Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка1/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського облікуМ Е Т О Д И Ч Н І РЕКОМЕНДАЦІЇ
для виконання практичних завдань з дисципліни

“Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання

напряму підготовки 6.050100 “Облік і аудит”

Миколаїв – 2009


Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили:

Дубініна М.В. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Лугова О.І. - асистент кафедри бухгалтерського обліку


Протокол № ___ від «____» ________________ 2009 року

Рецензенти:

^ Потриваєв І.І. - начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Іваненко Г.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства, декан факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації МДАУ

Відповідальний за випуск – завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ кандидат економічних наук, доцент Дубініна М.В.

Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету МДАУ

Протокол № ___ від «____» ________________ 2009 року


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні вказівки розроблені відповідно до стандарту МОН України “Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” (Київ, 2002) і робочої навчальної програми дисципліни “Бухгалтерський облік” для напряму підготовки 6.050100“Облік і аудит”.

Метою методичних вказівок є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах; поглиблене засвоєння студентами методологічних основ та найважливіших принципів бухгалтерського обліку, оволодіння та вироблення навичок використання методичних прийомів і технікою складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку в практичній роботі, застосування облікових даних для контролю та аналізу господарської діяльності з метою прийняття управлінських рішень.

Методичні вказівки передбачають виконання студентами практичних завдань та вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах з різними формами власності на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу з бухгалтерського обліку, який начитується студентам у 3-му семестрі II курсу, а також на вивченні рекомендованих навчально – методичних матеріалів.

Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в завданнях, умовні.

^ Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Завдання 1. Визначення вимог і завдань бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти сутність вимог і завдань бухгалтерського обліку на підставі їх характеристики.

  1. Вивчити Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

  2. Пов’язати вимоги, перелічені нижче, з їх характеристикою. Для цього проставити ліворуч від терміну відповідну літеру.

Термін

Характеристика

_(1) Зіставленість

планових та облікових показників

А. Об’єктивна вимога господарювання, невиконання якої призводить до неточностей у справі управління і контролю за діяльністю підприємства; полягає у реальному дійсному відображенні господарських фактів в обліку

_(2) Достовірність облікових даних

Б. Забезпечується документуванням всіх господарсь­ких операцій, правильним проведенням інвентаризації, бухгалтерських записів, оцінки, калькулювання, розподілу витрат

_(3) Правдивість

В. Інформація, що надійшла органу управління із запізненням, втрачає свою актуальність, її значення для прийняття ефективних управлінських рішень знижується

_(4) Оперативність

Г. Необхідна перш за все, для контролю за здійснен­ням передбачених бізнес-планом показників і прогнозів, наприклад, за станом продуктивності праці, матеріаломісткості, фондовіддачі, собівартості продукції тощо

_(5) Своєчасність

Д. Полягає у своєчасності надання облікових даних для управління виробництвом і складання звітності

_(6) Повнота і простота

Е. Надання всієї облікової інформації, що необхідна для управління виробництвом та бізнесом, а також для зовнішніх користувачів, за умови недопущення зайвої інформації, виключення повторів і непотріб­них показників
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка