Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка6/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


2. На основі даних табл. 4 визначити підсумкові величини зміни окремих балансових статей, а також активу і пасиву балансу за квітень 200_ року.

Таблиця 6

Статті балансу, що зазнали змін

Актив


Сума зміни, грн. (+,-)

Пасив


Сума зміни, грн. (+,-)

Всього
Всього
3. За результатами виконання п.1 і п.2 завдання 6, скласти баланс підприємства станом на 1 травня 200_ року. При цьому врахувати, що затрати підприємства, не покриті коштами резервного капіталу і цільового фінансування, відображаються в балансовій статті “Прибуток, використаний у звітному році”.

Питання:

  1. Яке значення має баланс для фінансового керівництва підприємства?

  2. Визначити абсолютні та відносні зміни за звітний період підприємства в запасах і в затратах.

  3. Визначити коефіцієнт динаміки величини джерел власних і прирівняних до них засобів підприємства за звітний період.


Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Завдання 8. Розкладання балансу на рахунки, синтетичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти поділ і розкладання балансу на бухгалтерські рахунки, записати по них залишки сум, які значаться на статтях балансу, визначити зв’язок між рахунками і балансом, вивчити основні ознаки активних і пасивних рахунків.

1. На основі даних про стан господарських засобів та джерел їх утворення у ВАТ “ Зоря” станом на 1 жовтня 200__ року (табл.7), скласти баланс підприємства на відповідну дату, групуючи окремі види засобів та їх джерел в активні і пасивні статті балансу.

2. Користуючись даними табл.7 та Планом рахунків бухгалтерського обліку, розкласти баланс, складений в п.1, на відповідні синтетичні рахунки та субрахунки, виділивши із статті “Виробничі запаси” окремо субрахунки “Паливо”, “Матеріали”, “Запасні частини”, “Матеріали сільськогосподарського призначення”, “Інші запаси”. При цьому слід врахувати, що активним статтям балансу відповідають активні рахунки, а контрактивним і пасивним статтям балансу відповідають пасивні рахунки. Залишок кожної активної статті потрібно записати в дебет рахунку, а залишок кожної пасивної статті – в кредит рахунку.

3. З’ясувати економічний зміст операцій приведених в Журналі реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за жовтень 200_ року (табл.8), визначити, які зміни вони викликають на рахунках бухгалтерського обліку, скласти їх бухгалтерські записи. Записати номер і суму кожної операції на відповідні рахунки, підрахувати обороти за рахунками.

Таблиця 7
^
Господарські засоби та джерела їх утворення у ВАТ “ Зоря”
станом на 1 жовтня 200_ рокуНайменування господарських засобів та джерел їх утворення

Сума, грн.

1

Основні засоби (первісна вартість)

807064

2

Знос основних засобів

187000

3

Запасні частини

32384

4

Нерозподілений прибуток звітного року

227020

5
^

Корови продуктивного стада


470189

6

Довгострокові позики банку

303000

7

Паливо

57234

8

Заборгованість різних дебіторів

5337

9

Резервний капітал

19200

10

Готівка в касі

2600

11

Статутний капітал

892524

12

Заборгованість підприємства постачальникам

8082

13

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

257196

14

Продукція сільськогосподарського виробництва

69000

15

Незавершене виробництво в тваринництві

3800

16

Залишок коштів на поточному рахунку в банку

167000

17

Заборгованість по оплаті праці

25400

18

Матеріали

14378

19

Короткострокові позики банку

48000

20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка