Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка4/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Методичні рекомендації
Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток

При аналізі та оцінці всі відхилення поділяють на сприятливі (які сприяють економії витрат та збільшенню прибутку) і несприятливі (які призводять до зменшення прибутку).

^ Аналіз відхилень виконують окремо за кожним видом витрат, використовуючи методи факторного аналізу:

а) за прямими витратами матеріалів (на фактичний обсяг діяльності)

- відхилення за рахунок зміни норм витрачання матеріалів:

ΔН = (ФВм - НВм) * Цн, (5.1)

де:

ΔН – відхилення за рахунок зміни норм витрачання матеріалів;

ФВм – фактичні витрати матеріалів;

НВм – нормативні витрати на фактичний обсяг виробництва;

Цн – нормативна ціна одиниці матеріалів;

- відхилення за рахунок зміни цін на матеріали:

ΔЦ = (Цф - Цн) * ФВм, (5.2)

де:

ΔЦ – відхилення за рахунок зміни цін на матеріали;

Цф – фактична ціна одиниці матеріалів;

- загальне відхилення витрат на матеріали = (фактична кількість витрачених матеріалів * фактична ціна одиниці матеріалів) – (нормативна кількість матеріалів на фактичний обсяг виробництва * нормативна ціна одиниці матеріалів) = відхилення за рахунок норм + відхилення за рахунок цін;

ΔЗВм = (ФВм * Цф) – (НВм * Цн) (5.3)

ΔЗВм = ΔН + ΔЦ, (5.4)

де ΔЗВм – загальне відхилення витрат на матеріали;

б) за прямими витратами на оплату праці (на фактичний обсяг діяльності)

- відхилення за рахунок зміни витрат робочого часу (продуктивності праці, трудомісткості виробництва):

ΔРЧ = (ФВп – НВп) * РОПн, (5.5)

де:

ΔРЧ – відхилення за рахунок зміни витрат робочого часу;

ФВп – фактичні витрати праці;

НВп – нормативні витрати праці на фактичний обсяг виробництва;

РОПн – нормативний рівень оплати 1 люд.-год.;

- відхилення за рахунок рівня оплати праці = (фактичний рівень оплати 1 люд.-год. – нормативний рівень оплати 1 люд.-год.)* фактичні витрати праці в людино-годинах;

ΔРОП = (РОПф - РОПн) * ФВп, (5.6)

де:

ΔРОП – відхилення за рахунок рівня оплати праці;

РОПф – фактичний рівень оплати 1 люд.-год.;

- загальне відхилення з оплати праці = фактичні витрати на оплату праці –нормативна сума оплати праці на фактичний обсяг виробництва = відхилення за рахунок витрат робочого часу + відхилення за рахунок рівня оплати праці.

ΔЗВоп = (ФВп * РОПф) – (НВп * РОПн) (5.7)

ΔЗВоп = ΔРЧ + ΔРОП, (5.8)

де ΔЗВоп – загальне відхилення з оплати праці;

в) за виробничими накладними витратами (ВНВ)

- чисте відхилення загальновиробничих (накладних) витрат:

^ ΔЧВНВ = ВНВф – РВНВн, (5.9)

де:

ΔЧВНВ – чисте відхилення загальновиробничих (накладних) витрат;

ВНВф – фактичні накладні витрати;

РВНВн – розподілені (списані) загальновиробничі витрати за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності;

- відхилення за рахунок зміни ставки витрат під впливом відхилення обсягу виробництва:

ΔСВ = ВНВгб – РВНВн, (5.10)

де:

ΔСВ – відхилення за рахунок зміни ставки витрат під впливом відхилення обсягу виробництва;

ВНВгб – загальновиробничі витрати за гнучким бюджетом, розрахованим на фактичний обсяг діяльності;

- відхилення за рахунок зміни рівня витрат = фактичні загальновиробничі витрати – загальновиробничі витрати за гнучким бюджетом на фактичний обсяг діяльності;

ΔРВ = ВНВф – ВНВгб, (5.11)

де ΔРВ – відхилення за рахунок зміни рівня витрат;

- відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності, скориговані при складанні гнучкого бюджету і не включені в суму чистого відхилення:

ΔОДс = РВНВб – ВНВпб, (5.12)

де:

ΔОДс – відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності, скориговані при складанні гнучкого бюджету і не включені в суму чистого відхилення;

РВНВб – розподілені і списані загальновиробничі витрати за бюджетною ставкою на фактичний обсяг діяльності;

ВНВпб – загальновиробничі витрати за статичним (початковим) бюджетом (нормативні витрати на нормативний обсяг діяльності).

Для аналізу відхилення накладних витрат від нормативу складають гнучкий бюджет накладних витрат, в якому передбачають суму змінних витрат на одиницю бази розподілу і загальну суму постійних витрат за період, яка не змінюється в межах релевантного діапазону.

ВНВ = ПВ + ЗВ1 * О, (5.13)

де:

ВНВ – загальна сума виробничих накладних витрат;

ПВ – постійні витрати;

ЗВ1 – змінні витрати на одиницю продукції;

О – обсяг виробництва продукції.

Загальну суму накладних витрат ділять на кількість одиниць вимірювання бази розподілу і визначають нормативну ставку накладних витрат на фактичний обсяг діяльності.

Отже, при розрахунку нормативної ставки накладних витрат при відхиленні фактичного обсягу діяльності від взятого за базу необхідно визначити відхилення цих витрат за рахунок як зміни обсягу діяльності, так і зміни ставки витрат під впливом цього фактора.
Вправа 1

Цех №2 заводу «Арсенал» у звітному періоді виробив 7200 од. виробу № 754 при плановому завданні — 7000 од. Нормативні та фактичні показники витрат становили:

Таблиця 5.1

Нормативні та фактичні показники витрат заводу «Арсенал» (по виробу № 754)

Витрати

Нормативні

Фактичні

1. Витрати праці на одиницю продукції, люд.-год.

2,00

2,04

2. Оплата праці, грн за люд.-год.

2,50

2,40

3. Витрати основного виду матеріалів на одиницю продукції, кг

1,80

1,85

4. Ціна основного виду матеріалів, грн за кг

6,00

6,20

5. Виробничі накладні витрати на одиницю, грн:

- змінні

- постійні


6,00

5,00


6,60

4,90


Визначити загальну суму відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів: обсягу вироб­ництва, норм витрат, вартісних показників.
Вправа 2

Бюджет фірми «Аква-віта» передбачає річний обсяг вироб­ництва 36000 од. продукції. Річна сума постійних загальновиробничих витрат передбачена у розмірі 14400 грн, змінних - 39600 грн. У звітному місяці вироблено 2500 од. продукції, а фактичні загальновиробничі витрати склали 3730 грн.

^ Необхідно визначити:

 1. нормативну ставку загальновиробничих витрат на одиницю продукції, використавши формулу гнучкого бюджету накладних витрат;

 2. відхилення фактичних загальновиробничих витрат від нормативних;

 3. дати оцінку визначеного відхилення (сприятливе або несприятливе).


Вправа 3

У таблиці 5.2 наведено показники роботи магазину «Валерія» за звітний період.

Таблиця 5.2

Показники роботи магазину «Валерія» за звітний період

Вид товару

Обсяг реалізації, шт.

Ціна придбання, грн/шт.

Ціна реалізації, грн/шт.план

фактично

план

фактично

план

фактично

А

13

10

40

42

60

64

Б

27

25

50

46

75

70

В

20

30

45

55

70

75

^ Необхідно визначити: загальні відхилення маржинального доходу за кожним видом товару та в цілому по магазину, розра­хувати вплив окремих факторів на ці відхилення.
Вправа 4

Меблева фабрика «Прогрес» використовує нормативне калькулювання виробничої собівартості.

Нормативна виробнича собівартість однієї шафи моделі А742 становить:

Нормативні витрати

Сума, грн

Основні матеріали (5 м по 2 грн)

10,00

Пряма оплата праці (6 год. по 3 грн)

18,00

Змінні загальновиробничі витрати (6 год. по 0,5 грн)

3,00

Постійні загальновиробничі витрати (6 год. по 0,25 грн)

1,50

Разом

32,50

Коефіцієнти розподілу загальновиробничих витрат визначені на підставі таких бюджетних даних: змінні загальновиробничі витрати – 1400 грн, постійні – 700 грн, прямі витрати праці – 2800 годин.

Фактичний обсяг виробництва становив 400 од. продукції. На її виготовлення витрачено:

 • основні матеріали (закупівлі) 2500 м по 2,10 грн – 5250 грн;

 • основні матеріали (витрачання) 1900м;

 • пряма оплата праці основних робітників 2200 год. по 2,95 грн – 6490 грн;

 • змінні загальновиробничі витрати 1300 грн;

 • постійні загальновиробничі витрати 710 грн.

Необхідно визначити відхилення фактичних витрат від норм за рахунок окремих факторів:

 1. матеріалів за рахунок цін та норм витрачання;

 2. оплати праці за рахунок витрат праці та рівня оплати праці;

 3. відхилення від гнучкого бюджету змінних і постійних витрат;

 4. відхилення змінних витрат за рахунок цін і норм;

 5. відхилення постійних витрат за рахунок обсягу виробництва;

 6. загальну суму нерозподілених (або зайво розподілених) постійних виробничих накладних витрат.


Вправа 5

Підприємство «Рось» виготовляє два види продукції – А і Б, на виробництво якої витрачає матеріали Х і Y. Норми витрат матеріалів і праці на виробництво одиниці продукції становлять:

Вид продукції

Матеріали

Прямі витрати праці

Х

Y

А

4 кг по 13 грн

1 кг по 9 грн

0,2 год. по 10 грн

Б

6 кг по 13 грн

2 кг по 9 грн

0,3 год. по 10 грн


У звітному місяці було виготовлено 4200 од. продукції А і 3600 од. продукції Б, на що витрачено 39 тис кг матеріалу Х по 12,50 грн за 1 кг, 11 тис кг матеріалу Y по 8,50 грн за 1 кг і 2025 люд.-год. прямих витрат праці по 9,80 грн за 1 год.

Необхідно визнчити відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів при фактичному обсязі виробництва та за умови зміни структури виробництва:

 1. продукція А – 4000 од., продукція Б – 4000 од.;

 2. продукція А – 4000 од., продукція Б – 3500 од.


Вправа 6

Підприємство «Левада» має такі показники діяльності за останні три місяці:

Місяць

Обсяг виробництва, т

Фактична сума загальновиробничих витрат, грн

Відхилення загальновиробничих витрат

за рахунок обсягу виробництва

за рахунок рівня витрат

1

800

35000

0

+3000

2

600

30000

?

0

3

900

34500

?

?


Необхідно визначити:

 1. відхилення у другому місяці за рахунок зміни ставки накладних витрат залежно від зміни обсягу виробництва;

 2. суму витрат за гнучким бюджетом на третій місяць;

 3. суму витрат, списаних за базовою нормативною ставкою у третьому місяці;

 4. відхилення фактичних витрат від нормативних у третьому місяці під впливом окремих факторів.1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка