», аналітичний рахунок «Матеріали «А»


31 «Поточний рахунок в банку»
31 «Поточний рахунок в банку»

20 «Виробничі запаси», аналітичний рахунок «Придбання матеріалів «А»

120,00


4120,00


4150,00Рознесемо (запишемо) розглянуті господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Д-т Рахунок 20 «Виробничі К-т Д-т Рахунок 20 «Виробничі К-т

запаси» запаси» аналітичний

рахунок «Придбання

матеріалу «А»
1) 40000,00 5)4150,0

Сальдо на 1.04.2000р


145000,00 2) 120,00

  1. 4000,00 3) 30,00

  2. 120,00

  3. 30,00

5) 4150,00 5) 4150
Д-т Рахунок 20 «Виробничі К-т Д-т Рахунок 63 «Розрахунки К-т

запаси аналітичний з постачальниками та

рахунок «Матеріал «А» підрядниками»

5) 4150,00 4) 4120,00 1) 4000,0

2) 120,00

Д-т Рахунок 66 «Розрахунки К-т Д-т Рахунок 31 «Поточний К-т

з оплати праці» рахунок в банку в наці-

3) 30,00 ональній валюті»

Сальдо на 1.04.2000 р. 4) 4120,0

158000,00
  1   2   3   4

Схожі:

8. Облік основних господарських процесів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»
Льного спостереження, відображення І контролю господарських активів І капіталу, господарських процесів І їх результатів, а також...
8. Облік основних господарських процесів icon2. сутнісна характеристика господарських рішень
...
8. Облік основних господарських процесів icon7. Облік господарських процесів
Набуття навичок визначення фактичної собіваартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення фактичної собівртості виготовленої...
8. Облік основних господарських процесів icon" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
8. Облік основних господарських процесів iconЗ дисципліни “Фінансовий облік І”
Документальне оформлення руху основних засобів, їх синтетичний та аналітичний облік
8. Облік основних господарських процесів iconІнструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку...
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій...
8. Облік основних господарських процесів iconПлан лекції Облік основних засобів. 1
Порядок проведення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів у фінансовому обліку
8. Облік основних господарських процесів icon1. Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально...
Облік, який являє собою систему спостережень І контролю за окремими господарськими операціями І процесами з метою управління ними,...
8. Облік основних господарських процесів iconПринципи системи оподаткування в Україні господарських спільнот (господарських товариств)

8. Облік основних господарських процесів iconНака з
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка