Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка3/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Примітка. Нестандартну картоплю використовують на корм худобі й оцінюють по собівартості кормових буряків з урахуванням поживності.Вправа 2
Витрати на вирощування огірків становлять 190400 грн. Отримано від урожаю 1980 ц товарних огірків і 420 ц забракованих, які відправлені на ферму великої рогатої худоби. Собівартість 1 ц кормових буряків становить 15,46 грн. У 1 ц огірків міститься 0,06 ц корм. од., а в 1 ц коренеплодів – 0,12 ц корм. од.
^
Визначити: собівартість 1ц товарних огірків.

Примітка. Забраковані овочі оцінюються за собівартістю кормових буряків з урахуванням кормових властивостей.
Вправа 3

Витрати на вирощування саджанців насіннячкових порід склали 178500 грн. Викопано для реалізації 30 тис. штук саджанців та залишилося в ґрунті для дорощування 26 тис. штук. Витрати на викопування становили 9160 грн.

Визначити: собівартість 1 тис. штук викопаних саджанців.
Вправа 4

Витрати по вирощуванню пшениці на насінницьких посівах склали 769500 грн. Після доробки одержано насіння класу: супереліта – 1100 ц, еліта – 650 ц, І репродукція – 520 ц, ІІ репродукція – 340 ц. Крім того, одержано 2500 ц соломи. Нормативні витрати на збирання соломи склали 80000 грн. Ціна реалізації 1 ц пшениці дорівнює 120 грн, сортові надбавки в залежності від репродукції становлять: супереліта – 250 %, еліта – 150 %, І репродукція – 80%, ІІ репродукція – 70 %.

Визначити: фактичну собівартість кожного виду продукції (зерно, солома).
Вправа 5

Витрати на утримання дорослого стада курей за рік склали 61140 грн. Отримано за рік 270 тис. шт. яєць і пташиний послід (виходячи з нормативно-розрахункових витрат на його заготівлю) на суму 3225 грн.

Визначити собівартість продукції птахівництва (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Калькуляція собівартості добових курчат

Показники

Кількість

Сума, грн

Незавершене виробництво на початок року

5000

2775

Закладено яйця в інкубатор у звітному році, оцінені за фактичною собівартістю

350000

?

Добові пташенята за плановою собівартістю, голів

312000

?

Витрати по цеху інкубації за звітний рік (без вартості яєць, закладених на інкубацію)

х

203210

Вартість побічної продукції

х

4800

Незавершене виробництво на кінець року

10000

4872

Фактична собівартість добових курчат

х

?

Фактична собівартість одного добового курчати

х

?


Вправа 6

Витрати з утримання овець за рік (без витрат на стрижку) склали 349200 грн, вартість побічної продукції – 7533 грн. Оприбутковано приплід – 890 голів живою масою 16 ц. За звітний період отримано приріст живої маси молодняку овець – 260 ц, настриг вовни складає 48 ц. Крім того, витрати на стрижку овець та оброблення вовни склали 5070 грн.

Необхідно визначити собівартість голови приплоду та центнера приросту живої маси і вовни (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Калькуляція собівартості 1 ц приросту живої маси

молодняку овець та вовни

Показники

Отримано продукції

Коефіцієнт переведення

в умовну продукцію

Всього умовної продукції, ц

Питома вага, %

Витрати на всю продукцію, грн

Витрати на

стрижку та інші витрати, грн

Собівартість 1 ц, грн

Приріст живої маси овець
1

?

?

?

х

?

Вовна
5

?

?

?

5070

?

Разом

х

х

?

100

?

5070

х

Вправа 7

За даними про витрати виробництва в центрі відповідальності тваринництва (табл. 3.3) необхідно визначити фактичну собівартість продукції за видами. На основі наведених в табл. 3.4 даних необхідно визначити собівартість 1 ц живої маси тварин.

Таблиця 3.3

Вихідні дані для визначення собівартості продукції

Об’єкти обліку витрат

Загальна сума витрат, грн

У тому числі вартість гною за нормативними витратами , грн

Сума витрат, що припадає на

основну продукцію, грн

Кількість отриманої

продукції, ц (гол.)

Собівартість одиниці

продукції, грн

Нормативна собівартість одиниці продукції, грн

Калькуляційна

різниця, грн

На одиницю продукції

На

всю про-дукцію

Основне стадо ВРХ (кількість кормо-днів = =37000)

175000

13000
2271 ц молока,

69 голів при-плоду
45,00
250,00Молодняк ВРХ

117530

11000
280 ц приросту
200,00Свині

99675

4200
185 ц приросту
300,00
Таблиця 3.4

Вихідні дані для визначення собівартості 1 ц живої маси тварин

Надходження і вибуття тварин

ВРХ

Свині

Кількість голів

Жива маса, ц

Сума, грн

Кількість голів

Жива маса, ц

Сума, грн

Залишок на початок року

120

200

72000

18

5

2300

Приплід

69

19

-

200

1

-

Приріст живої маси

-

280

-

-

185

-

Придбано

20

54

17000

-

-

-

Продовження таблиці 1.4

Вибракувано з основного стада

15

62

18000

-

-

-

Продано

70

280

-

190

184

-

Переведено в основнне стадо

20

80

-

-

-

-

Загинуло

5

3

-

8

1

-

Залишок на кінець року

129

252

-

20

6

-


Вправа 8

За наведеними в таблиці 3.5 даними про витрати виробництва необхідно визначити собівартість продукції (робіт, послуг) промислових виробництв.

Таблиця 3.5

Витрати виробництва та вихід продукції (робіт, послуг)

промислових виробництв

№ з/п

Статті витрат

Переробка зерна

Переробка молока

Виробництво цегли

Пилорама

1

Витрати на оплату праці

2400

7200

124000

2500

2

Відрахування на соціальні заходи

873,60

2620,80

45136,00

910,00

3

Сировина й матеріали

15000

250000

2200000

30000

4

Витрати на утримання основних засобів

2200

10600

45000

5000

5

Інші витрати

600

2200

10000

1200

6

Загальновиробничі витрати

150

850

2600

650

7

Разом

8

Вироблено

400 ц власного борошна,

1000 ц із сировини давальців

300 ц сметани,

100 ц масла, 600 ц сиру

3 млн шт. цегли цілої, 0,25 млн шт. цегли битої

300 м3 власних пиломатеріалів, 200 м3 із сировини давальців

9

Собівартість

1 ц помолу =

= ____ грн;

1 ц борошна =

= ____ грн

1 ц сметани =

= ____ грн;

1 ц масла =

= ____ грн;

1 ц сиру =

= ____ грн

1 тис. шт. цегли =

= ____ грн

1 м3 розпилю-вання =

= ____ грн;

1 м3 пилома-теріалів =

= ____ грн

* Примітка. Витрати виробництва змінюються відповідно до порядкового номера студента у групі: на 1, 2, 3..... тис грн.

^ Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

Методичні рекомендації
Калькулювання змінних витрат ґрунтується на визначенні неповної собівартості продукції. При застосуванні цієї системи до собівартості продукції включають лише змінні виробничі витрати. Принципова відмінність між калькулюванням повних та неповних витрат полягає у способі врахування постійних виробничих накладних витрат (рис. 4.1). При застосуванні системи обліку змінних витрат не включаються до собівартості, а розглядаються як витрати періоду не тільки операційні виграти (на управління і збут тощо), але й постійні виробничі витрати.


Рис. 4.1. Система обліку і калькулювання за неповними (змінними) витратами
Калькулювання неповних витрат ще називають „директ-костинг” („direct” - прямі; „соsting” - калькулювання – калькулювання прямих витрат).

Директ-костинг (калькулювання змінних витрат) - це система обчислення собівартості тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат.

Основні ознаки директ-костингу:

 • собівартість калькулюється тільки на основі прямих змінних виробничих витрат; решта витрат – постійних виробничих і невиробничих покривається за рахунок загального доходу підприємства;

 • управлінський і фінансовий облік інтегровані;

 • в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід.

Маржинальний дохід – це різниця між доходом від реалізації та змінними витратами (ЗВ). Він покриває загальні постійні витрати (ПВ), тобто

МД = Виручка – ЗВ, (4.1)

і відображає внесок сегмента (продукту, підрозділу) у покриття постійних витрат та формування прибутку підприємства:

МД = ПВ + ОП, (4.2)

де ОП – операційний прибуток.

Звіти про фінансові результати, що складаються на основі маржинального доходу, багатоступеневі. Вони мають не менше двох розділів: верхній показує маржинальний дохід, а нижній – чистий дохід (французька модель). Якщо змінні витрати поділяються на виробничі та невиробничі, тоді звіт буде трирівневим.

У цьому разі на першому етапі визначається виробничий маржинальний дохід як різниця між обсягом реалізованої продукції та змінними виробничими витратами. На другому етапі як різниця між виробничим маржинальним доходом та невиробничими змінними витратами визначається маржинальний дохід у цілому по підприємству. На третьому етапі шляхом віднімання від загальної суми маржинального доходу суми постійних витрат визначають чистий прибуток (американська модель).

Французька модель визначення чистого результату:

І етап

 1. Дохід від реалізації

 2. (-) Змінна собівартість продукції

 3. (=) Маржинальний дохід

ІІ етап

 1. (-) Постійні витрати періоду

 2. (=) Результат (прибуток/збиток)


Американська модель визначення чистого результату:

І етап

 1. Обсяг реалізації

 2. (-) Змінна виробнича собівартість проданих виробів

ІІ етап

 1. Виробнича маржа

 2. (-) Змінні витрати на реалізацію

ІІІ етап

 1. Торговельна маржа

 2. (-) Постійні витрати

 3. Результат-нетто

У звітах про фінансові результати визначена сума прибутку у системі калькулювання за змінними витратами та системі калькулювання за повними витратами часто відрізняється. Така різниця залежно від характеру змін у запасах відповідно додається або віднімається від суми прибутку при переході від однієї системи калькулювання до іншої (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Узгодження суми прибутку при калькулюванні повних і змінних витрат

^ Зміна у запасах готової продукції та незавершеного виробництва

Перехід

від калькулювання повних витрат до калькулювання змінних витрат

від калькулювання змінних витрат до калькулювання повних витрат

Немає змін у запасах

Не потрібне коригування

Не потрібне коригування

Збільшення запасів

Вирахування різниці у прибутку

Додавання різниці у прибутку

Зменшення запасів

Додавання різниці у прибутку

Вирахування різниці у прибутку


Отже, застосовуючи директ-костинг можна оперативно вивчати взаємозв’язки та залежності між обсягами виробництва, витратами (собівартістю) та виручкою (прибутком, маржинальним доходом).
Вправа 1

ТзОВ „Калина” використовує систему калькулювання повних виробничих витрат для складання зовнішньої звітності. Крім того, керівництво підприємства зацікавлене у складанні внутрішньої звітності з використанням системи калькулювання змінних витрат.

Нормальна річна потужність підприємства становить 12000 одиниць. Далі наведено інформацію про діяльність підприємства за останні три роки:

Таблиця 4.2

Дані про діяльність ТзОВ „Калина” у 2007 – 2009 рр.

Показники

2007

2008

2009

Обсяг продажу, од.

8000

10000

14000

Обсяг виробництва, од.

10000

11000

9000

Запаси продукції на початок року, од.

0

2500

4200

Прямі матеріали на одиницю, грн

24

24

24

Прямі витрати на оплату праці на одиницю, грн

20

20

20

Змінні загальновиробничі витрати на одиницю, грн

7

7

7

Постійні загальновиробничі витрати, грн

160000

160000

160000

Змінні загальногосподарські витрати (на збут і адміністративні) на одиницю, грн

12

12

12

Постійні загальногосподарські витрати, грн

110000

110000

110000

Ціна реалізації за одиницю, грн

150

150

150


Необхідно:

1. Скласти звіт про фінансові результати для кожного з трьох років на основі калькулювання:

а) повних виробничих витрат;

б) змінних витрат.

2. Показати узгодження різниці у річному прибутку, визначеному різними методами калькулювання.
Вправа 2

Підприємство виготовляє три види продукції: А, Б, В – з такими характеристиками:

Таблиця 4.3

Показники щодо продукції підприємства

Показники

Продукція

А

Б

В

Кількість продажу, шт.

700

500

2000

Ставка покриття, грн

14,00

28,00

15,00

Час виконання, год/шт.

2,00

4,00

3,50


Витрати на управління становлять 50000 грн, у тому числі постійні витрати – 20000 грн. Розподіляються вони за виробами пропорційно часу виробництва. Збитковий продукт підприємство зняло б з виробництва.

На основі обліку за системою директ-костинг:

 1. розрахувати прибуток в цілому по підприємству та на одиницю продукції;

 2. визначити загальну суму маржинального доходу та прибутку після зняття з виробництва збиткового виробу;

 3. прокоментувати управлінське рішення, прийняття якого в даній ситуації було б оптимальним.


Вправа 3

Підприємство «РКС» випускає два види продукції з такими показниками за минулий рік:
Таблиця 4.4

Показники щодо продукції підприємства «РКС»

Показник

Продукція

А

Б

Обсяг реалізації, шт.

1000

200

Ціна реалізації, грн за 1 шт.

200

300

Змінні витрати, грн на 1 шт.

160

190

Постійні витрати складали 30000 грн за рік.

У наступному році планується змінити співвідношення ок­ремих видів продукції: збільшити виробництво продукції Б до 400 шт. та відповідно зменшити виробництво продукції А до 800 шт. Очікується, що це не вплине на рівень змінних витрат, ціну реа­лізації та загальну суму постійних витрат.

^ Необхідно визначити:

 • точку беззбитковості в натуральному і грошовому вимірниках для звітного та планового періодів;

 • відхилення суми прибутку за рахунок зміни структури виробництва.


Вправа 4

Підприємство виробляє мікрохвильові печі, які реалізує за ціною 1450 грн за одиницю. Впродовж звітного періоду підприємство виготовило 28500 печей, а реалізувало – 30500 печей. Нормальна потужність підприємства становить 27500 печей. Нижче наведено дані про витрати підприємства за звітний рік.

^ Виробничі витрати, грн:

Прямі матеріали та комплектуючі 18 525 000

Прямі витрати на оплату праці 3 420 000

Змінні загально виробничі витрати 1 710 000

Постійні загально виробничі витрати * 8 250 000

*(фактичні витрати дорівнюють бюджетним)

^ Операційні витрати, грн.:

Змінні адміністративні витрати та витрати на збут 2 440 000

Постійні адміністративні витрати та витрати на збут 4 000 000

Запаси готової продукції на початок року були 4500 од., а собівартість одиниці становила 1150 грн (зокрема постійні виробничі витрати 350 грн).

Необхідно:

 1. Скласти звіт про фінансові результати за рік на основі калькулювання змінних витрат.

 2. Визначити, які коригування слід зробити у зазначеному звіті з урахуванням того, що фактичний обсяг виробництва перевищує нормальний.


Вправа 5

Використовуючи метод відшкодування постійних витрат на виробництво (ретроспективна версія), визначити прибуток-нетто за виробом А за таких умов:

 1. Ціна одиниці виробу – 6220 грн.

 2. Змінні витрати на виріб – 4450 грн.

 3. Постійні витрати на виріб – 57% від результату – брутто І.

 4. Постійні витрати за місцем виникнення – 26,9 % результату – брутто ІІ.

 5. Постійні витрати за центром відповідальності суб’єкта – 63,7 % результату – брутто ІІІ.

 6. Постійні витрати підприємства – 82,8 % результату – брутто ІV.


Вправа 6

Використовуючи метод обліку відшкодування постійних витрат на виробництво (перспективна версія), визначити ціну на одиницю виробу А за таких умов:

 1. Змінні витрати на одиницю виробу – 4450 грн.

 2. Постійні витрати на одиницю виробу – 22,7 % суми змінних витрат.

 3. Постійні витрати за місцем виникнення – 4,5 % загальної суми постійних та змінних витрат на 1 виріб.

 4. Постійні витрати центру відповідальності – 7,9% суми витрат п.п. 1, 2, 3.

 5. Постійні витрати підприємства – 3,7 % суми витрат за п.п. 1, 2, 3, 4.

Прибуток-нетто – 354 грн.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка