План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів
Скачати 141.02 Kb.
НазваПлан Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів
Дата конвертації21.06.2013
Розмір141.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
Тема: Емоції та почуття

План

 1. Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*.

 2. Властивості почуттів.

 3. Характеристика базових емоцій.

 4. Види вищих почуттів: моральні, естетичні, інтелектуальні, практичні*.

 5. Форми переживання почуттів*.

«Те, що радує людину, що її цікавить, завдає смутку, що здається їй смішним, найбільше характеризує її сутність, її характер, індивідуальність».

Крюгер Ф.

1.

Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи

Коли людина сприймає предмети і явища оточуючого світу, вона завжди якось відноситься до них, причому це не холодне, розсудливе відношення, а своєрідне переживання. Одні події викликають у неї радість, інші – обурення, одні речі їй подобаються, а інші викликають у неї незадоволення, одних людей вона любить, до інших байдужа; щось її сердить, а чогось вона соромиться. Задоволення, радість, гнів, страх, гнів, любов – це форми переживання людиною свого відношення до різних об'єктів; вони називаються почуттями та емоціями.

Почуття допомагають нам пізнавати оточуючу дійсність.
Почуття – це різноманітні переживання людини, в яких виявляється її ставлення до того, що діється навколо неї до інших людей і до самого себе.

^ Н., почуття любові, дружи, патріотизму.

Почуття породжуються об'єктивною дійсністю. Почуття викликаються діяльністю, вчинками людей. Отже, наші почуття мають суспільний характер. Людина усвідомлює власні почуття і виявляє їх.

Вживається замість «почуттів» термін «емоції». У повсякденному житті люди вживають терміни «почуття» і «емоції» як тотожні поняття, але це не так.
Емоція – це конкретна форма протікання процесу перенесення того чи іншого почуття.

^ Н., емоції радості, смутку, задоволення.

Почуття властиві тільки людині, тільки людина може переживати. А емоції властиві як людині, так і тварині.

Для тварин характерні емоції, елементарні переживання, що виражають реалізацію задоволення або незадоволення органічних потреб у їжі, теплі, відпочинку.

Емоції більш просте, безпосереднє переживання в даний момент, а почуття – виражаються в емоціях і не завжди безперервно і в даний момент можуть не виражатися в якомусь переживанні.

Почуття мають тісний зв'язок з: мовою, сприйманням, усіма пізнавальними психічними процесами, уявою, мисленням, волею.

Значення почуттів

 1. Збагачують відображення людиною об'єктивної дійсності.

 2. Почуття спонукають людину до діяльності або утримують.

 3. Почуття є виявом сутності особистості, її свідомості.

 4. Почуття є сигналом про те, що відбувається в оточуючій дійсності і має для людини першочергове значення.

 5. Почуття підвищують енергію людини, надають сили, впливають на продуктивність діяльності.

 6. Спонукають людину до нових творчих звершень.

 7. Підтримують життєвий тонус.

 8. Людина стає привабливішою в процесі праці.

 9. Емоції та почуття допомагають у навчанні.


Фізіологічні основи почуттів

Емоційні переживання – це рефлекторні явища, які виникають завдяки роботі підкірки, тому що у підкірці знаходяться центри безумовних рефлексів (харчовий, статевий тощо).
^ 2.

Властивості почуттів


 1. Якість вказує а зміст самого почуття, яка різнить його від інших.

(Це те, що відрізняє одну емоцію від іншої: кохання від ненависті).

Н., сум, радість, пригнічення, сором, гордість.


 1. Полярність – це виявлення почуттів у яскраво вираженому позитивному або негативному відтінку.

Виявляється полярність частіше всього в екстремальних, складних, нестандартних ситуаціях, підкреслює критичність психічного стану людини.

^ А.С.Пушкин. «О, как мучителько тобою счастлив я, мне грустно и легко, печаль моя світла».


 1. Інтенсивність – це сила вираження почуття.

Приємність, неприємність, задоволення, незадоволення, радість, сум і інші почуття бувають слабкіші чи сильніші. Сила емоцій може залежить від сили тих вражень, які їх викликають, але здебільшого вона зумовлюється зв’язком цих вражень з потребами, рисами особистості, її оцінкою певних об’єктів, суб’єктивним станом людини в даний момент, її індивідуальними особливостями. Залежно від цих умов одні і ті ж об’єкти можуть породжувати емоції різної сили. Інтенсивність емоційних переживань пов’язана з силою і динамікою тих прагнень людини, які в них виявляються.


 1. Динаміка – виявляється під впливом одних почуттів, інші можуть послаблюватися або посилюватися.

Н., «хто уявляє, що предмет його кохання отримав задоволення або незадоволення, той і сам також відчуватиме задоволення або незадоволення, і кожен з цих афектів (сильне короткочасне нервове збудження) буде в люблячому тим більший або менший, чим більший або менший він в улюбленому предметі». Бехтерова Н.П.


 1. Тривалість – характеризується часом, протягом якого виявляються почуття.

Деякі з них є короткочасними, інші тривають довго, живуть тижнями, місяцями, роками і десятками років. Тривалість почуттів залежить від змісту об’єктів, які їх викликають, характеру тих потреб, прагнень людини, із задоволенням яких вони пов’язані. Довготривалими є почуття, які стають виявом стійкого і узагальненого відношення людини до певних об’єктів. Це почуття дружби, любові до людей, до праці, до знань, до мистецтва, поезії.


 1. Багатогранність – це вираження одного і того ж почуття у різних видах діяльності.

^ Н., почуття любові до матері, до Батьківщини, до праці, книги, тварин.


 1. Захоплення особистості почуттями в цілому.

Всяке сильне переживання людини мимоволі виявляється назовні в зміні виразу обличчя, пози, інтонації голосу, а також діяльності внутрішніх органів(серця, легень, шлунка, залоз…).Захоплюючи весь організм, емоції надають його станові особливої якості: вони інтегрують (об’єднують) функції організму для швидкої відповіді на шкідливий або корисний вплив на нього, допомагають швидко оцінювати характер цього впливу. Виникає захопленість почуттям в цілому дуже важливий, яскравий подразник.

«А напослідок я скажу:

Прощай , любить не обв’язуйся,

^ С ума схожу иль выхожу

К высокой степени безумства».


 1. Активність – це здатність почуттів впливати на діяльність:

 1. стенічність – піднесення життєдіяльності людини (посилюють енергію, спонукають до діяльності);

 2. астенічність – зниження життєдіяльності в психічній поведінці людини (пригнічують людину, послаблюють її активність, дезорганізують).


3.

Характеристика базових емоцій

І. Позитивні:

 1. Інтерес – позитивний емоційний стан, який сприяє розвиту навичок і вмінь, засвоєння знань, мотивованого навчання.

 2. Радість – позитивний емоційний стан, який зв'язаний з можливістю достатньо повно задовольняти актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невелика або в крайньому випадку невизначена.


ІІ. Негативні:

 1. Страждання – негативний емоційний стан, який пов'язаний з одержанням достовірної або уявної інформації про неможливість задоволення важливої життєвої потреби, яка до цього моменту здавалась більш або менш ймовірною. Найчастіше протікає у формі емоційного стресу.

 2. Гнів – емоційний стан, який протікає у формі афекта, викликаний раптової появи серйозної перешкоди на шляху задоволення надзвичайно важливої для суб’єкта потреби.

 3. Образливість – негативний емоційний стан, викликаний об'єктами, вступає в різке протиріччя з ідеологічними, моральними або естетичними принципами і установками суб'єкта.

 4. Презирство – негативний емоційний стан, який виникає в міжособистісних відносинах і породжує неузгодження життєвих позицій, поглядів, поведінки суб'єкта з життєвими позиціями, поглядами і поведінкою об'єкта.

 5. Страх – негативний емоційний стан, який проявляється при одержанні суб'єктом інформації про можливу втрату для його життєвого благополуччя, про реальну або уявлювану небезпеку, яка йому загрожує.

 6. Сором – негативний стан, який виражається в усвідомленні невідповідності особистих думок, вчинків і зовнішності не тільки очікуванням оточуючих, а й особистим уявленням про належну поведінку і зовнішній вигляд.


ІІІ. Нейтральні:

 1. Здивування – немає чіткого вираження позитивного або негативного знака. Емоційна реакція на обставини виникає раптово. Здивування гальмує всі попередні емоції, спрямовуючи увагу на об'єкт, який її викликав, і може переходити в інтерес.


^ 4.

Види вищих почуттів
Почуття низькі (або нижчі) – це такі почуття, які виникають при задоволенні або незадоволенні фізіологічних потреб людини (Н., спраги, голоду).

Значення низьких почуттів:

є біологічними і надсилають в кору півкуль головного мозку відомості про фізіологічний стан людини.
Вищі почуття – це такі почуття, які виникають при задоволенні або незадоволенні духовних потреб людини. Вони мають суспільний характер та виявляються в суспільстві. Свідчать про духовний світ людини, розповідають про інтереси, почуття, ставлення до оточуючої дійсності.
Групи вищих почуттів

 1. Моральні почуття – це почуття, в яких виявляється стійке ставлення до суспільних подій, до інших людей і до самого себе. Вони пов'язані з нормами поведінки, оцінками.
  1. Почуття патріотизму – любов до Батьківщини.

  2. Почуття гуманізму – любов до людей.

  3. Почуття доброти і ніжності до людей, тварин.

  4. Почуття щедрості (ділитись).

  5. Почуття марнотратства.

  6. Почуття відповідальності.

  7. Почуття дружби.

  8. Почуття товаришування і колективізму.

  9. Почуття любові.

  10. Почуття честі (виникає при оцінці дій особистості іншими людьми).

  11. Почуття совісті (виникає, коли людина оцінює свої вчинки).
 1. Інтелектуальні почуття – це переживання людини, що виникають і виявляються потім в її розумовій і пізнавальній діяльності (Н., любов до знань).


Вони виражають ставлення людини до думок, процесу та результатів інтелектуальної діяльності.

^ Це почуття подиву, по­чуття сумніву, почуття впевненості, почуття задоволення.

Інтелек­туальні почуття виникають у процесі пізнавальної діяльності завжди супроводжують її і забарвлюють у певний емоційний тон.

^ Почуття задоволення чи невдоволення виникає в людини в процесі власної інтелектуальної діяльності. Добре й оригінально розв'язана задача дає людині почуття великого задоволення та радості. Думка, яку ми висловили, а співбесідник не зрозумів, породжує почуття невдоволення.


  1. Почуття нового.

  2. Почуття здивування.

  3. Почуття сумніву (не може бути?).

  4. Почуття впевненості.

  5. Почуття невпевненості.

  6. Почуття нудьги.

Значення інтелектуальних почуттів

   • стимулюють до певного руху вперед, у пізнавальну діяльність;

   • стимулюють до пошуку істини;

   • змушують перевіряти свої погляди;

   • стимулюють до здобуття теоретичних знань.

   • властиві тільки людині.
 1. Естетичні почуття – це почуття прекрасного, які породжуються явищами природи, поезією, живописом та іншим видами творчої діяльності .

Формуються в процесі розвитку та становлення людини.

  1. Почуття прекрасного.

  2. Почуття смішного.

  3. Почуття комічного.

  4. Почуття гумору.

  5. Почуття сатири.

Джерелом естетичних почуттів є твори мистецтва: музика, живопис, скульптура, худож­ня проза та поезія, а також твори архітектури та чудові досягнен­ня в галузі технічних споруд. Захоплюючі естетичні переживання ми відчуваємо, споглядаючи явища природи.


 1. Практичні почуття – це такі почуття, які виникають в процесі виконання людиною різноманітних видів діяльності.

Предметом таких почуттів є сама діяльність людини, фізична праця, діяльність у науці, в мистецтві, діяльність людини як вихователя, діяльність у процесі навчання, гри тощо. Сама діяльність у певній галузі є предметом сталого емоційного ставлення, переживання. Наприк­лад, людина переживає почуття задоволення від самого процесу дії та по успішному її завершенні, переживає почуття гіркоти від неуспіху, нудиться, коли немає діяльності.

  1. Любов до праці.

  2. Зацікавленість працею.

  3. Радість від виявлення майстерності..

  4. Радість від затрачених зусиль.

  5. Почуття втоми.

  6. Почуття напруги.

  7. Почуття пригнічення від монотонної діяльності.


5.

Форми переживання почуттів
Форми переживання почу­ттів: настрій, афект, пристрасть, стрес, фрустрація, чуттєвий тон.

 1. Настрій – загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус.

Характеризується підсвідомістю і слабкою враженістю.

√Настрій, як і будь-яке інше почуття, виражається у вигляді пози­тивного або негативного переживання, наприклад у вигляді ра­дості або печалі, дражливості чи спокою.
Бадьорий настрій стимулює діяльність людини, забарвлює в позитивний тон усі її дії та вчинки, позитивно впливає на довко­лишніх. Відомо, що бадьорий настрій учителя завжди передається учням. Добрий настрій учнів підвищує їхній інтерес до занять, створює сприйнятливість, поліпшує запам'ятовування матеріалу. Успіх у роботі, добра відповідь учня в класі, чудово виконане завдання створюють тривалий піднесений, радісний настрій. Добрий настрій завжди викликає бажання працювати краще. Успіх у навчанні чи роботі є передумовою подальшого успіху в діяльності.
У поганому настрої (похмурому чи дражливому) людина ди­виться на світ похмуро, вона «бачить світ крізь темні окуляри», її все хвилює, дратує, їй усе заважає. Вона однаково невдоволена і веселим сміхом довколишніх, і сусідом, що ненароком зачепив її, і тролейбусом, який «завжди запізнюється».

У поганому настрої вчитися і важко, й нецікаво, матеріал за­своюється погано, швидко забувається, все валиться з рук, ви­никає уявлення про власну неповноцінність та непридатність.


 1. Афект (хвилювання, пристрасть) – сильне і короткочасне нервове збудження, емоційний стан, що супроводжується втратою вольового контролю та раптово виникає і швидко проходить.

^ Приклади афективних почуттів (спалахів — як їх називають у по­буті) — почуття гніву, одчаю, страху тощо.

Афект — надзвичайно інтенсивне почуття, при якому у людини трапляється часом тим­часова втрата свідомого, вольового контролю за своєю поведін­кою та вчинками. Як правило, в афективному стані людина може вчинити так, як у звичайному стані вона ніколи б не вчинила.
Н., Учитель може спостерігати в школі таку картину: діти довго і вперто дражнять хлопчика, від чого на того нападає лють, він виходить з себе, починає битися. Часом можна спостерігати в ді­тей і такий афективний стан, як відчай.

У Валі К.., учениці II кла­су, надміру суворі батьки, які вимагають від доньки тільки від­мінних оцінок. Дівчинка одержала з математики «двійку», поча­ла хвилюватися, гірко плакати, відчай охопив її, як вона уявила собі суворі обличчя батьків. Протягом кількох хвилин з Валею неможливо було говорити, вона зовсім не реагувала на слова втіхи, сльози текли в неї з очей. Лише хвилин через десять дів­чинка почала приходити в себе.

Важко пропонувати для кожного конкретного випадку якісь певні заходи боротьби з афективним станом. Але заспокоїти ди­тину треба обов'язково.

Як правило, афективний стан минає швидко.


 1. Пристрасть – стійке, глибоке й сильне прагнення людини до певного об'єкта.

Пристрасть завжди предметна, тобто характеризується яскраво вираженим сталим прагненням до певних дій, до певного об'єкта. Пристрасть належить до тих почуттів, які спонукають людину до активності.
Пристрасть може бути позитивною і негативною за своїм змістом та спрямованістю. Позитивною пристрастю можна назва­ти неухильне прагнення до пізнання.

Життя великого вченого М. В. Ломоносова — приклад такого безмежного, пристрасного прагнення до пізнання довколишнього світу.

Н., Високі – до науки, спорту, навчання.

^ Низькі – до алкоголю, крадіжки, карт, наркотики.
Пристрасть до певної діяльності можна спостерігати і в учнів.

Пристрасть позитивного характеру, наприклад до навчання, до науки, сприяє зростанню особистості, розвиткові її таланту, і великим досягненням у житті. Така пристрасть активізує свідо­мість, зміцнює волю людини.

Бувають пристрасті негативні, які часто руйнують особистість, послабляють волю і придушують психіку людини. Такою пристрастю є, наприклад, пияцтво. П'яниця може вчинити хуліганські та інші аморальні дії. Азартні ігри (наприклад, в карти на гроші) часом захоплюють не тільки до­рослих, а й підлітків. Негативні пристрасті завжди носять су­спільно шкідливий характер, і з ними необхідно боротися, як з соціальним злом.


 1. Стрес (від англійського слова «стрес» — напруження) це стан напруження, який виникає під впливом сильних подразнень. Емоційний стресовий стан виникає в незвичайно важкій ситуа­ції і переживається з великим внутрішнім напруженням.

Це пе­реживання, які виникають під час великих фізичних та розумових перевантажень, тоді, коли необхідно прийняти швидкі й відпові­дальні рішення тощо.
Такі ситуації можуть трапитися в найрізно­манітніших видах людської діяльності: практичній, теоретичній, навчальній, ігровій, спортивній, у практиці взаємин між людьми, у всіляких моральних конфліктних ситуаціях.

Стресовий стан мої же, наприклад, виникнути в учня під час виконання відповідаль­ної контрольної роботи, до якої він погано підготовлений, або у вчителя, коли постає необхідність прийняти відповідальне рішен­ня в конфліктній ситуації.
Стресові стани розрізняють за характером і за інтенсивністю. Експерименти та спостереження показали, що можна розрізняти три види стресових станів: сильні, середні і слабкі.
Під час сильного стресу поряд з зазначеними змінами зміню­ється загальна поведінка людини: виникає загальна реакція збу­дження, виражена якоюсь мірою дезорганізацією поведінки (безладні, некоординовані рухи та жести, непослідовна, безз’вязна мова). Під час сильного стресу спостерігається й зворотна реакція — загальне гальмування, скутість, відмова від діяльності. Під час середнього і особливо слабкого стресу всі ці зміни можуть зовні проявлятися дуже мало або й зовсім не проявлятися.


 1. Фрустрація - це психічний стан, викликаний неуспіхом у задоволенні потреби, бажання.

Стан фрустрації супроводжується різними негативними переживаннями: розчаруванням, роздратуванням, тривогою, відчаєм тощо. Фрустрація виникає в ситуаціях конфлікту, коли, наприклад, задоволення потреби натикається на нездоланні та важко здоланні перепони. Фрустрація виникає у людей з підвищеною збудливістю, з недостатньо розвиненими гальмівними процесами, у невихованих, розбещених дітей.

Виникнення фрустрації зумовлене не лише об'єктивною ситуацією, але й залежить від особливостей особистості.


 1. Чуттєвий тон – це певний емоційний відтінок психічного процесу, який усвідомлюється як властивість предмета, що сприймається суб'єктивно.

Н., неприємні переживання супроводжують больові відчуття, поєднання дисонуючих звуків, певні запахи. Про наявність чуттєвого тону свідчать і словосполучення “ приємний запах”, “весела прогулянка” тощо. У деяких випадках він є вродженим.
Нерідко чуттєвий тон є свідченням того, наскільки задовольняє певний об'єкт потреби людини або наскільки успішною є її діяльність. У деяких людей він постає як ідіосинкразія – хвороблива відраза до певних подразників, які байдужі або навіть приємні іншим людям. Тому вивчення чуттєвого тону зорових, слухових, нюхових та інших відчуттів має практичне значення. Так, на продуктивність праці впливають забарвлення інтер'єру, функціональна музика та ін.
Переживання почуттів у формі емоцій, афектів, настроїв та стресових ситуацій, як правило супроводжується більш або менш помітними зовнішніми проявами. До них відносяться характерні рухи, зокрема міміка (виразні рухи обличчя), пантоміміка (виразні рухи всього тіла), а також голосові реакції (інтонації та тембр голосу). Емоційні переживання вира­жаються не лише в сильних, виразних рухах, а й у мікрорухах (тремор рук, реакції зіниць).
Схожі:

План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconЛекція №5 Тема лекції: Емоції. Воля. Формування І розвиток особистості
Властивості емоцій: якісні характеристики емоцій; кількісні характеристики емоцій; властивості емоцій: фізіологічні механізми емоцій;...
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconАфективна сторона особистості. Емоції, почуття, стани
Афективний простір – то її потяги, емоції й почуття, її прагнення й бажання, її переживання, пов’язані з пізнанням І самопізнанням,...
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconПлан. Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи. Роль пам'яті...
Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи. Роль пам'яті в психічному житті людини*
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconПлан. Загальне поняття про мислення. Фізіологічні основи мислення. Процеси (операції) мислення*
Людина може пізнавати оточуючу дійсність завдяки відчуття (окремі властивості), сприйманням (цілий об'єкт), але існують такі явища,...
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconПлан Емоції поняття, функції, класифікація; Воля та її вплив на емоційні...
Емоції – вибіркове І стійке ставлення індивіда до певних предметів І явищ довколишнього світу, відображення смислу предметів, що...
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconПлан Поняття про відчуття та їх фізіологічні основи*. Види відчуттів*
Навколишній світ, його красу, звуки, кольори, запахи, температуру, величину І багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття. За...
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconПлан. Поняття про характер, його фізіологічні основи*. Структура...
Н., боязка людина може одного разу здійснити рішучий вчинок; ввічлива людина може зірватися І сказати грубе слово, але рішучим чи...
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconЛекція №4 Тема лекції: Структура особистості. Здібності. Темперамент. Характер
Поняття про темперамент та його фізіологічні основи. Типологія темпераментів людини
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconЗатверджую
Поняття про товар. Споживчі властивості товарів. Фактори, що формують споживчі властивості
План Поняття про емоції, почуття, їх фізіологічні основи*. Властивості почуттів iconПлан. Популяція та її властивості. Ценопопуляції. Екологічна ніша...
Григора I. M., Соломаха В. А. Основи фітоценології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. — 240 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка