Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка14/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема 7. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Завдання 19. Методичний прийом документування у системі бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти основи первинного обліку господарських операцій на підприємствах та вимоги до оформлення первинних документів, уяснити ознаки класифікації документів, які застосовують в системі бухгалтерського обліку.

 1. Ознайомитися із “Положенням про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку”, яке затверджене наказом МФУ від 24 травня 1995 р. № 88.

 2. Скласти видатковий касовий ордер за наступною інформацією: на основі розпорядження голови закритого акціонерного товариства (ЗАТ) “Надбузьке” від 06.09.____р. № 74 бухгалтерія ЗАТ виписала видатковий касовий ордер № 826 від 07.09.____р., підписаний головою ЗАТ Погорєловим М.М. і головним бухгалтером Філіпченко А.Н., на видачу механіку ЗАТ Дорошу С.О. авансу на службове від­рядження у сумі 320 грн. 00 к. Згідно з указаним ордером касир ЗАТ Половко Г.В. 07.09.____р. виплатила із каси механіку Дорошу С.О. 320 грн. 00 к.

 3. Скласти авансовий звіт про використання коштів на відрядження за наступною інформацією: за розпорядженням голови ЗАТ “Надбузьке” Погорєлова М.М. від 06.09.____р. №74 механік ЗАТ Дорош С.О. виїхав у м. Суми строком на 5 днів (від 11.09. до 15.09.____р.);

Повернувшись з відрядження, Дорош С.О. подав у бухгалтерію ЗАТ авансовий звіт із підписом головного інженера ЗАТ про виконання службового завдання під час відрядження.

До авансового звіту додані виправдні документи:

а) посвідчення про відрядження Дороша С.О. з позначками: вибуття з ЗАТ “Надбузьке” 11.09.____р., прибуття до м. Суми 12.09.____р., вибуття з м. Суми 14.09.____р., прибуття до ЗАТ “Надбузьке” 15.09.____р.;

б) два автобусні квитки на проїзд за маршрутом “Надбузьке” – Миколаїв і Миколаїв – “Надбузьке” вартістю по 2 грн. 50 коп.;

в) два залізничні квитки на проїзд за маршрутом Миколаїв – Суми і Суми – Миколаїв загальною вартістю 36 грн. 50 коп.;

г) дві квитанції за оплату Дорошем С.О. використаних у поїзді постільних речей вартістю 12 грн. 00 коп.;

д) рахунок за проживання у готелі м. Суми протягом трьох діб (від 12.09.____р. до 14.09.____р.) із оплатою Дорошем С.О. 48 грн. 00 коп..

За перевіркою авансового звіту бухгалтером Трояновською Г.А. сума добових витрат за період відрядження Дороша С.О. визначена виходячи із нормативно установленої величини за один день перебування у службовому відрядженні у межах України (суму визначити).

Перевірений авансовий звіт підписаний підзвітною особою Дорошем С.О., прийнятий головним бухгалтером ЗАТ Філіпченко А.Н., затверджений головою ЗАТ Погорєловим М.М. та зареєстрований під № 74 від 17.09.____р.

 1. Скласти прибутковий касовий ордер, форма № КО-1 за наступною інформацією.

Залишок невикористаної підзвітної суми (суму визначити) Дорош С.О. 17.09.___р. здав у касу ЗАТ “Надбузьке”. Підстава – повернення невикористаного авансу на витрати на відрядження.

Операцію оприбуткування грошей у касу касир ЗАТ Половко Г.В. оформила прибутковим касовим ордером № 981, підписаним головним бухгалтером Філіпченко А.Н. Квитанція до прибуткового касового ордера № 981 видана касиром Дорошу С.О.

 1. Уяснити зміст операцій, відображених у Журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць, за отримання, зберігання та витрати первинних документів-бланків суворої звітності (Подорожній лист вантажного автомобіля, типова форма № 2) та вказати кореспондуючі рахунки за наведеними господарськими операціями (табл. 37).


Таблиця 37

Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період 200_р.з/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн.

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

1
2
3
4
5
6
7


Сплачені з поточного рахунку бланки Подорожнього листа вантажного автомобіля (100 шт. х 0,60 грн.)

Відображена сума податкового кредиту з податку на додану вартість за оплаченими бланками (60 грн.:6)

Отримані і оприбутковані бланки подорожнього листа –100 шт.

Відображена сума податкового кредиту з податку на додану вартість за отриманими бланками

Оприбутковані бланки подорожнього листа на забалансовому рахунку (100 шт. х 0,60 грн.)

Списані за актом використані на виробничі потреби бланки подорожнього листа (50 шт. х 0,50 грн.)

Списані видані бланки з забалансового рахунку (50 шт. х 0,60 грн.).


60
10
50
10
60
25
30


641-1


644


644


631
 1. Класифікувати документи за нижче наведеною формою (табл.38), вказавши класифікаційний вид кожного документу за конкретною ознакою.

Таблиця 38з/п

Найменування

документів

Класифікаційні ознаки

Місце складан­ня

Призна­чення

Ступінь узагаль­нення

Спосіб викори­стання

Вид звітності

1

2

3

4

5

6
7

Розпорядження на виконання завдання у відрядженні

Видатковий касовий ордер

Авансовий звіт

Подорожній лист вантажного автомобіля, типова форма №2

Платіжне доручення

Рахунок-фактура постачальника

Лімітно-забірна картка на відпуск матеріалів у вироб­ництво

Питання:

 1. Що таке бухгалтерський документ? Які вимоги ставляться щодо складання і опрацювання документів, зокрема до касових і банківських?

 2. На якій стадії документообороту здійснюється бухгалтерська перевірка документів за їх формальною і змістовою достовірністю?

 3. На основі якого документа можуть бути списані з підзвіту матеріально-відповідальної особи використані бланки документів суворої звітності?

 4. На яких рахунках здійснюється облік бланків суворої звітності за вартістю придбання і за номінальною вартістю?

 5. Як класифікуються документи за ознакою змісту відображених у них господарських операцій?

 6. У чому полягають відмінності накопичувальних і зведених документів?


Завдання 20. Методичний прийом інвентаризації у системі бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти роль інвентаризації як засобу контролю за збереженням власності підприємств та в забезпеченні достовірності даних бухгалтерського обліку. Уяснити специфіку документального оформлення інвентаризації і порядок відображення результатів інвентаризації на бухгалтерських рахунках.

 1. Ознайомитися з “Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженою наказом МФУ від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями).

 2. Ознайомитися із “Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 (зі змінами і доповненнями).

 3. На основі нижче наведеної інформації скласти “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” на складі будівельних матеріалів малого підприємства “Будівельник”.

Інвентаризаційна комісія малого підприємства “Будівельник”, яка діє на підставі наказу директора підприємства Федченка С.А. від 15.12.____р., у складі заступника головного бухгалтера підприємства Олефіренка А.І. – голова комісії, начальника будівельної ділянки Сидорчука В.Б. – член комісії, бухгалтера Трояновської Г.А. – член комісії, у присутності матеріально-відповідальної особи, завідуючого складом будівельних матеріалів Бойко В.В. у період від 9.00-16.00 20.12.____р. перевірила фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей на складі будівельних матеріалів підприємства “Будівельник” і встановила таку їх кількість:

 1. Цегла силікатна – 216 м куб.

 2. Цегла червона – 126 м куб.

 3. Лісоматеріал круглий – 38 м куб.

 4. Фарба ПФ – 280 кг.

 5. Лінолеум – 92 м кв.

 6. Цемент М-500 – 4,8 т.

 1. Користуючись інформацією інвентаризаційного опису і нижче наведеними даними аналітичного бухгалтерського обліку до рах.20 “Виробничі запаси” (субрахунок 205 “Будівельні матеріали”), скласти “Порівняльну відомість товарно-матеріальних цінностей” на складі будівельних матеріалів малого підприємства “Будівельник” за станом на 20.12.____р. і знайти в ній відхилення (лишки, нестачі) від даних бухгалтерського обліку у натуральному і вартісному вимірюванні.

Дані аналітичного бухгалтерського обліку до субрахунку 205 “Будівельні матеріали” на 20.12.200_р.

 1. Цегла силікатна, од. вим. – м куб., ціна за од. – 90 грн., кількість од. – 220.

 2. Цегла червона, од. вим. – м куб., ціна за од. – 77 грн., кількість од. – 122.

 3. Лісоматеріал круглий, од. вим. – м куб., ціна за од. – 180 грн., кількість од. – 38.

 4. Фарба ПФ, од. вим. – кг, ціна за од. – 15 грн., кількість од. – 300.

 5. Лінолеум, од. вим. – м кв., ціна за од. – 60 грн., кількість од. – 100.

 6. Цемент М-500, од. вим. – т, ціна за од. – 200 грн., кількість од. – 5.

 1. Скласти “Акт про результати інвентаризації” складу будівельних матеріалів малого підприємства “Будівельник” за станом на 20.12.____р., зазначивши в ньому висновки та пропозиції інвентаризаційної комісії. Зокрема:

- при регулюванні установлених інвентаризацією різниць за номенклатурними позиціями цеглу силікатну та цеглу червону, застосувати зарахування по пересортиці – покриття нестачі лишками (суму визначити);

- при регулюванні недостачі за номенклатурною позицією фарбу ПФ застосувати норму природного убутку (усушки) лакофарбових матеріалів – 5 % за рік (суму визначити);

- при розрахуванні величини нестачі товарно-матеріальних цінностей, яка відноситься до відшкодування матеріально-відповідальною особою, керуватися діючою ставкою податку на додану вартість (суму визначити) і нормами Порядку № 116 (суму визначити).

 1. Оформити підсумки інвентаризації складу будівельних матеріалів малого підприємства “Будівельник” складанням “Відомості результатів інвентаризації” складу будівельних матеріалів підприємства “Будівельник” на 20.12.___р. (табл.39).

Таблиця 39

Відомість результатів інвентаризації

№ з/п

Види товарно-матеріаль­них цінностей

Коди синте­тичних рахунків бухгал­терського обліку

Сума, установлених інвентаризацією

Від загальної суми нестач та втрат від зіпсування цінностей, грн.

нестач

лиш­ків

втрат від зіпсу­вання ціннос­тей

зарахо­вано з пересо­ртиці

списано у межах норм при­родного убутку

відне­сено на винува­тих осіб

списа­но на витрати діяль­ності

1

Виробничі запаси

20

(205)Директор Головний бухгалтер

 1. Відобразити результати інвентаризації складу будівельних матеріалів малого підприємства “Будівельник” у бухгалтерському обліку, вказавши у Журналі реєстрації господарських операцій за грудень ____р. (табл.40) кореспондуючі рахунки за наведеними операціями.

Таблиця 40

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку інвентаризації за грудень 200_р.з/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн.

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

1
2
3

4
5
6
7


8

9


10

Зарахована пересортиця за номенклатурними позиціями “Цегла силікатна” та “Цегла червона”

Віднесена на Бойко В.В. сума нестачі цегли силікатної, яка трапилась з його вини

Віднесений на витрати діяльності звітного місяця природний убуток за номенклатурною позицією “Фарба ПФ”

Віднесена на Бойко В.В. сума нестачі фарби ПФ, яка трапилась з його вини

Віднесена на Бойко В.В. сума нестачі лінолеуму, яка трапилась з його вини

Віднесена на Бойко В.В. сума нестачі цементу М-500, яка трапилась з його вини

Віднесена на Бойко В.В. сума зобов’язання з оплати податку на додану вартість, яка нарахована за ставкою ___ % від величини нестачі за обліковими цінами (суму визначити)

Віднесена на Бойко В.В. різниця між оцінкою цінностей, яких не вистачає, згідно Порядку № 116 та обліковими цінами з включенням податку на додану вартість (суму визначити та зробити дві проводки)

Внесена матеріально-відповідальною особою Бойко В.В. у касу підприємства вартість, віднесеної йому у нарахування нестачі (суму визначити)

Сплачено підприємством з поточного рахунку до бюджету:

сума зобов’язання з податку на додану вартість (див. операцію 7)

сума обов’язкового платежу згідно Порядку № 116 (див. операцію 8)

 1. На основі даних аналітичного бухгалтерського обліку (п.4) відкрити рахунки аналітичного обліку до субрахунку 205 “Будівельні матеріали”, відобразити в них операції за результатами інвентаризації (п.7) і розрахувати кінцеві залишки.

Питання:

 1. Якими законодавчо-нормативними документами встановлені вимоги до проведення на підприємствах інвентаризацій?

 2. Який порядок проведення і оформлення інвентаризації?

 3. За допомогою яких проводок дані бухгалтерського обліку до субрахунку 205 “Будівельні матеріали” приведені у відповідність із дійсною наявністю будівельних матеріалів на складі підприємства?

 4. За допомогою яких записів на бухгалтерських рахунках була б відображена нестача будівельних матеріалів на складі підприємства, якщо на момент її встановлення винуватець ще не був би з’ясований?

 5. Яка бухгалтерська проводка складається на оприбуткування виявлених при інвентаризації лишків?

 6. Які особливості має інвентаризація коштів підприємства, які знаходяться у рахунках?


Тема 8.Форми бухгалтерського обліку

Завдання 21. Облікові регістри журнальної форми бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти техніку реєстрації господарських операцій при журнальній формі бухгалтерського обліку, уяснити роль облікових регістрів у системі бухгалтерського обліку підприємств.

 1. Вивчити “Методичні рекомендації з організації та веденню бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу”, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 р. №49.

 2. Згідно “Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” (затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291) і “Методичних рекомендацій про застосування регістрів бухгалтерського обліку” (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356) на основі групових підсумкових сум звіту касира підприємства за січень 200_ р. зробити записи проведених операцій у регістрі журнальної форми бухгалтерського обліку: Журнал 1, І. З кредиту рахунка 30 “Каса” у дебет рахунків (табл.41) і Відомість 1.1 у дебет рахунка 30 “Каса” з кредиту рахунків (табл.42).

Таблиця 41

_______________________

Підприємство, організація

Витяг із Журналу 1 за _________20___р.

І. З кредиту рахунка 301 “Каса в національній валюті”

в дебет рахунків

№ запису

Дата

Звіту

касира


311 “Поточні рахунки в національ­ній валюті”

372 “Розрахун­ки з підзві­тними особами”

661 “Розрахун­ки за за­робітною платою”

92 “Адмі­ністра­тивні витрати”

685 “Розрахун­ки з інши­ми кре­диторами”

та

інші

Усього


Усього

ВідміткиЖурнал закінчено “_____” ___________200__р.

У Головній книзі оборотів відображено “_____”____________200__р.

Виконавець ______________

(підпис)

Головний бухгалтер _______________

(підпис)

Таблиця 42

Витяг із Відомості 1.1 за __________ 200__ р.

у дебет рахунка 301 “Каса в національній валюті” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця 20 грн.

№ запи­су

Дата звіту касира

311

“Поточні

рахунки в

національній валюті”

372

“Розра­хунки з підзвіт­ними особами”

631

“Розра­хунки з вітчиз­няними по­стачальни­ками”

661

“Розра­хунки за заробіт­ною платою”

716

“Від­шкоду­вання раніше списаних активів”


та ін.


Усього


Усього

ВідміткиУсього за кредитом _________ за дебетом__________

Сальдо на кінець місяця _________

Операції по касі підприємства за січень _______ р.:

а) за видаток готівки:

на поштово-телеграфні та канцелярські витрати – 52 грн.;

здано на поточний рахунок у банку – 3050 грн.;

на виплату заробітної плати робітникам підприємства – 4590 грн.;

на виплату авансів підзвітним особам – 536 грн.;

на виплату за розрахунками із іншими кредиторами – 820 грн.

Всього: - 39048 грн.;

б) за надходженням готівки:

одержано за чеками із поточного рахунку у банку – 37900 грн.;

одержано від підзвітних осіб невикористаних авансів – 47 грн.;

одержано за розрахунками з покупцями – 1092 грн.

Всього: - 39039 грн.

 1. Зіставити підсумки дебетових оборотів за синтетичними рахунками Відомості 1.1 із підсумками кредитових оборотів, відображених у відповідних журналах у кореспонденції із рахунком 30 “Каса”:

Журнал 1, ІІІ З кредиту рахунка 31 “Рахунки в банках” у дебет рахунків (у т.ч. з кредиту рах. 311 “Поточні рахунки у національній валюті” у дебет рах. 301 “Каса у національній валюті” 37900 грн.);

Журнал 3, 1.3 З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 у дебет рахунків (у т.ч. з кредиту рах. 372 “Розрахунки з підзвітними особами” у дебет рах. 301 “Каса у національній валюті” 47 грн., з кредиту рах. 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” у дебет рах. 301 “Каса у національній валюті” 1092 грн.).

 1. Місячні обороти за січень ______ р. із Журналу 1 і Журналу 3 відобразити у Головній книзі за рах. 30 “Каса” (табл. 43), підрахувати обороти за дебетом за колонкою “Разом” і обчислити сальдо на 1 лютого ______ р.


Таблиця 43

Витяг із Головної книги

Рахунок 30 “Каса” (номер і назва рахунка)

Місяці

Обороти за дебетом

Обороти за кре­дитом

разом

Залишок

Місяці

З кредиту рахунка № ____ за Журналом № ____

З кредиту рахунка №____ за Журналом № ____

З кредиту рахунка

№ ____ за Журналом № ____

Разом

Дебет

Кредит

Січень

і т.д.


Головний бухгалтер ____________

(підпис)

Питання:

 1. Як класифікуються регістри, які використовуються у бухгалтерському обліку?

 2. Які облікові регістри використовуються при журнальній формі бухгалтерського обліку і які з них вважаються основними регістрами, в яких оформлюються бухгалтерські проводки?

 3. У якому регістрі журнальної форми бухгалтерського обліку здійснюється зведення оборотів за синтетичними рахунками?

 4. Який регістр журнальної форми бухгалтерського обліку використовується для складання балансу підприємства?

 5. У чому полягає схожість форм та відмінність ознак побудови журналів і Головної книги?

 6. У чому полягають особливості і прогресивність автоматизованої форми бухгалтерського обліку?

 7. У чому полягають особливості різних форм створення бухгалтерій підприємств?


Завдання 22. Виправлення помилок в облікових регістрах

Мета – з’ясувати способи виправлення помилок в бухгалтерських записах і засвоїти техніку їх застосування для забезпечення достовірності показників обліку до складання звітності підприємства.

 1. Необхідно пов’язати терміни способів виправлення помилок із їх визначеннями, поставивши ліворуч від терміну відповідну букву

Термін

Визначення

_(1) ^ Коректурний спосіб

А. Застосовується в тих випадках, коли кореспонденція проведеного запису правильна, а сума менша, ніж повинна бути насправді. В цих випадках на різницю здійснюється додатковий запис в тій самій кореспонденції.

_(2) ^ Спосіб додаткового запису

Б. Цим способом виправляються помилки в облікових регістрах за минулий звітний період. Помилковий запис повторюється червоними чорнилами у тій самій кореспонденції, тобто запис віднімається і тим самим зменшується сума помилкового запису.

_(3) ^ Спосіб “червоного сторно”

В. Неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка