Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства”
Скачати 471.34 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства”
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір471.34 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА”

2011

Укладач:

Добронецька Т.Б., викладач ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж"Рецензенти:

Падус Я.М., викладач ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого";

Довгань Л.П., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Єрмоліна О.П., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку;

Гайбура Т.А., викладач ВСП "Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ";

Веремій Т.Б., викладач Житомирського агротехнічного коледжу
Муц М.Р., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА
Самчук Л.І., викладач Технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ
Цах Л.М., викладач ВП НУБіП України "Немішаїв­ський агротехнічний коледж"

Редактор

Світельська С.Ф.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М. 1. Наука, яка вивчає закономірності планування, раціональної побудови і ведення ефективного виробництва у підприємствах та об’єднаннях:

1. Економіка підприємства

2. Планування та організація діяльності підприємства

3. Технологія галузі

4. Підприємництво


 1. Який метод науки “Планування та організація діяльності підприємства” займається масовим спостереженням, групуванням, узагальненням економічних показників?

 1. Монографічний

 2. Економіко-статистичний

 3. Експериментальний

 4. Економіко-математичний
 1. Об’єктами науки “Планування та організація діяльності підприємств” є:

 1. Галузі с.-г. виробництва

 2. С.- г. підприємства різних форм власності

 3. АПК

 4. Інфраструктура ринку
 1. Організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг, – це:

 1. Цех

 2. Галузь

 3. Підприємство

 4. Дільниця
 1. Головне завдання підприємства полягає у:

 1. Задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку

 2. Ефективному використанні активів виробництва

 3. Підвищенні продуктивності праці

 4. Підвищенні якості продукції
 1. Основним документом, що регулює діяльність підприємства, є:

 1. Статут

 2. Ліцензія

 3. Патент

 4. Закон “Про власність”
 1. Певна сукупність правил, що регулюють діяльність підприємства та його відносини з іншими суб’єктами господарювання, називається:

 1. Колективний договір

 2. Розклад робочого дня на підприємстві

 3. Статут підприємства

 4. Трудовий договір
 1. Виробнича структура підприємства може бути:

 1. Спеціалізована

 2. Цехова

 3. Універсальна

 4. Комплексна
 1. До якого напряму діяльності відносяться реклама, організація збуту та постачання?

 1. Економічна

 2. Комерційна

 3. Інноваційна

 4. Виробнича
 1. Статутний фонд, розподілений на частини, розмір яких визначається установчими документами, учасники несуть відповідальність у межах їх внесків відноситься до:

 1. Акціонерного

 2. Товариства з повною відповідальністю

 3. Товариства з обмеженою відповідальністю

 4. Товариств з додатковою відповідальністю
 1. Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю та відповідають за зобов’язаннями усім своїм майном, відносяться до:

 1. Товариств з додатковою відповідальністю

 2. Товариств з повною відповідальністю

 3. Товариств з обмеженою відповідальністю

 4. Акціонерне товариство
 1. Що визначають за виразом

грошова оцінка с.-г. угідь, що підлягають паюванню поділена на чисельність пайовиків, що мають право на земельний пай


 1. Вартість земельного паю

 2. Середню грошову оцінку гектара с.-г. угідь

 3. Кількість фізичних гектарів на одного пайовика

 4. Кількіст еталонних гектарів на одного пайовика 1. Що визначають за виразом

площа с.-г. угідь, переданих у колективну власність підприємств

чисельність пайовиків, які мають право на земельний пай

 1. Розмір земельного паю в умовних кадастрових гектарах

 2. Кількість фізичних гектарів с.-г. угідь на одного пайовика

 3. Вартість земельного паю

 4. Кількість еталонних гектарів на одного пайовика
 1. Вищим органом управління в акціонерному товаристві є:

 1. Спостережна наглядова рада

 2. Загальні збори

 3. Правління

 4. Голова правління
 1. Які з перелічених показників характеризують економічну ефективність системи землеробства ?

 1. Рівень розораності земель

 2. Розмір прибутку на одиницю земельної площі

 3. Структура посівних площ

 4. Грошова оцінка гектара с.-г. угідь
 1. Яка система тваринництва характеризується тим, що зимова годівля тварин і догляд виконуються людиною в упорядкованих приміщеннях з механізацією робочих процесів?

 1. Стійлова

 2. Культурно-пасовищна

 3. Стійлово-пасовищна

 4. Пасовищна
 1. Підприємство, створене для здійснення обслуговування переважно своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва – це:

 1. Технічний центр

 2. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

 3. Житлово-комунальне господарство

 4. Приватне (приватно-орендне) підприємство
 1. Який вид кооперативу створюється для надання послуг з ветеринарного обслуговування, племінної роботи, телефонізації, газифікації в сільській місцевості?

 1. Сервісний

 2. Постачальницький

 3. Заготівельно-збутовий

 4. Переробний

 1. Який процес включає операції з доставки заготовок, інструменту, підготовки робочого місця?

 1. Технологічний

 2. Підготовчий

 3. Процес контролю

 4. Виробничий
 1. Який тип виробництва характеризується широкою номенклатурою продукції і виготовленням одиничних виробів або малими серіями?

 1. Серійне виробництво

 2. Одиничне виробництво

 3. Масове виробництво

 4. Потокове виробництво
 1. Інтервал часу, за який сходять із лінії вироби, що йдуть один за одним, – це:

 1. Такт потокової лінії

 2. Темп потокової лінії

 3. Ритм лінії

 4. Інтенсивність лінії
 1. Що визначають за формулою:

М × К × 10000

------------------ ,

Н × а

де М – місткість ящика сівалки

К – коефіцієнт використання місткості ящика

Н – норма висіву

а – фактична ширина захвату агрегату

 1. Потребу в насінні

 2. Потребу в сівалках

 3. Відстань між пунктами заправлення сівалок

 4. Потребу в посівних агрегатах
 1. Що розраховують за формулою:

М × 10000 × 60 хв

----------------------- ,

У × Ш × а

де М – місткість бункера

У – урожайність

Ш – швидкість руху комбайна

а – ширина захвату комбайна

 1. Потребу в комбайнах

 2. Час завантаження бункера
 1. Потребу в автомашинах

 2. Кількість намолоченого зерна
 1. Як у технологічній карті розрахувати ліміти витрат на 1 ц:

 1. Суму витрат на 100 га : урожайність

 2. Суму витрат на 1 га × площу посіву

 3. Суму витрат на 100 га : 100 × на урожайність

 4. +Ліміт витрат на 1 га : на урожайність
 1. Якщо корову будуть утримувати 8 лактацій, то відсоток щорічного вибракування їх з основного стада становитиме:

 1. 50%

 2. 10%

 3. 2%

 4. 12,5%
 1. Якщо взяти фактично спароване поголів’я за останні 9 місяців звітного року (+) план парувань за перші 3 місяці планового року (х) вихід приплоду в розрахунку на 100 голів, то одержимо:

 1. Приплід телят

 2. Приплід поросят

 3. Приплід ягнят

 4. Приплід лошат
 1. Якщо перевести надоєне молоко в однопроцентне і поділити його на базисну жирність, то одержимо:

 1. Молоко базисної жирності

 2. Молоко охолоджене

 3. Молоко фактичної жирності

 4. Молоко вище фактичної жирності
 1. Комплекс заходів, що забезпечують у певних природно-економічних умовах потрібний обсяг виробництва кормів відповідної якості при найменших витратах, – це:

 1. Кормова база

 2. Кормовий баланс

 3. Тип кормовиробництва

 4. Система кормовиробництва
 1. Яка кількість кормів береться за основу при розрахунку посівних площ кормових культур?

 1. На плановий календарний рік

 2. На пасовищний період

 3. На господарський рік

 4. На стійловий період

 1. Як визначити вихід кормових одиниць з одного гектара посівів кормових культур?

 1. Урожайність × коефіцієнт переводу корму в к.од.

 2. Урожайність : коефіцієнт переводу корму в к.од.

 3. Валовий збір × коефіцієнт переводу корму в к.од.

 4. Корми в к.од. : виробництво тваринницької продукції
 1. Якщо окремо вид кормів в к.од. ( : ) на загальну кількість кормів в к.од., то отримаємо:

 1. Кормовий план

 2. Кормовий баланс

 3. Вихід к.од. з 1 га

 4. Структуру кормової бази
 1. Максимально можливий річний випуск продукції при заданих організаційно-технічних умовах – це:

 1. Резервна потужність

 2. Виробнича потужність

 3. Виробнича програма

 4. Номенклатура продукції підприємства
 1. Сукупність споживчих властивостей продукції, що характеризу­ють її відмінності від аналогічної продукції конкурента – це:

 1. Якість продукції

 2. Конкурентоспроможність

 3. Сертифікація продукції

 4. Стандартизація продукції
 1. Виріб, що виготовляється вперше, а також модернізований виріб, що отримав нову якісну характеристику, – це:

 1. Конкурентоспроможність продукції

 2. Життєвий цикл продукції

 3. Новий вид продукції

 4. Освоєння виробництва
 1. Що означає відсоткове відношення грошових надходжень від реалізації певного виду продукції до суми всіх грошових надходжень?

 1. Структура виробничих витрат

 2. Структура товарної продукції

 3. Структура валової продукції

 4. Витрати на виробництво товарної продукції


 1. Для збалансування потреб у ресурсах і джерел їх покриття використовується:

 1. Ресурсний метод

 2. Балансовий метод

 3. Нормативний метод

 4. Економіко-математичні методи
 1. Комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку, – це:

 1. Фінансовий план

 2. План маркетингу

 3. Бізнес-план

 4. План підвищення технічного рівня виробництва
 1. В якому розділі бізнес-плану міститься показ можливостей підприємства і стратегія їх реалізації?

 1. Інвестиційний план

 2. Резюме

 3. План маркетингу

 4. План виробництва
 1. В якому розділі бізнес-плану планують доходи і витрати, аналізується беззбитковість підприємства?

 1. Інвестиційний план

 2. Оцінка ризиків і управління ними

 3. Фінансовий план

 4. План маркетингу
 1. В якому плановому документі визначається щоденна потреба в техніці і працівниках?

 1. Технологічна карта

 2. План-маршрут

 3. Квартальний план

 4. Робочий план
  1   2   3

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “планування та організація діяльності підприємства” iconМіністерство аграрної політики та продовольства України
Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка