Тести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
Скачати 42.77 Kb.
НазваТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір42.77 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Тести з дисципліни " Бухгалтерський облік"

Варіант 4

 1. Фізична особа відрізняється від юридичної тим, що:

а) фізична особа не може мати печатки;

б) юридична особа має статут;

в) фізична особа платить менше податків.


 1. Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів:

а) вибірково;

б) безперервно;

в) на останнє число місяця.


 1. Зовнішні джерела ресурсів підприємства відносяться до:

а) активів;

б) статутного капіталу;

в) зобов’язань.


 1. Основні вимоги, що висуваються до оцінки це:

а) порівнянність, обачливість, надійність;

б) цілеспрямованість, доречність, порівнянність;

в) доречність, нейтральність, своєчасність;

г) адекватність, єдність, цілеспрямованість.


 1. За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо:

а) документування;

б) оцінка;

в) інвентаризація.


 1. Резерви - це:

а) готівка або інші засоби, вкладені у фірму для того, щоб вона могла розпочати або продовжити господарську діяльність;

б) джерела коштів, що створюються завчасно за рахунок прибутку для покриття передбачених у майбутньому цільових витрат;

в) тимчасово позичені кошти.


 1. Величина активів підприємства завжди:

а) більше суми його зобов’язань і власного капіталу;

б) дорівнює сумі зобов'язань і власного капіталу;

в) менше суми зобов’язань і власного капіталу.


 1. Чотири типи господарських операцій вперше описав:

а) І.Ф. Шер;

б) Б.Ф.Баррем;

в) Л.Пачолі.


 1. Рахунок, призначені для обліку прибутку:

а) активний;

б) пасивний;

в) позабалансовий.


 1. Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення характерне для:

а) систематичного запису;

б) синхроністичного запису;

в) хронологічного запису.


 1. Які вимірники застосовуються в аналітичному обліку:

а) тільки грошові;

б) тільки натуральні;

в) грошові, натуральні, трудові.


 1. Поділ рахунків на синтетичні і аналітичні відбувається залежно від:

а) економічного призначення рахунків;

б) відношення до балансу;

в) деталізація інформації, що на них обліковується.


 1. Позабалансові рахунки:

а) майнові, операційно-контрольні, умовних прав та зобов’язань;

б) постійні, умовних прав та зобов’язань, транзитні;

в) майнові, транзитні (безсальдові), операційно-контрольні.


 1. Під контируванням документів розуміють:

а) зазначення кореспондуючих рахунків;

б) об’єднання однорідних за змістом первинних документів;

в) цей термін до бухгалтерського обліку не відноситься.


 1. Реєстрація підприємтсва здійснюється:

а) Виконавчим комітетом міської Ради народних депутатів;

б) Державною податковою інспекцією;

в) органами статистики.


 1. За способом перенесення вартості на продукцію витрати класифікуються на:

а) умовно-змінні, умовно-постійні4

б) прямі, непрямі;

в) поточні, одноразові.

 1. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:

а) адміністративні;

б) загальновиробничі;

в) прямі виробничі витрати.


 1. Майнові позабалансові рахунки - це рахунки:

а) призначені для обліку цінностей, які не належать господарюючому суб’єкту, однак знаходяться у його користуванні або розпорядженні;

б) призначені для контролю за окремими операціями, що не відображаються в системі балансових рахунків;

в) призначені для обліку потенційних прав та зобов’язань, залежних від майбутніх подій, що виникнуть з попередніх угод.


 1. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний економіст.

 1. Принцип співставлення передбачає:

а) адекватність одиниць виміру в інвентаризаційних описах і бухгалтерських регістрах;

б) запис в рядку порівняльної відомості однорідних видів майна;

в) співставлення даних, що міститься в робочих зошитах і регістрах складського обліку.


 1. Форма обліку повинна:

а) забезпечити повноту і реальність відображення в облікових регістрах всього кругообігу засобів;

б) забезпечити своєчасне складання звітності;

в) відповідати обом вищеназваним вимогам.

 1. В аналітичних облікових регістрах використовуються наступні вимірники:

а) грошові;

б) трудові та натуральні;

в) всі вище перераховані.

 1. За обсягом інформації баланси поділяються на:

а) вступні, поточні, ліквідаційні, розподільчі, об’єднувальні;

б) одиничні і вільні;

в) інвентарні, книжні і генеральні.


 1. Облік на вищому рівні регулюють такі нормативні документи:

а) ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

б) Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

в) єдиний План рахунків.


 1. Якими принципами слід керуватися при регламентуванні способів обліку в конкретних ситуаціях:

а) єдиного грошового вимірника, обачності, періодичності;

б) повного висвітлення, послідовності, обачності;

в) історичної собівартості, нарахування відповідності доходів та витрат.
Схожі:

Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 1
Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби це
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconБухгалтерський облік, його сутність І основи організації
Методичні вказівки «Бухгалтерський облік у схемах І таблицях» для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 030509 «Облік...
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 4 iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка