Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник
Скачати 217.27 Kb.
НазваТищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник
Дата конвертації21.06.2013
Розмір217.27 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Біологія > Закон
Тема 8: Правовий режим використання, відтворення і охорони тваринного світу та рослинного світу.

Мета: навчитися визначати поняття та об'єкти тваринного та рослинного світу, знати які заходи застосовуються для охорони та захисту рослинного та тваринного світу.

Моделювання поведінки студента як майбутнього спеціаліста на основі отриманих знань та навичок.

Оволодіння навичками, знаннями з предмету щоб взаємопов’язати їх з раніше набутими для формування освітньої бази майбутнього юриста.

План.

 1. Поняття тваринного та рослинного світу.

 2. Об’єкти тваринного та рослинного світу.

 3. Правова охорона тваринного та рослинного світу.

Література.

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року.

 3. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 02.03.95 № 86

 4. Про тваринний світ: Закон України від 21.05.02 № 474 Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026.

 5. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.99 № 591

 6. Про Червону книгу України: Постанова Верховної Ради України від 29.10.92 №2750.

 7. Про затвердження порядку справляти плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів оплати за їх спеціальне використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 6.04.98 № 449 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. № 231).

 8. Інструкція про порядок спеціального використання водних живих ресурсів, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища т ядерної безпеки України, Державного комітету рибного господарства України від 10.02.2000р. №34/13.

 9. Тищенко Г.В. Екологічне право: Навчальний посібник. - К.: ТП Пресе, 2003.

 10. Балюк Г.І. Екологічне право України: конспект лекцій у схемах. Навчальний посібник (рек. МОН України) - К. Юрінком Інтер, 2006

 11. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - К. ЦУЛ, 2006.

 12. Кілічава Т.М Екологічне право. Навчальний посібник для дистанційного навчання. - К. Ун-т "Україна", 2005

 13. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - К.Юрінком Інтер 2007.

 14. Природоресурсове право України. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). /За ред. Каракаша І.І. - К. Істина, 2005.

 15. Микуло О.Я., Ступень М.Г., Пересоляк В.Ю. Кадастр природних ресурсів. Навчальний посібник (рек. МОН України). - Львів. Новий світ, 2006

Питання для самоконтролю.

 1. Які об'єкти тваринного світу підлягають охороні?

 2. Які форми та види використання тваринного світу визначені законодавством?

 3. Вкажіть права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу.

 4. Що таке полювання та рибальство за чинним законодавством?

 5. Які особливості плати за використання об'єктів тваринного світу?

 6. Які органи здійснюють управління і контроль в галузі використання і охорони тваринного світу?

 7. Яка існує відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу?

 8. Розкрийте поняття рослинного світу як об'єкта правового регулювання.

 9. Назвіть основні джерела законодавства про рослинний світ.

 10. Які основні форми та види використання та охорони рослинного світу?

 11. Яка система органів, які здійснюють управління, контроль у галузі охорони та використання рослинного світу?

 12. Які особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ? 1. ^ Поняття тваринного та рослинного світу. Об’єкти тваринного та рослинного світу.

Тваринний світ є важливою складовою природних багатств України. Він охоплює все різноманіття дикої фауни. Це один з основних компонентів навколишнього природного середовища, джерело духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єкт наукових досліджень. Тваринний світ є також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.

До тваринного світу належать дикі тварини - ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби, а також молюски, комахи та інші, що перебувають у стані природної волі. Тваринний світ надзвичайно багатий. Тільки в Україні нараховується понад 100 видів наземних та багатоводних диких тварин, близько 400 видів птахів.

Не належать до тваринного світу сільськогосподарські та інші домашні тварини, а також ті, що утримуються в неволі або напіввільних умовах для господарських, культурних, наукових, естетичних цілей.

Отже, природоохоронне законодавство розповсюджується лише на диких тварин, що перебувають у стані природної волі. Тварини, які втратили цей стан по волі людини і знаходяться, наприклад, у зоопарках чи тваринницьких господарствах, охороняються правом не як об'єкти природи, а як майно, що належить певним власникам.

Охороні підлягають не тільки тварини, а й середовище їх перебування: нори, хатки, лігва, мурашники, гнізда птахів, боброві агатки та інше житло і споруди.

Тваринний світ має величезне значення для сільського і лісового господарства. Він відіграє важливу роль в утворенні і підвищенні родючості ґрунтів.

Тваринний світ має велике екологічне значення. Він істотно впливає на різні об'єкти природи: грунт, рослинність, біологічну властивість води, адже переважна більшість тварин є природними санітарами.

Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані неволі чи напіввільних умовах, може здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх перебування.

Вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища із значеною метою допускається тільки за спеціальними дозволами, які видаються згідно з правилами, що встановлюються Міністерством екології та природних ресурсів України.

Тваринний світ є також об'єктом мисливства і рибальства.

Мисливством вважається добування диких звірів і птахів, що перебувають у стані природної волі в межах мисливських угідь, з метою задоволення матеріальних, рекреаційних та інших потреб громадян і народного господарства. Закон України "Про мисливське господарство та полювання" від 22 лютого 2000 р. визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливських угідь у відносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони, використання та відтворення тваринного світу.

Мисливство здійснюється шляхом промислового добування та аматорського і спортивного полювання на диких звірів і птахів. З метою організації та ведення мисливського господарства юридичним і фізичним особам надаються у користування (на строк не менше 15 років) спеціально визначені для цього мисливські угіддя.

Користування мисливськими угіддями є платним.

Право на полювання в межах визначених для цього мисливських ,, угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного-віку, одержали в установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання та дозвіл органу внутрішніх справ на право користування мисливською зброєю.

Рибальством вважається промислове добування риби, водних безхребетних і морських ссавців, а також аматорське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних у рибогосподарських водоймах.

У порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу підприємствам, установам, організаціям і громадянам надається право ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних і морських ссавців на промислових ділянках рибогосподарських водойм, до яких належать усі поверхневі, територіальні та внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів, а також у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам дозволяється безоплатне аматорське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних для особистого споживання у визначених для цих цілей водоймах загального користування і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування.

^ Рослинний світ як природний об'єкт визначається як сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території.

Для екологічного права більшою мірою має значення законодавство про рослинний світ, яке регулює суспільні відносини у сфері охорони, використання і відтворення таких об'єктів, якими є дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, їх угруповання і місце зростання.

Дикорослими рослинами є рослини, що природно зростають на певній території.

Об'єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використані населенням для потреб виробництва та інших потреб, є природними рослинними ресурсами. Вони поділяються за своєю екологічною, господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими ознаками на природні рослинні ресурси загальнодержавного та місцевого значення.

Законодавством України про рослинний світ до природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення віднесено:

по-перше, об'єкти рослинного світу в межах:

• внутрішніх морських вод і територіального моря, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

• поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів), що розташовані й використовуються на території більш ніж однієї області, а також їх притоків усіх порядків;

• природних та біосферних заповідників, національних природних парків, а також заказників, пам'яток природи, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;

по-друге, лісові ресурси державного значення;

по-третє, рідкісні і такі, що перебувають під загрозою знищення, судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, види яких занесені до Червоної книги України;

по-четверте, рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні угруповання, занесені до Зеленої книги України.

До природних рослинних ресурсів місцевого значення законодавством України віднесені дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, не віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення.

Використання природних рослинних ресурсів в Україні здійснюється в двох основних формах: у порядку загального використання і в порядку спеціального використання.

Загальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється громадянами з додержанням встановлених вимог без отримання відповідних дозволів. У порядку загального використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використовувати ці ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях.

Загальне використання природних рослинних ресурсів може бути обмежене в ряді випадків, зокрема у разі їх виснаження, різкого зменшення популяційної та ценотичної різноманітності тощо. Рішення про таке обмеження можуть приймати місцеві органи влади, а також спеціально уповноважені органи виконавчої влади.

У той же час забороняється збирання у порядку загального використання дикорослих рослин, віднесених до переліку наркотиковмісних рослин, їх плодів, насіння, післяжнивних залишків, відходів сировини тощо. Забороняється також торгівля лікарськими і декоративними видами рослин та їх частинами (корені, стебла, плоди тощо), зібраними в порядку загального користування природних рослинних ресурсів.

Загальне використання природних рослинних ресурсів на всій території України здійснюється безоплатно.

Законодавством України передбачені умови і види спеціального використання природних рослинних ресурсів, яке здійснюється за дозволом фізичними та юридичними особами для задоволення їх потреб.

За умов дотримання встановлених вимог можуть здійснюватись такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів: збирання лікарських рослин; заготівля деревини під час рубок головного користування; заготівля живиці; заготівля кори дуба, деревної зелені, деревних соків тощо; збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння, лісової підстилки, очерету тощо; заготівля сіна; випасання худоби.

Не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів власники земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу, крім тих, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України, а також користувачі (зокрема орендарі) земельних ділянок, які їм надано для використання.

Особливість здійснення спеціального використання природних рослинних ресурсів полягає в тому, що воно є платним і здійснюється у межах встановлених у дозволах лімітів їх використання.


 1. ^ Правова охорона тваринного та рослинного світу.

Громадяни України зобов'язані: охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу; подавати допомогу диким тваринам у разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин.

Добування та використання диких тварин, які зазнають лиха, забороняється.

Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є, крім того, збереження і поліпшення середовища перебування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього їх різноманіття у стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах.

Діюче законодавство України передбачає організаційно-правові заходи щодо охорони тваринного світу і юридичну відповідальність за порушення законодавства, спрямованого на його охорону.

Зміст організаційно-правових заходів охорони тваринного світу складають:

 • організація державного управління в галузі охорони і раціонального використання тваринного світу;

 • додержання основних вимог та принципів охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу;

 • реалізація прав та обов'язків користувачів об'єктами тваринного світу;

 • охорона середовища перебування, умов розмноження, шляхів міграції тварин;

 • охорона, відтворення і використання рідкісних тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення;

 • обмеження або заборона застосування на окремих територіях засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

 • ведення державного обліку тварин та обліку їх добування;

 • здійснення державного та громадського контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

^ Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, які спрямовані на збереження просторової, видової, популяційної різноманітності і цілісності об'єктів рослинного світу, охорону їх місцезнаходження, збереження від знищення чи пошкодження, захист від шкідників та хвороб, а також невиснажливе використання.

Охорона рослинного світу здійснюється шляхом:

• встановлення норм і правил використання, охорони та відтворення рослинного світу;

• заборони та обмеження використання рослинних ресурсів;

• створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

• занесення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення рослин і рослинних угруповань до Червоної та Зеленої книг

України;

• встановлення державного обліку, інформування та контролю за охороною, використанням та відтворенням рослинного світу;

• встановлення юридичної відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ та здійснення інших заходів.

Обов'язковим є врахування вимог щодо охорони рослинного світу під час проведення екологічної експертизи проектів, схем, планів та іншої документації, а також під час розробки і встановлення екологічних нормативів.

Спеціальним напрямом державного регулювання правового режиму рослинного світу є захист, який врегульовується Законом України "Про захист рослин". Цим законодавчим актом передбачена система (комплекс) заходів, які спрямовані на запобігання погіршення стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і бур'яни.
. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ

Порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні у:

 • порушенні встановленого законодавством порядку надання об'єктів тваринного світу в користування;

 • порушенні правил використання об'єктів тваринного світу;

 • незаконному вилученні об'єктів тваринного світу з природного середовища;

 • перевищенні лімітів і порушенні інших встановлених законодавством вимог використання об'єктів тваринного світу;

 • невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

 • порушенні встановлених законодавством вимог щодо охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;

 • порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);

 • порушенні правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних колекцій торгівлі ними, а також установленого законодавством по­рядку їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію;

 • самовільному або з порушенням установленого законодавством порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і використанні генетично змінених організмів;

 • жорстокому поводженні з тваринами;

 • приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання;

 • невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;

 • порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об'єктів тваринного світу;

 • невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні;

 • виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених знарядь добування тварин;

 • невиконанні законних розпоряджень посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль та управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тощо.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення за­конодавства в галузі охорони, використання і відтворення тва­ринного світу. Незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають безоплатному вилученню.

Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають у встановленому законом порядку конфіскації або безоплатному вилученню і реалізуються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим цен­тральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини.

У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи щодо їх збереження, і за можливості - по­вернення у природне середовище, використання і відтворення тваринного світу ст. 63 Закону України «Про тваринний світ».

Адміністративна відповідальність. Підстава притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності с адміні­стративне правопорушення.

Адміністративній відповідальності піддаються особи винні у вчиненні адміністративних проступків за порушення законо­давства про тваринний світ згідно КУпАП, за:

 • порушення права державної власності на тваринний світ - ст. 50;

 • знищення корисної для лісу фауни - ст. 76;

 • порушення правил використання об'єктів тваринного світу-ст. 85;

 • виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу - ст. 85-1;

 • експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням - ст. 86-1;

 • порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин - ст. 87;

 • незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу - ст. 88;

 • порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умов - ст. 88-1;

 • порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними - ст. 88-2;

 • жорстоке поводження з тваринами - ст. 89;

 • порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України - ст. 90;

 • перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів - ст. 91-2.

У межах виключної (морської) економічної зони України до ви­нних осіб, які порушили вимоги щодо охорони, використання і відтворення живих ресурсів моря, може бути застосовано штраф від 440 до 6600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів і знарядь, із застосуванням яких учинено порушення, чи без такої з безоплатним вилученням незаконно добутих ресурсів. За забруднення морського середовища речо­винами, шкідливими для здоров'я людей або живих ресурсів моря, може бути застосована конфіскація морського, повітряно­го судна або споруди, з якої вчинено забруднення (Закон України від 16 травня 1995 р. «Про виключну (морську) економічну зону України»).

Розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу покла­дений на органи рибоохорони, органи мисливського господар­ства, органи охорони навколишнього природного середовища України, а також районні (міські) суди за місцем затримання порушника.

Рішення цих органів у частині притягнення винних осіб до ад­міністративної відповідальності можуть бути оскаржені в суді.

Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України за скоєння злочинів у галузі охорони, вико­ристання і відтворення тваринного світу:

 • приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення ст. 238;

 • незаконне полювання ст. 248;

 • незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом ст. 249;

 • проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів ст. 250;

 • порушення ветеринарних правил ст. 251.

До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, судом можуть бути застосовані такі види покарань:

1) штраф; 2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 3) громадські роботи; 4) виправні роботи; 5) конфіскація майна; 6) обмеження волі; 7) позбавлення волі на певний строк.

Цивільно-правова відповідальність за порушення законодав­ства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу обчислюється за допомогою такс, які передбачені наступ­ними нормативно-правовими актами:

 • Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України) Наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державний комітет лісового господарства України від 18.07.2007 № 332/262.

 • Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. № 521.

Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України, постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1993 р. № 399.

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкоду­вання шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. № 521.

- Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу, постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 32.

У випадках, коли розмір відшкодування збитків не визначе­ний спеціальним законодавством про охорону тваринного світу, застосовуються ст. 1166, 192 ЦКУ.
^ Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ

Відповідно до Закону України «Про рослинний світ» юридич­ну відповідальність за порушення законодавства про рос­линний світ несуть особи, винні у:

 • самовільному спеціальному використанні природних рослинних ресурсів;

 • порушенні правил загального використання природних рослинних ресурсів;

 • протиправному знищенні або пошкодженні об'єктів рослинного світу;

 • порушенні вимог охорони умов місцезростання об'єктів рослинного світу;

 • порушенні вимог щодо охорони, використання та відтворення рослинного світу під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію, експлуатації споруд та об'єктів, застосування технологій, які негативно впливають на стан об'єктів рослинного світу;

 • перевищенні лімітів використання природних рослинних ресурсів;

 • самовільному проведенні інтродукції та акліматизації дикорослих видів рослин;

 • реалізації лікарської та технічної сировини дикорослих рослин, зібраної без дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

 • закупівлі лікарської та технічної сировини дикорослих рослин у юридичних або фізичних осіб, які не мають дозволу на їх спеціальне використання;

 • порушенні правил вивезення за межі України і ввезення на її територію об'єктів рослинного світу;

 • невнесенні збору за використання природних рослинних ресурсів у встановлені строки тощо (ст. 40).

Відповідно до ст. 68 Закону України «Про охорону навколиш­нього природного середовища», відповідальність несуть також особи, винні в невиконанні вимог охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України та за порушення законо­давства про охорону навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про Червону книгу України», відповідальність несуть особи, винні у:

 • погіршенні середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

 • незаконному, в тому числі з порушенням вимог виданих дозволів, використанні об'єктів Червоної книги України або їх знищенні;

 • порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, в ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження);

 • невиконанні законних вимог посадових осіб державних органів, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

- вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і рослинам, види яких занесені до Червоної книги України.

Порушення законодавства про рослинний світ тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримі­нальну відповідальність.

^ Дисциплінарна відповідальність наступає за КЗпП України. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарній проступок осіб, дії яких по охороні, використанню та відтворен­ню дикорослих та інших несільськогосподарського призначення природних рослинних ресурсів є посадовим обов'язком.

^ Адміністративній відповідальності піддаються особи винні у вчиненні адміністративних проступків за порушення законо­давства про рослинний світ, а саме:

- самовільне випалювання рослинності або її залишків (ст.77-1 КУпАП);

порушення законодавства про захист рослин (ст. 83-1 КУпАП);

виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1 КУпАП);

- незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88 КУпАП);

- порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 88-1 КУпАП);

 • порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними (ст. 88-2 КУпАП);

 • порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст. 90 КУпАП);

 • перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів (ст. 91-2 КУпАП);

Кримінальна відповідальність за злочини у даній сфері встановлена КК України і настає за:

- знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст. 245 ККУ);

- порушення законодавства про захист рослин (ст. 247 ККУ).

Цивільно-правова відповідальність за порушення законо­давства про рослинний світ, об'єкти якого знаходяться в межах населених пунктів, встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 559 «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів» та постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1993 р. № 399 «Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рос­лин, занесеним до Червоної книги України».

У деяких випадках, прямо передбачених законодавством, при обчисленні розміру збитків згідно зі встановленими таксами за­стосовується кратність, тобто збитки стягуються у підвищеному розмірі. Наприклад, розмір шкоди, заподіяної внаслідок знищен­ня або пошкодження до ступеня припинення росту таких дерев і чагарників декоративних і цінних порід обчислюється за пер­шою таксою, збільшеною у два рази. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження до ступеня припинення росту чи пошкодження до ступеня неприпинення росту хвойних та вічнозелених рослин у грудні - січні, обчислюється за першою таксою, збільшеною у чотири рази.

В ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього природ­ного середовища» встановлено, що завдані збитки стягуються, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від зборів за забруднення навко­лишнього середовища та погіршення природних ресурсів.

Будь-які угоди, купівлю-продаж природних рослинних ресур­сів; переуступку права спеціального використання рослинного світу; дарування рослинного світу; заповіт природних рослин­них ресурсів, що порушують право державної власності на рос­линний світ, є недійсними з моменту їх укладення.

Схожі:

Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconНавчально-методичний комплекс з спецкурсу : “ Екологічне право Європейського...
...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconЛекція Екологічне право України Поняття, система, джерела екологічного права
Термін "екологічне право" вживають у різних значеннях: як галузь права, як галузь юридичної науки І як навчальну дисципліну, яку...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconДержавний вищий навчальний заклад
Управління інноваційною діяльністю", 030609 "Менеджмент інноваційної діяльності" всіх форм навчання / Укл. Кравченко С.І., Тищенко...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconУстименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. У 80 Історія туризму: Навчальний посібник
Допущено Міністерством культури І мистецтва України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв ІІІ-ІV...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconНавчальний посібник
Э90 Етика та естетика: Навчальний посібник / В. Л. Петрушенко, І. М. Сурмай, Г. Ф. Карвацька, Л.І. Мaзур, Ю. Г. Шадських. За ред....
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconІсторичне краєзнавство навчальний посібник Частина І
Голубко В., Качараба С., Середяк А. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. – Ч.І. – Львів: Видавничий центр лну імені Івана...
Тищенко Г. В. Екологічне право: Навчальний посібник iconАлексеєнко Н. М., Бутко Л. В. Практикум з редагування: Навчальний посібник
Практикум з редагування: Навчальний посібник. К.: Наша культура І наука, 2007. 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка