Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання




НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка2/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




  1. На підставі рис.1 і 2 необхідно дати відповіді на наступні питання:

  • які вимоги висуваються до бухгалтерського обліку? Які додаткові вимоги можна запропонувати?

  • які завдання вирішує бухгалтерський облік? Відповідь обґрунтувати.


Вимоги до бухгалтерського обліку




Безперерв­ність обліку

Відокремле­ний облік вла­сного майна господарства

Реєстрація по­точних змін ме­тодом под­війного запису

Тотожність да­них синтетич­ного і аналі­тичного обліку

Окремий облік поточних витрат від капітальних вкладень


^ Рис. 1. Вимоги до бухгалтерського обліку


Завдання бухгалтерського обліку




Формування достовірної інформації

Забезпечення по­рівняння фактич­них і нормативних показників

Виявлення внутрішньогос­подарських резервів

Запобігання погіршенню фінансової діяльності

Рис. 2. Завдання бухгалтерського обліку

Питання:

  1. В чому полягає сутність бухгалтерського обліку?

  2. Які суб’єкти зобов’язані вести бухгалтерський облік?

  3. Яка мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності?

  4. Які відомі вчені зробили вагомий внесок в розвиток бухгалтерського обліку?

  5. Які критерії визначають професійний рівень бухгалтера?

  6. Яка роль бухгалтера на підприємстві? Яким чином можна оцінити якість його роботи?

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Завдання 2. Групування об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві

Мета – засвоїти розподіл об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1. На підставі даних про стан господарських засобів та джерел їх утворення на підприємстві “Світанок” на 1 січня 200_ року (табл. 1) здійснити розподіл і сформувати склад засобів і склад джерел утворення засобів, підрахувати величину засобів і величину джерел їх утворення

Таблиця 1

Наявність та розподіл засобів підприємства “Світанок” на 1 січня 200_ року, грн.

№ з/п
^

Господарські засоби та джерела їх утворення


Госпо­дарські засоби, грн.

Джерела утворення засобів, грн.

Найменування


Сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Насіння

25000







2
^

Готівка в касі


1200







3

Будівельні матеріали

16200







4

Ліцензія на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності

177000







5

Трактори

418200







6

Виробничі будівлі

519600







7

Гаражі для самохідних машин

300000







8

Відра, лопати, інші МШП

3480







9
^

Запасні частини


118000







10

Пальне

14700







11

Торгівельний патент

2600







12

Поточний рахунок в банку

57000







13

Сіно

37000







14

Заборгованість підзвітних осіб

32600







15

Робочі коні

52600







16

Ветеринарні медикаменти

22000







17

Мінеральні добрива

17500







18

Заборгованість підприємства в бюджет по податках

11800







19

Корови продуктивного стада

420000







20
^

Сировина і матеріали


15400







21

Заборгованість господарства органам соціального забезпечення

11100







22

Молодняк великої рогатої худоби

335000







23

Вартість меду, залишеного у вуликах для зимівлі бджіл

3900







24

Заборгованість заготівельної організації перед господарством

64000







1

2

3

4

5

25

Заборгованість м’ясокомбінату за продану їм ВРХ

22000







26

Заборгованість працівникам по оплаті праці

87000







27

Заборгованість підприємства постачальникам

103600







28

Довгострокові кредити банку

650200







29

Інші рахунки в банку

11300







30

Незавершене капітальне будівництво

1301000







31

Додатковий капітал

1180000







32

Споруди

307520







33
^

Зерно для реалізації


93000







34

Зерносховище

76300







35

Видані векселі

25000







36

Затрати під урожай наступного року

212000







37

Інша продукція власного виробництва

9980







38

Статутний капітал

3790980







39

Знос основних засобів

185000







40

Автомобілі вантажні

509000







41

Витрати майбутніх періодів

90000







42

Готівка на валютному рахунку

18800







43

Багаторічні насадження

65400







44

Будівля офісу

310000







45

Право на користування землею

15500







46

Будинок побуту

376500







47

Цільове фінансування з бюджету на будівництво житла

125000







48

Забезпечення гарантійних зобов’язань

212000







49

Резерв на виплату відпусток

68000







50

Бібліотечні фонди

15500







51

Позички на індивідуальне житлове будівництво

25000







52

Прибуток звітного року

100000







53

Векселі одержані

5000







54

Дивіденди отримані

3000







55

Товари

30000







56

Заборгованість працівників за надану їм позику

25000







57

Цільове фінансування на підготовку кадрів

90000







58

Інвентар торгівельно - складського призначення

125900







59

Будинок культури

419000







60

Отримана наперед орендна плата

24000







Разом:









1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка