I «План І програма аудиторської перевірки»
Скачати 464.24 Kb.
НазваI «План І програма аудиторської перевірки»
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір464.24 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3
ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

Глава I «План і програма аудиторської перевірки»

1.1 Завдання та обов'язковість планування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4

1.2 Принципи планування аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.3 Зміст попереднього планування аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

1.4 Принципи підготовки загального плану і програми аудиту ... ... ... ... ... ... ... 9

1.5 Підготовка і складання загального плану аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10

1.6 Програма аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

Глава II «План і програма аудиторської перевірки по ТОВ« Альянс-М »

2.1 Характеристика підприємства, цілі та завдання його діяльності ... ... ... ... ... .. 14

2.2 Структура бухгалтерської звітності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

2.3 План і програма аудиторської перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 25

2.4 Підготовка аудиторської перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 26

2.5 Планування аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

2.6 Загальний план ініціативного аудиту формування витрат обігу

і розрахунків з ПДВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

2.7 Програма ініціативного аудиту формування витрат обігу

і розрахунків з ПДВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31

Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33

Введення

Відповідно до законодавства РФ переважна більшість економічних суб'єктів Росії підлягає щорічній аудиторській перевірці. Під аудиторською діяльністю розуміється підприємництво аудиторських фірм (самостійних аудиторів) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових розрахунків, інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів. Ця діяльність включає також надання інших аудиторських послуг: постановку, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання декларацій про доходи та бухгалтерської звітності; аналіз фінансово-господарської діяльності; консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського та іншого законодавства; навчання та ін

У проектах російських стандартів аудиторської діяльності дається наступне визначення аудиту:

Аудит - це незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій за законодавством РФ, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.

Аудит, як відзначають американські фахівці, - це вид діяльності, що полягає в зборі й оцінці фактів, що стосуються функціонування і положення економічного об'єкта, здійснюваної незалежною особою.

Головна мета аудиту - визначення достовірності фінансової звітності компанії, а також контроль за дотриманням компанією певних законів і норм господарського права і податкового законодавства. Розрізняють аудит внутрішній і зовнішній.

Аудиторська фірма або окремий аудитор після закінчення роботи зобов'язані представити письмовий висновок про стан обліку, внутрішнього контролю, а також про достовірність річного звіту. Такий висновок є підставою для затвердження або незатвердження (відмови від затвердження) перевіреного річного бухгалтерського звіту. Організація сама має право вибрати аудитора для проведення перевірки.

Аудиторська організація повинна і має право самостійно приймати рішення про види, кількість і глибині проведення аудиторських процедур; витратах часу; кількість і склад спеціалістів, потрібних для здійснення повноцінної аудиторської перевірки та підготовки висновку.

Основні заходи, проведені в ході аудиту, включають:

  1. Планування аудиту;

  2. Отримання аудиторських доказів;

  3. Використання роботи інших осіб та контакти з керівництвом економічного суб'єкта третіми сторонами;

  4. Документування аудиту;

  5. Узагальнення висновків, формування і вираження думки про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта.

Аудиторська перевірка повинна бути спланована на основі досягнутого аудиторською організацією розуміння діяльності економічного суб'єкта. Мета планування полягає в тому, щоб організувати ефективну і економічно виправдану перевірку. На етапі планування необхідно визначити стратегію і тактику аудиту, терміни його проведення, розробити загальний план і програму аудиту.

Аудиторська організація при виконанні вищевказаних робіт повинна керуватися правилами (стандартами) аудиторської діяльності: «Розуміння діяльності економічного суб'єкта» і «Планування аудиту».

^ Глава I «План і програма аудиторської перевірки»

1.1.Задачі і обов'язковість планування

Розвиток підприємництва, виникнення нових організаційно-правових форм підприємств і різноманітних форм власності корінним чином вплинули на механізм системи фінансового контролю в країні. Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого незалежного фінансового контролю, не підміняє державний фінансовий контроль. Однак його основними суб'єктами є передусім підприємства та організації недержавного сектору економіки. Вони не входять в систему наявних у країні міністерств і відомств і з цієї причини не охоплюються відомчим контролем. І на відміну від державного контролю аудит виконує скоріше роль радника, консультанта, помічника всім фахівцям, які займаються обробкою і використанням бухгалтерської інформації. Аудитори не тільки оцінюють достовірність бухгалтерської звітності підприємства, законність здійснених господарських операцій, а й допомагає виявити допущені помилки, виправити їх, а також рекомендує побудова такої системи обліку, яка дозволить надалі максимально уникати помилок.

У ринкових умовах інформація про фінансовий стан і результати діяльності підприємств є предметом уваги різних користувачів.

Підприємства, кредитні установи, біржі вступають в договірні відносини по використанню майна, грошових коштів, здійснення інвестицій. Всі учасники угод зацікавлені в тому, щоб отримувати і використовувати достовірну інформацію про своїх партнерів для прийняття обгрунтованих рішень.

Власники підприємства, кредитори, потенційні інвестори найчастіше не мають можливості самостійно переконатися в тому, що всі численні операції підприємства законні і правильно відображені у звітності, тому що не мають доступу до облікових записів і відповідного досвіду, і тому потребують об'єктивних оцінках професіоналів з ​​цих питань .

Адміністрації важливо оперативно контролювати хід господарських процесів, ефективно управляти майном, попереджувати негативні явища, збільшувати доходи і знижувати витрати, що обумовлює необхідність своєчасного отримання якісної інформації про функціонування різних підрозділів і філій підприємства.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно також державі для прийняття рішень в області економіки та оподаткування.

У ряді випадків об'єктивна експертиза важлива для слідчих органів, судів, прокуратури для підтвердження їх цікавить бухгалтерської звітності підприємств.

Таким чином у достовірній інформації про фінансовий стан підприємства безпосередньо зацікавлені: адміністрація і співробітники, засновники, інвестори, постачальники, покупці, кредитори, страховики, державні органи (податкові, статистичні та ін.) Побічно зацікавлені в надійності фінансової інформації біржі, юристи, консультанти та експерти, засоби масової інформації, громадські організації (профспілки, політичні партії, товариства споживачів тощо), наукові установи.

Інтереси користувачів фінансової інформації не завжди збігаються, і тому існує об'єктивна потреба в незалежній її оцінкою аудиторами-спеціалістами, які мають відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і офіційний дозвіл на право надання таких послуг.

Аудит представляє складний інтелектуальний вид діяльності, який потребує індивідуального підходу до перевірки підприємств різноманітного профілю.

Успіх справи багато в чому обумовлюється чіткою послідовністю етапів аудиту, визначенням джерел отримання інформації, формуванням бригади фахівців та іншими чинниками, що входять у поняття розробка плану і програми аудиту. Цим питанням присвячено Правило (Стандарт) «Планування аудиту», схвалене Комісією при Президентові РФ від 25 грудня 1996 р., протокол № 6.

Дане Правило розроблено з метою встановлення норм, що застосовуються аудиторською фірмою або аудитором, працюючим самостійно як індивідуального підприємця (надалі аудиторські фірми та аудитори, що працюють самостійно як індивідуальних підприємців, іменуються «аудиторські організації»), при плануванні аудиту бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Завданнями Стандарту є:

-Опис попереднього етапу планування аудиту;

-Формулювання принципів підготовки загального плану і програми;

-Опис порядку підготовки та складання загального плану і програми аудиту;

Вимоги даного Правила (Стандарту) є обов'язковими для всіх аудиторських організацій при здійсненні аудиту, що передбачає підготовку

офіційного аудиторського висновку.

Вони носять рекомендаційний характер при проведенні аудиту, який не передбачає підготовку за його результатами офіційного аудиторського висновку, а також при наданні супутніх послуг. У разі відхилення при виконанні конкретного завдання від обов'язкових вимог даного Правило (Стандарту) аудиторська організація в обов'язковому порядку повинна зазначити це у своїй робочої документації і в письмовому звіті керівництву економічного суб'єкта.

^ 1.2. Принципи планування аудиту

Аудиторська організація повинна починати планувати аудит до написання листа-зобов'язання і до укладення договору про проведення аудиту.

Планування, будучи початковим етапом проведення аудиту, полягає в розробці загального плану аудиту із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення, а також розробці програми, яка визначає обсяг, види і послідовність здійснення аудиторських процедур, необхідних для формування об'єктивного та обгрунтованого думки про бухгалтерську звітність організації .

Планування аудиту повинно проводиться відповідно до загальних принципів проведення аудиту, а також і з наступними приватними принципами:

- Комплексності;

- Безперервності;

- Оптимальності планування.

Принцип комплексності планування передбачає забезпечення взаємопов'язаності та узгодженості всіх етапів планування - від попереднього планування до складання загального плану і програми аудиту.

Безперервність планування виражається у встановленні сполучених завдань групі аудиторів та ув'язки етапів планування за термінами і по суміжних господарюючим суб'єктам (структурним підрозділам, виділеним в окремий баланс, філіям, представництвам, дочірнім організаціям). При плануванні на тривалий період, у разі аудиторського супроводу економічного суб'єкта, протягом року аудиторської організації слід своєчасно коригувати плани і програми проведення аудиту з урахуванням змін фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта і результатів проміжних аудиторських перевірок.

Принцип оптимальності планування полягає в тому, що в процесі планування слід забезпечити його варіантність для можливості вибору оптимального варіанта загального плану і програми на підставі критеріїв, визначених самої аудиторської організацією.

При плануванні аудиту слід виділити наступні основні етапи:

- Попереднє планування;

- Підготовка і складання загального плану;

- Підготовка і складання програми аудиту.

^ 1.3. Зміст попереднього планування аудиту

Для ефективного планування аудиту до написання листа - зобов'язання і до укладення договору про проведення аудиту аудиторська організація повинна погодити з керівництвом економічного суб'єкта основні організаційні питання.

На етапі попереднього планування аудитор повинен ознайомиться з фінансово - господарською діяльністю економічного суб'єкта та містити інформацію про:

- Зовнішні чинники, що впливають на діяльність економічного суб'єкта, що відображають економічну ситуацію в країні (регіоні) в цілому і її галузеві особливості;

- Внутрішні фактори, що впливають на діяльність економічного суб'єкта, пов'язаними з його індивідуальними особливостями.

Аудитору також варто ознайомлюватися з:

- Організаційно-управлінської структурою економічного суб'єкта;

- Видами виробничої діяльності, номенклатурою продукції, що випускається;

- Структурами капіталу і курсом акцій (у разі якщо акції економічного суб'єкта підлягають котирування);

- Технологічними особливостями виробництва продукції;

- Рівнем рентабельності;

- Основними покупцями і постачальниками економічного суб'єкта;

- Порядком розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні організації;

- Існуванням дочірніх і залежних організацій;

- Системою внутрішнього контролю;

- Принципами формування оплати праці персоналу.

Джерелами отримання інформації про організацію для аудитора мають бути:

- Статут економічного суб'єкта;

- Документи про реєстрацію економічного суб'єкта;

- Протоколи засідань Ради директорів, зборів акціонерів або інших аналогічних органів управління економічного суб'єкта;

- Документи, що регламентують облікову політику економічного суб'єкта і внесення змін до неї;

- Бухгалтерська звітність;

- Статистична звітність;

- Документи планування діяльності економічного суб'єкта (плани, кошториси, проекти);

- Контракти, договори, угоди економічного суб'єкта;

- Внутрішні звіти аудиторів, консультантів;

- Внутріфірмові інструкції;

- Матеріали податкових перевірок;

- Матеріали судових і арбітражних позовів;

- Документи, що регламентують виробничу та організаційну структуру економічного суб'єкта, список його філій і дочірніх компаній;

- Відомості, отримані з бесід з керівництвом та виконавчим персоналом економічного суб'єкта;

- Інформація, отримана під час огляду економічного суб'єкта, його основних ділянок, складів.

На етапі попереднього планування організація оцінює можливість

проведення аудиту. У разі якщо аудиторська організація вважає за можливе проведення аудиту, вона переходить до формування штату для проведення аудиту та укладає договір з економічним суб'єктом.

При плануванні складу спеціалістів, що входять до групи аудиторської

організації зобов'язані враховувати:

- Бюджет робочого часу для кожного етапу аудиту: підготовчого, основного і заключного;

- Передбачувані терміни роботи;

- Кількісний склад;

- Посадовий рівень членів групи;

- Спадкоємність персоналу;

- Кваліфікаційний рівень членів групи.

^ 1.4.Прінціпи підготовки загального плану і програми аудиту

Починаючи розробку загального плану і програми, аудиторська організація повинна грунтуватися на попередніх знаннях про економічне суб'єкті, а також на результатах проведених аналітичних процедур.

За допомогою проведення аналітичних процедур аудиторська організація повинна виявити області, значущі для аудиту. Складність, обсяг і строки проведення аналітичних процедур слід варіювати залежно від обсягу та складності даних бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

У процесі підготовки загального плану і програми аудиторська організація оцінює ефективність системи внутрішнього контролю та проводить оцінку її ризику (контрольного ризику). Система внутрішнього контролю може вважатися ефективної, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє таку інформацію. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для отримання достатнього ступеня впевненості у достовірності бухгалтерської звітності, вона повинна відповідним чином скорегувати обсяг майбутнього аудита.

При підготовці загального плану і програми аудиторської організації варто установити прийнятні для неї рівень істотності й аудиторський ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної. Плануючи ризик, аудиторська організація визначає внутрішньогосподарський ризик бухгалтерської звітності і ризик контролю, які притаманні цій звітності незалежно від аудиту економічного суб'єкта. За допомогою встановлених ризиків і рівня істотності аудиторська організація виявляє значимі для аудита області і планує необхідні процедури. У процесі аудиту можуть виникнути обставини, що впливають на зміну ризику і рівня істотності, установлені при плануванні.

Складаючи загальний план і програму, аудиторської організації варто враховувати ступінь автоматизації обробки облікової інформації, що також дозволить їй точніше визначити обсяг і характер процедур.

Аудиторська організація може погоджувати з керівництвом економічного суб'єкта окремі положення загального плану і програми аудиту. При цьому вона є незалежною у виборі прийомів і методів аудиту, відображених в загальному плані та програмі, але несе повну відповідальність за результати своєї роботи у відповідності з загальним планом та програмою.

Результати проведених організацією процедур при підготовці загального плану і програми слід детально документувати, тому що дані результати є підставою для планування аудиту і можуть використовуватися протягом всього процесу перевірки.

^ 1.5.Подготовка і складання загального плану аудиту

Загальний план повинен служити керівництвом у здійсненні програми аудита. У процесі аудиту можуть виникнути підстави для перегляду окремих положень загального плану. Внесені в план зміни, а також їх причини слід докладно документувати.

У загальному плані організація повинна передбачити терміни і скласти графік проведення аудиту, підготовки звіту і аудиторського висновку. У процесі планування витрат часу аудитору необхідно врахувати:

- Реальні трудовитрати;

- Розрахунок витрат часу в попередньому періоді (у випадку проведення повторного аудиту) та його зв'язок з поточним розрахунком;

- Рівень суттєвості;

- Проведені оцінки ризиків аудиту.

У загальному плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудита на підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю, оцінки ризиків. У випадку рішення провести вибірковий аудит формується вибірка відповідно до Правила (Стандартом) «Аудиторська вибірка».

Складовою частиною загального плану є положення по плануванню керування і контролю якості виконуваного аудита. У загальному плані рекомендується передбачити:

а) формування групи, чисельність і кваліфікацію аудиторів, залучених до проведення роботи;

б) розподіл аудиторів відповідно до їх професійними якостями та посадовими рівнями по конкретних ділянках;

в) інструктування всіх членів команди про їхні обов'язки, ознайомлення їх з фінансово-господарською діяльністю економічного суб'єкта, а також з положеннями загального плану аудиту;

г) контроль керівника за виконанням плану і якістю роботи асистентів аудитора, за веденням ними робочої документації і належним оформленням результатів аудиту;

д) роз'яснення керівником методичних питань, пов'язаних з практичною реалізацією аудиторських процедур;

е) документальне оформлення окремої думки члена аудиторської групи (виконавця) при виникненні розбіжностей в оцінці того чи іншого факту між керівником групи і її рядовим членом.
Плановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Примітка
1

2

3

4

Аудиторська організація визначає в загальному плані роль внутрішнього аудиту, а також необхідність залучення експертів у процесі проведення аудиту.

Загальний план аудиту має таку форму і зміст:


Проверяемая організація
Період аудиту
Кількість людино-годин
Керівник аудиторської групи
Склад аудиторської групи
Запланований аудиторський ризик
Запланований рівень суттєвостіКерівник аудиторської організації,

має право підпису аудиторських висновків від її імені:

Керівник аудиторської групи:

^ 1.6. Програма аудиту

Програма є розвитком загального плану аудиту та представляє детальний перелік змісту процедур, необхідних для практичної реалізації плану. Вона служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є для керівників засобом контролю якості роботи.

Аудитору слід документально оформити програму аудита, позначити номером чи кодом кожну проведену процедуру, щоб аудитор у процесі роботи мав можливість робити посилання на них у своїх робочих документах.

Аудиторську програму варто складати у вигляді програми тестів засобів контролю й у вигляді програми аудиторських процедур по суті.

Програма тестів засобів контролю перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку. Призначення тестів засобів контролю полягає в тому, що вони допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта.

Аудиторські процедури власне кажучи включають детальну перевірку вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках. Програма процедур по суті представляє перелік дій аудитора для таких детальних конкретних перевірок. Для процедур по суті аудитору слід визначити, які саме розділи бухгалтерського обліку він буде перевіряти, і скласти програму аудита по кожному розділу обліку.

У залежності від змін умов проведення перевірки та результатів процедур програма аудиту може переглядатися. Причини і результати змін варто документувати.

Висновки аудитора по кожному розділу програми, документально відбиті в робочих документах, є фактичним матеріалом для складання аудиторського звіту і аудиторського висновку, а також підставою для формування об'єктивної думки про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта.

Після закінчення процесу планування аудиту загальний план і програма аудита повинні бути оформлені документально і завізовані.


Проверяемая організація
Період аудиту
Кількість людино-годин
Керівник аудиторської групи
Склад аудиторської групи
Запланований аудиторський ризик
Запланований рівень суттєвостіПрограма аудиту має такий вигляд:
Перелік аудиторських процедур по розділам аудиту

Період проведення

Виконавець

Робочі документи

Примітка
1

2

3

4

5
Керівник аудиторської організації,

має право підпису аудиторських висновків від її імені:

Керівник аудиторської групи:

  1   2   3

Схожі:

I «План І програма аудиторської перевірки» iconПлан Завдання І зміст перевірки та оцінки результатів на­вчання....
Методика створення тес­тових завдань із правознавства та використання їх під час перевірки знань
I «План І програма аудиторської перевірки» icon2. організація аудиторської фірми
Аудиторська діяльність охоплює організаційне та мето­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання ауди­торських перевірок (аудит)...
I «План І програма аудиторської перевірки» iconМ. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15....
При плануванні та проведенні аудиторської перевірки ми врахували внутрішню структуру контролю в області обліку та звітності, з метою...
I «План І програма аудиторської перевірки» icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
I «План І програма аудиторської перевірки» iconДержавний стандарт України
Цей стандарт також описує загальну методологію оцінення та перевірки екологічних самодекларацій, а також конкретні методи оцінення...
I «План І програма аудиторської перевірки» iconПлан Поняття та мета статистичного спостереження План та програма статистичного спостереження
Дані статистичного спостереження становлять собою первинну статистичну інформацію про об’єкти, за якими спостерігають; вони є основою...
I «План І програма аудиторської перевірки» iconРобоча навчальна програма та навчально-методичний план для підготовки...
Римське право. Робоча навчальна програма та навчально-методичний план для підготовки бакалаврів спеціальності “Правознавство”. –...
I «План І програма аудиторської перевірки» iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
I «План І програма аудиторської перевірки» icon1. Аудит як форма контролю, його об’єкти І метод
Основними нормативними документами, що визначають головні засади аудиторської діяльності, є закон України “Про аудиторську діяльність”,...
I «План І програма аудиторської перевірки» icon1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка