Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка7/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
 1. Визначити залишки на активних і пасивних рахунках на кінець звітного періоду і на їх основі скласти баланс підприємства на відповідну дату.


Таблиця 8
^
Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ “ Зоря” за жовтень 200_ року^

Інший вкладений капітал


282000

21

Корми

45820

22

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

4185

23

Заборгованість підзвітних осіб

300

24

Мінеральні добрива

18600

25

Ветеринарні медикаменти

11650

26

Незавершене виробництво в рослинництві

21000

27

Заборгованість органам соціального страхування

2952

28

Заборгованість підприємства бюджету за податками і платежами

7189

29

Заборгованість різним кредиторам

27000

30

Капітальні інвестиції

50000з/п
^

Документи, зміст господарських операцій


Сума, грн.

Шифр і найме­нування рахунків, що змінюються

+,-

+,-

1

2

3

4

5

1

Чек №28705. Прибутковий касовий ордер №51. Отрима­но з поточного рахунку касиром Ващенко А.П. кошти для виплати заробітної плати і оприбутковано в касу

100002

Розрахунково-платіжна відомість №21. Видатковий касовий ордер №76. Видана із каси оплата праці працівникам

95003

Об’ява на внесок готівкою №43. Невидані на оплату праці гроші внесені на поточний рахунок

5004

Рахунок-фактура №202.Одержано на склад і оприбутковано паливо, розрахунок з постачальниками не проведено

57305

Платіжне доручення № 71.Перераховано з поточного рахунку постачальникам за паливо

57306

Видатковий касовий ордер №77. Видано із каси в підзвіт завгоспу В.І.Микитенко на службове відрядження

357

Акт №19 приймання-передачі основних засобів. Введено в експлуатацію збудований телятник як об’єкт основних засобів

450008

Виписка банку. Одержана з банку короткотермінова позика і зарахована на поточний рахунок

400009

Акт №41 про використання мінеральних, органічних і бакте­ріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів. Списуються різні добрива внесені під озимі культури

75010

Обліковий лист №76 тракториста - машиніста. Списуються витрачене тракторами пальне і мастильні матеріали на різні роботи в рослинництві

50011

Платіжне доручення №76. Перераховано з поточного рахунку в погашення довгострокової позики

6000012

Відомість витрати кормів №61.Списуються витрачені в поточному місяці корми згодовані худобі

583013

Розрахунок №28 нарахування оплати праці працівникам тваринництва. Нараховано заробітну плату робітникам молочно - товарної ферми

315114

Виписка банку. За рахунок одержаної короткотермінової позики сплачена заборгованість різним кредиторам

600015

Рахунок-фактура №65. Оприбутковано молодняк тварин, куплений у постачальника

1500016

Виробничі звіти. Створено резерв на оплату відпусток працівникам і включено у витрати тваринництва

1800Продовження таблиці 8

1

2

3

4

5

17

Прибутковий касовий ордер №52. Одержана в банку позичка для працівників підприємства і оприбуткована в касу

500018

Видатковий касовий ордер №78. Видана із каси працівникам позичка на індивідуальні потреби

500019

Платіжне доручення №79. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості :

 • бюджету

 • органам соціального страхування

Разом:

1500

500

200020

Рахунок-фактура №37. Надійшли на склад мінеральні добрива, розрахунки з постачальниками не проведені

150021

Акт №20 на списання будівель і споруд. Списано з балансу будівлю складу у зв’язку з повним фізичним зносом

3000022

Довідка бухгалтерії. Частина нерозподіленого прибутку направлена на поповнення резервного капіталу

25000
Питання:

 1. Дати визначення активних, пасивних і активно-пасивних рахунків, пояснити особливості взаємозв’язків цих рахунків із балансом.

 2. Сформулювати правила виведення кінцевих залишків на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках бухгалтерського обліку.

 3. Який порядок відображення господарських операцій на рахунках?

 4. Як перевірити правильність відображення операцій на рахунках?


Завдання 9. Застосування подвійного запису при відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Мета – з’ясувати суть і значення подвійного запису, засвоїти методику визначення кореспонденції рахунків, зв’язок рахунків з оборотною відомістю і балансом.

 1. На підставі залишків в рахунках на кінець звітного періоду (завдання 8, п.4) відкрити бухгалтерські рахунки станом на 1 листопада.

 2. Визначити кореспонденцію рахунків і відобразити її в Журналі реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за листопад 200_року (табл.9)

Таблиця 9

^
Журнал реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за листопад 200_року


з/п
^

Документи, зміст господарських операцій


Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

 1. 1

Рахунок-фактура №76. Одержано від постачальників і оприбутковано на склад різні матеріали, розрахунки з постачальником не проведені

5400

Платіжне доручення №72. Перераховано з поточного рахунку гроші постачальникам за одержані матеріали

1300

Чек №7383, прибутковий касовий ордер №53.Одержано з поточного рахунку касиром А.П.Ващенко кошти для оплати праці працівникам і оприбутковано в касу

18000

Розрахунково-платіжна відомість №23, видатковий касовий ордер №79. Видано із каси оплату праці робітникам

17000

Накладна. Використані мінеральні добрива списані на витрати рослинництва

19350

Об’ява на внесок готівкою №44. Депонована сума оплати праці здана в банк

1000

Обліковий листок праці і виконаних робіт. Нарахована оплата праці робітникам рослинництва

20000

Акт №10 на списання машин, устаткування і транспортних засобів. Списані вантажні автомобілі, непридатні для експлуатації, в результаті їх повного зносу

56000

Чек №7384, прибутковий касовий ордер №54. Одержано з поточного рахунку касиром А.П.Ващенко кошти для господарських потреб

100

Видатковий касовий ордер №80. Видано в підзвіт завгоспу В.І.Микитенко гроші для відрядження

77

Відомість витрати кормів №62. Згодовані тваринам корми списуються на витрати тваринництва

1500

Розрахунок бухгалтерії. Нараховані внески в бюджет прибуткового податку із заробітної плати робітників

3000

Платіжне доручення №76. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості перед бюджетом

2500

Виписка банку. Надійшли на поточний рахунок кошти в погашення дебіторської заборгованості

3000

Строкове зобов’язання. Оплачено за рахунок короткотермінової позички заборгованість постачальнику за раніше одержані матеріали

2000

Лімітно-забірна №69 на одержання матеріальних цінностей. Списується вартість матеріалів використаних на потреби рослинництва

790

Акт №7 на вибракування тварин і птиці. Вибракувані з основного стада корови і поставлені на відгодівлю

1500


Продовження таблиці 9

1

2

3

4

5Лімітно-забірна картка №70 на одержання матеріальних цінностей. Списані витрачені запасні частини на поточний ремонт трактора і віднесені на витрати рослинництва

525

Рахунок-фактура №307. Оприбутковано на склад придбане у постачальників тверде паливо

1600

Виробничий звіт. Списані на лікування тварин медикаменти включені у витрати тваринництва

11650

Відомість нарахування амортизаційних відрахувань №9. Нарахована сума амортизаційних відрахувань основних засобів, які використовувалися в рослинництві

3000

Авансовий звіт №55. Оприбутковані канцелярські товари, придбані підзвітною особою

50

Накладна. Списані малоцінні та швидкозношувані предмети використані на адміністративні потреби

50

Платіжне доручення №64. Здійснено передоплату за матеріальні цінності постачальнику

7000

Рахунок-фактура №407,56. Оприбутковано придбані у постачальників:

- запасні частини

- корми

8630

7330


 1. Відобразити господарські операції на відкритих рахунках. Підрахувати обороти за дебетом і кредитом рахунків, визначити кінцеве сальдо.

 2. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках і баланс підприємства на відповідну дату.
Таблиця 10
^

Оборотна відомість по синтетичних рахунках ВАТ “ Зоря” за листопад 200_ року

Назва синтетичних рахунків

Шифр

рахунку

Сальдо на 1 листопада

200_ року
^

Обороти за листопад


Сальдо на 1 грудня

200_ року

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредитВсього:

*
Питання:

 1. Пояснити економічну суть подвійного запису і дати його визначення. Привести приклади подвійного запису окремих операцій.

 2. Що таке кореспонденція рахунків і що вона відображає. Що таке контировка документів?

 3. Що таке бухгалтерська проводка? Які бувають її види?

 4. Визначити роль оборотної відомості за синтетичними рахунками в бухгалтерському обліку.

 5. Який зв’язок існує між синтетичними рахунками і оборотною відомістю по них?

 6. Пояснити особливості та взаємозв’язки хронологічних і систематичних записів господарських операцій у бухгалтерському обліку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка